foto-links

raamdom-gr

Uitnodiging Gemeentemiddag – 15 maart – Verbinden

Op zondag 15 maart na de dienst organiseren we een gemeentemiddag om samen ’50 jaar Dominicus’ te vieren.

Samen koffie drinken en lunchen. Wil je voor de lunch iets meenemen bijvoorbeeld brood, broodjes, fruit, iets hartigs. Als iedereen iets bij zich heeft, hebben we vast genoeg en kunnen we delen met elkaar. Er zullen tafels klaar staan waarop het meegebrachte neergelegd kan worden. Voor drinken wordt gezorgd.

Daarna een interactieve voorstelling van de terugspeel theatergroep ‘Wordt vervolgd’. Het interactieve houdt niet in dat we zelf toneel gaan spelen; het houdt wel in dat mensen die dat  willen, iets kunnen vertellen over hun beleving van de Dominicus. De theatergroep luistert en verwerkt het verwoorde in spel, beweging en muziek. Dit zal verrassend en verdiepend zijn.

Er volgt een nabespreking waaraan de leden van de theatergroep deelnemen.

Programma van 15 maart

11.00 uur: viering

12.15 uur: koffie

12.45 uur: lunch

13 30 uur: optreden theatergroep

14.30 uur: nabespreking

15.00 uur: afronding

Dit is de globale planning; het kan iets anders gaan lopen.

Van harte welkom! De jubileumcommissie: Gabrielle van Zaalen, Jan Bade, Olga Wagenaar en Annemarie Hoogland (beleidsraad)

Aanbod ‘Dominicus door de week’

In dit nieuwe jaar zijn er ook nieuwe kansen om mee te doen aan een van de groepen of avonden van ‘Dominicus door de week’. Er is veel te kiezen. Bijvoorbeeld een avond een lezing bijwonen, een reeks avonden waarin de mystiek van Julian Norwich centraal staat, meedoen aan Bibliodrama (er zijn nog twee plaatsen). Dit zijn maar een paar voorbeelden van ons aanbod.

Op dinsdagavond staat het wekelijks Bijbellezen gepland, elke week een andere begeleider die vanuit haar/zijn deskundigheid een toelichting geeft. Voor meer informatie kijk je onder ‘kalender‘, hier zie je het hele aanbod en ook bij wie je je kunt aanmelden. Laat je inspireren, je bent welkom!

Namens de Werkgroep Pastoraat,
Olga Wagenaar