foto-links

raamdom-gr

Solidaririteitsfonds

September is de tijd dat ook Dominicusgangers zich inschrijven voor cursussen of bijeenkomsten waar ze nieuwe kennis en ervaringen kunnen opdoen. Of die dit jaar doorgaan is in veel gevallen onduidelijk en daarom voert het Solidariteitsfonds dit jaar niet de actie “Samen delen om nieuwe kennis op te doen”.
Maar…..
Als deze maand blijkt dat een cursus of bijeenkomst toch doorgaat en Dominicusgangers zich willen inschrijven en ondersteuning nodig hebben bij de kosten van de cursus of bij de reiskosten dan kunnen ze ondersteuning aanvragen bij het Solidariteitsfonds.
Dat kunt u doen door een mail te sturen naar: solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl

Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk 15 september 2020

Kunt u niet mailen? Belt u dan met het secretariaat: 020 – 6242183

Personalia 29/8/2020

Na een ongelukkige val in huis verbleef ik  eerst een week in het ziekenhuis en vervolgens 10 weken in een revalidatie centrum.
Nu ben ik alweer ruim 2 weken thuis om daar te werken aan verder herstel.

Ik wil bedanken voor alle goede wensen die ik ontving per kaart, telefoon of bezoek. Dit geeft een echt gevoel van verbondenheid.
Ik hoop dat we elkaar binnenkort weer in de kerk mogen ontmoeten.
Groeten van Arie Speijker

Oprichting Cantorij

In speciale vieringen zoals Advent en Kerst werd vóór Coronatijd al geregeld gezongen door een klein Dominicus-koortje, een cantorij. Koorleden werden daarvoor gevraagd, of meldden zich spontaan aan. Door de actuele uitdaging van zingen op anderhalve meter is het Dominicuskoor opgesplitst in drie koorgroepen, die vanaf september elk een opeenvolgende zondagviering verzorgen. Voor de vierde zondag van de maand is het plan om met een vaste cantorij van 8 zangers, twee uit elke stemgroep, te gaan werken. Voor deelname aan deze cantorij moet auditie worden gedaan. De audities zullen na 6 september zijn.

Naast leden van het Dominicuskoor kunnen ook zangers van buiten in de cantorij worden opgenomen. Het zou het mooiste zijn als zij tevens lid worden van het Dominicuskoor. Gemeenteleden met een goede stem en mensen uit hun netwerk worden van harte uitgenodigd om auditie te doen voor de cantorij.

Belangstellenden kunnen zich tot 1 september aanmelden voor een auditie bij dirigent Arjan van Baest, e-mailadres info@arjanvanbaest.nl

Bericht van het Genetic Choir


Velen van jullie hebben de ongrijpbaar mooie concerten op 22 and 28 december in de Dominicuskerk in Amsterdam meegemaakt, het resultaat van hun samenwerking met de Fatih Moskee, Pakhuis de Zwijger en Dominicuskerk, tevens deel I van Genetic Choir’s (Non)Corpus Trilogy.

Voor wie het heeft gemist – en voor wie graag terugkijkt naar de ervaring :
klikt u hier voor een impressie op film

(En klikt u hier voor de laatste nieuwsbrief van het Genetic Choir)

Fietsers op de rijweg in de Spuistraat

Om – in verband met de coronamaatregelen – meer ruimte te creëren om anderhalve meter afstand te kunnen houden zal vanaf 27 aug de verkeerssituatie op de Spuistraat wijzigen. Het fietspad zal dan een voetpad worden en fietsers zullen de rijbaan met de auto’s gaan delen. De snelheid voor auto’s wordt max 30 km/u.

Deze situatie zal vooralsnog gelden t/m 31 okt. 2020

U kunt hier de brief van de gemeente lezen waarin deze maatregel wordt aangekondigd.

Daar vindt u ook de link naar de website van de gemeente Amsterdam waar u meer informatie vindt over deze maatregel: www.amsterdam.nl/maakruimte

Aanmelding kerkdiensten

Vanaf zondag 2 augustus zijn er weer fysieke kerkdiensten, waarbij 100 mensen aanwezig mogen zijn. De grote uitdaging is om iedereen een eerlijke kans te geven om een dienst mee te maken. Hiervoor hebben we een geautomatiseerde oplossing gevonden, Kerktijd.nl, een gebruiksvriendelijk online kerkdienst uitnodigingssysteem.

Het systeem houdt zelf bij wie het langst geen kerkdienst heeft bezocht en daarom als eerste een uitnodigingsmail zal ontvangen.
Bij afmeldingen worden automatisch nieuwe mensen van de lijst uitgenodigd. De genodigden worden bij de ingang gecheckt op de bezoekerslijst.

Wilt u naar de diensten in de Dominicus komen? Dan kunt u zich bij Kerktijd via deze link registreren. *)

Natuurlijk zijn er mensen die geen internet hebben of gebruiken en die ook graag naar de diensten komen. Kent u zo iemand? Dan is dit een kans om uw mede-Dominicusganger te helpen door de aanmelding voor hem of haar te verzorgen (of geeft u het aan ons door)!

Hulp bij digitale inschrijven en/of GIVT-app

Heeft u hulp nodig bij uw inschrijving voor de Dominicusvieringen of bij neemt u dan contact op rienk@theissens.nl, zie hieronder. Voor hulp bij de GIVT-app en andere online zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@dominicusamsterdam.nl

Rienk Theisens
(Voor vragen en informatie neem contact op: rienk@theisens.nl / tel:0653327523)

*) Het is misschien verwarrend dat dan gevraagd wordt kerkdienst en/of ochtenddienst aan te vinken. Het maakt voor de Dominicus niet uit omdat we maar 1 dienst per zondag hebben. Helaas is dit niet in het programma te veranderen, aan de andere kant biedt het ons op termijn mogelijkheden om bijvoorbeeld een speciale dienst zoals een kinderdienst, aan te kondigen: vinkt u dus beiden aan!

Anderhalve-meter diensten in de Dominicus

Het is weer mogelijk om vieringen in de kerk te houden. Met ingang van augustus hopen we weer met zo’n honderd mensen aanwezig te zijn op zondag. In de maand juli experimenteren we met een toenemend aantal bezoekers. Tot nu toe verliep dit heel voorspoedig. Wat wel een aandachtspunt is en blijft, is de 1,5 meter afstand die aangehouden moet worden. Ons gebouw is groot en geluid vervliegt snel; om elkaar goed te verstaan kom je al gauw te dicht bij elkaar in de buurt, wat niet de bedoeling is. Helemaal bij slechthorendheid is het voeren van een gesprek op afstand heel lastig. Toch dringen we erop aan dat iedereen die de dienst bezoekt zich goed aan de 1,5 meter afstand houdt. Het Coronavirus is nog niet weg. De huidige toename van het aantal coronazieken ligt volgens het RIVM vooral aan het te dicht bij elkaar komen op bijeenkomsten en daar horen kerkdiensten ook bij. Dus we willen zo voorzichtig mogelijk zijn. Daarom is ons advies: vier thuis mee als je een kwetsbare gezondheid hebt of als je je ziek voelt en hou in de kerk die 1,5 meter écht in acht. We hopen op je begrip. Veel dank voor de medewerking en zorg voor elkaar. Het voorbereidingsteam.

Op 2 augustus a.s. zullen we klaar zijn om een grotere groep kerkgangers veilig te ontvangen. Het uitnodigen voor de diensten vanaf 2 augustus a.s. gaat via digitale inschrijving. Over dit uitnodigingssysteem informeren wij in dit bericht. Maar je kunt je ook gelijk registreren zodat je voor kerkdiensten kunt worden uitgenodigd via deze link bij Kerktijd.nl

Zoals het er nu uitziet zullen er vanaf augustus per dienst ca 110 mensen aanwezig kunnen zijn. Als de meeste reguliere Dominicusgangers zich registreren zal dat betekenen dat u eens op de 3 à 4 zondagen in de kerk aanwezig kunt zijn (maar we zijn zeer benieuwd of dit ook daadwerkelijk zo zal uitpakken – we houden nog een slag om de arm).

Voor de kerkdienst is er een protocol geschreven dat we hierbij – ter informatie – met u delen. We blijven dit bijwerken – afhankelijk van de bijstellingen van de richtlijnen van het RIVM en de gezamenlijke kerken. U vindt dat protocol via deze link: Protocol kerkdiensten

Wij blijven natuurlijk de kerkdiensten als luisterdienst uitzenden – en de Zoomsessies na de dienst gaan iig deze zomer – ook gewoon door. We zijn achter de schermen ook druk bezig om het uitzenden van de diensten met beeld mogelijk te maken – we zijn daarvoor nog op zoek naar cameramensen – kijkt u hier.

Wij laten u zo spoedig mogelijk meer weten,
namens de Voorbereidingsgroep,
Frederik Lobbrecht (secretariaat@dominicusamsterdam.nl)

een mogelijke opstelling

Nieuwe serie: Zomerdiensten 2020

Het is een traditie om in juli en augustus de diensten wat anders in te richten dan in de rest van het jaar. Het accent ligt meer op de lezingen.
De lezingen worden vergezeld van kort commentaar. Dat verandert niet als we de diensten in deze maanden weer meer openstellen – ook al verandert de vorm van de diensten wel door de corona-maatregelen. Zie daarvoor dit bericht op de website.

zondag 5 juli: LEO VROMAN: GEDICHTEN
In de eerste zomerdienst staan de gedichten van Leo Vroman centraal. We zouden Vroman de dichter van de menselijke kwetsbaarheid kunnen noemen, of van de zachtheid, de nabijheid ook : de nabijheid van mens en mens, van mens en dier, mens en ding, de nabijheid vooral ook bij zichzelf, bij het wonderlijke, denkende, verlangende lichaam dat wij zijn, dat hij bewonderde met de ogen van een kind en met veel warmte en liefde bezong. De wetenschapsman die hij ook was, sprak God, in wie hij probeerde te geloven, aan als ‘Systeem’ en schreef daar zelfs psalmen voor.
Commentaar: Henk Hillenaar

zondag 12 juli: LEON EN JULIETTE
Een week na de Keti Koti vieringen staat deze zondag in het teken van het herdenken van de slavernij. We lezen enkele  fragmenten uit Leon en Juliette van Annejet van der Zijl. Het is 200 jaar geleden als een jonge Nederlander van gegoede komaf zijn verarmde vaderland ontvlucht om fortuin te maken in de nieuwe wereld en trouwt met een zwart meisje dat in haar samenleving niet meer waard was dan een paar geldstukken en naar believen gekocht, verkocht, gebruikt en misbruikt kon worden. Een waar gebeurde liefdesgeschiedenis in een wereld van slavernij die aan het denken zet.
Commentaar: Juut Meijer

zondag 19 juli: STANLEY HAUERWAS: BRIEVEN AAN ZIJN PETEKIND
De Amerikaanse theoloog en ethicus Stanley Hauerwas (1940) schreef een boek met zestien brieven aan zijn petekind Laurie Wells, vanaf 2003 ieder jaar één bij de verjaardag van zijn doop. Ze zijn bedoeld om steun, houvast en oriëntatie te bieden in de soms grote veranderingen die je als kind, jongere of volwassene doormaakt, meestal ongemerkt en afhankelijk van de omstandigheden waarin je opgroeit en je leven leidt. Hauerwas schrijft direct aansprekend, vanuit zijn leven en werk als theoloog, waarin deugd- en karaktervorming centraal staat. We lezen fragmenten uit zijn boek in combinatie met korte bijbelfragmenten. We kiezen daarbij vooral voor de nieuwe deugden die hij aanbeveelt om staande te kunnen blijven in onze op snelheid en prestatie gerichte maatschappij: geduld, eenvoud, vriendelijkheid.
Commentaar: Germain Creyghton

zondag 26 juli: DE ZIN VAN HET LEVEN
Waar gaat het ten diepste om als plotseling alles anders is? Waar vind je houvast als je leven in zwaar weer terecht komt? Volkskrant-journalist Fokke Obbema overleefde een hartstilstand en ging op zoek naar antwoorden op de aloude vraag naar de zin van het leven. Hij voerde gesprekken met onder andere wetenschappers, dichters, theologen en kunstenaars. Welke inzichten en wijsheden geven zij ons mee en de postcorona-samenleving?
Commentaar: Manuela Kalsky

zondag 2 augustus: HILDE DOMIN: 2 GEDICHTEN
‘Een mens moet kunnen gaan
en toch zijn als een boom:
geworteld in de grond,
alsof het landschap gaat en wij vaststaan.’
We lezen twee gedichten van Hilde Domin (1909-2006), joodse wetenschapper en dichteres die de oorlog overleefde door naar de Dominicaanse Republiek te vluchten. Al haar poëzie gaat over ballingschap, heimwee en thuiskomen. Thema’s die zonder moeite te verbinden zijn met de realiteit van het Wereldhuis waar Geeske werkt, maar ook met een ieder van ons.
Commentaar: Geeske Hovingh

zondag 9 augustus: VREUGDE !
We hebben het vaak over ‘de Dominicus’, je zou haast vergeten dat het ook de naam is van een tengere, rossige Spaanse man, die ruim 800 jaar geleden een vernieuwende beweging begon: de Orde der Predikers, beter bekend als de dominicanen. Zijn feestdag is 8 augustus.
Arjan Broers laat zien dat het geestelijke DNA van deze Dominicus diep in ‘de Dominicus’ is gaan zitten. Hij pleitte voor aandacht en verdieping, om daarna te delen wat er door je heen is gegaan. Het ging hem om de vreugde van God. Een vreugde zo groot, zei een van zijn volgelingen, dat het alle verdriet omvat.
Commentaar: Arjan Broers

zondag 16 augustus: BIJ ELKAAR BRENGEN WAT VERDEELD IS
In de brieven en dagboekteksten van Thomas Merton (1915 – 1968) vinden we inspiratie vanuit contemplatie. Contemplatie is geen verstandelijke bezigheid, maar het ruimte geven aan de ziel die met alles reeds verbonden is. In onze tijd is verdeeldheid en polarisatie heel aanwezig. Contemplatieve oefeningen kunnen ons helpen om veerkrachtig en in verbinding te blijven. We lezen enkele korte teksten van Merton, en oefenen om ook in onszelf bij elkaar te brengen wat verdeeld is.
Commentaar: Marcel Elsenaar

zondag 23 augustus: REISVERSLAGEN VAN ARITA BAAIJENS
We lezen fragmenten uit de reisverslagen die eerder pelgrimages zijn, van de Nederlandse ontdekkingsreiziger Arita Baaijens. Zij moet er steeds weer op uit. De woestijn in, de Himalaya rond of in Nederland om al doende te ontdekken dat de wereld ook met andere ogen bekeken kan worden.
Commentaar: Mirjam Wolthuis

Bericht van het LT

Lieve mensen van de Dominicus
Op verzoek een kleine bijdrage voor de nieuwsbrief van de Dominicus met betrekking tot de zomerdiensten. Vanuit het L.T. kijken wij terug op een lange periode van vieren met behulp van podcasts. Met dank aan velen is dat tot een succes geworden. Ik wil heel graag Wim Coenen bedanken voor de ondersteuning die wij , naast Frederik, hierbij kregen. Dat was echt fijn.

Heel veel feedback vanuit de gemeenschap, als ook bemoedigende lof mailtjes, hebben ons geholpen in deze zoektocht. Dank voor de intense betrokkenheid.

Wij zijn blij dat we met ingang van 5 juli konden starten met vieringen vanuit de Dominicus. Het is echt anders om van onder ons eigen dak de viering vorm te geven. Langzamerhand kunnen daar ook meer van U bij aan schuiven. Dat het aantal aanwezige mensen beperkt zal zijn, kunnen wij allen vanuit risico overwegingen begrijpen en waarderen. Gelukkig blijft het mogelijk om mee te luisteren en thuis uit volle borst te zingen. We zullen de diensten in de kerk ook zoveel mogelijk richten op de thuisluisteraar. We blijven dus steeds zoeken naar verbinding met een ieder. Op termijn zal het ook mogelijk worden om beeld te streamen. Dit vraagt om een investering in geld en tijd, maar zal gerealiseerd worden. U wordt hier over geïnformeerd vanuit de Beheercommissie.

De diensten in de zomer zullen ook onder verantwoordelijkheid van het L.T. vorm krijgen. Veelal doen wij dit met eigen L.T. leden en vaste gastsprekers. U heeft al gemerkt dat zingen met z’n allen niet mogelijk is. Het koor kan ook niet in volheid aantreden. Arjen bereid steeds met kleine groepjes de vieringen voor. Er zal bekend repertoire gezongen worden. Wel wordt steeds gezocht naar een lied dat past bij het thema van de viering.

Brood en wijn zal niet fysiek gedeeld worden. Ook niet in de kerk onder de aanwezigen. Wel zal brood en wijn steeds klaargezet worden en zal de tafel nadrukkelijk een plaats krijgen in de vieringen. De uitnodiging tot delen en breken zal wel in woord en gedachte klinken en daarmee een beroep doen op onze verbeelding. Breken en delen in het spoor van Jezus van Nazareth is onlosmakelijk verbonden aan de Dominicus diensten en dat willen wij gestalte blijven geven. Er zal wekelijks een tafelgebed klinken in woord of gezongen lied. En er zullen wekelijks voorbeden zijn vanuit de gemeente.

Zondag 23 augustus zal de laatste zomerdienst zijn. Op zondag 30 augustus vieren wij dan de opening van een nieuw seizoen. Hoe precies dat weten wij nu nog niet. Wel zullen wij u allen tegen die tijd informeren hier over en ook vertellen welke series er gedacht zijn voor het komende seizoen.

Voor nu rest mij u allen een gezonde zomer toe te wensen. We leven in een memorabele tijd en blijven met elkaar op zoek naar het realiseren van verbinding en ontmoeting.
Namens het liturgisch Team,
Alle van Steenis, voorzitter.

Mensenbieb in de Dominicus

De inschrijving begint!
Zondag 26 juli en 30 augustus: de Mensenbieb

Zin in een avontuur? In ontmoetingen met ‘echte’ mensen? Zondagmiddag 26 juli en 30 augustus organiseren we van 14.00 tot 16.00 uur coronaproof edities van de Mensenbieb in de Dominicuskerk. Als deelnemer kun je in verschillende rondes mensen ontmoeten met een bijzonder levensverhaal, de ‘levende boeken’. Heb je altijd al eens meer willen weten over het leven van een politieagent, iemand die blind is, iemand die gevlucht is en in Nederland een nieuw bestaan heeft opgebouwd, iemand die van geslacht is veranderd of iemand met een verslavingsverleden? Dan is dit je kans! We hebben tien krachtige, bijzondere mensen bereid gevonden om in een-op-een gesprekken hun verhaal te vertellen. Maar het ‘boek’ spreekt ook met jou. Het gesprek gaat twee kanten op, het is een uitwisseling, geen eenzijdig interview. Dit vraagt behalve nieuwsgierigheid dus ook openheid van jouw kant. Vanwege de corona-beperkingen kunnen per keer veertig ‘lezers’ meedoen aan het evenement. Zin gekregen? Meld je dan aan voor een van de edities. Dit gaat als volgt.

Opgeven:
Opgeven voor de editie van 26 juli kan tussen 30 juni en 16 juli. Opgeven voor de editie van 30 augustus kan tussen 7 en 23 augustus. Kies op de website www.mensenbieb.nl twee ‘levende boeken’ uit die je interesseren.
(Klik hier voor de onderwerpen van 26/7)

Stuur een mail met je twee thema’s, je naam en liefst ook je mobiele telefoonnummer naar: mensenbiebdominicus@gmail.com Je krijgt dan een bevestiging en alle benodigde informatie toegezonden. Wil je verrast worden met je levende boeken? Zet dan bij je opgave geen keuze maar: ‘ik laat me verrassen’.