foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de Beleidsraad 22 (februari 2020)

Elk jaar wordt van ons als kerkelijke gemeente verwacht dat we aan onze verplichtingen voldoen die bij de ANBI-status horen. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling, en daartoe wordt ook een kerk gerekend. Praktisch betekent deze status dat giften aan de Dominicus, dus collecten en vaste bijdragen, fiscaal aftrekbaar zijn.

De ANBI-status verplicht om een jaarverslag over het gemeenteleven te publiceren. Bij het maken van het verslag viel op hoeveel er in dat ene jaar 2019 gebeurd is!

U kunt het verslag vanaf 1 maart hier vinden op de website .

Over de website gesproken, we gaan op zoek naar professionele ondersteuning bij het vernieuwen daarvan. De wensen zijn grotendeels geïnventariseerd en we gaan met het communicatieteam dat website, facebook en twitter verzorgt, de Werkgroep Communicatie en andere betrokkenen binnen de gemeente in gesprek met een professional die ons hierbij wil helpen. Wordt vervolgd dus.

In de januarivergadering besloot de BR op advies van het Liturgisch Team de samenwerking met het Genetic Choir, die voor een jaar was aangegaan, op contractbasis geen vervolg te geven. De samenwerking begon in 2018 in de vorm van een project rond stem, improvisatie en persoonlijk geloof.

Het GC werkte in 2019 twee keer mee in een viering en dat werd over het algemeen positief ontvangen. Ook waren er in december twee succesvolle concerten. Opgemerkt werd in de gemeente dat het leuk is dat de Dominicus af en toe dit soort experimenten aangaat. Organisatorisch en financieel had de samenwerking echter nogal wat haken en ogen. De evaluatie wees uit dat we er als gemeente veel van hebben geleerd, ook op deze terreinen. Een andere conclusie was, dat we als gemeente zeker open staan voor incidentele samenwerking met dit soort inspirerende partners.

Twee nieuwe leden versterken de beleidsraad inmiddels, Anna Hoekstra begon in januari, Bianca Beens in februari. In het maartnummer zullen we de nieuwe verdeling van de aandachtsvelden bekend maken.

Een verandering staat ons als gemeente te wachten als onze pastor Juut Meijer in najaar 2021 met pensioen gaat. De BR gaat zich tijdig bezinnen op de betekenis van deze verandering voor onze gemeente, we houden u op de hoogte.

In de februarivergadering zullen we eerst de verkiezingsprocedure onder de loep nemen vanuit de vraag: hoe kunnen we de democratie in de Dominicus bewaren en een beleidsraad samenstellen op een andere manier. Er leven her en der al ideeën en we komen er vast wel op een goede manier uit.

Wilt u ook eens kijken hoe die beleidsraad eigenlijk werkt, u en jij bent altijd als toehoorder welkom bij een vergadering. Neem vooraf even contact op met de secretaris.

Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen (secretaris)