foto-links

raamdom-gr

Een leven met Loyola en Freud – memoires van Henk Hillenaar

Zojuist verschenen: HENK HILLENAAR – EEN LEVEN MET LOYOLA EN FREUD, autobiografie

Klik hier om direct te bestellen

Dit boek vertelt het verhaal van de twee liefdes die aan het leven van de schrijver richting en inhoud hebben gegeven: liefde voor religie, voor een verborgen God wiens ‘bestaan’ met twijfels omgeven blijft, en liefde voor jongens en mannen: het verlangen naar intieme vriendschap met een man, dat door de jaren heen steeds krachtiger en helderder wordt. Die twee liefdes horen bij elkaar als de brandpunten van zijn liefde voor het leven. Religieuze en homo-erotische gevoelens bepalen menige keuze in zijn bestaan en kleuren zijn werkzaamheden als docent en hoogleraar Franse literatuur en als predikant in de Amsterdamse Dominicuskerk. Van dit alles doet hij hier verslag: hij vertelt zijn herinneringen aan het noviciaat bij de Nederlandse Jezuïeten, aan de lange opleiding in deze Orde in Frankrijk, aan zijn eerste homoseksuele ervaringen en het afscheid van de Jezuïeten dat gevolgd wordt door een jarenlange psychoanalyse. Hij verhaalt zijn onderwijs- en onderzoekservaringen aan verschillende Nederlandse universiteiten, waar literatuur en psychoanalyse steeds meer bij elkaar blijken te horen, zijn stimulerende ervaringen als predikant in een vrijzinnige gemeente, het leven met zijn eerste vriend in een woongemeenschap, het huwelijk met een tweede vriend. Na de vroegtijdige dood van deze laatste, blijft hij werkzaam in zijn geliefde Dominicus, en vindt onverwachts nieuw perspectief in de relatie met een asielzoeker uit Iran.

Het boek kost 20 Euros (excl. Eur 7,- verzendkosten, per 1-4 ex) en is verkrijgbaar via het secretariaat van de Dominicus.
U kunt uw bestelling plaatsen via dit formulier.

Inhoud:
HOOFDSTUK I  Mariëndaal: het noviciaat van de Nederlandse Jezuïeten
De allereerste avond:raak elkaar niet meer aan’; de Geestelijke Oefeningen: vier weken retraite waarin de zondaar metgezel van Jezus mag worden, en die een oproep tot liefde  blijken te zijn; het noviciaatsbestaan: vervreemding en kameraadschap; in het derde jaar Mariëndaal mogen we naast een ‘bovennatuurlijk’ ook weer een ‘natuurlijk leven’ leiden; voor het eerst zegt een medebroeder tegen me: ‘Ik houd van jou’.

HOOFDSTUK II  Mijn opleiding in Frankrijk
Filosofiestudie in Vals-près-Le Puy: internationaal, inspirerend, beproevend; Vals als ‘kazerne’ in de Algerijnse oorlog; het Thomisme: over zintuigen, verstand en God, leerschool die me bij zal blijven; ik lees Kant, Heidegger en Merleau-Ponty; leer schrijven en dus beter denken; voorbijgaande verliefdheden en vriendschappen voor het leven;  literaire studies in Lille en Grenoble, ik ga anders denken, vrijer leven; vanaf 1962 tot 1965 bereid ik een promotie voor aan de Sorbonne, met Jean Orcibal als promotor en Michel de Certeau als vriend en toeverlaat; tijdens onderzoek in Rome verlies ik veel van mijn geloof in de Kerk, nog niet dat in de Orde van de Jezuïeten.

HOOFDSTUK III Afscheid van Loyola
Van 1965 tot 1970: ‘moratorium’,  tijd van onzekerheid, afwachten, zoeken, als theologie student in Maastricht, later in Amsterdam; Huub Oosterhuis is mijn belangrijkste vriend en helper; in de Studentenecclesia en de Dominicus ontdek ik de prediking, word priester gewijd; ik ga Franse literatuur doceren aan de universiteit van Groningen; kom als homo uit de kast, houd een kerkdienst over homoseksualiteit; verlaat de Jezuïetenorde in februari 1971 en in juli ook de universiteit.

HOOFDSTUK IV  Sue en Tonne
In psychoanalyse met Sue Ang: mijn kinderjaren, schaamtegevoelens en een verborgen passiviteit worden ‘doorgewerkt’; de orthodox Freudiaanse behandelingsmethode maakt plaats voor een intersubjectieve. Ton van der Stap. ex-Jezuïet, gepassioneerd schrijver en schilder, is nu mijn belangrijkste vertrouwensman. Een pijnlijk conflict blijkt onze vriendschap hechter te maken; we gaan samen op reis, onder meer naar het Rome van Ignatius van Loyola, en naar het geliefde New-York.

HOOFDSTUK V   Van spiritualiteit naar antropologie
De ‘binnenkant’ van deze autobiografie: de drie intellectuele en spirituele ‘ontdekkingen’ die ik al deze jaren gedaan heb: de ‘ontdekking van het lichaam’, waar mijn celibatair bestaan me toe uitdaagde, ‘de ontdekking van de taal’ door de literatuurdocent en de ‘ontdekking van de verbeelding’ die de kern wordt van mijn gedachtewereld en van mijn spiritualiteit: ‘In den beginne was de verbeelding.’

HOOFDSTUK VI   Na Loyola: Freud en de Dominicus
vertelt mijn verkenningstochten in de homowereld; de relatie met John, die na zeven jaar vertrekt, met Michael, die na tweeëntwintig jaar sterft, en met Hamid, die mijn ouderdom is komen verblijden; ik leef al deze jaren in de Kerckvinck, woongroep waarmee ik veel lief en leed deel; mijn  ambitie kan ik uitleven als docent en hoogleraar aan verschillende universiteiten, en als predikant in de Dominicusgemeente; daar eindigt dit boek op een mooie Pinksterdag.

Oproep Amnesty-actie

Vredesweek van 19 t/m 27 september 2020

In het kader van de Vredesweek wil de werkgroep Amnesty International aandacht vragen voor alle gewetensgevangenen wereldwijd.
Nu er in de kerk maar zeer beperkt activiteiten kunnen plaatsvinden willen we verwijzen naar de website van Amnesty International met de oproep “Kom in actie”, waarbij gewetensgevangenen digitaal gesteund kunnen worden- klikt u daarvoor hieronder op het plaatje ! :

Namens de werkgroep Amnesty International,
Dieneke van de Berg, Willy Sepers en Annemarie Rip

Oproep registreren Kerktijd

Namens de werkgroep Corona willen we nogmaals iedereen die betrokken is (of zich betrokken voelt) bij de Dominicus uitnodigen zich te registreren bij Kerktijd.

Wij kunnen u pas uitnodigen voor onze zondagdiensten als u zich bij Kerktijd geregistreerd heeft – en u kunt dan altijd nog besluiten of u die uitnodiging wil accepteren of afwijzen.
Dus ook als u denkt dat u maar heel af en toe wilt komen – dan vragen we u toch ook zich u bij Kerktijd in te schrijven.

Klik hier voor het inschrijfformulier, wilt u eerst uitleg dan vind u een handleiding hier – en als u vragen of opmerkingen heeft vindt u daar ook de gegevens van de beheerder aan wie u die vragen kunt stellen).

Alvast dank!
het secretariaat (12/9/2020)

Diensten voortaan in beeld

Het is al aangekondigd – en als u de laatste tijd een dienst via Kerkdienstgemist.nl wilde beluisteren was het u al opgevallen – de diensten zijn tegenwoordig ook te zien, niet alleen te beluisteren.
En voortaan is dat ook zo via de luister-pagina op onze website. Die heet dus nu de Kijk/luister-pagina.

Velen zijn betrokken geweest bij de voorbereiding en wij danken allen, maar willen vooral de inspanningen roemen van Geert-Jan Meijerhof van de BR en Jan Noot, onze vaste cameraman.

Zoals alles in het leven is ook dit weer een leerproces – we verwachten nog hobbels en storingen, reacties en verbetertips, maar vinden het goed genoeg om mee te beginnen. Het is de hoop en verwachting van LT, BR en BC dat de mogelijkheid de diensten ook via beeld te volgen u, en ons allen, weer nog meer bij de diensten betrekken en met elkaar verbinden kan.

U kunt de diensten dus voortaan via onze Kijk/luister-pagina zien – of via Kerkdienstgemist.nl
Voor wie liever niet in beeld wil komen als u naar de dienst komt – als u op de banken plaatsneemt zit u achter de camera.

En wilt u liever alleen blijven luisteren en geen beeld? Op de Kerkdienstgemist-pagina kunt u kiezen tussen audio of video:
ga dan naar de uitzending op Kerkdienstgemist.nl en klik op deze knop

Tegentij aan de Zuidas

Aan de Zuidas wordt gewerkt aan een nieuw ‘’Huis van Verbeelding’’ in Amsterdam. Onder de naam ‘’Tegentij’’, zoeken vrijzinnige denkers, theologen, voorgangers elkaar op om een nieuw platform voor tegendraadse zingeving te beginnen met aanbod van zowel persoonlijke als maatschappelijke thema’s, gespiegeld aan ‘’het grote verhaal’’.

De Ekklesia, de Dominicus en docenten van elders zetten hun schouders onder dit aanbod van lezingen, interviews, theologie, filosofie, literatuur, poëzie en film. Het aanbod is bedoeld voor een breed publiek, gelovig of minder gelovig. Leest u meer via: Tegentij.nl

Uit onze kring interviewt bv Colet van der Ven hedendaagse auteurs aan ‘de leestafel’ – voor meer informatie klik hieronder!

https://tegentij.nl/

BIOLOGISCHE BLOEMBOLLEN BESTELLEN

Al meer dan 20 jaar promoten we via de kerk het planten van biologisch geteelde bloembollen. Als je zelf bewust leeft, wil je niet dat de aarde, de lucht en het water om je heen worden vervuild. Kwekers die het inzicht hebben dat het ecologisch optimaliseren van de bodem de toekomst is, verdienen onze steun.
Het is duidelijk dat de mensen in de kerk zich nu niet mogen verdringen rondom de verkooptafel. Daarom hebben we in overleg met leverancier Huiberts (www.huibertsbloembollen.nl) besloten tot een andere bestelwijze dan vorige jaren.
U kunt bij ons uit het assortiment van Huiberts 8 soorten biologische voorjaarsbloeiers digitaal bestellen.

Download het bestelformulier in Word (zodat u het kunt opslaan, bewerken en versturen) of klikt u op het bestelformulier in pdf (om te printen en met de hand in te vullen).

(Wilbrord Braakman en Kees Sluis)

Demonstratie ‘Evacueer Moria’

zaterdag 12 september  –  Museumplein Amsterdam  –  16.00-17.00 uur  

Moria is verwoest. In de nacht van 9 september hebben meerdere branden grote delen van het vluchtelingenkamp op Lesbos in de as gelegd, wat heeft geleid tot de ontheemding van 13.000 bewoners. Dit is het resultaat van een jarenlang falend EU beleid. De noodklok is al vaak geluid, maar tevergeefs.

De inwoners van het overvolle kamp op Lesbos zijn gevlucht uit hun thuisland en hebben alles wat hun dierbaar is achtergelaten in de hoop op een beter leven. In plaats van humanitaire opvang, troffen zij een uiterst intolerant Europa dat haar grenzen sloot. Gezinnen, ouderen en onbegeleide minderjarigen zitten vast in erbarmelijke omstandigheden. Artsen Zonder Grenzen, internationale NGO’s en de UNHCR waarschuwen al jaren dat de situatie op het eiland onhoudbaar en onmenselijk is. Reactie van de Europese Unie, en in het bijzonder Nederland bleef uit.

De brand is de druppel. Niet alleen op Lesbos is de situatie onhoudbaar, ook op andere Griekse eilanden, zoals Samos en Chios, en op het Griekse vasteland staat de situatie op springen. Wachten kan niet langer en daarom pleiten wij voor een humaner asielbeleid. 

Wij pleiten voor de onmiddellijke opvang van minstens 500 kinderen in Nederland en daarnaast voor het evenredig opvangen in Europa van de andere vluchtelingen die vastzitten in Griekenland. Nederland heeft daar ook een aandeel in. Terwijl het kabinet te weinig doet, zullen wij onze stem laten horen. 

Dit is een burgerinitiatief in samenwerking met Volt Nederland, 500 Kinderen Amsterdam en SOS Moria. Het protest wordt gesteund door Vluchtelingen Werk Nederland, Stichting Vluchteling, Defence for Children, Comité Vluchtelingkinderen Haarlem en de Goede Zaak. Iedereen die wil bijdragen of helpen bij het organiseren van het protest kan via de mail evacuatemoria@gmail.com.

Waar? : Museumplein  Amsterdam 

Wanneer? : Zaterdag 12 september 2020  16:00 – 17:00. Kom op tijd! 

Hoe?:

Breng spandoeken of bordjes mee, houd 1.5 meter afstand en draag mondkapjes. Blijf thuis als jij of je huisgenoten symptomen hebben. 

Meer info:
https://www.facebook.com/events/235396214557732

Nieuwe Serie: Een gebroken wereld heel maken

© marc mulders – werk op glas

We gaan op een onzekere manier het nieuwe seizoen in. Vorig jaar startten we met ‘Een huis waar alles woont”. Nu is dat ‘huis’ veel leeg, of half gevuld. Ons mooie kerkgebouw lijkt niet langer het centrum waarom alles draait. Eens temeer zijn we een huis van verhalen, van gemeenschap en van liefde, maar elk van ons draagt daaraan bij vanuit de eigen plek.

We leven in een tijd waarin gebrokenheid zichtbaarder is dan tevoren, waarin toekomst onzeker is voor velen, waar maakbaarheid een illusie blijkt. Waarheid lijkt een mening en ongelijkheid en onrecht zijn steeds nadrukkelijker zichtbaar. Het is een tijd waarin het er toe doet om je te bezinnen en te weten wat te doen. Wat vraagt het van ons om deze gebroken wereld heel te maken?

Antwoorden op die vraag zijn altijd ongemakkelijk en onvolledig. We worden bevraagd als individu en als gemeenschap van mensen. Wat we nu al weten: dat het moed zal vragen, en inzicht. Dat we de fouten en de verantwoordelijken moeten durven noemen, ook die van onszelf. Dat we het samen moeten doen en daarover een idee moeten vormen, terwijl we nog in niet-weten verkeren. En ook dat we dat kunnen in vertrouwen op de Eeuwige.

In deze serie gaan we onder andere te rade bij Jonathan Sacks, opperrabbijn in Londen, en laten ons inspireren door zijn boek ‘Een gebroken wereld heel maken’. Hij onderzoekt daarin een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de Joodse Bijbel en traditie. Vier zondagen vertellen we verhalen en gedenken hoe wij samen mens kunnen zijn, mens kunnen worden en heelheid kunnen brengen in deze wereld.

Zondag 30 augustus: Tikoen Olam – Mens zijn in een gebroken wereld
Lezing Genesis 3: 1- 11
Overweging Colet van de Ven

Op deze openingszondag van het nieuwe jaar kijken we om ons heen en zien een wereld waarin het gewone ongewoon is geworden en waarin de ongelijkheid en de angst voor het corona-virus de gebrokenheid heel zichtbaar maakt. Volgens kabbalistische wijzen is de schepping gebroken en is het aan de mens om die gebrokenheid te herstellen. Volgens dat andere scheppingsverhaal heeft de mens door zijn handelen zelf de gebrokenheid veroorzaakt. Hoe verhouden die beide verhalen zich tot elkaar en wat hebben ze ons vandaag de dag te zeggen?

Zondag 6 september: Tsedaka – Verantwoordelijkheid nemen
Lezingen: Genesis 18: 16 – 33 en psalm 119
Overweging Marcel Elsenaar

Tegenover de grote bewegingen, de grote onrechtvaardigheden kunnen we ons klein en onmachtig gaan voelen. Het verhaal van Abraham laat iets zien van het verlangen dat de orde in de wereld rechtvaardig is. Van God is de wereld en die haar bewonen, dus wat is onze verantwoordelijkheid daarin?

Zondag 13 september: Darchee sjalom – Vriendelijkheid als weg van vrede
Lezing Jeremia 29: 4-14
Overweging Juut Meijer

Darchee sjalom betekent wegen van vrede. Het is een joodse wijsheid waarin vriendelijkheid de sleutel blijkt om in een ballingschap contact te maken en met verschillen samen te leven. Verschillen die zo vaak leiden tot vervreemding en de verbondenheid verhullen. Waar heeft vriendelijkheid een plek in de wereld van gebrokenheid van deze crisis? Welke vormen neemt zij aan?

Zondag 20 september: Darchee sjalom – moed en vertrouwen
Lezing Openbaring 21, 1-5
Overweging Godian Ejiogu

Door de gebrokenheid en crisis heen kunnen we speuren naar de nieuwe wereld die in de bijbel voortdurend beloofd wordt. Maar hoe moeilijk is het om te leven in het nog-niet, en met de twijfel of het wel de goede kant op zal gaan. Kunnen we moed houden om geloof te houden en daarnaar te handelen? Wat geeft vertrouwen?

Zondag 27 september: 12-jarigenviering
Lezingen: Orpheus en Eurydice en
Jezus en Petrus, lopend over het meer van Galilea
Overweging Michaël van der Meer

In deze dienst komen jongeren uit onze gemeenschap aan het woord die misschien wel de meest ingrijpende stap zetten in hun schoolloopbaan, namelijk die van lagere school naar middelbare school. Opeens je vertrouwde kleine school inruilen voor een scholengemeenschap met honderden leerlingen, tientallen juffen en meesters, steeds andere lokalen en dat dan ook nog in corona tijd: ga er maar aan staan! In het Jodendom wordt die overgang gemarkeerd met de traditie van de bar en bat mitsva viering: een twaalf- of dertienjarige wordt dan volwassen voor de gemeenschap. Zij of hij laat dan zien een dochter (bat) of zoon (bar) van God’s richtlijnen (mitsvot) te zijn door een tekst uit de traditie (torah) te laten klinken. De gemeenschap wordt daarmee ook zelf herinnerd aan de belangrijke beslissingen in het leven. We horen verhalen over een zanger die zijn lief uit het dodenrijk wil loszingen, maar blijft staren op wat vroeger was. Ook horen we van een enthousiaste volger die door het ijs zakt omdat hij gaat twijfelen aan wat geloof met mensen kan doen.

Bericht uit de Beleidsraad – sept 2020

‘Ik trek mij terug en wacht. Dit is de tijd die niet verloren gaat’
– deze beginregels van het gedicht met de titel ‘Eb’ van Vasalis heeft misschien wel een betekenis die ook voor ons geldt in deze coronatijd?

Wachten is moeilijk, zeker als je niet weet waarop of wat er gaat komen. Gelukkig is het voor ons als gemeente niet zó erg. Want ondanks dat er veel stilligt aan activiteiten gebeurt er ook heel veel. Maar die ‘gewone’ dingen moeten nu vaak anders en dat vergt aanpassing van ons.

De Coronawerkgroep heeft het hervatten van de kerkdiensten en het groepswerk in de pastorie voorbereid. Deze groep, die bestaat uit Rieke Hart en Rienk Theisens van de Beheercommissie, Eva Martens van het LT, Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof van de Beleidsraad, onze coördinator verhuur Jan Pieter de Jong en secretaris Frederik Lobbrecht, heeft in de afgelopen maanden een berg werk verzet. Ze hebben zich echt uit de naad gewerkt om voor elkaar te krijgen dat wij veilig en verstandig bij elkaar kunnen zijn in de kerk en in de pastorie.

U en jullie als bezoekers merken daar de resultaten van: een inschrijvingssysteem voor de kerkdiensten, banken die om en om afgezet zijn met lint, stoelen verspreid door de kerk, en een anderhalvemeter-lat voor het aangeven van de verplichte onderlinge afstand. Deze afstand is inmiddels met een knipoog door haar zelf omgedoopt tot ‘1 Eva’ ! Niet voluit zingen, maar het mag wel heel zachtjes voor je heen, of mee neuriën kan ook.

Het inschrijfsysteem lijkt goed te bevallen, al vinden sommige bezoekers het niet zo leuk om je te moeten inschrijven om in de kerk te mogen komen. Anderen reageren juist met “het is zo leuk om uitgenodigd te worden, je voelt je heel welkom”. Ook is er een uitgebreid protocol geschreven voor het gebruik van de ruimten in de pastorie. Als we ons daaraan houden, is de kans op besmetting via het bijwonen van een vergadering of een groep minimaal. De afstandsregel geldt, en er zijn ook maatregelen voor het handhaven van de hygiëne. De begeleiders van groepen en vergaderingen worden hier allemaal goed over geïnformeerd (zie ook onze Corona-pagina).

Wat wel erg jammer is en o.a. te wijten aan het oplopende aantal besmettingen in Amsterdam, is het besluit van de Coronawerkgroep dat er na de dienst geen koffie meer geschonken wordt. Het is te lastig gebleken om tijdens de koffiegesprekken afstand te houden. Als beleidsraad hebben we dit besluit met leedwezen bevestigd, want we voelen allemaal dat de ontmoeting na de dienst er zo helemaal bij hoort. Dominicus is vieren en ontmoeten! Gelukkig zijn er wel andere vormen van ontmoeten. Na de vieringen is er op zondagmorgen nog steeds de koffiezoom. De Werkgroep Pastoraat organiseert koffieochtenden en heeft ook de plannen klaar voor een nieuw seizoen met groepsbijeenkomsten over diverse thema’s. En zo zullen er meer gelegenheden zijn om elkaar te zien en te spreken.

Een heel pijnlijk besluit dat door de beleidsraad genomen moest worden is dat het Open Huis met kerstmis 2020 niet in de bekende vorm gevierd kan worden. En dat voor het eerst in vijftig jaar! Een kerk vol mensen, een muziek- en dansfeest en een diner, waarbij afstand houden absoluut onmogelijk is, dat kunnen we niet verantwoorden en mogen we ons niet permitteren. Wellicht gaat de voorbereidingsgroep van het Open Huis kijken of er alternatieven te bedenken zijn die wel mogelijk zijn.

Eerlijk gezegd werden we er in de beleidsraad wel een beetje mismoedig van, het duurt allemaal al zo lang en we willen zo graag dat het weer normaal wordt. Niet op de manier van ‘het nieuwe normaal’ dat geen normaal is, maar “gewoon”, zoals we het gewend zijn: elke zondag samen in de kerk, met kerst samen in het Open Huis.

En toch kan het nu even niet. Het beleid voor de zondag is in de kerk komen, je plaats meteen opzoeken en innemen, en na de dienst de kerk verlaten zonder koffie en praatje. Het staat natuurlijk iedereen vrij om eenmaal buiten elkaar te ontmoeten op een eigen wijze. Maar in de kerk willen we de regels volgen, wij kunnen en willen ons niet permitteren dat onze Dominicus een haard van besmettingen wordt. Dat geldt ook voor het Open Huis zoals we dat altijd vieren.

Maar iemand in ons midden merkte op ‘we zijn toch altijd in de geest bij elkaar’. En een ander ‘we delen het leed en dragen het samen’. Door de huisregels in het oog te houden zorgen we voor elkaar. Dat kan maken dat steeds meer mensen weer in de Dominicus durven komen, ook als ze zich kwetsbaar voelen.

Laten we proberen deze tijd van wachten om te vormen tot een vruchtbare toekomst. Om met de laatste regels van ‘Eb’ te eindigen:
‘Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?’

Met een hartelijke groet, namens de Beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen

Solidaririteitsfonds

September is de tijd dat ook Dominicusgangers zich inschrijven voor cursussen of bijeenkomsten waar ze nieuwe kennis en ervaringen kunnen opdoen. Of die dit jaar doorgaan is in veel gevallen onduidelijk en daarom voert het Solidariteitsfonds dit jaar niet de actie “Samen delen om nieuwe kennis op te doen”.
Maar…..
Als deze maand blijkt dat een cursus of bijeenkomst toch doorgaat en Dominicusgangers zich willen inschrijven en ondersteuning nodig hebben bij de kosten van de cursus of bij de reiskosten dan kunnen ze ondersteuning aanvragen bij het Solidariteitsfonds.
Dat kunt u doen door een mail te sturen naar: solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl

Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk 15 september 2020

Kunt u niet mailen? Belt u dan met het secretariaat: 020 – 6242183