foto-links

raamdom-gr

Jaarverslag 2020 wgPastoraat

Het jaarverslag 2020 van de werkgroep Pastoraat is verschenen.
Wilt u lezen wat er op het gebied van het pastoraat afgelopen jaar in de Dominicus gebeurd is?
Het jaarverslag is aan te vragen door een mailtje te sturen naar Frans Witteveen via: dommelaer@kpnplanet.nl

Solidariteitsfonds: Samen delen voor een fijne zomer

De zomerperiode breekt aan. Tijd voor het Solidariteitsfonds om actie te voeren.
Nog steeds beheerst de corona pandemie een groot deel van ons leven. Of en hoe er echt sprake van zomervakantie is, is ook dit jaar verre van duidelijk. We gaan ervan uit dat er  voor alle Dominicusgangers een of andere vorm van zomervakantie zal zijn, in ieder geval tijd om te genieten van mooi weer en tijd voor het ondernemen van ontspannende activiteiten. Financiële zorgen mogen dan geen extra beperking zijn.

Financiële zorgen zijn er helaas wel, ook voor Dominicusgangers. Ze verdienen onze ondersteuning, zodat ook zij een fijne zomerperiode kunnen hebben.

Als u kunt geven:
Het Solidariteitsfonds doet een beroep op alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen. Elk bedrag is welkom.

Omdat we nog maar beperkt voor de zondagse dienst bij elkaar kunnen komen in de kerk vindt er geen collecte plaats. We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds:
NL 72 INGB 0000224928 Onder vermelding van “gift actie zomerperiode 2021”

De actie start op Pinksterzondag 23 mei en eindigt op zondag 30 mei 2021.
Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl.
Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 8 juni 2021.
Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat via 020-6242183

Opbrengst van de actie “reizen door te lezen”
Met de opbrengst van deze actie in februari heeft het Solidariteitsfonds Dominicusgangers kunnen ondersteunen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen. Iedereen die een aanvraag heeft ingediend hebben we kunnen voorzien. Nu de bibliotheken gesloten zijn, was de aanschaf van een of twee boeken een verrijking. De opbrengst bood bovendien ruimte om een tweetal Dominicusgangers te helpen die zzp’er zijn en verder geen ondersteuning konden krijgen in deze bijzondere tijden. Met de ondersteuning kunnen ze een aantal maanden hun werk online blijven doen.
Deze Dominicusgangers zijn alle gulle gevers zeer erkentelijk voor hun gift.

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven

Zomeropening 2021

Dit jaar is de kerk op zondagmiddag open in de maanden juni, juli en augustus, van 12.30 tot 15.00 uur. U bent van harte welkom! U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Let wel op de agenda, want op sommige zondagen in juli en augustus is de kerk bezet voor andere doeleinden. Dit melden we dan voorafgaand.

Kosters gezocht!

Zou je het leuk vinden om mee te draaien in het kostersteam?
Dit team leidt op zondag het reilen en zeilen van de viering in goede banen. Het is best een verantwoordelijke klus, maar je staat er niet alleen voor.
Als kosters ben je altijd met z’n tweeën en er werken nog vele anderen mee aan de viering. Je krijgt een goede ‘opleiding’ van een ervaren koster.

Interesse? Stuur dan een mailtje naar: secretariaat@dominicusamsterdam.nl

Lady Knijn gaat als een trein

Op maandag 19 april is Ankie Knijnenburg als nieuw lid in de Beleidsraad bevestigd. Hier is een proefperiode van drie maanden aan vooraf gegaan. De samenwerking bevalt gelukkig prima. De Beleidsraad bestaat nu dus weer uit zeven leden: Jan van der Meulen (voorzitter), Ellen van de Geer (secretaris), Bianca Beens, Anna Hoekstra, Geert-Jan Meijerhof, Mirjam Nieboer en nu dus Ankie Knijnenburg. Joanne Kruijswijk Jansen is notulist. Met bijgaande tekst stelt Ankie zichzelf aan u voor:

Ankie Knijnenburg:

Bij de coronaschoonmaak kom ik mijn oude wintersport-sweater tegen. Terwijl ik de trui opvouw en bedenk wat ik ermee ga doen, lees ik de tekst, zie ik de tekening en realiseer ik me dat ik helemaal niet ga als een trein. Werken zonder de nabijheid van collega’s en opdrachtgevers, met bijna alleen maar computercommunicatie valt me niet mee. Ik zit lange dagen in mijn eentje te kijken naar een computerscherm. De vaart is er behoorlijk uit. De vreugde en vooral de zin zijn ver te zoeken.

Zin maken dan maar. Wandelen met de hondjes in het Baarnse bos, met meer zorg en aandacht koken, beetje rommelen in de tuin, mooie muziek luisteren, zingen wil niet zo… Ikaboyé, het huiskamerkoor in Monnickendam, en het Jiddisch Vrouwenkoor Amsterdam zijn door corona gedwongen niet actief.

In de Dominicus zingen is er niet bij. Mijn stem voelt roestig. Maar heel soms lukt het wel en raak ik de hoge noten met plezier.
Lichtpuntjes zijn de (wandel)gesprekken met vrienden, een uurtje tennis, bezoek aan mijn ouders, het management voor de muziek van Shura Lipovsky en haar ensemble Novaya Shira en natuurlijk de diensten uit de Dominicus en de zoombijeenkomsten na afloop. Vaak hartverwarmend.
De diensten zijn prachtig verzorgd en elke keer denk ik: wat hebben wij toch een mazzel met professionals als Juut, Eva, gastsprekers, Arjan, Evert, de zangers, de mensen van beeld en geluid en alle anderen die meewerken.

De laatste jaren had ik wat afstand genomen en kwam ik heel soms in de Dom. Maar ik luisterde wel regelmatig thuis naar de diensten. Ik was een ‘afvallige’ geworden, zoals Geert-Jan Meijerhof me plaagde. En dat terwijl de Dominicus als een tweede huis voor me was.

Want ik kom er vanaf 1997, ging meteen op het koor, trouwde er 10 jaar geleden met Birgit (zowel kerkelijk als burgerlijk), danste samen met haar midden in de kerk, deed mee aan vele open huizen, hielp als zangeres en bestuurslid van het Dominicus Muziekfonds en bestuurslid van het Nieuw LiedFonds mee aan de publicaties van cd’s en het boek ‘Als daar muziek voor is’.

Als lid van de beleidsraad en de werkgroep communicatie zette ik mijn schouders onder de nieuwe website en de positionering van de kerk, uitmondend in de huisstijl, een folderlijn en het motto ‘verbinden en verdiepen’. Verder was ik betrokken bij de vertrouwenscommissie en de verkenning van een nauwere samenwerking met de Ekklesia.
De mensen van De Duif, de Oude Kerk en de Lutherse Kerk leerde ik beter kennen toen we gezamenlijk in de Lutherse kerk de kerkennacht 2013 organiseerden. Birgit maakte er een film van: https://www.youtube.com/watch?v=M8-TVX7-NfI

Eind vorig jaar – toen de kerk op zaterdagmiddag open kon zijn – vroeg Joanne Kruijswijk me om te overwegen weer in de beleidsraad te gaan. Ik hoefde niet lang na te denken want het werk in de beleidsraad biedt me de mogelijkheid zin te geven, om de toekomst van de Dominicus mee vorm te geven en de mensen te ontmoeten met wie ik me sterk verwant voel.

Ik hoop van harte dat we elkaar binnenkort digitaal én analoog kunnen ontmoeten, met alle generaties, in onze kleurrijke Dom! En ik hoop dat we er met elkaar voor zorgen dat de verbindingen binnen de gemeente, maar ook de verbindingen met de verwanten daarbuiten zo sterk zijn dat we snel weer een bomvolle kerk hebben. En dat de verdieping actief gezocht wordt, in leerhuizen, diensten, ‘luifel’-bijeenkomsten, in het nazoomen met bezoekers uit Nederland, Frankrijk, Engeland en elders.

In mij groeien plannetjes en ideeën.
Graag hoor ik ook van jou, van jullie, van u, welke wensen je hebt, welke plannen je hebt.

Om ons te blijven verbinden en verdiepen.
Alle goeds!

Ankie Knijnenburg
(aknijnenburg@xs4all.nl)

Bericht uit de Beleidsraad -mei 2021

‘Wij dragen de Dominicus op handen’, zo werd het gezegd in het voorjaarsoverleg van de beleidsraad met vertegenwoordigers van vele werkgroepen. De opmerking werd gemaakt in het licht van de sluitende begroting waarmee we het financiële jaar 2020 konden beëindigen. Met alle dank en waardering voor de vele bezoekers die hieraan bijdroegen in het afgelopen jaar! En dat terwijl we elkaar bijna niet live maar veelal via de Zoom hebben kunnen ontmoeten.

Dat die ontmoetingen velen blij maken en inspireren bleek ook weer eens uit de verhalen uit de werkgroepen. Er zijn en waren heel veel initiatieven om het gemeentewerk door te laten gaan, ondanks de beperkingen van de coronacrisis. Het is de moeite waard om hier te benoemen:

Allereerst natuurlijk de zondagse vieringen, het hart van onze kerk, en daarbij de vieringen in de stille week. Er is in de gemeente enorm veel waardering voor de prachtige vieringen, het werk dat het Liturgisch Team hiervoor verzet, de bijdragen vanuit het koor en van onze dirigent en musicus. En vooral niet te vergeten de mensen die voor beeld en geluid zorgen zodat wij in onze huiskamers kunnen meedoen met en genieten van de diensten. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan maar zo is het natuurlijk niet, er wordt veel extra inspanning gevraagd van allen die hieraan bijdragen. En toch …. het gebeurt, elke zondag maar weer!

Een bijzondere viering mag hier apart genoemd worden: Het parlement van de aarde, voorbereid en uitgevoerd door de kinderen en de leden van de Werkgroep Kind. Heel bijzonder hoe een thema van democratie niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren, planten, lucht en zee, vorm kreeg op een zo mooi kinderlijke, maar lang niet kinderachtige wijze. Waarachtig kerk zijn met elkaar, dat was het.

Vanuit het Pastoraal Team en de Werkgroep Pastoraat kwamen verhalen op tafel over contacten met bezoekers via de telefoon, de ‘verhalen onder de luifel’ die dagelijks in de veertigdagentijd verteld werden door Juut, Eva en Marcel, de matching van wandelaars en briefschrijvers, en de persoonlijke contacten binnen het pastoraat.

De Werkgroep Diaconaat stond achter de coördinatie van de veertigdagenkalender, een project waar een groep mensen aan meewerkt. De kalender, een dagelijkse tekst plus beeld dat via de computer wordt verstuurd aan meer dan 400 belangstellenden, kreeg ook dit jaar weer veel waardering. De teksten werden inspirerend gevonden maar vooral ook doordat de zeggingskracht versterkt werd door de prachtige beelden en de vormgeving.

De Soedanese koekjesactie leverde 37 bestellingen op, de opbrengst is bestemd voor ongedocumenteerde vluchtelingen.

De redactie van de Dominicuskrant is bezig met het verwerken van de gegevens uit de enquête onder de lezers, die veel waardering hebben voor de krant en praktisch geen kritiek!

Het solidariteitsfonds is typisch zo’n club die op de achtergrond haar werk doet. Zes mensen, waarvan drie een dagelijks bestuur vormen, buigen zich over aanvragen om financiële of praktische steun van bezoekers met een te krappe beurs of andere moeiten in het leven. Er wordt gul gegeven en in het afgelopen boekjaar zelfs guller, alsof corona ons nog meer bewustzijn geeft over het feit dat het niet zomaar vanzelfsprekend is dat je alles hebt wat nodig is om te leven. Het mooie is dat het fonds alles uitgeeft wat binnenkomt: ‘we keren uit wat er binnenkomt, want het is van Dominicusgangers voor Dominicusgangers’. Dat dit alles in een vertrouwelijke sfeer gebeurt hoeft eigenlijk niet gezegd te worden.

 Zo bruist het leven van de Dominicus niet in de kerk en de pastorie, zoals we dat kennen vanuit de zondagsvieringen en de werkgroepen, lezingen, filmavonden en andere bijeenkomsten door-de-week. Maar bruisen doet het en dat is iets om heel erg dankbaar voor te zijn.

De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van het secretariaat houdt de vaart erin en zorgt ervoor dat we kennis kunnen nemen van alles wat er staat te gebeuren. Het team Communicatie zorgt ervoor dat we ook via Facebook en Twitter op de hoogte worden gehouden. En verder is de beheercommissie bezig aan het traject om de toiletten en de keuken in de kerk aan te passen aan de eisen van deze tijd, en daarvoor de nodige subsidie te verwerven.

De coronawerkgroep, een groep mensen uit beheer en beleid die voorstellen doet over de wijze waarop we de maatregelen van de overheid vormgeven in onze kerk, heeft nieuwe plannen aangekondigd.

De zomeropenstelling wordt dit jaar mogelijk vervroegd naar juni om meer mensen de gelegenheid te geven de kerk te bezoeken. En de vieringen mogen weer door 30 bezoekers worden bijgewoond, men hoopt dit aantal geleidelijk naar 100 uit te breiden. Deze voorstellen zijn door de beleidsraad besproken en bekrachtigd.

De selectiecommissie werkt aan het werven van een opvolger/ster voor Juut, een advertentie heeft intern in de orde van dienst en de Dominicuskrant gestaan, extern in dagbladen.
Verder heeft de beleidsraad Ankie Knijnenburg, die drie maanden als aspirant meedeed, benoemd tot lid, en daar zijn we heel blij mee. Zij stelt zich persoonlijk voor in deze Dominicuskrant en in de nieuwsbrief.

Omdat de verruiming van de coronamaatregelen niet zo snel gaan als gehoopt, hebben we besloten de gemeentemiddag te verzetten naar zondagmiddag 19 september, meteen na de viering tot een uur of 15.30 uur. Centraal staat het elkaar ontmoeten. Dit kan ter plekke in de kerk, maar we hebben ook een online programma voor wie niet naar de kerk kan of wil komen. Meer hierover volgt t.z.t. in de nieuwsbrief. Zet u de datum in uw agenda?

We kunnen en mogen nu wel gaan hopen dat we elkaar binnen niet al te lange tijd ook weer kunnen ontmoeten in onze geliefde Dominicuskerk. Dat we de zondag met een viering kunnen beginnen, samen, met dat mooie lied van Juut Meijer, ‘Midden in de tijd’:

“Open de deuren licht valt binnen,
de dag gaat beginnen. Ga staan.
Dit uur vandaag en nu: te leven onbevangen,
geven en ontvangen. Midden in de tijd.”


Met hartelijke groet,
namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen

Wandelen in de Ruigeweg in St Maartensbrug: Bloemen, ruiken, zien

Oproep van Kees Sluis en Wilbrord Braakman:
Onder voorbehoud van de maatregelen rondom Corona willen we zaterdag 1 mei met in de schoonheid van de Schepping geïnteresseerde mensen – op veilige afstand van elkaar – wandelen in de Ruigeweg in St Maartensbrug. Bloemen, ruiken, zien. Daar liggen drie tuinen /velden met voorjaarsbloemen waar een natuurlijke balans is. Lucht, grond, water zijn er schoon.

Rond 13:00 uur organiseren we een transport van NS Station Schagen naar de Ruigeweg 39  in St Maartensbrug.
Met eigen vervoer kun je zelf  in de Ruigeweg veel zien , vanaf Schagerbrug zuidwaarts. En vanaf zuid Alkmaar  via Burgervlotbrug, na 400 m. links  is de Ruigeweg.
Op Ruigeweg no 39 wonen John en Johanna Huiberts in hun boerderij. Daarnaast is hun grote erf met  schuren. Daar naast en er achter bloembollenvelden, bloeiende tulpen. Tot aan het Noord Hollands kanaal.

Tussen 13.30 en 15.30 uur kunnen we Ruigeweg 39 als begin- en/of eindpunt (met wc) gebruiken. Daar kun je vragen stellen, uitleg krijgen en geïnspireerd raken.

Wil je meer weten en je opgeven; bel of mail ons tijdig:
Kees Sluis, 020-6000635, mail: sluiskimm@planet.nl,
en Wilbrord Braakman: 0224 561166 / 06-4444 7001, mail: braakman@wilbrord-nature.nl
Neem uiterlijk 28 april contact op

Oproep LT: ideeën Nieuwe Series

Het Liturgisch Team verheugt zich op 28 mei.
Na maanden van online vergaderen gaan wij dan als L.T. met elkaar het gesprek aan over het nieuwe jaar. Dat gaan we live doen. We willen dan, net als de laatste jaren, ons een dag lang bezinnen op de thema’s van de diensten series. Dat blijkt ieder jaar een zeer inspirerende dag te zijn waarop wij brainstormen, nadenken, op-denken, feedback geven op elkaars ideeën en vooral ook veel van elkaar leren.
Uiteraard blikken wij terug op het afgelopen jaar en nemen de reacties die wij van Dominicus-bezoekers (-kijkers en luisteraars) hebben ontvangen, mee in onze reflecties.

Ook willen wij graag de gedachten, wensen en behoeften meenemen die jullie in de gemeente hebben over nieuwe series. Misschien heeft iemand wel een fantastisch idee voor een serie. Misschien heb je de laatste maanden iets gemist en heb je gedacht; “waarom hebben ze daar geen aandacht voor gehad?”
Al dat soort wensen, ideeën en inspiratie kan ons helpen bij onze afwegingen.

Meestal eindigt zo’n dag met te veel ideeën en hebben wij  een keuze proces waarin we thema’s aan elkaar verbinden en soms zelfs schrappen. Na zo’n dag zijn wij als L.T. leden meestal geïnspireerd en sturen we elkaar al snel daarna uitgewerkte plannen en inhoudelijke teksten toe, waar we dan de hele zomer op kauwen, over mijmeren en op studeren.

In september mag ik jullie dan via de Dominicus krant informeren over de series van zomer 2021 tot zomer 2022.
Bij deze dus een oproep. Breng je idee, wens voor een serie in. Dan nemen wij dat mee in onze overwegingen op 28 mei.

Alles mag. Niets moet.

De mailbox  secretariaat@dominicusamsterdam.nl staat open voor al jullie suggesties.
Alle van Steenis
Voorzitter Liturgisch Team Dominicus Amsterdam.

Gemeentemiddag – save the date: 19 sept 2021!

We hebben besloten de Gemeentemiddag, die gepland stond voor 13 juni, te verzetten naar zondag 19 september 2021

We zien het als een daverende start van het nieuwe seizoen. Het centrale thema is: Ontmoeting.
Omdat we niet weten hoe we er dan voorstaan wat betreft de coronamaatregelen is er een live programma in de kerk én een online programma, van 12.30 tot 15.30 uur. Dus ook als u niet naar de kerk kunt of wilt komen die dag: doe mee en zet de datum alvast in uw agenda. Heeft u ideeën, vragen, tips, mail ze naar: beleidsraad@dominicusamsterdam.nl

Namens de BR,
Ellen van de Geer, Ankie Knijnenburg, Mirjam Nieboer

Oproep geluidstechnici (m/v)

De geluidsgroep zoekt nieuwe leden!

Profiel:
Als geluidstechnicus ben je samen met de beeldtechnicus verantwoordelijk voor het maken van een real-time verslag van zondagse diensten in de Dominicus of van speciale bijeenkomsten zoals bruiloften en uitvaarten. Je maakt als geluidstechnicus een audiomix waarin spraak, zang en muziek met elkaar in balans zijn. De geluidstechnicus is teven verantwoordelijk voor de weergave van het geluid in het kerkgebouw. De stereomix voor de stream en de weergave in de kerk worden gedaan met een digital mengtafel. In totaal zijn ca. 8-10 microfoons in gebruik.

De kandidaat moet beschikken over technisch inzicht om de apparatuur en de configuratie te kunnen begrijpen en het voortouw te nemen bij het oplossen van storingen. Kandidaten hebben een goed gehoor, zijn het liefst muzikaal geschoold en kunnen, na een inwerkperiode, een mooie geluidsmix maken die voldoet aan de eisen van bestuur en verantwoordelijke musici (zoals dirigent, pianist). De inwerkperiode zal afgesloten worden met een test. De uitkomst hiervan kan bepalend zijn of de kandidaat toe kan treden tot de groep technici. Met een goede bezetting zal men ongeveer 1x in de 4 weken dienst hebben. Een en ander in overleg met de beeldtechnici en het Secretariaat.

Heb je interesse? Stuur dan een mail (of bel) naar het secretariaat en er wordt zsm contact met je opgenomen!
Dat kan via:
secretariaat@dominicusamsterdam.nl of 020 – 6242183
Wij hopen van je te horen!
Frederik Lobbrecht (secretaris)