foto-links

raamdom-gr

Actie: ‘Reizen door te lezen’

Het Solidariteitsfonds begint deze zondag met de actie “reizen door te lezen”. Nu reizen wordt afgeraden, we nog meer binnen moeten zitten, kan met een boek de wereld weer open gaan. Met campagnes op radio en tv is duidelijk gemaakt hoe waardevol het is om het leven in coronatijd met een boek te verrijken nog los van het feit dat we daarmee ook de boekhandel ondersteunen.
Naar de bibliotheek gaan kunnen we niet en een boek kopen is niet voor alle Dominicusgangers haalbaar. Met de actie wil het solidariteitsfonds Dominicusgangers ondersteunen voor wie het, door allerlei omstandigheden, niet vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen.
We hopen dat iedereen die kan geven ook deze actie weer ruimhartig wil steunen. Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken!
De actie start op zondag 14 februari en eindigt op zondag 21 februari februari 2021.

Als u kunt geven:
Omdat we de zondagse dienst nog steeds niet in de kerk kunnen bijwonen vindt er geen collecte door het Solidariteitsfonds plaats. We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds: NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift reizen door te lezen 2021”

Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl.
Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 2 maart 2021.
Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat 020- 6242183

Opbrengst van de actie ‘Samen delen voor de feestdagen’
In december voerde het Solidariteitsfonds de actie “Samen delen voor de feestdagen”. Het doel van de actie was om ervoor te zorgen dat de feestdagen voor alle Dominicusgangers ook echt gezellige en feestelijke dagen zouden zijn juist nu in tijden van corona. Dat doel hebben we bereikt. Er is zeer ruimhartig gegeven. We hebben alle aanvragers royaal kunnen ondersteunen.
Uit hun reacties blijkt hoe welkom de ondersteuning was:
1. Dankjewel! Ik was verrast door de zeer gulle gift.
2. Zo blij om deel te mogen uitmaken van de Dominicus kerk gemeente en mee te mogen delen.
3. Het geld kan ik goed gebruiken en zal ik goed besteden.
Het blijkt weer eens wat we bereiken als we samen willen delen. Alle gulle gevers willen we dan ook van harte bedanken.

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven