foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de beleidsraad 10 september 2018

Dat was wat je noemt een lange hete zomer! Terwijl dit bericht geschreven wordt hebben we de laatste dag van de hittegolf 2018. Menigeen zal met mij een diepe zucht van verlichting geslaakt hebben op 8 augustus.

Wat zo mooi is in ons kerkelijk leven: welk weer het ook is in de zomer, alles gaat door zoals we dat gewend zijn. Iedere zondag weer werden we ontvangen in een schone kerk, die mooi aangekleed is met bloemen op het podium. Het koor zingt met aanvulling van ‘zomergasten’, het liturgisch team is vertegenwoordigd met een liturg en een voorganger. De zomerdiensten boden weer een heel scala van inhoudelijke invalshoeken, uit wereldliteratuur of anderszins.

Bijzonder was deze zomer dat er op donderdagmorgen een koffieochtend werd georganiseerd door de werkgroep pastoraat, in de keuken van de pastorie. Op elke ochtend kwamen zo’n 8 tot 10 mensen langs die genoten van de koffie en elkaars gezelschap.

Onze kerk is in de maanden juli en augustus elke zondagmiddag open geweest voor publiek. Bezoekers zijn meestal langskomende toeristen die door het promotiebord op straat worden binnengelokt en dan verrast zijn over die prachtig versierde binnenkant. Muzikale optredens waren er, terwijl ook het labyrint tweemaal werd uitgelegd voor de geïnteresseerden. Ruim 30 Dominicusgangers en toeristen liepen het labyrint en de informatieve folders vonden veel aftrek.

Per middag liepen zo’n 150 tot 250 mensen bij ons binnen. De reacties waren heel verschillend, maar ‘beautiful, warm, lovely en impressive’ werden in vele talen gehoord. Ook toonde menigeen belangstelling voor het soort gemeente dat hier samenkomt, en soms met verbazing dát er nog vieringen zijn!

Ook in de zomerperiode werd vanuit de beheercommissie een privacyverklaring opgesteld en uitgewerkt voor praktische toepassing binnen onze gemeente. Hoe die verklaring – die eind augustus door de BR wordt besproken – precies gaat uitwerken zal in het najaar blijken. Indien nodig hoort u daar meer over tegen die tijd.

In het nieuwe seizoen wordt het afscheid van Emile werkelijkheid. Op zondag 23 september bent u allen na de viering uitgenodigd voor een feestelijke middag die we Emile met elkaar aanbieden.

Op zondag 18 november organiseren we als BR een gemeentemiddag, het thema daarvan is nog niet vastgesteld.

 

In het jaarverslag 2017, dat in de zomer geschreven werd, is verslag gedaan van ons gemeenteleven en van de financiën. Deze verslaglegging is verplicht omdat we als kerkelijke gemeente de ANBI-status hebben. Die status van Algemeen Nut Beogende Instelling maakt het mogelijk dat giften aan onze kerk aftrekbaar zijn voor de belasting. Dat maakt dat je dan gemakkelijker wat extra’s kunt geven want je krijgt 40% weer terug.

Het jaarverslag is te lezen op onze website: klik dan door op vriend van/anbi.

Onze kerk is ‘Dominicuskerk’.  Door de vieringen die door het LT elke zondag worden bedacht, samengesteld en uitgevoerd, en waar we als bezoekers ons zo intens bij betrokken kunnen voelen. Maar onze kerk is ook een vrijwilligerskerk, meer dan 200 mensen zorgen op alle terreinen en niveaus dat de vele taken worden uitgevoerd die maken dat we als gemeente bestaan en op weg blijven.

Vaak gaat het vlekkeloos, soms zijn er haperingen in de samenwerking of onvolkomenheden in de uitvoering. De vraag ‘wie heeft het hier voor het zeggen?’ wil ook nog weleens een rol spelen, het schip lijkt dan meerdere stuurlui te hebben waarvan een deel aan wal.

Allemaal niet erg, we komen er wel weer uit. Hoe? Misschien met een zin plus een couplet uit een gedicht van W.H. Auden:

“…

loof het menselijk tekort

tot de pijn extase wordt.

 

Laat de bron in de woestijn

van het hart tot lafenis zijn,

leer het loflied dat bevrijdt

in de kerker van de tijd.”

 

Laten we het daar in het nieuwe seizoen op houden!

Met een hartelijke groet namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen

(W.H. Auden, In Memory of W.B. Yeats – died january 1939. Opgenomen in ‘De stille, droeve mensenmelodie’, vertaald door Jan Willem Schulte Nordholt, uitg. De Prom 1995)