foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de Beleidsraad 13 – februari 2019

Het kan eigenlijk niet meer, maar het is nog niet te laat om namens de beleidsraad ons allen met elkaar – alle Dominicusgangers, medewerkers en vrijwilligers – een mooi, goed en inspirerend 2019 toe te wensen!

Dat we maar vaak mogen zingen van dit huis waar de deur open staat en waar ieder welkom is. De regenboogvlaggen die half januari aan de gevel van onze kerk wapperen, spreken daarvan en zo is het ook!

Hoe gaan we verder in dit nieuwe jaar?

De verkiezingen voor nieuwe BR-leden hebben niet plaatsgevonden, want er waren geen kandidaten. Dat betekent dat wij voorlopig verdergaan met z’n vijven: Jan Bade, Geert-Jan Meijerhof, Mirjam Nieboer, Jan van der Meulen en ondergetekende. We zijn wel van plan om te kijken of we de BR toch op sterkte kunnen brengen, en wie weet hebt u wel suggesties voor ons in die richting.

Na het vertrek van Emile is er een groep van vrijwillige kosters gevormd, die samen zorgen voor het goed laten verlopen van de reguliere kerkdiensten en bijzondere vieringen, zoals een uitvaart.

Deze groep van kosters bestaat uit Rieke Hart, Herman Huijmans, Jan Pieter de Jong, Emile Linssen, Frederik Lobbrecht, Geert-Jan Meijerhof, Petra Meijerhof  en Mirjam Nieboer. De BR is blij met deze mensen die zo vlekkeloos en onopvallend op de achtergrond dit werk doen!

Wat zijn de plannen voor het nieuwe jaar?

Voor de BR intern is het belangrijk dat de Structuurnota uit 2010 herzien wordt vanwege verouderde, onvolledige of ontbrekende procedures. Dat zal in dit jaar gaan gebeuren, een grote klus voor de mensen die zich hiermee gaan bezighouden.

In de laatste vergadering stelde de BR de nota ‘vrijwilligersbeleid’ vast, dit beleid gaat in 2019 ingevoerd worden. Sommige vrijwilligers zullen merken dat ze verplicht een Verklaring rondom Gedrag, de zogenoemde VOG, zullen moeten aanvragen. De kosten hiervan worden door de Dominicus vergoed. Een VOG biedt geen garantie om ‘ellende’ te voorkomen maar het is wel een teken dat we zorgvuldig kijken wie er met taken in onze kerk bezig gaan en waar we op moeten letten.

Een verbouwing van de entree van de kerk staat op de agenda dit jaar. Het gaat met name om de ingang en de toiletten drempelloos te maken. Dat is hard nodig om voor alle mensen die de Dominicus willen bezoeken een moeiteloze toegang te verzorgen. Het fijne hiervan gaat u ongetwijfeld van de beheercommissie vernemen.

En verder gaan we door op de ingeslagen weg, het zorgen voor goed bestuur van onze gemeente en ons kerkgebouw. U mag ons daarop aanspreken en wij op onze beurt zullen ons zo goed mogelijk naar u verantwoorden.

Dat is beloofd en het belooft dus een mooi jaar te worden!

Met hartelijke groet, namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen, secretaris