foto-links

raamdom-gr

Aanmelden projecten maandelijkse extra bestemming collecte 2023

Voor de maandelijkse extra bestemming van de collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus kunnen voor 2023 nieuwe aanvragen worden aangemeld.

De criteria: 
– De opbrengst, zowel voor projecten in binnen- als buitenland, dient ten goede te komen aan en zijn in solidariteit met de zwaksten in de samenleving.
– Een project heeft een collectieve bestemming en is dus geen ondersteuning van één of enkele individuele mensen.
– De projecten zijn kleinschalig en ontvangen geen of minimale overheidssubsidies, waarbij de voorkeur uitgaat uit naar projecten die streven naar ontwikkeling van mensen in zelfredzaam- en zelfstandigheid.
– Projecten die al eerder (minimaal 2 jaar geleden) in aanmerking zijn gekomen, kunnen opnieuw een aanvraag indienen.
Zie voor uitgebreide informatie: Collecten-voor-derden.pdf

De aanmelding met een uitgebreide beschrijving van het project en een concrete bestemming van de opbrengst met financiële onderbouwing kan uitsluitend schriftelijk worden ingestuurd. Bij voorkeur via email naar: collectencommissie@dominicusamsterdam.nl of anders per post naar het secretariaat van de Dominicus t.a.v. Collectencommissie.  
Contactgegevens: zie de rubriek Contact.

Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen vòòr 1 januari te zijn toegestuurd.
De Collectencommissie