foto-links

raamdom-gr

Aanmelding projecten maandelijkse extra collecte

Voor de maandelijkse collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus kunnen voor 2019 nieuwe aanvragen worden aangemeld.

De opbrengst van de collectes, zowel in binnen- als buitenland, dienen ten goede te komen aan en zijn in solidariteit met de zwaksten in de samenleving. Een project heeft collectieve bestemming en is dus geen ondersteuning van één of enkele individuele mensen. De projecten zijn kleinschalig en ontvangen geen of minimale overheidssubsidies. De voorkeur gaat uit naar projecten die streven naar ontwikkeling van mensen in zelfredzaam- en zelfstandigheid. Projecten die al eerder (minimaal 2 jaar geleden) in aanmerking zijn gekomen voor een collecte, kunnen opnieuw een aanvraag indienen.

De aanmelding met een uitgebreide zelf geschreven beschrijving van het project kan uitsluitend schriftelijk worden ingestuurd naar het secretariaat van de Dominicus t.a.v. de Collectencommissie en via dickmanten@hotmail.com

Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen voor 1 januari a.s. te zijn toegestuurd.