foto-links

raamdom-gr

Benefietconcert in de Westerkerk in Amsterdam, voor hulp aan vluchtelingen uit Syrië en Irak.

benefietconcert_amsterdam

Op 7 juni 2016

De hele wereld keek in augustus 2014 naar het drama op de berg Shengal waar duizenden weerloze Yezidi’s hun toevlucht zochten, opgejaagd door IS. Kort daarop startte IS een grootscheepse aanval op de dorpen rond Kobani en de stad zelf. De beelden waren maandenlang in de media. Honderden mensen verloren het leven, de stad lag in puin en duizenden mensen vluchtten naar Turkije.

Inmiddels is de aandacht van de media afgeleid door andere gebeurtenissen in de wereld, maar veel van de ontheemden uit Shengal en Kobani verblijven nog steeds in kampen ‘in de regio’, waaronder in Zuidoost-Turkije. De opvang in Zuidoost-Turkije wordt op lokaal, gemeentelijk niveau met veel inzet geregeld. Helaas ontbreekt het bij lokale overheden  vaak aan de middelen om de opvang optimaal te maken. Ook is de situatie in het gebied ernstig verslechterd door de escalerende conflictsituatie in Zuidoost-Turkije, waardoor gemeentelijke autoriteiten op dit moment andere dingen aan het hoofd hebben. De opvang komt door geldgebrek op lokaal niveau en de recente ontwikkelingen in het gedrang.

De Stichting Hürmet organiseert in samenwerking met ondergetekenden een tweetal concerten. De concerten bieden een gevarieerd programma van hoge kwaliteit, met belangeloze medewerking van internationaal opererende professionele musici i.s.m. het Utrechts Studenten Koor en Orkest. Beide concerten worden ingeleid door een regiospecialist.

De opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan de vluchtelingenkampen in Diyarbakir en Suruç, waar  ruim 2000 vluchtelingen uit Shengal en Kobani zitten. Onze overheadkosten zijn minimaal. Eerder heeft een groep mensen uit verschillende Nederlandse steden verenigd in het Comité Help Ezidi- en Kobani vluchtelingen geld ingezameld. Zie de pdf voor deze actie. Met de opbrengst daarvan is ter plekke voedsel en kleding voor vluchtelingen gekocht en gedistribueerd. Deze benefietconcerten organiseren we nu om eraan bij te dragen dat de vluchtelingen in de kampen van Diyarbakir en Suruç langdurig voorzien kunnen worden van eten en andere basale levensbehoeften. Dit doen wij in overleg met de lokale vereniging van gemeentes.

Info over de concerten:
Tijd en plaats:

·         Vrijdag 27 mei in Zimihc theater Stefanus te Utrecht, 19.30 uur (inloop vanaf 19:00, adres: Braziliëdreef 2, 3563 CK Utrecht)

·         Dinsdag 7 juni in Westerkerk te Amsterdam, 19.30 uur (inloop vanaf 19:00, adres: Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam)

Aan het programma werken mee:

·         Tangata kwartet, Argentijns Tango muziek:

Utrecht: (Margreet Markerink: Piano, Jacqueline Edeling: Bandoneon, Andrea Bentivoglio: Viool, Suze Stiphout: Contrabas)

Amsterdam: Margreet Markerink: Piano, Jacqueline Edeling: Bandoneon, Andrea Bentivoglio: Viool, Boris Franz: Contrabas, Jannine Geerts: Zang)

·         Reza Ranjazmay: zang. Klassieke muziek.

·         Ali Authman: Compositie en viool. Klassieke muziek.

·         Monir Goran, oosterse muziek (Ud).

·         Ilda Simonian, Armeense muziek.

·         Utrechtse Studentenkoor en Orkest USKO.

Het programma in Amsterdam wordt ingeleid door Michiel Leezenberg, filosoof en regiospecialist, UvA.

Het programma in Utrecht wordt ingeleid door Sinan Can, documentairemaker (onder meer  De Arabische Storm) en journalist.

Kaarten voor Utrecht 25 euro en voor Amsterdam 35 euro zijn verkrijgbaar bij:

http://concert4you.nl/organisator/stichting-hurmet

 

Comité van aanbeveling:

·         A.P. Heidema, Burgemeester van Deventer

·         E.E. van der Laan, Burgemeester van Amsterdam

·         J.H.C. van Zanen, Burgemeester van Utrecht

Voor details kunt u zich wenden tot:

Stichting Hurmet

Stepekolk-Oost 18

5706 LA Helmond

tel: +31 (0)628060040

www.hurmet.nl

benefitconcertforrefuges@gmail.com

Ali Authman, componist

Margreet Dorleijn, Taalkundige (UvA)

Arien op ’t Land (docent ROC van Amsterdam)

Emine Igdi antropoloog, PhD kandidaat Vrije Universiteit Amsterdam

Stichting Hurmet