foto-links

raamdom-gr

Actie Solidariteitsfonds: “Om nieuwe kennis ”

“Samen delen om nieuwe kennis op te doen”

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat ook weer  cursussen en andere bijeenkomsten beginnen waar je kennis of vaardigheden kunt opdoen, alleen of samen met anderen. Aan deze cursussen en bijeenkomsten zijn meestal kosten verbonden en soms ook reiskosten.
Het Solidariteitsfonds wil Dominicusgangers ondersteunen die  graag via cursussen of bijeenkomsten nieuwe kennis  of vaardigheden willen opdoen en daarvoor niet de financiële middelen hebben.

Om die ondersteuning te kunnen bieden voert het Solidariteitsfonds actie op zondag 11 en zondag 18 september 2022.
Deze tijd  maakt solidariteit met zwakkeren nog belangrijker. Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken.

Geven
Wilt u geven, dan is uw bijdrage welkom  op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928
t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift cursusactie 2022”. Elke bijdrage is welkom.
Geeft u liever contant dan kan dat ook in de bus van het Solidariteitsfonds achter in de kerk.

Ontvangen
Wilt u graag ontvangen, dan kunt u gebruik maken van een formulier verkrijgbaar bij de tafel van het Solidariteitsfonds in de kerk.
U kunt uw aanvraag ook mailen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl
Een aanvraag per mail kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 20 september 2022.
Vermeldt u dan bij uw aanvraag voor deze actie::
– Naam, adres, telefoon
– Uw rekeningnummer (IBAN) óf geeft u aan dat u het liever contant ontvangt.

Het Solidariteitsfonds van de Dominicus