foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de beleidsraad 11 – oktober 2018

Dat was een mooie dag, die we als gemeente hadden op zondag 23 september. Het afscheid van onze secretaris Emile Linssen na 40 jaar trouwe dienst ging gepaard met mooie toespraken, een heerlijke lunch en een prachtig concert.

Een lunch werd samengesteld uit allerlei meegebrachte etenswaren, ‘Heel Holland bakt’ verbleekte bij het zien van het buffet. En het concert was een enorme verrassing, zowel voor Emile als ook voor de aanwezigen. Twee koren die belangeloos kwamen optreden – het Groot Concertkoor Amsterdam en Fenix & Friends – omdat ze met Emile een goede ‘verhuurverstandhouding’ hadden opgebouwd  in al die jaren dat ze in de Dominicus komen. Solisten – Herman Rouw en Gerrie Meijers – die de sterren van de hemel speelden. Stembevrijder Jan Kortie die ons met een paradijselijke mantra een hart onder de riem stak voor het Emile-loze tijdperk. En natuurlijk ons eigen Dominicuskoor onder leiding van Arjan van Baest, de zangers David Cohen en Jeanette Cramer die ons betoverden met hun stemmen en hun performance en last but not least het prachtige orgel- en pianospel én de speciaal voor deze gelegenheid gemaakte compositie op The Last Farewell van Thom Jansen. Als dat allemaal al niet onvergetelijk was, dan toch zeker het gezamenlijk gezongen slotlied ‘Aan de Amsterdamse grachten’… meer dan toepasselijk voor iemand die in een grachtenhuis geboren is! Iemand merkte op ‘waarom dansen we hier eigenlijk niet? We kunnen het !’

Als ik het goed gezien heb, heeft Emile genoten van dit alles, waar hij (ik citeer uit het lied van Gerard Swüste) “als een berg tegenop ziet. Dat de gemeente hem toezingt en eert met een feestlied”. Hij moest er toch aan geloven. Het ga je goed, Emile, en graag tot ziens!

Jan Bade, de voorzitter van de BR, noemde het al in zijn toespraak: Emile vervangen is een heel karwei. Zijn functie is opgesplitst. Het secretariaat wordt sinds juni gedaan door Frederik Lobbrecht. Voor de coördinatie en begeleiding van de verhuur is een nieuwe functie gecreëerd die wordt uitgevoerd door Jan Pieter de Jong. Jan Pieter wordt de komende maanden ingewerkt en bijgestaan door Emile. Voor de kosterstaken op zondag is een vrijwilligersteam samengesteld. Dit laatste is een experiment, in december wordt gekeken of het goed gaat en of het bijstelling behoeft.

IMG_1073 bijgesneden

Jan Pieter de Jong

 De privacyverklaring, die de Beheercommissie heeft opgesteld, is geaccordeerd door de BR met veel dank aan Jos Valke, die dit belangrijke document heeft opgesteld.

Na het aanbrengen van enkele kleine wijzigingen zal de verklaring opgenomen worden in de Structuurnota, die momenteel ook bijgesteld wordt. De invoering van de verklaring komt op gang, alle mensen die op de website of andere digitale media van de Dominicusgemeente worden genoemd, krijgen de vraag om schriftelijk toestemming te geven voor het publiceren van hun gegevens.

De BR heeft intussen ook gesproken over een op te richten PR-commissie, in deze tijd onontbeerlijk. Verder is het Open Huis aan de orde geweest, de groep vrijwilligers die zich hier jaar in jaar uit voor inzet is weer aan de slag gegaan met de voorbereidingen. De coördinatie van het geheel is nog niet compleet, de zittende coördinator kan wel een tweede man/vrouw naast zich gebruiken. Het wordt dit jaar het 49ste Open Huis, we zijn dus onderweg naar de 50!

Een apart werkgroepje houdt zich bezig met het voorbereiden van een ‘glossy’ ter gelegenheid van dit komende jubileum.

Vanuit de BR zijn twee personen bezig met de voorbereiding van de gemeentemiddag op zondag 18 november. Zet die datum maar vast in uw agenda! Meer nieuws volgt in de novemberkrant.

Zo varen we voort met het gemeentewerk. Misschien is het laatste couplet van het afscheidslied voor Emile – op de wijs van ‘Dit is de dag’/’Komen ooit voeten gevleugeld’ – op ons als vrijwilligers ook wel een beetje van toepassing:

“Jaren van dienstbaarheid, wij zullen dat nooit vergeten.

Was hij ook ziek? Echt, ik zou het waarachtig niet weten!

Steeds in de weer

Altijd voor ons of de Heer.

Heeft hij wel ooit stil gezeten?”

 

Met een hartelijke groet,

namens de beleidsraad,

 

Joanne Kruijswijk Jansen