foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de Beleidsraad 14 – maart 2019

De beleidsraad is het nieuwe jaar begonnen met een bezinnings- en brainstormbijeenkomst over het onderwerp waartoe de BR op aarde is: ‘beleid’.

Het ’10-punten-beleidsplan 2015-2018’ vormde de leidraad, aangevuld met een toekomstvisie, een verhaal van de hand van onze voorzitter Jan Bade. Een inspirerend verhaal over ‘de Dominicus in 2041’, dat leidde tot een aantal nieuwe ideeën en ook al concrete plannen.

Het doel waarop we ons met name willen richten is ‘hoe kunnen we ook kerk zijn voor anderen’, andere doelgroepen, ook buiten de zondagen?

Een van de plannen is om de zomeropenstelling uit te breiden tot de zaterdagavond. We zetten de deur aan de Spuistraat open, nodigen voorbijgangers – stappers, toeristen, buurtbewoners – uit naar binnen te gaan, stilte te beleven, te genieten van muziek, poëzie, samen zingen en een kaars aansteken. We kunnen dat gaan doen, als experiment dat kan lukken en mag mislukken. Het hoeft niet veel te kosten en mogelijk voorziet het wel in een behoefte. Het idee is afkomstig uit Utrecht, waar eenmaal per maand op zaterdagavond de Domkerk volstroomt tijdens de ‘Night of Light’.

Andere plannen liggen b.v. op het gebied van meer samenwerken met andere kerken in Amsterdam. En dan niet direct voor een gezamenlijke viering op zondag, maar meer in de sfeer van leerhuis en van diaconaat.

Binnenkort komt de BR met In een aangepast ’beleidsplan 2019-2222’. Daarin staat nog veel meer. Het plan zal eerst besproken worden met de werkgroepen en dan met de gemeente.

Intussen is een kleine commissie bezig het afscheid van Thom Jansen voor te bereiden. Dit vindt plaats op paaszondag 21 april tijdens en na de dienst. In de dienst zal veel muziek van Thom klinken, waaronder waarschijnlijk twee nieuwe composities. Na de dienst is er een afscheidsmoment met aansluitend koffie/thee/bubbels en iets lekkers. U heeft hier meer over kunnen lezen in het inlegvel in de orde van dienst. Inlegvel gemist? Stuur dan even een mailtje naar: secretariaat@dominicusamsterdam.nl

Over de vervanging van Thom wordt nagedacht, dit wordt een open sollicitatieprocedure. Tot de zomer is vervanging van Thom in de diensten geregeld.

We zijn blij u te kunnen vertellen dat onze pastor Eva Martens met ingang van 1 mei een vaste benoeming heeft gekregen.  Ook verheugt het ons te kunnen meedelen dat Marcel Elsenaar door de BR is benoemd tot lid van het Liturgisch Team.  En, zoals U in de orde van dienst heeft kunnen lezen, is tot ons grote genoegen Ellen van de Geer toegetreden tot de beleidsraad.

Er is een werkgroep communicatie in oprichting, daarover een volgende keer meer. De Dominicus heeft onlangs al de aandacht van de pers getrokken: in Trouw werd het gesprek van Karin Kasdorp met Marinus van de Berg in de Dominicuskrant van februari j.l. besproken. Met daarbij een kleurenfoto van de pui aan de Spuistraat met de regenboogvlag in top. Gratis publiciteit van de bovenste plank!

Met hartelijke groet,

namens de Beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen

En een ps: leest u ook dit bericht over het nieuwe lid van de BR!