foto-links

raamdom-gr

Woorden van Jan Nieuwenhuis op 6 januari 2019

In de 52 jaar waarin ik aan de Dominicus verbonden ben geweest, heb ik vermoedelijk 77 zondagspreken gehouden. Eind 1989 zijn 51 van die preken in een boekje uitgegeven onder de titel Te pas en te onpas. Die preken waren geordend naar het kerkelijk jaar.

JanN zwaait 2

Daarna lagen er nog 26 die gedrukt en gepubliceerd zouden kunnen worden. Dit gebeurt vandaag in dit nieuwe boekje: Bij tij en ontij. 26 zondagspreken plus twee artikelen van Henk Hillenaar en Pieter van der Ven.
Dit is een slotwoord, een puntkomma, na al wat ik in die 52 jaar hier heb geprobeerd te schrijven en zeggen.

Zondagspreken, wat zijn dat eigenlijk? Ik herinner me elke keer dat ik de beurt had de laatste paar minuten de hoop had dat iemand anders me de beurt kon overnemen en dat ik rustig kon blijven zitten op mijn plaats. Bij een zondagspreek sta je opeens een meter of meer boven de anderen, misschien wel 500 mensen die van mij iets verwachten en willen horen. Je moet iets zeggen, maar wat?

Ik heb mijn best gedaan om iets te zeggen wat ik echt meende. Niet wat ingestudeerd was, maar echt mezelf. Ik stond er niet om te herhalen wat er al stond, maar om te proberen te zeggen wat ik dacht en voelde. Zoveel keer, telkens iets anders en toch hetzelfde.

Maar er is nog iets. Ik durf het nauwelijks te zeggen, maar ik heb ook de ervaring dat je als je ouder wordt sommige dingen weet. Zeker weet.  Waar je voorheen over twijfelde, zocht en probeerde, is het iets wat je nu geschonken wordt: stelligheid, vastheid, lijnen, zo is het. Niemand maakt mij meer iets anders wijs.

Ik weet niet zeker of één en één twee is. De geleerden beweren van niet. Maar ik weet zeker dat ik iets kan en wil. Dat ik er niet voor niets ben. Dat er in en achter en boven en onder mij een kracht is, een stem, een impuls, een hand die mij begeleidt en roept, af en toe bij de haren grijpt en mij, dat geloof ik vast, opvangt als de dag is gekomen.

Ik wil noch kan iemand van u verplichten om hetzelfde te weten. Maar ik kan er niet onderuit. Ik weet in gemoede niet of ik geloof of geloven kan, maar ik weet, ik wéét dat ik niet alleen ben en dat er iemand, God weet, die er is, die me vasthoudt, een engel die me troost, die me kwelt, ik zou niets zijn zonder die metgezel.

Zoals Vasalis ooit in een gedicht geschreven heeft:

In de oudste lagen van mijn ziel,

waar hij van steen is gemaakt,

bloeit als een gaaf ontkleurd fossiel,

de stenen bloem van uw gelaat.

 

Ik kan mij niet van U bevrijden,

er bloeit niets in mijn steen dan Gij,

de oude weelden zijn voorbij.

Maar niets kan mij meer van U scheiden.

 

Ik wil het vandaag proberen te zeggen. Als de kalender je toefluistert dat je binnenkort 95 wordt, dan kan ik niet anders dan hoop houden dat leven groter is dan doodgaan. En dat verandering en ontluistering ook iets zijn van een schepping. Dat ouderdom ook iets heeft van een visioen. En dat er meer is tussen hemel en aarde dan je ooit hebt kunnen beleven.

Ik weet niets over God, ook nu niet, hier en nu. Maar Hij of Zij, wat maakt het uit, laat mij niet los. Ik ben door Hem of Haar in mijn heup geraakt en ik vrees dat geen mens mij kan wijsmaken dat het niet zo is.

Is dat misschien de kroon van de ouderdom? Dat je iets, maar niet veel, zeker weet. En dat geen mens het van je af kan nemen. Dat je er desnoods, als het dan niet anders kan, mee dood kunt gaan.

Amen. Dat wil zeggen: het is goed zo.

 

Bij tij en ontijBIJ TIJ EN ONTIJ – preken op hoop van zegen, door Jan Nieuwenhuis, een uitgave van de De Dominicuskerk. Het is verkrijgbaar bij de boekentafel in de kerk of bij Boekhandel Kirchner, Leliegracht 36, 1015DH Amsterdam, info@boekhandelkirchner.nl. Prijs €15,- (excl. verzendkosten). Geïllustreerd, 136 blz. Met een inleiding van Henk Hillenaar en een portret van Pieter van der Ven.

 

Arjan Broers interviewde Jan Nieuwenhuis voor het tijdschrift Volzin. Dat interview is HIER te lezen.

De woorden die Arjan Broers op 6 januari tot Jan Nieuwenhuis sprak leest u HIER.

Niek Schuman is overleden

Op Eerste Kerstdag is Niek Schuman overleden. Hij had eigenlijk op 30 december in de Dominicus nog graag een overweging willen houden, maar hij zag al een tijdje aankomen dat zoiets niet meer mogelijk was.

Niek Schuman

Niek kwam in de Dominicus via pastor Sieds Prins. Vanaf 1983 hield hij regelmatig een overweging en van 2003 tot 2009 maakte hij deel uit van het Liturgisch team. Hij was voor het team een belangrijke en dierbare collega. Natuurlijk door zijn grote kennis en vertrouwdheid met de Schrift, maar zeker ook door zijn soepele en bevrijdende omgaan met de woorden en verhalen van de Schrift. In de rouwadvertentie staat dat Niek ‘theoloog in hoofd, hart en nieren’ was en dat is een perfecte omschrijving. Hij kon genieten van de Schrift. De bijbelverhalen benaderde hij met grote ernst, ongetwijfeld een vrucht van een calvinistische scholing. Maar hij wist ze altijd uit te leggen als verhalen over bevrijding, over hoop. De Schrift leek in zijn ogen geschreven te zijn als tegenhanger van de harde werkelijkheid, van het kwaad en het onrecht in de wereld. Zijn verkondiging was steeds dat wij ons hoofd niet moeten afwenden van wat gebeurt, maar dat we vooral geloof en hoop moeten putten uit die eeuwenoude verhalen die mensen steeds op het spoor willen zetten om recht te doen en vrede te maken. Niek heeft talloze boeken gepubliceerd. Maar het meest typeert hem zijn allerlaatste boek ‘Dat ding met veertjes – Hopen door alle kwaad heen’. Het werd op 6 november gepresenteerd, Niek kon daar zelf niet meer bij zijn. In dat boek zet hij zijn blik op de werkelijkheid en zijn kennis van de Schrift nog eens duidelijk tegenover elkaar. Hij zag de wereld zoals die was. Maar hij zag met evenveel overtuiging het visioen van licht en bevrijding. Zijn getuigenis zal blijven klinken en zal menigeen blijven inspireren.

De dankdienst voor Niek Schuman is op 3 januari in de Dominicus. Meer informatie vindt u HIER

Presentatie laatste boek Jan Nieuwenhuis

Zondag 6 januari na de dienst wordt het laatste boek van Jan Nieuwenhuis gepresenteerd.  Het boek is getiteld:  ‘Bij tij en ontij’ en bevat preken uit de laatste jaren dat hij als prediker in de Dominicus actief was.

Iedereen is daarbij welkom en meer informatie vindt u HIER

Het boek zal natuurlijk te koop zijn bij de boekentafel. Maar bestellen kan ook. Ook daarover meer informatie onder de link, hierboven.

 

 

 

Foto’s van het Open Huis

Sodis Vita maakte foto’s tijdens het Open Huis.
Een selectie vindt u HIER (je moet ingelogd zijn bij Facebook).

Dominicus Contact

De contactgroep valt onder  de Werkgroep Pastoraat en bestaat uit 5 mensen uit onze gemeente, die nauw samenwerken met de pastores.

De leden van de contactgroep zijn Mies Bouwmeester (voorzitter),  Lieke Dingemanse, Arie Kempkes, Anne Timmer en Mart Vogten.

Wat doen wij

Soms kun je, te midden van de grote gemeente van de Dominicus met het rijke aanbod aan groepsactiviteiten, behoefte voelen aan een persoonlijk contact. Misschien wil je eens vertellen over je leven, over de fase waarin je bent, over wat je meemaakt. Of over hoe je geloofsleven meegroeit of je mogelijk juist in de weg zit.

Vaak is het zo dat pastores de contactgroep inschakelen als er een vraag is naar een regelmatig, langer durend contact. Dat kan bijvoorbeeld zijn na een ingrijpende gebeurtenis als het overlijden van een dierbare of bij eenzaamheid of ziekte. Als je niet naar de kerk kunt komen en wel graag contact wilt houden, bezoekt iemand uit de contactgroep je thuis.

Ook kun je contact opnemen als je nieuw bent en eens meer wilt horen over de Dominicusgemeente

Hoe neem je contact op

Je kunt ons bereiken via de pastores: 020 6226171

of je kunt onze contactpersoon Anne Timmer bellen:

06 12133232

Bericht uit de beleidsraad 12

In de afgelopen maand hebt u concrete tekenen van leven van de beleidsraad kunnen opvangen en dat is wel bijzonder, omdat we vaak achter de schermen opereren.

Dat gebeurde door de verkiezingsprocedure voor een nieuw lid van de BR die in oktober gestart is door de verkiezingscommissie, gevormd door Tineke Dijkstra en Jop Mendelts. Er is  een vacature, de (vierjarige) zittingstermijn van Marjanne Tamminga is verstreken en Marjanne heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. We zijn als BR haar heel erg dankbaar voor haar inbreng in de vergaderingen, Marjanne is iemand die ons vaak helpt herinneren aan de puntjes die op de i gezet moeten worden voor een zorgvuldige  besluitvorming. Ze heeft liturgie als aandachtsveld en besteedde veel aandacht en tijd aan het meedenken over de veranderingen waarvoor het liturgisch team zich geplaatst zag. We zijn als BR Marjanne dankbaar voor haar zorg en aandacht voor het welzijn van onze gemeente en voor het vele werk dat ze daarvoor heeft verzet.

En we hopen natuurlijk op voldoende kandidaten voor een verkiezing, dat zullen we na 25 november weten.

 

Op zondagmiddag 18 november was er de gemeentemiddag met als thema ‘gemeenschap in beweging’, waar velen van u aan  hebben deelgenomen.

Het was bijzonder om als leden van de BR samen met Marcel Elsenaar van het LT het programma voor deze middag te maken en uit te voeren. Ook met hulp van diverse bezoekers die afgesproken of spontaan een handje uitstaken, het ging allemaal als vanzelf.

Daarom ook was het fijn om de vele vrijwilligers van onze gemeente te kunnen trakteren op een lekkere lunch van het cateringbedrijf, dat de prachtige naam draagt van ‘5 broden en 2 vissen’. Dat kan toch niet mooier voor een groep kerkgangers. Dat de smaak ook goed was blijkt wel uit het feit dat er geen 12 manden met ‘brokken’ overbleven, alles ging schoon op.

In het middagprogramma gingen we met elkaar op ‘pelgrimsreis’ door de kerk en die reis werd begonnen door een, soms hernieuwde, kennismaking: vrij lopen door de kerk, elkaar aankijken, bij de volgende wandeling toeknikken en daarna nog eens wandelend ook een praatje aanknopen. Zo kwam je soms opeens iemand tegen die je nog niet kende.

Een bezoek aan drie van de acht pleisterplaatsen volgde, in groepjes van vijf wisselende gesprekspartners werden die bezocht, onderbroken door even samen zingen en dan weer door naar de volgende plek. De uitnodiging was steeds om na een korte inleidende tekst jezelf te bezinnen op je ervaring met het onderwerp en die dan te delen met de gesprekspartners, met als sleutelzin ‘vertel daar eens wat meer over’. Een mooi voorbeeld van zo’n pleisterplaats is

Pleisterplaats 4:  Komen en gaan, gemeenschap in beweging

Met iedere bezoeker die hier komt, komt er iets nieuws binnen. Met ieder die weggaat verdwijnt iets. Zo zijn wij gemeenschap in beweging. Welke elementen moeten altijd blijven? En wat mag veranderen?

Andere pleisterplaatsen op de pelgrimstocht hadden als thema o.a. ‘Gij die weet, breken en delen’, ‘Beelden van verlangen’, ‘Gastvrijheid is vaak moeilijk’, ‘Ik zal er zijn in het samenzijn’, en ‘Komen ooit voeten gevleugeld’.

Het werd een levendige tocht, waarin we elkaar veel verhalen vertelden en ervaringen uitwisselden en deelden. Bij de gezamenlijke afronding schreven diverse deelnemers hun indrukken van deze middag op, en hier volgt dan een impressie van deze ‘oogst’:

 

Wat willen we behouden? Behalve dat ons mooie kerkgebouw ons dierbaar is staan hier ook de menselijke ontmoetingen centraal:

Nabijheid, zorg voor elkaar, het open huis met kerst, creatieve manieren om elkaar te ontmoeten. En ook het koor en de muziek, vrijheid van denken, mogen zijn wie je bent, ook als dat kritisch is. En laten we een gemeenschap blijven die staat voor de onderdrukten.

Wat zouden we willen ontwikkelen en/of veranderen? Wat zouden we kunnen loslaten?

Veel opmerkingen gaan over de liturgie van onze wekelijkse vieringen: een preek nabespreken met de betreffende voorganger, meer stilte na brood en wijn; niet elke zondag eucharistie, maar ook experimenteren en bijvoorbeeld nadenken over secularisering, een andere liturgie, dans en kunst, tekenen en schilderen in de viering. In beweging blijven en niet vastroesten in onze gewoonten.

Het onderling gesprek werd genoemd als belangrijke ervaring die voor herhaling vatbaar is in de vorm zoals vanmiddag. Deze vorm, delen van ervaringen zonder oordeel of mening,  leidt tot gesprekken die je ter harte gaan, echte ontmoeting, nabijheid en misschien zelfs vriendschap.

Maatschappelijk gezien werden contacten met de Kloof en andere religieuze gezelschappen als belangrijk genoemd, daarbij ook de suggestie om de kerk te (laten) gebruiken als gemeenschapsruimte voor de buurt en minder bedeelden. Want zijn we misschien soms ook ‘te close’? vraagt iemand zich af. En daarbij moet het gebouw zelf dan ook duurzamer worden met lager energieverbruik.

En tenslotte: wat een leuke middag, we hebben kennis gemaakt met nieuwe mensen. Een win-win middag! Onderlinge contacten vasthouden èn deze gespreksonderwerpen. Hoop blijven houden zodat we verder kunnen gaan! Deze kleinere bijeenkomsten brengen ons bij elkaar, en geven inspiratie, betrokkenheid, inbreng. Een beetje delen maakt meer, want: delen is vermenigvuldigen!

En de laatste hartekreet:

God Bestaat niet!

Maar wel: dat wat groter is dan ikzelf, dat wat er altijd al was, de schepper, de eeuwige, de omarmer, de trooster, ….etc

Dat wil ik in één woord vatten:

GOD

 

Ik eindig deze impressie met een citaat uit de overweging ‘Heiligheid en gemeenschap’ van Janneke Stegeman op 24 juni 2018, waaruit we dankbaar hebben geput bij de voorbereiding: ‘Op onszelf zijn we nog niet zoveel, we worden pas door elkaar. (-)Het heilige is niet waar alles goed is, glad en in orde. (-)Het heilige ontstaat waar alles er mag zijn en iedereen er mag zijn. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar te bevestigen, dat het goed is dat we een thuis hebben, en om elkaar liefdevol te onderbreken, een vraag te stellen, in beweging te houden.’ Zo was het en zo moge het zijn.

 

Intussen gaan de lopende en praktische zaken ook gewoon door. Het privacyreglement is nu definitief vastgesteld, nadat opsteller Jos Valke de laatste puntjes had aangepast. We zijn er blij mee dat Jos deze grote klus geklaard heeft.

De externe klachtencommissie en de interne klachtbegeleider c.q. vertrouwenspersoon  kwamen op de koffie na een viering in oktober. Gelukkig niet omdat er klachten zijn, maar wel om elkaar eens te zien en te spreken. De externe commissie bestaat momenteel uit drie personen, die juridisch en sociaal volledig toegerust zijn om een klacht, mocht die komen, zorgvuldig te behandelen. De interne klachtbegeleider, Kees van Houtum, neemt als eerste een klacht uit de gemeente in ontvangst. Heel in het kort gezegd bekijkt hij of hij samen met de klager kan komen tot een oplossing, en zo niet, dan gaat de klacht door naar de externe commissie.  Deze hele procedure kunt u vinden in de structuurnota en die is weer te vinden via de website  (www.dominicusamsterdam.nl > gemeente > structuurnota). Kees functioneert tevens als vertrouwenspersoon voor de gemeente, uw opmerkingen en zorgen over personen of over de gang van zaken kunt u bij hem neerleggen. Hij zal die met u bespreken en kijken of er actie moet worden ondernomen, dit alles in vertrouwelijke sfeer. U vindt Kees via 06 44 54 43 28.

 

De overdracht van het werk van Emile naar onze secretaris Frederik en medewerker verhuur Jan-Pieter is afgerond door de werkgroep die deze overdracht heeft begeleid. Het was niet zomaar een overdracht, voor Emile die zijn werk moest loslaten was het een grote overgang en voor de nieuwe medewerkers een kennismaking met nieuw werk, dat ze met verve hebben opgepakt.

De groep van acht vrijwillige kosters is geruisloos aan deze nieuwe taak begonnen, augustus was de overgangsmaand en inmiddels draaien ze elke zondag beurtelings hun kostersdienst. U kunt de koster van dienst herkennen aan de badge waarmee hij of zij zich bekend maakt.

 

Het najaarsoverleg van de BR met vertegenwoordigers van alle werkgroepen heeft op 14 november plaatsgevonden. Hierin stonden de wensen met betrekking tot de begroting 2019 centraal en verder werd verteld wat er zoal gaande is in de werkgroepen.

Ook was er weer het halfjaarlijks overleg met externe deskundigen dat altijd vruchtbaar is voor gesprek en discussie over de vraag hoe we  als Dominicus kerk en gemeente zijn. Dat levert altijd weer nieuwe gedachten of inzichten op, waarmee we verder kunnen. We kunnen ons gelukkig prijzen dat er altijd weer mensen zijn, die soms van ver uit het land komen voor zo’n avond, die ons kritisch willen volgen en ons aanmoedigen om onze reis met elkaar te vervolgen.

 

Namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen

 

 

Advent en kerst 2018

Natuurlijk niet. Hopelijk wel.

Iemand stelde aan Niek Schuman de vraag of het goed komt met deze wereld. Natuurlijk niet, zei hij. Hopelijk wel.

Die vraag ging nog jaren lang met hem mee: was er nog meer op te zeggen? Het resulteerde in een boek over hoop: ‘Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen.’

Dit boek is de aanzet tot deze Adventsserie.

In de wereld van alledag kunnen we soms niet anders denken dan dat het gewoon helemaal mis gaat. De eerlijkheid gebiedt ons dat te zeggen: de realiteit is er een van onrecht, machtsmisbruik, ziekte, dood.

Er zit een grote spanning tussen hoe de wereld er aan toe is en de andere werkelijkheid van de hoop.

Wie hoopt ontkent niet de platte en pijnlijke realiteit, maar is in staat voorbij de grenzen van het zichtbare te kijken. Hoop is profetisch, creatief en schept toekomst. Het maakt dat we ons opnieuw naar die toekomst durven uitstrekken.

Hoop heeft niet te maken met gerustgesteld worden. Of met optimisme. Hopen betekent niet de werkelijkheid afdekken zodat je de narigheid even niet ziet. Hoop kan tevoorschijn komen waar we eerlijk durven zijn over wat er is in onze leven en in deze wereld. Het leven is anders bedoeld, zegt de hoop. Waar we in liefde, in oprechtheid en verzet betrokken zijn op elkaar en op de wereld beklemtonen we dat. En in wat we zingen, in poëzie. Daar wordt hoop voelbaar.

Die twee werelden – die van de harde werkelijkheid en die andere ons dragende werkelijkheid van de hoop –  zijn niet zomaar samen te voegen. Ze staan niet naast elkaar. Eerder is hoop van een ander niveau en we weten niet altijd hoe we dat niveau kunnen bereiken. Hoe we de hoop levend houden.

In deze serie zoeken we daar naar aan de hand van Bijbelse figuren die iets hebben gezien van wat hoop is en hoe het ons draagt: Jakob, Mozes, Maria en Simeon. Kan voor ons zichtbaar worden wat zij zagen?

 

Zondag 2 december, 1e Advent. De ware Jakob

In de nacht vecht Jakob met een man. Jakob, meester in list en bedrog, laat zich niet overmeesteren. Hij laat zijn ware gezicht zien. Als de zon opkomt weet hij zich gewond, maar vooral gezegend. Hij krijgt een nieuwe naam, Israël, want hij heeft met God en mensen gevochten. Durven wij in onze nacht zo’n gevecht aan en op wat voor zegen durven we dan te hopen?

Lezing: Genesis 32: 23-32
Overweging door Gerard Swüste

 

Zondag 9 december, 2e Advent. Mozes: met ongebroken oog

Mozes is een man van onderweg. Aan het eind van zijn leven mag hij vanaf een hoge berg in de verte het Land zien waarheen hij zijn mensen is voorgegaan. Hij mag er niet in. Hij is de man van het zicht vanuit de verte. Niet de man van het resultaat. De man van gebed: van ‘geloven’ en ‘hopen’. Wij zijn allemaal als Mozes: levenslang onderweg. Ons levenspad loopt meestal anders dan we verwachtten of verbeeldden. Zien in de verte, met ongedimde blik zonder dat we weten hoe het uit zal pakken. Is dat een beangstigend perspectief of juist bevrijdend?

Lezing: Deuteronomium 34
Overweging door Claartje Kruijff

 

Zondag 16 december, 3e Advent. Maria: de gezongen revolutie (zondag Gaudete)

Misschien wel het mooiste gezang over hoop in de Bijbel is Maria’s Magnificat. Ze bezingt er haar persoonlijke hoop die wordt tot hoop voor het gehele volk, tot revolutionaire hoop : de rijken met lege handen, en de armen in overvloed. Dat is mogelijk omdat het kind in haar de vrucht is van Gods Geest, dezelfde Geest die in den beginne uit de chaos licht te voorschijn riep, en land en tenslotte ook zeer goede mensen. Dat kan en zal de Geest ook nu weer bewerkstelligen

Lezing: Lucas 1:39-56
Overweging door Henk Hillenaar

 

Zondag 23 december, 4e Advent. Simeon laat los

De oude Simeon ziet in een pasgeboren baby zijn levenslang meegedragen hoop vervuld. Nu kan hij gaan in vrede, zingt hij zelfs. Vol overgave is die Simeon. En wij? Kunnen wij het nog, ons zo hoopvol met dat kind verbinden?
Dienst met inloopkoor en een samenwerking met het Genetic Choir – waarvoor op 6 december een workshop is georganiseerd en u uitgenodigd bent: zie hier de uitnodiging.
Lezing: Lucas 2: 25-35
Overweging door Janneke Stegeman

 

Maandag 24 december, Kerstavond, 2 diensten
(Voor deze diensten worden toegangskaarten verkocht.)

      19.00u Overweging door Eva Martens

Tijdens de dienst van 19.00u, voor jong en oud, is er opvang voor de kinderen tot ca 6 jaar. De oudere kinderen zijn welkom in de dienst en kinderen zullen ook bijdragen aan de dienst.

      22.30u Overweging door Germain Creyghton

Tijdens de dienst van 22.30u zal klinken: “Belofte van toekomst”, een woorddienst voor kerstavond, een samenspel van zang, muziek en gesproken teksten, geschreven door Frank Ploum en Arjan van Baest.

 

Zondag 30 december, Serie Levensfasen: Winter
Overweging door Ko Bordens

Zondag 6 januari, Driekoningen
Lezing: Matteus 2
Overweging door Juut Meijer

Open Huis 2018

OpenHuis2016-04(zie misschien eerst de FAQ’s)

Kerstdag begroeten wij hier een huis vol mensen. We kennen ze niet allemaal bij naam en tellen ze niet. Wel weten we dat het zonder uitzondering mensen zijn die met Kerst een warme plek zoeken. Een dak om onder te schuilen, om onder bijeen te komen, om onder te feesten, om onder zichzelf te zijn.

Op 1e Kerstdag zetten wij de Dominicuskerk open en geven alle mensen een daverend onthaal. Met kleurrijke optredens, veel muziek, simultaan schaken en dammen, snelle tekenaars, creativiteit, knutselen, een overheerlijke drie-gangen-maaltijd, een open podium en een spetterend dansfeest!

Op 1e Kerstdag staan er driehonderd open armen en honderdvijftig warme harten voor u klaar! Want het Open Huis kunnen we alleen bouwen dankzij zo’n twintig coördinatoren en vooral dankzij de honderdvijftig vrijwilligers.

Bouw je mee aan het Open Huis 2018?

Heel graag! Op de dag zelf (dinsdag 25 dec) en ook daarvoor (opbouw maandag 24 dec)  en daarna (afbouw donderdag 27 dec) kunnen we alle enthousiaste hulp goed gebruiken. Zie HIER voor meer informatie en voor het aanmeldingsformulier.

Ook het bankrekeningnummer van het Open Huis staat open voor al uw gulle giften:
NL37 INGB 0004 8850 50

Hartelijk dank voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook!

Coördinatie Open Huis 2018

Danny van Ommen (06-21282638) en Arie Voordouw (06-16474176)

Dirigent van Dominicuskoor werkt mee aan project: Dromen op muziek

Droomconcert als grande finale van ‘Dromen op muziek’, op zondagmiddag 2 december.

De Stichting Muziek Nu zet zich in voor nieuwe muziek voor professionals en amateurs en presenteert deze op een fantasievolle manier aan het publiek. Passie voor muziek, vernieuwing en speelsheid staan daarbij altijd centraal.

Het concert ‘Dromen op muziek’ brengt nieuwe koorwerken van Arjan van Baest en Evert van Merode door een speciaal samengesteld projectkoor van 24 zangers uit Noord-Brabant en composities voor pianotrio door het Vlaamse Trio Landini.

Het droomconcert vormt de sfeervolle afsluiting van het project ‘Dromen op muziek’. Zes talentvolle Nederlandse en Vlaamse componisten kregen de opdracht een werk te schrijven voor pianotrio, geïnspireerd door poëzie met als rode draad ‘Dromen’. De werken beleven hun (wereld)première tijdens het concert en worden uitgebracht op cd. Geniet mee van deze nieuwe muziek voor pianotrio en de kleurrijke koorklanken van het groot kamerkoor in deze verwachtingsvolle tijd van Sinterklaas en Kerst.

Twee van de componisten zijn goede bekenden van de Dominicusgemeenschap: koordirigent Arjan van Baest en pianist Evert van Merode. Zij zijn de oprichters van Stichting Muziek Nu en muzikale multi-talenten: dirigent, pianist, docent (Arjan aan het conservatorium in Tilburg, Evert als pianodocent in eigen praktijk) én componist.

AAArjanvBaest AAEvertvMerode

Arjan liet zich voor dit project inspireren door een ‘Booze droom’ van dichter, psychiater en dromenonderzoeker Frederik van Eeden. Evert vond zijn droommateriaal in een gedicht van de Chinese dichteres Li Qingzhao (1084 – na 1155) over een onschuldig boottochtje dat een nachtmerrie dreigt te worden.

Drie andere componisten – Erik Desimpelaere, Br. Kris Oelbrandt, Ralf Pisters – schreven werken waarbij zeer uiteenlopende dichters als Paul van Ostaijen, Rabindranath Tagore en Jacob Israël de Haan hun muzikale ‘droomrichting’ bepaalden. Componiste Nicoline Soeter schreef zelf een fantasierijk gedicht: Imagines Mundi.

Op zondagmiddag 2 december kunt u de resultaten van hun werk live horen. Uitgevoerd door Trio Landini met Jenny Spanoghe (viool), Geert De Bièvre (cello) en Paul Hermsen (piano). De werken worden omlijst door koormuziek van Van Landeghem, Le Flem, Van Merode, Sixten, Van Baest en Thompson door het projectkoor o.l.v. Arjan met pianobegeleiding van Evert en Ralf Pisters. U bent van harte welkom in deze oase van dromen…

Amsterdam, Dominicuskerk zondagmiddag 2 december 15:30 uur (zaal open 15:00 uur).

Entree € 17,50 (studenten € 15,-), voorverkoop € 15,- (studenten € 12,50). De cd kan na afloop van het concert worden gekocht ( € 15,-). Meer informatie over Dromen op muziek en het reserveren van kaarten e/o het bestellen van de cd: www.muziek-nu.nl

 

 

Aanmelding projecten maandelijkse extra collecte

Voor de maandelijkse collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus kunnen voor 2019 nieuwe aanvragen worden aangemeld.

De opbrengst van de collectes, zowel in binnen- als buitenland, dienen ten goede te komen aan en zijn in solidariteit met de zwaksten in de samenleving. Een project heeft collectieve bestemming en is dus geen ondersteuning van één of enkele individuele mensen. De projecten zijn kleinschalig en ontvangen geen of minimale overheidssubsidies. De voorkeur gaat uit naar projecten die streven naar ontwikkeling van mensen in zelfredzaam- en zelfstandigheid. Projecten die al eerder (minimaal 2 jaar geleden) in aanmerking zijn gekomen voor een collecte, kunnen opnieuw een aanvraag indienen.

De aanmelding met een uitgebreide zelf geschreven beschrijving van het project kan uitsluitend schriftelijk worden ingestuurd naar het secretariaat van de Dominicus t.a.v. de Collectencommissie en via dickmanten@hotmail.com

Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen voor 1 januari a.s. te zijn toegestuurd.