foto-links

raamdom-gr

Aanmelden projecten maandelijkse extra collecte 2021

Voor de maandelijkse collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus kunnen voor 2021 nieuwe aanvragen worden aangemeld.

De criteria:
– De opbrengst van de collectes, zowel voor projecten in binnen- als buitenland, dienen ten goede te komen aan en zijn in solidariteit met de zwaksten in de samenleving.
– Een project heeft een collectieve bestemming en is dus geen ondersteuning van één of enkele individuele mensen.
– De projecten zijn kleinschalig en ontvangen geen of minimale overheidssubsidies, waarbij onze voorkeur uitgaat uit naar projecten die streven naar ontwikkeling van mensen in zelfredzaam- en zelfstandigheid.
– Projecten die al eerder (minimaal 2 jaar geleden) in aanmerking zijn gekomen voor een collecte, kunnen opnieuw een aanvraag indienen.

De aanmelding met een uitgebreide zelf geschreven beschrijving van het project kan uitsluitend schriftelijk worden ingestuurd. Bij voorkeur via email naar: collectencommissie@dominicusamsterdam.nl
of anders per post naar het secretariaat van de Dominicus t.a.v. Collectencommissie (liever bellen? contactgegevens via het secretariaat!)

Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen vòòr 1 januari te zijn toegestuurd.
Namens de collectencommissie,
Dick Manten