foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de beleidsraad 8

Op 1 april j.l. hebben we in de viering onze nieuwe pastor Eva Martens begroet. Blijdschap alom, niet alleen omdat de vacature die Mirjam Wolthuis achterliet, vervuld is, maar ook omdat Eva die invult.

Eva is inmiddels bezig om zich vertrouwd te maken met alles wat er zoal in onze gemeente omgaat. Op 6 mei a.s. zal ze voor het eerst voorgaan in de viering en daarin ook gezegend worden.

Dat er in onze gemeente heel veel gebeurt was te horen tijden het voorjaarsoverleg op woensdagavond 11 april. Dit overleg, waarvan de BR de samenroeper is, werd goed bezocht door de afvaardigingen van allerlei werkgroepen. Een mooie kans voor Eva Martens om een overzicht te krijgen van een flink deel van het vrijwilligerswerk dat in onze kerk gedaan wordt.  Om u daarvan een indruk te geven: vertegenwoordigd waren de werkgroepen diaconaat en pastoraat, jeugd, taallessen, Dominicus Duurzaam en de beheercommissie. Ieder vertelde waar de werkgroep mee bezig was in de afgelopen tijd en wat de plannen voor de zomerperiode zijn. Er werden over en weer praktische tips gegeven waaruit je kon opmaken dat veel mensen ook buiten de Dominicus hun contacten hebben, en er werden levendige gesprekken gevoerd.

 

Inmiddels is de voorbereiding van de zomeropenstelling van de kerk in gang gezet. Op de zondagmiddagen van juli en augustus zal de kerk weer open zijn voor geïnteresseerden. De werkgroep die dit organiseert heeft nieuw informatiemateriaal gemaakt en is bezig om musici en zangers te interesseren voor een optreden. En u kunt zich binnenkort melden als gastheer of gastvrouw.

 

In het najaar organiseert de BR weer een gemeentemiddag. Het thema zal waarschijnlijk ‘pelgrimage’ zijn, maar daarbij komt ook een stukje historie. Het is dit jaar, op 8 mei om precies te zijn, 125 jaar geleden, dat de Dominicuskerk ingewijd werd. Een feit om aandacht aan te besteden en dat zal ook gebeuren.

De datum voor die gemeentemiddag, die op een zondag zal vallen, wordt u zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Bij het verschijnen van dit meibericht zult u waarschijnlijk al op de hoogte zijn van de opvolging van onze secretaris Emile. De sollicitatieprocedure, vooralsnog alleen intern gevoerd, verloopt voorspoedig.

En tenslotte zijn er ontwikkelingen te melden over de crèche voor de kleintjes tijdens de kerkdienst. Daar komt nieuw leven in de brouwerij, de crèche zal tot de zomer eenmaal per twee weken ‘draaien’ en er wordt gezorgd dat er altijd twee (jong)volwassenen aanwezig zijn. Rieke Hart van de BC en Frederik Lobbrecht van de kindernevendienst zijn bezig dit te organiseren. Omdat dit bericht al half april bij de redactie moet zijn, kan ik u niet over alle ontwikkelingen na die tijd informeren, maar de orde van dienst doet hiervoor vast goed werk.

Graag groet ik u allen namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen