foto-links

raamdom-gr

BERICHT UIT DE BELEIDSRAAD – juni 2021

Het begint erop te lijken dat de verruiming van de coronamaatregelen in de maatschappij ook in onze Dominicus tot meer mogelijkheden gaat leiden. De culturele sector wordt (eindelijk) genoemd in de berichten hierover en dat betekent hopelijk dat de religieuze organisaties hierin mee mogen gaan.

De vieringen zijn al verruimd naar 75 bezoekers (eind mei, inmiddels nodigen we al 140 bezoekers uit – red) , exclusief degenen die aan de viering meewerken. En intussen krijgen kleine groepen weer toegang tot de pastorie, waar zij elkaar live kunnen ontmoeten met inachtneming van de ‘gewone’ coronamaatregelen. Afstand houden en mondkapjes op zolang je nog in beweging bent, en handenwassen, dat is toch allemaal goed te doen. Het betekent een enorme verbetering in de contacten en wat zijn we daar blij mee.

De leden van de beleidsraad hebben elkaar voor het eerst sinds december 2019, de laatste live BR-vergadering, in levende lijve ontmoet tijdens een bijeenkomst in het Westerpark. Dat was vooral voor de drie nieuwe leden sinds die tijd, Anna Hoekstra, Bianca Beens en Ankie Knijnenburg, een prettige mogelijkheid voor een nadere persoonlijke kennismaking, al kon Bianca er helaas niet bij zijn. Het werd een inspirerende middag, waarbij na koffie en lunch in wisselende tweetallen al wandelend ideeën werden verzameld over de nabije toekomst van en in de Dominicus. Ook de eigen vergadercultuur werd onder de loep genomen en dit leidde o.a. tot een besluit over roulerend technisch voorzitterschap.
De gemeentemiddag is nu vastgesteld op 19 september na de viering, de voorlopige titel is ‘stuif-es-in’ en dat heeft te maken met de lange tijd waarin we elkaar als bezoekers nauwelijks hebben kunnen ontmoeten. Op die middag wordt vooral daarvoor de tijd genomen.

Wat gebeurt er verder zoal?

De werving van een opvolger/ster voor Juut Meijer is in volle gang. De selectiecommissie kreeg een aardig aantal brieven op de advertentie en heeft een eerste gespreksronde met daaruit geselecteerde kandidaten gehad. Een mooie vraag die uit die gesprekken voortkwam ging over ‘de visie van de Dominicus’. Waar moet, waar gaat het heen? En wat voor kerk willen we zijn: zijn we vooral een regionale of ook een binnenstadskerk?

Het mooie daarvan is dat die vragen in de BR weer tot nieuwe gesprekken leiden, hoewel er natuurlijk al eerder over nagedacht is. Je merkt hier de invloed van corona: een diepgaande discussie via zoom is nu eenmaal niet het zelfde als live. Het ‘inspiratieplan’ uit najaar 2019, dat destijds noodgedwongen in de bureaula verdween van de werkgroepen, wordt weer opgediept en geeft richting aan de gesprekken hierover.

Een voorbereidingsgroepje uit de BR is samen met Juut bezig om haar afscheid voor te bereiden. Zoals het er nu uitziet zal dit in november plaats vinden. Natuurlijk gaat Juut zelf voor in een afscheidsviering, gevolgd door een receptie. De datum daarvan is nog niet helemaal zeker. Op haar verzoek wordt ook een symposium voorbereid, waarin de vraag ‘wat geloof je eigenlijk?’ als uitgangspunt dient. De uitwerking staat nog in de kinderschoenen, maar hier hoort u natuurlijk later veel meer van. We rekenen erop dat het allemaal live zal kunnen plaatsvinden.

Live ofwel in levende lijve, daar snakken we naar en dat geldt ook voor de vieringen. Dat gaat gebeuren maar de uitzendingen online blijven ook. Voor de mensen die het allemaal liever online maken en/of voor hen die ver weg wonen blijft dus de mogelijkheid bestaan om op afstand mee te vieren.

Een laatste ontwikkeling is de voorbereiding van een renovatiebeurt van het Adema-orgel in onze kerk. De beheercommissie heeft een werkgroep gevormd en een expert in de arm genomen en inmiddels heeft de BR een voorstel voor de aanpak geaccordeerd. Dat er ook een groep vrijwilligers mee zal werken, verlaagt de kosten flink maar er zal toch een bedrag van ruim 50.000 euro mee gemoeid zijn. Gelukkig hebben we daar een onderhoudsreserve voor. Daarna kunnen we weer jaren voort met het orgel.

De toekomst ziet er een stuk zonniger uit met deze ontwikkelingen. Je zou haast gaan zingen ‘Ik zie een poort wijd open staan …’[1], een liedje uit mijn lagereschooltijd. Door die open poort komt het licht binnenstromen, en wij ontmoeten elkaar weer in onze geliefde Dominicus. Wat is er nu mooier dan dat!

Met een hartelijke groet,
namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen


[1] Tekst Lydia Baxter-Odell, vertaling Meijer Salomon Bromet, melodie Silas Jones Vail