foto-links

raamdom-gr

ACTIE SOLIDARITEITSFONDS ‘LEZEN MAAKT WIJZER’

Opbrengst van de actie ‘Samen delen voor de feestdagen’
In december voerde het Solidariteitsfonds de actie “Samen delen voor de feestdagen”.
Het doel van de actie was om ervoor te zorgen dat de feestdagen voor Dominicusgangers met financiële zorgen ook echt gezellige en feestelijke dagen zijn. Dat doel hebben we bereikt. Er is ruimhartig gegeven. Alle gulle gevers willen we daarvoor van harte bedanken. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de Dominicusgangers die hun energietoeslag van € 190 hebben gedoneerd. Mede daardoor hebben we alle aanvragers kunnen ondersteunen.
Enkele reacties waaruit blijkt hoe welkom de ondersteuning was:

  • We hebben als gezin weer ademruimte gekregen. Nu kunnen we met goede moed het nieuwe jaar in. Onze dank is groot.
  • De ondersteuning komt goed van pas. We hoeven nu de aanschaf van noodzakelijke spullen niet weer uit te stellen. Iedereen die heeft gegeven heel hartelijk dank.

Het blijkt weer eens wat we bereiken als we samen willen delen.

Nieuwe Actie van het Solidariteitsfonds: ‘Lezen maakt wijzer’
In aanloop naar de Boekenweek, die dit jaar wordt gehouden van 11 t/m 19 maart 2023, voert het Solidariteitsfonds zondag 5 en zondag 12 maart 2023 de actie ‘Lezen maakt wijzer’.
Met de actie wil het solidariteitsfonds Dominicusgangers ondersteunen voor wie het, door allerlei omstandigheden, niet vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen of het lidmaatschap van de bibliotheek kunnen betalen.
Tegelijk met deze actie kan ook een bijdrage worden gevraagd in de reiskosten die men maakt om naar de Dominicus te komen. We hopen dat u ook deze actie weer ruimhartig wilt steunen.

Geven:
Wilt u geven, dan is uw bijdrage welkom op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift lezen maakt wijzer”.
Elke bijdrage is welkom.
Geeft u liever contant dan kan dat ook op 5 en 12 maart in de bus van het Solidariteitsfonds achter in de kerk.

Ontvangen:
Wilt u graag ontvangen, dan kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier. Dit formulier treft u 5 en 12 maart aan bij de informatietafel van het Solidariteitsfonds achter in de kerk. U kunt het formulier deponeren in de bus van het Solidariteitsfonds. U kunt het formulier ook overhandigen aan een van de leden van de werkgroep die voor en na de dienst op 5 en 12 maart achter in de kerk aanwezig zijn en desgewenst informatie verstrekken.
U kunt uw aanvraag ook mailen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl
Uw mail gaat rechtstreeks naar het Solidariteitsfonds.
Een aanvraag per mail kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023
Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat 020- 6242183 | 06-45503644

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven