foto-links

raamdom-gr

Wake voor vluchtelingkinderen

Tijdens de 4e Advent zullen we in de dienst aandacht besteden aan de actie ‘500s waken voor vluchtelingkinderen‘.

Al maandenlang maken vele acties, brieven, petities en manifestaties duidelijk dat er in Nederland een groot draagvlak is voor het opvangen van 500 vluchtelingkinderen uit kampen in Griekenland.

De regering heeft toegezegd dat er 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen en 50 kwetsbare kinderen met hun gezinsleden, totaal 100 personen uit Griekenland naar Nederland zullen worden gehaald. (Dit aantal van 100 wordt overigens wel in mindering gebracht op het hervestigingsquotum van 500 personen per jaar dat met de UNHCR is afgesproken.)

Maar van deze toezegging wordt nu pas de helft uitgevoerd. In deze Adventstijd, nu we uitzien naar het Kerstfeest, de komst van Christus, worden we opgeroepen te waken. Waken als een symbolisch gebaar vanuit de machteloosheid, die breed wordt gevoeld. En omdat we niet kunnen en willen wegkijken van de situatie van kwetsbare vluchtelingen.
In veel kerken wordt in deze tijd gewaakt vanuit de gevoel solidair te zijn met deze vluchtelingen.

Zondag de 4e advent zullen we tijdens de dienst bij deze wake aansluiten, denkend aan het leed dat deze kinderen en volwassenen moeten doormaken.
Wij hopen dat u thuis ook mee kunt doen – voor meer informatie verwijzen we u graag naar dit bericht van INLIA.

Namens de wgDiakonaat,
Herman Huijmans

Lockdown 15 december t/m 20 april

Lieve Dominicusbezoekers,
Het zal u niet zijn ontgaan zijn dat premier Rutte afgelopen maandag een lockdown heeft afgekondigd met ingang van vandaag, 15-12-2020.
Dit heeft ook grote gevolgen voor de Dominicus. De Coronawerkgroep, waarin Beleidsraad, Beheercommissie, Liturgisch Team, pastores, musici, secretariaat en verhuur vertegenwoordigd zijn, heeft het volgende besloten, met een zwaar hart.

  • De vieringen vanaf nu tot en met zondag 17 januari 2021 -UPDATE: verlengd t/m 20/4 ! – zijn – helaas – zonder bezoekers. Alleen de medewerkenden aan de viering zijn in de kerk aanwezig.
  • Er vinden gedurende de hele periode live vieringen vanuit de Dominicus plaats, die echter uitsluitend online te volgen zijn in beeld en geluid. Wie moeite heeft met de techniek wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat via mail.
  • Aan de vieringen wordt de komende periode extra veel zorg besteed, inhoudelijk en muzikaal. De streaming-techniek is geoptimaliseerd.
  • De kerstviering is donderdag 24 december vanaf 20.00 uur via de stream te volgen. Hieraan zal medewerking worden verleend door kinderen en tieners. Enkele jongeren zullen musiceren. Bent u er online bij? dominicusamsterdam.nl/luister
  • Het Open Huis kan niet doorgaan. De Werkgroep Open Huis zal wel een activiteit voor dak- en thuislozen organiseren via een uitgiftepunt buiten, maar ook deze activiteit zal in verband met de lockdown heel klein worden gehouden.
  • De groepen kunnen helaas in de periode tot en met 15 maart 2021 niet bij elkaar komen. Hen wordt geadviseerd om online ontmoetingen te realiseren. Wie daar hulp bij nodig heeft, kan contact opnemen met het secretariaat (via mail).
  • De openstelling van de kerk op vrijdag- en zondagmiddag komt te vervallen.  
  • Verhuuractiviteiten met bezoekers kunnen niet doorgaan in de komende periode.
  • Wilt u contact opnemen met een mede-Dominicusbezoeker maar heeft u de contactgegevens niet, dan kan het secretariaat u daarbij helpen.
  • Wilt u contact met de contactgroep of pastores? U vindt de contactgegevens hieronder!

Gelukkig blijven we met elkaar verbonden, via de vieringen, via de online activiteiten en contacten van de werkgroepen en de pastores en via onderlinge contacten.
Let u een beetje op uzelf en op elkaar?

We wensen u ondanks al deze beperkingen van harte een heel goede en gezegende kerst en nieuwjaar toe!
De Coronawerkgroep

Voor contact met de pastores of de contactgroep:
Juut Meijer: 020-7550045 of juutmeijer@gmail.com
Eva Martens: 06-21197916 of evamartens@dominicusamsterdam.nl
Arie Kempkes (contactgroep): 06-47452143, 0287-327219

(afbeelding: Gerard Honthorst – Aanbidding)

Over Kerktijd, diensten bijwonen en de kerstdienst

– werkt Kerktijd nog wel, want ik krijg nooit meer een uitnodiging?
– moet ik me nog aanmelden voor diensten?
– wanneer kunnen we kaarten aanschaffen voor de kerstdienst?

Dit zijn belangrijke vragen die mensen ons stellen deze dagen, hieronder de antwoorden:

Ja, Kerktijd.nl werkt nog steeds: u kunt bij een dienst aanwezig zijn als u via Kerktijd.nl voor onze dienst wordt uitgenodigd. Maar vanaf begin oktober nodigen we maar 20 a 25 mensen per dienst uit en hebt u 24 uur om op die uitnodiging in te gaan (tenzij de dienst eerder vol zit, dan kan het gebeuren, zeker als u laat in de week uw uitnodiging heeft gekregen, dat de dienst eerder sluit). Helaas moet u tegenwoordig dus lang op een uitnodiging wachten – het kan in dit tempo tot half februari duren voor iedereen aan de beurt is geweest!

Inderdaad – u kunt alleen bij de diensten aanwezig zijn als u bent aangemeld, en daarvoor moet u zich bij Kerktijd.nl hebben geregistreerd. Hebt u geen internet of mail? Kunt u niet met Kerktijd overweg? Kent u anderen die internet problematisch vinden? Rienk Theisens kan u en hen helpen –neemt u aub contact via het secretariaat! Of klik hier voor de handleiding.

– Wat Kerst betreft, voor het aantal bezoekers wachten we op nieuws van de overheid, maar we verkopen geen kerstkaarten dit jaar. Op dit moment gaan we uit van 1 kerstavonddienst op 24 december om 20.00 waar 30 bezoekers bij aanwezig mogen zijn. Ook als dit aantal wordt uitgebreid weten we dat de meesten van ons niet in de kerk zullen kunnen zijn.
We zullen de dienst zo mooi en goed mogelijk uitzenden zodat zoveel mogelijk mensen thuis kunnen meekijken en meevieren.

Kijkt u voor informatie op onze Dominicus-en Corona-pagina, in de Agenda of volgt u onze wekelijkse nieuwsbrieven.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@dominicusamsterdam.n

Wilt u contact met de pastores of de contactgroep?
Juut Meijer is telefonisch bereikbaar op 020-7550045 en per e-mail via juutmeijer@gmail.com , Eva Martens is bereikbaar op 06-21197916 en per e-mail via evamartens@dominicusamsterdam.nl
Om een afspraak te maken met iemand van de contactgroep, neemt u contact op met Arie Kempkes, tel. 06-47452143 of 0287 – 327219

Over kijken naar de diensten

Vanaf zondag 6/12 zullen we met een nieuw systeem de diensten uitzenden, met twee vaste camera’s. We doen ons best de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar we zijn ons ervan bewust dat we niet alle fouten of storingen kunnen uitsluiten.

Soms gaat er iets mis – dat kan een storing op het internet zijn, een menselijke fout zoals een losse kabel of een technische mankement zoals een vastzittende knop. U kunt er op vertrouwen dat, als er een storing is, wij er achter de schermen mee bezig zijn die zo snel als we kunnen te verhelpen. Soms kan het helpen over te schakelen op Kerkdienstgemist.nl – en als het beeld u niet bevalt kunt u ook gewon luisteren – dan moet u overschakelen op de audio-stream door op de betreffende knop te klikken – hieronder ziet u op een foto waar u die kunt vinden:

Als u niet in beeld wilt zijn in de kerk raden we u aan in 1 van de twee eerste zitvakken plaats te nemen – vraagt u het de koster als u twijfelt!

En feedback is welkom – stuurt u die naar het secretariaat!

Zomerdiensten 2018

Het is een traditie om in juli en augustus de diensten wat anders in te richten dan in de rest van het jaar. Het accent ligt meer op de lezingen. De lezingen worden vergezeld van kort commentaar.

 

zondag 1 juli     ONZICHTBARE LEVENS

Voor hun boek Onzichtbare levens- Hiv aan de rand van de samenleving, bezochten fotograaf Adriaan Backer en Colet van der Ven mensen in de maatschappelijke marge wereldwijd. Mensen die extra gestigmatiseerd worden vanwege het feit dat ze hiv of aids hebben: zwarte homomannen in het christelijke zuiden van de VS, slachtoffers van politiek geweld in Kenia, drugsgebruikers in Myanmar, transgenders in India, jonge vrouwen in Tadzjikistan, ex- gevangenen in Zuid-Afrika, een vluchtelinge in Oekraïne en een vertegenwoordiger van de eerste lichting aidspatiënten in Nederland.

In deze eerste zomerdienst zal Colet nader ingaan op het begrip stigma. Wat betekent het? Waar komt het vandaan? Wat heeft het voor invloed op het zelfbeeld ? Waarom is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan gestigmatiseerde groepen?

Met Vincent Bijlo als gastcolumnist.

Commentaar: Colet van der Ven

 

zondag 8 juli     LICHTER LEVEN

‘Het is waar,

in andere steden doen wij meer moeite, kijken

naar peuken en stof op de weg,’

dicht Miriam Van hee.  In deze dienst bespreekt Judith van der Wel een aantal zomerse gedichten. Hoe doen we dat toch, wat lichter leven? Kan dat alleen in de vakantie? Of is het dan juist lastig met al die verwachtingen?

Commentaar: Judith van der Wel

 

zondag 15 juli     VERLANGEN NAAR VERBINDING

In deze dienst lezen we enkele citaten uit het Boek van Brené Brown Verlangen naar verbinding. Brené Brown heeft wereldwijd het debat op gang gebracht over de ervaringen die ons leven betekenis geven: moed, kwetsbaarheid, liefde, erbij horen, schaamte en empathie. In Verlangen naar verbinding geeft Brown een nieuwe definitie van wat het betekent om er echt bij te horen in een tijd van toenemende polarisatie. ‘Er echt bij horen vraagt niet van ons dat we veranderen wie we zijn. Het vraagt juist van ons dat we zijn wie we zijn.’

Commentaar: Wilna Wierenga

 

zondag 22 juli     DYSTOPIA: THE HANDMAID’S TALE

In deze dienst zal het gaan over dystopieën, het tegenovergestelde van utopieën. Meer in het bijzonder over de tv-serie The handmaid’s tale, gebaseerd op de gelijknamige roman van Margaret Atwood (vertaald als Het verhaal van de dienstmaagd). Sommigen zien in dat boek een bijna profetische waarschuwing, die in het huidige Amerika opeens relevanter lijkt dan in 1985 toen de roman verscheen. In het boek speelt het verhaal over Lea en Rachel een belangrijke, niet zo prettige rol. Maar misschien kunnen we dat bijbelverhaal ook anders lezen.

Commentaar: Bettine Siertsema

 

zondag 29 juli     EN ZE GINGEN OP REIS…

De kikker wil de verte wel eens zien, de eekhoorn gaat op ontdekkingsreis en de olifant vaart op een vlot richting zee. Alle dieren hebben vroeg of laat zin om eropuit te gaan. Maar soms valt de wereld buiten het bos een beetje tegen. ‘Als je het me eerlijk vraagt, kun je net zo goed thuisblijven. Al dat gereis…’ verzucht de mier – totdat hij weer op reis gaat.

De zomer is de tijd waarin velen op reis gaan. Anderen, zoals wij die op zondagochtend in de kerk zitten, blijven achter. Of zijn we ook een soort reizigers? In deze zomerviering staat het thema reizen centraal begeleid door verhalen, gedichten en fragmenten uit het werk van Toon Tellegen.

Commentaar: Eva Martens

 

zondag 5 augustus     DINGEN DIE VOORBIJGAAN

Alles wordt anders en niets is meer wat het was. We lezen van Vasili Grossman uit ‘Leven en Lot’ en van Shahrnush Parsipur over vrouwen in Iran, van voorbijrijdende treinen en wie weet meer.

Commentaar: Juut Meijer

 

zondag 12 augustus     EEN DRIEVOUDIGE RELATIE

Een verrassend inzicht van Franz Jalics: ‘We staan tegenover God zoals we met de mensen omgaan. De parallel is meetkundig exact, zonder uitzondering. Als men het heel nauwkeurig opvat, zou men nog van een derde component moeten spreken. De betrekking tot onze medemensen, die met de relatie tot God gelijkgesteld kan worden, loopt ook parallel met betrekking tot onszelf. Als we onze medemensen afwijzen, dan wijzen we ook God en daarmee onszelf af. Wie zichzelf niet liefheeft, kan ook God, die hem zijn leven schenkt, niet liefhebben.’

We lezen: Marcus 12, 28-34

Commentaar: André Wesche

 

zondag 19 augustus     GOD MET VAKANTIE ?

In de Ekklesia zijn er in ’s zomers geen diensten. ‘God is met vakantie’, wordt er dan wel eens geroepen. Een grapje natuurlijk en in de praktijk is het eerder andersom: de mens neemt in toenemende mate vakantie van God. Is dat reden tot somberte? Niet voor Alain de Botton. Deze filosoof houdt in zijn boek ‘Religie voor Atheïsten’ een vurig betoog voor herwaardering van religieuze waarden in een seculiere wereld. Wat die herwaardering inhoudt, en of we de zomer daarmee uitzingen, hoort u in deze zomerdienst.

Commentaar: Geeske Hovingh

 

zondag 26 augustus     LAAT STROMEN, LEVEND WATER!

Waar vind je verfrissende en openbrekende gedachten wanneer je leven vast zit of op de momenten dat je keuzes moet maken voor een nieuw begin? Een viering over levend water, het belang van een goed gesprek en de kracht van zingen over je visioenen en dromen.

We lezen: Johannes 4 – De Samaritaanse vrouw bij de bron

Commentaar: Franck Ploum

Zomeropenstelling

In de maanden juli en augustus is de Dominicuskerk op zondagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur open voor publiek. Iedere zomer weer kunnen we op deze manier een paar duizend mensen laten meegenieten van onze mooie kerk. Geeft u er in uw omgeving wat ruchtbaarheid aan? Natuurlijk bent u ook zelf van harte welkom!

Programma activiteiten en lunchpauzeconcerten:

8 juli – Zomerlabyrint
15 juli – Het Octet, met afwisselende zang uit alle windstreken
29 juli – Zomerlabyrint
5 augustus – Liederen door Vera Ramer en Barbara Wessel, begeleid door Teun Lingeman op de theorbe. Zie het programma hier.
12 augustus – Nova Zembla Saxofoonkwartet (minus one) muziek van o.a. Mozart, Poulenc en Piazolla Zie het programma hier.
19 augustus – Organsax , met Hans Boetje aan de saxofoon en Cees Verschoor achter het orgel. Zie het programma hier.
26 augustus – Afwisselend mini-concert  met o.a. Karin Kasdorp, zang, Jellie Scholtens (piano) en leerlingen van de muziekschool. Diverse muziekoptredens (Zang, viool, piano)

Coördinatie: Geertjan Meijerhof (gjmeijerhof@upcmail.nl) en Mirjam Nieboer (mnieboer@planet.nl)

Bereikbaarheid Secretariaat

Wellicht is het u reeds opgevallen, maar per 1 juli vragen we u het emailadres ‘secretariaat@dominicusamsterdam.nl’ te gebruiken in plaats van het oude ‘domsecr@zonnet.nl’.

We vragen u ook dat in uw eigen adresboek aan te passen.

Vacatures in de Dominicus

Op de pagina Vacatures vindt u een overzicht van de openstaande vacatures bij de Dominicusgemeente. Op dit moment wordt er gezocht naar nieuwe leden voor het Verhuurteam, Werkgroep Diakonaat, Kinderwerkgroep en Crèche.