foto-links

raamdom-gr

Nationaal gebed voor vrede en verbinding

Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving rond de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.

In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, MissieNederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland.

Thuis meedoen

Tijdens de momenten van gebed tijdens het avondprogramma kunnen mensen thuis meedoen. Dit kan persoonlijk, maar ook in kleine groepjes of – mede afhankelijk van de dan geldende maatregelen – met de geloofsgemeenschap.

Jurjen ten Brinke, EO-presentator en voorganger van de multiculturele kerk Hoop voor Noord in Amsterdam-Noord, hoopt dat veel mensen aanhaken bij dit initiatief. “De coronacrisis duurt lang. Mensen zijn onzeker en raken moedeloos. Daar bovenop komt de polarisatie door de verschillende meningen over dit onderwerp. Het is goed als we onze pijn en moeite neerleggen bij God en vragen om Zijn genade en vrede in onze harten en voor ons land.”

Voorafgaand aan en tijdens de uitzending kunnen gebeden op een digitale gebedsmuur geplaatst worden of op social media met de hashtag #nationaalgebed.

Aansluitend bij eerdere gebedsinitiatieven

Tijdens de gehele coronapandemie zijn er vanuit verschillende kerkelijke tradities (online) gebedsmomenten geweest, waarbij christenen gezamenlijk voorbede deden voor de bestrijding van de pandemie en voor iedereen die hierdoor geraakt werd. Het Nationaal Gebed bouwt voort op deze voorgaande gebeden en luidt tevens de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen in. Daarin bidden christenen van 16 t/m 23 januari samen voor eenheid, wijk en wereld.

Zie ook het bericht op de website van de Raad van Kerken

Nieuwe serie: De moed om te falen

Het is januari. Een nieuw jaar is begonnen. Onze goede voornemens staan nog fier overeind of beginnen al af te brokkelen. Juist in deze periode zoomen wij in de vieringen in op de moed om te falen.
In onze prestatiemaatschappij wensen we elkaar voortdurend ‘succes!’. We willen uitgroeien tot de beste versies van onszelf. Meer dan ooit venten we onze successen uit, bijvoorbeeld via sociale media. In vergelijking met al die ideaalbeelden weten we soms geen raad met onze kleine en grote faalervaringen.
Maar het wordt nog erger. Want zelfs als we falen willen we er iets van leren. Willen we betere mensen worden, kwetsbaar durven zijn.
De Bijbelse verhalen en de christelijke traditie zit vol beelden van mensen die de moed hadden om te falen – en te erkennen dat ze geen idee hadden hoe het verder moest. De nacht. De woestijn. De zondvloed. Het kruis. Daarna gebeurde er altijd nóg wat, dat is waar. Maar soms pas na lange tijd en altijd op een andere manier dan verwacht.

ill. © F. Lobbrecht – tekening naar een foto op internet

16 jan: De nacht van de ziel
Lezingen: Thomas Merton, ‘Heer, mijn God’
Lucas 4: 1-4
Overweging door Remco Graat

In december luidde de GGZ de noodklok: er zijn zoveel mensen in geestelijke nood, dat de wachtlijsten blijven groeien. Leegte, eenzaamheid, zinloosheid, angst, verwarring – Johannes van het Kruis beschreef die ervaringen in de 16de eeuw als een spirituele weg die je moest aanvaarden, op weg naar God. Biedt dit perspectief aan wie in behandeling is bij de GGZ? Of moeten we ervoor waken psychisch leed te vergeestelijken? Oftewel: moet je achter lijden een ‘punt’ zetten – het is wat het is, of is er ruimte voor een voorzichtige komma?

23 jan: De woestijn in
Lezingen: Numeri 11: 10 – 30
Elten Kiene: Ode aan de twijfel
Overweging door Marcel Elsenaar

Ze wilden weg uit Egypte, maar toen ze in de woestijn waren, kwam er twijfel, verwarring. Waar waren ze naar op weg, het volk van Israël? En was het in de slavernij van Egypte niet toch beter? Hoop en verwachting maakt plaats voor polarisatie en verdeeldheid. Als je het niet weet, als niets werkt, wat ga je doen, hoe ga je dan met elkaar om? Kan daar niet juist het oude verhaal van uittocht opnieuw, op nieuwe manieren, ónze nieuwe manieren… ons inspireren?

30 jan: De vloed
Lezing: Genesis 9: 8-28
Overweging door Eva Martens

Zou Noach geweten hebben dat het goed kwam, na die veertig dagen regen en die vele dagen drijven? Net als hij is ons aangezegd dat ons klimaat verandert en dat het ingrijpend zal zijn. Het is het gevolg van ons falen om de hele aarde recht te doen, en niet alleen onze eigen ambities. Maar sloot God na de vloed niet een verbond met heel de Schepping, niet alleen met de mens?

6 feb: Het kruis: de dood
Lezingen : Johannes 12: 23-28
Tafelgebed van Jan Nieuwenhuis
Overweging door Claartje Kruijff

Wij mensen hebben niet het eerste en ook niet het laatste woord. Wij zijn eindig en ontkomen daar niet aan. De dood hoort bij het leven. En nog dichterbij: bij ons leven. Wanneer en hoe weten we niet. We hebben het niet voor het zeggen en dat voelt onrustig, onzeker en bovenal angstig. Komt die aanstaande dood alleen maar van ons nemen of ook iets brengen? Worden we slechts (af)gebroken of ook opgebouwd en geheeld?

Dominicus Nieuwjaarsgroet 2022

Wij wensen u een gelukkig Nieuwjaar!
Klik hier – of op de foto – en zing met ons mee!

Bezoekers bij de kerkdiensten – max 50

Vanaf 2/1/2022 nodigen wij weer een kleine groep bezoekers bij de kerkdiensten uit – maximaal 50 personen.

Uitnodigingen komen daarvoor via Kerktijd.nl.

Zie de Dominicus&Corona-pagina voor meer informatie.

Bericht van de Taalgroep

Op de foto ziet u een wens-kerstboom. De cursisten van de Taalgroep Dominicus wensen u mooie kerstdagen en een gelukkig 2022. U kunt hun wensen lezen op de versiering in de boom op het podium.

Het is ook uw Taalgroep!

Alle materialen en de catering worden betaald uit de collectes die regelmatig in de Dominicus worden gehouden. Met kerst gaat deel van het geld van de collecte naar de Taalgroep. U kunt met kerst in de kerk financieel bijdragen of natuurlijk een bedrag overmaken.

Een van de cursisten schreef: ‘Ik volg al heel lang de lessen op vrijdagmorgen en voel me steeds meer Nederlander’.

Van harte aanbevolen!

Namens cursisten en docenten van de Taalgroep.

Kerstdiensten 24 en 25 december

Naar aanleiding van de recente maatregelen, door de overheid bekend gemaakt op 14/12, en de aanscherping op 18/12 zijn de kerstavonddiensten gewijzigd.

Er is een kerstdienst op 25 december, in de ochtend, 11:00, zonder bezoekers.
Er is een kerstavonddienst op 24 december om 19:00, met het kerstspel van de kinderen. Deze dienst is nu nog sterker dan voorheen een dienst gericht op de kinderen.

Op kerstavond zijn de ouders en kinderen (vanwege het kerstspel) uitgenodigd – verder zullen er in de kerk alleen de mensen aanwezig zijn die nodig zijn om de dienst vorm te geven.
Het secretariaat en de pastores zijn uiteraard bereikbaar voor vragen, uitleg en ondersteuning.

Geen bezoekers:
De diensten zijn alleen via internet te volgen.

Kijken via internet:
U kunt de beide diensten volgen via onze kijk/luister-pagina

Maatregelen:
Voor degenen die in de kerk zijn om de dienst vorm te geven en uit te zenden – u vindt de maatregelen die gelden hier op de Dominicus & Corona-pagina.

#QRstmis
Tot slot wijzen we u graag op het #QRstmis-initiatief, onze oproep om deze kerst ook te laten zien wat wél kan.
Laten we verhalen van licht delen en daden van licht: reik uit!
Zoals Colet van der Ven op 19/12 in haar toespraak vroeg: wat kunnen we doen? De wacht houden bij elkaar.
Deelt u dit initiatief zo veel mogelijk?
Kijk bij:
QRstmis – Plekken van licht
QRstmis – Verhalen van licht
QRstmis – Daden van licht

ACTIE AMNESTY – Write for rights 2021

Voorgaande jaren werd er in de Dominicus-kerk in het kader van De dag van de Rechten van de Mens een kerstgroetenactie georganiseerd door de werkgroep Amnesty International. In deze corona-tijd is dit nu niet mogelijk. Wel is er momenteel voor Dominicusgangers die de kerk in december bezoeken, een alternatief.

Tot eind december liggen er folders van Amnesty achterin de kerk, op de tafel, met informatie over een aantal gewetensgevangenen uit verschillende landen. Ook staat in elke folder te lezen, op welke wijze men een bericht kan sturen naar de gewetensgevangenen. Deze folders kunnen worden meegenomen.
Er staat ook een gele brievenbus, waarin de brieven kunnen worden “gepost” tot eind december. Deze worden dan gezamenlijk door Amnesty verzonden naar de verschillende overheden in het buitenland.
Zie voor meer informatie ook de website van Amnesty International.

Vele gewetensgevangenen hebben in het verleden laten blijken zich enorm gesteund te voelen door het meeleven van zovelen.
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet!
Namens de werkgroep Amnesty International,
Willy Sepers en Annemarie Rip

Bericht van de beleidsraad – december 2021

De beleidsraad is in november bij elkaar geweest, dit keer weer via de oude vertrouwde zoom. Op zich jammer, het is altijd fijner om elkaar in levende lijve te ontmoeten. Maar voor een vergadering met een flinke agenda is het ook een pré, omdat het medium je bij de les houdt. Je mist de grapjes tussendoor maar je bent wel op tijd klaar en dat is dan weer prettig.

Het eerste punt dat de aandacht vroeg, was een brief van de werkgroep die het jaarlijkse Open Huis met kerst organiseert. Een treurige brief want de werkgroep ziet af van het kerstevenement dit jaar. (Zie ook hier). Corona is natuurlijk de belangrijkste boosdoener die dit zo belangrijke feest in onze kerk verstoort. Maar ook als het onder deze omstandigheden wel zou kunnen, dan nog zou realisatie lastig kunnen zijn. Het is zoals met meer dingen in onze vergrijzende gemeente: menig trouwe vrijwilliger heeft zich teruggetrokken vanwege de gevorderde leeftijd. En dus dreigt er een tekort aan menskracht. Gelukkig is er wel een hele groep jongeren, van binnen en buiten de kerk, die volgend jaar vast weer staan te springen om mee te doen. De BR hoopt dan ook vurig dat volgend jaar het Open Huis mag volstromen met al die mensen die er zo graag komen en die ook dit jaar weer het feest der feesten moeten missen.

Mogelijk komt er wel een alternatief. Onze pastores zijn in gesprek met andere Amsterdamse kerken om te kijken wat er wel mogelijk is. Want het zou fijn zijn als de Dominicus en andere kerken met kerst toch hun deuren open zouden kunnen stellen, al is het maar af en toe. Daar hoort u als het lukt tegen die tijd wel meer van.

De coronamaatregelen die de Coronawerkgroep intussen weer voorstelde, werden alle geaccordeerd door de BR. En altijd met een ‘helaas, maar het moet!’ De nieuwste maatregelen zijn op 21 november ingegaan: uitnodigingen via Kerktijd, het dragen van een mondkapje, en anderhalve meter afstand houden. Inmiddels waren die maatregelen al een soort gewoonte geworden en zal het hopelijk niet al te zwaar vallen om ze weer na te leven.

Intussen nemen we afscheid van een vrijwilliger die er twaalf jaar trouwe dienst op heeft zitten als personeelsfunctionaris. Paul Kruyswijk verlengt zijn werkperiode niet en dat zou, vanwege de afspraken in de structuurnota, ook niet meer kunnen. En dus treedt hij eind dit jaar af. De BR is Paul uitermate dankbaar voor de deskundige, zorgvuldige en betrokken wijze waarop hij de personeelszaken voor onze gemeente heeft behartigd. Er is nogal wat van hem gevraagd, je kunt haast wel spreken van een dagtaak! Onze gemeente telt zes betaalde beroepskrachten: twee pastores, een dirigent en een organist/pianist, de secretaris, en de coördinator verhuur. Als daarvan iemand vertrekt en er weer een opvolger wordt aangetrokken, is de personeelsfunctionaris verantwoordelijk voor een goede procedure inclusief de zorg voor de arbeidsvoorwaarden. In die twaalf jaar waren er veel wisselingen van de wacht onder de betaalde krachten, Paul zorgde ervoor dat zowel afscheid als nieuw aantreden gepaard ging met een zorgvuldige procedure. Soms waren er lastige situaties die om de nodige prudentie maar ook om een stevige aanpak vroegen. Ook deze situaties waren bij Paul in goede handen. De BC is bezig met een procedure voor het vinden van een opvolg(st)er voor Paul.

De BR gaat in januari een dagje naar de hei en wil zich daar bezinnen op de vraag naar leiderschap en ook op de mogelijkheid van een ander organisatiemodel voor de Dominicus. Een en ander hangt met elkaar samen, want het huidige organogram in de structuurnota geeft een hiërarchische structuur weer, die in onze gemeente niet zo past. Het idee is om te kijken of een circulair model, waarin de werkgroepen een andere samenhang vertonen, beter bij de Dominicus als gemeente aansluit. Genoeg stof voor overdenking dus, op deze ‘heidag’.

Het ziet ernaar uit dat de BR dit keer verkiezingen zal kunnen houden. Er zijn verschillende gegadigden voor de twee leegkomende stoelen, dat is in de laatste jaren niet voorgekomen en stemt dus tot vreugde. Hopelijk kunnen die verkiezingen vroeg in het nieuwe jaar plaatsvinden.

De BR is nog op zoek naar een notulist. Uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat dit nu eens een gemakkelijk baantje is: eenmaal per maand een vergadering waar je bij zit en noteert wat er zoal bediscussieerd en besloten wordt. Dan volgt het schrijven van een concept-verslag, dat stuur je naar de secretaris van de BR en klaar ben je voor de hele maand! Een bijkomend voordeel is dat je precies weet wat er allemaal gaande is in de gemeente zonder dat je je belast hoeft te voelen met allerlei lopende zaken en activiteiten.

En zo is dit mijn laatste ‘Bijdrage uit de Beleidsraad’ voor de Dominicuskrant en de website. Ik heb het maandelijkse bericht met veel plezier geschreven, het was fijn om u op de hoogte te kunnen houden van wat er zoal in de BR omgaat.

Met een hartelijke groet,
namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen

Samen delen voor de feestdagen

Actie van het SolidariteitsfondsSamen delen voor de feestdagen juist nu in coronatijd!


De feestdagen liggen voor ons. Tijd voor het Solidariteitsfonds om actie te voeren. Juist in deze bijzondere tijden is het nog meer dan anders nodig dat we er samen voor zorgen dat het, ondanks alle beperkingen, voor alle Dominicusgangers feestelijke dagen zijn. Vanzelfsprekend is dat helaas niet. Financiële zorgen treffen ook Dominicusgangers. Met steun van iedereen die kan geven kunnen we die zorgen voor de feestdagen enigszins verlichten. Het Solidariteitsfonds doet dan ook een dringende oproep aan alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen. U brengt er in de donkere dagen vreugde mee bij gezinnen en alleenstaanden.

Als u kunt geven:
Vanwege de coronamaatregelen vindt er geen collecte door het Solidariteitsfonds in de kerk plaats. We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds:
NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van
“gift actie feestdagen 2021”
De actie start zondag 5 december en eindigt op zondag 12 december 2021.
Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl.
Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 7 december.

Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat 020 – 6242183

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven

Ongezien, ongehoord, ongekend – Advent

Advent is een tijd van een groeiend verlangen naar een andere wereld, en daarmee ook van groeiend verzet tegen wat mensen nu gevangenhoudt. Traditioneel worden bijbelteksten uit de profeten gelezen over de komst van die andere wereld of Messiaanse tijd. Adventsverhalen zijn tegen-verhalen, ze zijn een kritische spiegel waarin heersende waarden en gangbare normen op zijn kop worden gezet: ‘de eersten zullen de laatsten zijn.’ De evangelieteksten zetten mensen in het centrum die normaal aan de rand staan: de ongehuwd zwangere Maria, Jozef en Maria samen dakloos, en later op de vlucht, de herders die als eerste het goede nieuws ontvangen, de slechte koning die op een dwaalspoor wordt gebracht, de wijzen die een droom volgen. Zo worden wij verleid om onze blik te veranderen. Steeds weer is dat nodig: samenlevingen en groepen sluiten mensen in – en uit. Sommigen horen erbij, anderen niet. Sommigen staan in het centrum, anderen worden naar de marge geschoven.

© Agnieszka Wrzosek: Białowieża woud, tussen Wit-Rusland en Polen, nov 2021

Deze Advent vragen we ons af: wie onder ons worden vandaag buitengesloten? Van welke mensen keren wij ons af? Welke stemmen willen we niet horen, welke gezichten niet zien?
En wie bepaalt eigenlijk wie de gemarginaliseerden zijn en wat de marge is?

We laten ons weg van het centrum leiden door de verhalen en figuren die bij de Adventstijd horen. Zo worden we op het spoor van de Messiaanse tijd gezet.

Eerste advent 28 nov: Grensland
Lezing: Mattheus 2: 13-23
Overweging door Janneke Stegeman

Het Kerstverhaal is een vluchtverhaal. Eerst moeten Maria en Jozef op pad omdat een vreemde heerser het in zijn hoofd heeft gehaald dat alle mensen geteld moeten, om zijn belastingopbrengst te optimaliseren. En kort na de geboorte van Jezus moet het jonge gezin op de vlucht naar Egypte. Het kon wel eens erg ontluisterend zijn voor ons Europeanen om het verhaal vanuit dit perspectief te lezen, met zoveel wanhopige en verbijsterde vluchtelingen die doodlopen aan Europese grenzen. Wat gebeurt er met ons wereldbeeld als we hun perspectief toelaten?

Tweede advent 5 dec: Luisteren naar de minderheidsstem in onszelf
Lezing: Mattheus 2: 1-12
Overweging door Leontien Dekker

De minderheid of vreemdeling bevindt zich niet alleen buiten ons maar ook in onszelf. Het is díe stem in ons die we niet kunnen of willen horen. Aan die vreemdeling in onszelf, aan dat wat nog ongehoord is, wordt in een droom recht gedaan. De droom gaat voorbij aan conventies en de logica van alledag en brengt die ongehoorde stem in onszelf tot klinken. Wat gebeurt er als we meer plaats zouden maken voor dromen en voor die minderheidsstem in onszelf? In het Adventsevangelie wordt veel gedroomd: door Jozef en door de wijzen. Welke stemmen klinken daarin door?

Derde advent, Gaudete 12 dec: Over bescheidenheid
Lezing: Micha 5: 1-4
Overweging door Henk Hillenaar

Bethlehem is een bescheiden en zelfs onbetekenend stadje. En het zijn de herders, figuren van weinig maatschappelijk aanzien, die als eersten van de bijzondere geboorte op de hoogte worden gebracht door hemelse figuren. Wat heeft ons dat te zeggen, en wat hebben vreugde en bescheidenheid met elkaar te maken?

Vierde advent 19 dec: Over eenzaamheid
Lezing: Over Jozef (pseudo-Matteus evangelie)
Overweging door Colet van der Ven

Volgende week vieren we de geboorte van Jezus. De aanloop naar het verhaal van de geboorte van Jezus moet voor Jozef een eenzaam avontuur zijn geweest. Eerst verlooft hij zich met de door God uitverkoren Maria die hij niet tot de zijne mag maken, vervolgens krijgt hij de zorg voor een kind dat niet het zijne is. Ook de afloop moet eenzaam zijn geweest. Hij verdwijnt na de kindertijd van Jezus geruisloos uit de annalen.. Paradoxaal genoeg ervaren veel mensen tijdens de viering van dat geboortefeest van Jezus hun eenzaamheid het sterkst. In hoeverre kunnen zij troost en kracht putten uit hun lotgenoot uit dit verhaal.

Kerstavond, 24 dec en Kerstmis, 25 dec: Zien we het goed?
Overweging door Arjan Broers

Kerstmis kan troostrijk zijn. Een feest van licht in het donker, warmte in de kou, samen zijn in je eigen kring. Even hopend op vrede op aarde en toekomst voor iedereen.
Kerstmis kan verontrustend zijn. Zou het echt waar zijn dat het Grote Mysterie dat ons omvat zich laat kennen in een hulpeloos kind? Dat God juist ter wereld komt bij kleine, eenvoudige mensen in de marge? Dat machtigen en rijken op achterstand staan?
Kerstmis kan hoopgevend zijn. Onze wereld trilt op haar grondvesten, maar wij kunnen ons opnieuw toewijden aan wat voedt en goed doet. En ervaren dat God niet alleen van al zo hoge is, maar onder ons wil komen. Zien we het goed?

Gewoonlijk is er een dienst om 19:00 en 22:00. Dit jaar zijn de diensten, vanwege de lockdown, te volgen via internet. De vroege dienst, van 19:00, zal vooral gericht zijn op de kinderen. Er is een kerstspel waarvoor de ouders en kinderen in de kerk aanwezig zijn. De late dienst is verplaatst naar 25 dec om 11:00.

Nieuwjaar 2 jan: Licht schijnt in de duisternis
Lezing: Johannes 1: 1-18
Overweging door André Wesche

Het begin van het evangelie volgens Johannes vertelt over de komst van een woord dat als leven en licht in mensen werkt. Een woord dat een mens opnieuw in verbinding brengt met de bron van al wat leeft, die wij God noemen en ons nieuw maakt.

Zondag 9 jan: Epifanie
Lezingen: Mattheus 3: 13-17; Johannes 2: 1-12
Overweging door Germain Creyghton

We vieren deze zondag Epifanie: het feest van de ‘verschijning’ of ‘manifestatie’ van de Levende in ons midden. Op de zondagen rondom Kerstmis hoorden we over God die zich bij voorkeur toont in wie kwetsbaar is en die zelf in armoede en chaos ter wereld komt. En hoe dit doorwerkt in hoe wij de wereld veranderen.
Volgens Oosterse traditie lezen we deze zondag de verhalen over Jezus’ doop in de Jordaan, met de duif als teken van de Geest, en over de bruiloft te Kana, waarin water in wijn verandert. Hebben deze tekenen nu voor ons nog betekenis? Zeggen ze ons nog iets over hoe de zachte krachten van de Geest kunnen doorwerken in onze wereld, zonder hun oorsprong in wat kwetsbaar is teniet te doen?