foto-links

raamdom-gr

Afwachten of verwachten?

dienstenserie Advent 2013:

Op weg naar Kerstmis buigen we ons gedurende de Advent over het visioen van de Schrift. ‘Dat er goed land zal zijn, waar vrede is en recht’. We lezen drie zondagen visioenen uit de profetie van Jesaja. De eerste 39 hoofdstukken van Jesaja zijn geschreven ten tijde van ‘crisis’: grootmacht Assyrië ligt dreigend aan de grens van Israël; en in Israël zelf gaat het ook niet goed: er wordt geen recht gedaan, er zijn sociale misstanden: ‘Jeruzalem is gestruikeld, Juda is gevallen’ (Jesaja 3,8). Jesaja tekent de crisis, klaagt aan, legt vingers op gevoelige plekken. Maar hij verkondigt ook een nieuwe toekomst. Op de laatste zondag van de Advent staat Psalm 2 centraal: het visioen van de Schrift krijgt gestalte in een Gezalfde, een Koning, iemand die als een wijze dienaar leiding geeft aan mensen. Deze Advent-serie sluit aan op onze serie over ‘de crisis’: een open oog krijgen voor wat om ons heen gebeurt en zien of een andere wereld mogelijk is en hoe dan.

De profetie van Jesaja is in de christelijke traditie nogal eens geïnterpreteerd als een ‘voorspelling’ van de komst van Jezus van Nazareth. Zo er al een band is tussen de profetie en Jezus geldt eerder het omgekeerde: volgelingen van Jezus kenden visioen van Jesaja; en zij zagen in Jezus een gerechte, zoals die door Jesaja beschreven is. En in de woorden van Jezus van Nazareth worden we opnieuw herinnerd aan wat ook Jesaja zag als roeping van de mensen: om zich ervan bewust te worden hoe deze schepping, hoe wij mensen bedoeld zijn.

De weken voor Kerstmis zijn weken van verwachting en verlangen. We zingen en lezen over wat we ten diepste verlangen: dat wij ons thuis voelen in deze wereld, dat er plaats is voor alle mensen, dat er vrede is. Kern van de verkondiging van Jesaja is, dat de Levende nabij is, dat we altijd en in alle omstandigheden de Levende mogen verwachten. Het zijn verlangens die de werkelijkheid te boven gaan. Maar we kunnen ons door deze verlangens en verwachtingen op weg laten zetten.