foto-links

raamdom-gr

Actie van het Solidariteitsfonds: “samen delen om nieuwe kennis op te doen”


Opbrengst van de actie “samen delen voor een fijne zomer periode”
Met de opbrengst van deze actie in mei heeft het Solidariteitsfonds kunnen bijdragen aan een fijne zomerperiode voor de Dominicusgangers die daarvoor een aanvraag hadden ingediend.
De reactie van een van deze Dominicusgangers onderstreept hoe belangrijk het is dat we deze steun verlenen:

Beste leden van het Solidariteitsfonds en bezoekers Dominicuskerk,
Afgelopen woensdag heb ik weer en gulle gift mogen ontvangen van het Solidariteitsfonds van de Dominicus. Het blijft hartverwarmend om steeds weer te mogen meedelen en de onderlinge solidariteit tussen de Dominicuskerkgangers te mogen ervaren. Zoals het er nu uit ziet is het virus duidelijk aan het verminderen en maken mensen plannen voor de vakantie. Ook ik ben door jullie gulle gift dit jaar in staat om in een huisje van vrienden voor een aantal weken te zitten deze zomer.
Heel veel dank aan alle gulle gevers !

Een punt van aandacht is wel het feit dat het Solidariteitsfonds inmiddels inteert op de beschikbare middelen. Het effect dat het hele seizoen, door de coronamaatregelen, geen collecte in de dienst kon worden gehouden is duidelijk te merken. We hopen dat de nieuwe actie in september de laatste is die zonder collecte wordt gevoerd. Tegelijkertijd hopen we dat er ter compensatie meer giften op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds binnen zullen komen.

Nieuwe actie van het Solidariteitsfonds: “samen delen om nieuwe kennis op te doen”

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Alle leerlingen mogen weer naar school. Hopelijk blijft dat ook zo. Nu er weer mogelijk is beginnen ook weer cursussen en andere bijeenkomsten waar je kennis of vaardigheden kunt opdoen, alleen of samen met anderen. Aan deze cursussen en bijeenkomsten zijn meestal kosten verbonden en soms ook reiskosten. Het Solidariteitsfonds wil Dominicusgangers ondersteunen die graag via cursussen of bijeenkomsten nieuwe kennis willen opdoen en daarvoor niet de financiële ruimte hebben. Om die ondersteuning te kunnen bieden voert het Solidariteitsfonds actie van zondag 5 t/m zondag 12 september 2021.

Als u kunt geven:
Het Solidariteitsfonds doet een beroep op alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen. Elk bedrag is welkom. Omdat er nog steeds beperkingen zijn wat betreft het aantal bezoekers van de zondagse dienst vindt er geen collecte plaats.
We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds: NL 72 INGB 0000224928 , onder vermelding van “gift actie kennis delen 2021”.
De actie start op zondag 5 september en eindigt op zondag 12 september 2021.
Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl. Graag daarbij vermelden om welke cursus het gaat, de kosten en of ook een bijdrage in de reiskosten gewenst is. Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 14 september 2021.
(Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat 020- 6242183)

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven