foto-links

raamdom-gr

Zoekresultaten voor: ekklesia

Vier diensten met de ekklesia

Op de eerste zondagen van maart, april, mei en juni zullen we samen met de Studentenekklesia een dienst houden.

Sinds enkele jaren bestaat de goede gewoonte om in de zomer een gezamenlijke dienst te houden van de Dominicusgemeente en de Studentenekklesia. Tussen beide gemeentes bestaan van oudsher (vanaf 1966) zeer nauwe banden. Deze diensten worden veelal positief ervaren.
Onlangs heeft de ekklesia ons het verzoek gedaan om vaker gezamenlijke diensten te houden, vooral ook omdat het gebouw De Nieuwe Liefde te weinig ruimte biedt voor de vieringen. Na goed overleg van de beleidsraad en het liturgisch team met het bestuur van de ekklesia hebben wij besloten om dit voorjaar, als proef, vier gezamenlijke diensten te organiseren. Steeds op de eerste zondag van de maand (maart-juni).

Op 2 maart houdt Niek Schuman de overweging. De lezing is Psalm 31.

Lees hier meer over de studentenekklesia

Op 27 februari repeteerden de koren samen.
Ruim zestig mensen die samen muziek maken.
Het belooft wat voor de eerste dienst van ons samen…

Lady Knijn gaat als een trein

Op maandag 19 april is Ankie Knijnenburg als nieuw lid in de Beleidsraad bevestigd. Hier is een proefperiode van drie maanden aan vooraf gegaan. De samenwerking bevalt gelukkig prima. De Beleidsraad bestaat nu dus weer uit zeven leden: Jan van der Meulen (voorzitter), Ellen van de Geer (secretaris), Bianca Beens, Anna Hoekstra, Geert-Jan Meijerhof, Mirjam Nieboer en nu dus Ankie Knijnenburg. Joanne Kruijswijk Jansen is notulist. Met bijgaande tekst stelt Ankie zichzelf aan u voor:

Ankie Knijnenburg:

Bij de coronaschoonmaak kom ik mijn oude wintersport-sweater tegen. Terwijl ik de trui opvouw en bedenk wat ik ermee ga doen, lees ik de tekst, zie ik de tekening en realiseer ik me dat ik helemaal niet ga als een trein. Werken zonder de nabijheid van collega’s en opdrachtgevers, met bijna alleen maar computercommunicatie valt me niet mee. Ik zit lange dagen in mijn eentje te kijken naar een computerscherm. De vaart is er behoorlijk uit. De vreugde en vooral de zin zijn ver te zoeken.

Zin maken dan maar. Wandelen met de hondjes in het Baarnse bos, met meer zorg en aandacht koken, beetje rommelen in de tuin, mooie muziek luisteren, zingen wil niet zo… Ikaboyé, het huiskamerkoor in Monnickendam, en het Jiddisch Vrouwenkoor Amsterdam zijn door corona gedwongen niet actief.

In de Dominicus zingen is er niet bij. Mijn stem voelt roestig. Maar heel soms lukt het wel en raak ik de hoge noten met plezier.
Lichtpuntjes zijn de (wandel)gesprekken met vrienden, een uurtje tennis, bezoek aan mijn ouders, het management voor de muziek van Shura Lipovsky en haar ensemble Novaya Shira en natuurlijk de diensten uit de Dominicus en de zoombijeenkomsten na afloop. Vaak hartverwarmend.
De diensten zijn prachtig verzorgd en elke keer denk ik: wat hebben wij toch een mazzel met professionals als Juut, Eva, gastsprekers, Arjan, Evert, de zangers, de mensen van beeld en geluid en alle anderen die meewerken.

De laatste jaren had ik wat afstand genomen en kwam ik heel soms in de Dom. Maar ik luisterde wel regelmatig thuis naar de diensten. Ik was een ‘afvallige’ geworden, zoals Geert-Jan Meijerhof me plaagde. En dat terwijl de Dominicus als een tweede huis voor me was.

Want ik kom er vanaf 1997, ging meteen op het koor, trouwde er 10 jaar geleden met Birgit (zowel kerkelijk als burgerlijk), danste samen met haar midden in de kerk, deed mee aan vele open huizen, hielp als zangeres en bestuurslid van het Dominicus Muziekfonds en bestuurslid van het Nieuw LiedFonds mee aan de publicaties van cd’s en het boek ‘Als daar muziek voor is’.

Als lid van de beleidsraad en de werkgroep communicatie zette ik mijn schouders onder de nieuwe website en de positionering van de kerk, uitmondend in de huisstijl, een folderlijn en het motto ‘verbinden en verdiepen’. Verder was ik betrokken bij de vertrouwenscommissie en de verkenning van een nauwere samenwerking met de Ekklesia.
De mensen van De Duif, de Oude Kerk en de Lutherse Kerk leerde ik beter kennen toen we gezamenlijk in de Lutherse kerk de kerkennacht 2013 organiseerden. Birgit maakte er een film van: https://www.youtube.com/watch?v=M8-TVX7-NfI

Eind vorig jaar – toen de kerk op zaterdagmiddag open kon zijn – vroeg Joanne Kruijswijk me om te overwegen weer in de beleidsraad te gaan. Ik hoefde niet lang na te denken want het werk in de beleidsraad biedt me de mogelijkheid zin te geven, om de toekomst van de Dominicus mee vorm te geven en de mensen te ontmoeten met wie ik me sterk verwant voel.

Ik hoop van harte dat we elkaar binnenkort digitaal én analoog kunnen ontmoeten, met alle generaties, in onze kleurrijke Dom! En ik hoop dat we er met elkaar voor zorgen dat de verbindingen binnen de gemeente, maar ook de verbindingen met de verwanten daarbuiten zo sterk zijn dat we snel weer een bomvolle kerk hebben. En dat de verdieping actief gezocht wordt, in leerhuizen, diensten, ‘luifel’-bijeenkomsten, in het nazoomen met bezoekers uit Nederland, Frankrijk, Engeland en elders.

In mij groeien plannetjes en ideeën.
Graag hoor ik ook van jou, van jullie, van u, welke wensen je hebt, welke plannen je hebt.

Om ons te blijven verbinden en verdiepen.
Alle goeds!

Ankie Knijnenburg
(aknijnenburg@xs4all.nl)

Tegentij aan de Zuidas

Aan de Zuidas wordt gewerkt aan een nieuw ‘’Huis van Verbeelding’’ in Amsterdam. Onder de naam ‘’Tegentij’’, zoeken vrijzinnige denkers, theologen, voorgangers elkaar op om een nieuw platform voor tegendraadse zingeving te beginnen met aanbod van zowel persoonlijke als maatschappelijke thema’s, gespiegeld aan ‘’het grote verhaal’’.

De Ekklesia, de Dominicus en docenten van elders zetten hun schouders onder dit aanbod van lezingen, interviews, theologie, filosofie, literatuur, poëzie en film. Het aanbod is bedoeld voor een breed publiek, gelovig of minder gelovig. Leest u meer via: Tegentij.nl

Uit onze kring interviewt bv Colet van der Ven hedendaagse auteurs aan ‘de leestafel’ – voor meer informatie klik hieronder!

https://tegentij.nl/

Nieuwe klanken uit de Dominicus

Dominicus in lockdown’

In het weekeinde van 23 en 24 mei 2020 zou de Dominicus worden omgetoverd tot een groot muziekpaleis. Het Dominicuskoor zou samen met het Ekklesiakoor, solisten, koperblazers, slagwerkers, piano en orgel én veel zangers uit het hele land de complete ‘Missa Solemnis’ van Huub Oosterhuis en Tom Löwenthal uitvoeren. Corona bepaalde echter anders – we verkeerden dit weekeinde al ruim twee maanden in lockdown. Al die tijd was het stil in die anders zo levendige tempel aan de Spuistraat.

Achter de schermen werd evenwel druk gewerkt; niet alleen aan podcast-diensten, maar ook aan een intiemer geluid van de Dominicus. Want het was al wel duidelijk dat als er weer diensten vanuit de kerk plaats zouden vinden deze in alle opzichten veel bescheidener zouden zijn dan doorgaans het geval is. Mede met het oog op dit nieuwe Dominicusgeluid schreven Evert en Arjan enkele liturgische gezangen. Zij zochten er een paar andere gezangen bij, en verzamelden vier zangers van het Dominicuskoor om ze op te nemen (uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar). Die opname vond plaats op zondag 24 mei 2020. David Cohen zong een paar solo’s en gaf zangtechnische adviezen, Kees van Mechelen deed de opnametechniek.

Deze opnames zijn, samen met een paar duetten voor piano en orgel die Evert en Arjan een paar weken eerder opnamen, de eerste klanken uit de Dominicus sinds het begin van de lockdown. Enkele gezangen zijn gebruikt in podcastdiensten, andere gezangen hebben inmiddels ‘live’ geklonken in een van de zomerdiensten of zullen zeker gaan klinken ergens in het nieuwe seizoen.

De gezangen zijn HIER te beluisteren

Midden in de tijd (Juut Meijer/Evert van Merode)
De profundis (Ida Gerhardt/Arjan van Baest)
Eigenlijk geloof ik niets (Gerard Reve/Evert van Merode)
Als een feest (Juut Meijer/Arjan van Baest)
Gij die ons in dit leven hebt geroepen (Huub Oosterhuis/Bernard Huijbers)
Wie zijn leven (Huub Oosterhuis/Evert van Merode)
Lied over de geest (Eva Martens/Arjan van Baest)

Dominicuskwartet:
Joanne Bosch
Petra Meijerhof
Vincent Blum
Stan van Walstijn

David Cohen, solist en partituuradviezen
Kees van Mechelen, opnametechniek

Evert van Merode, piano en orgel
Arjan van Baest, dirigent

opname van de nieuwe liederen door 4 zangers van het Dominicuskoor

Een nieuwe pianist/organist

Na de pensionering van Thom Jansen is er een sollicitatieprocedure geweest voor een nieuwe pianist/organist.

Uit diverse kandidaten is Evert van Merode gekozen. Evert is geen onbekende in de Dominicus. Al meermaals speelde hij piano en orgel en hij heeft ook al een aantal keren het koor en de gemeente gedirigeerd.

Als kerkmusicus is Evert onder meer actief in de Ekklesia Tilburg.

Samen met Arjan van Baest is hij mede-oprichter van Stichting Muziek-Nu. Eind 2018 bracht deze stichting de CD “Dromen op Muziek” uit, die in de Dominicus gepresenteerd werd. Diverse Nederlandse en Vlaamse componisten, waaronder Arjan en Evert, schreven werken voor piano, viool en cello. De CD is nog te koop bij de boekentafel in de Dominicus en te bestellen via de website van Stichting Muziek Nu.

Wij heten Evert van harte welkom in de Dominicus!

Toespraken 2017-2018

Op deze pagina vindt u de Overwegingen van sept 2017 – zomer 2018

Voor het overzicht van het archief, klik op Archief Toespraken

Laat stromen levend water! – Franck Ploum (26 augustus 2018)
Waar vind je verfrissende en openbrekende gedachten wanneer je leven vast zit of op de momenten dat je keuzes moet maken voor een nieuw begin? Een viering over levend water, het belang van een goed gesprek en de kracht van zingen over je visioenen en dromen.
De orde van dienst vindt u hier.

God met vakantie ? – Geeske Hovingh (19 augustus 2018)
(De teksten van deze dienst zijn helaas niet online beschikbaar.)
In de Ekklesia zijn er ‘s zomers geen diensten. ‘God is met vakantie’, wordt er dan wel eens geroepen. Een grapje natuurlijk en in de praktijk is het eerder andersom: de mens neemt in toenemende mate vakantie van God. Is dat reden tot somberte? Niet voor Alain de Botton. Deze filosoof houdt in zijn boek ‘Religie voor Atheïsten’ een vurig betoog voor herwaardering van religieuze waarden in een seculiere wereld. Wat die herwaardering inhoudt, en of we de zomer daarmee uitzingen, hoort u in deze zomerdienst.
De orde van dienst vindt u hier.

Een drievoudige relatie – André Wesche (12 augustus 2018)
Een verrassend inzicht van Franz Jalics: ‘We staan tegenover God zoals we met de mensen omgaan. De parallel is meetkundig exact, zonder uitzondering. Als men het heel nauwkeurig opvat, zou men nog van een derde component moeten spreken. De betrekking tot onze medemensen, die met de relatie tot God gelijkgesteld kan worden, loopt ook parallel met betrekking tot onszelf. Als we onze medemensen afwijzen, dan wijzen we ook God en daarmee onszelf af. Wie zichzelf niet liefheeft, kan ook God, die hem zijn leven schenkt, niet liefhebben.’
De orde van dienst vindt u hier.

Dingen die voorbijgaan – Juut Meijer (5 augustus 2018)
Alles wordt anders en niets is meer wat het was. We lezen van Vasili Grossman uit ‘Leven en Lot’ en van Shahrnush Parsipur over vrouwen in Iran, van voorbijrijdende treinen en wie weet meer.
De orde van dienst vindt u hier.

En ze gingen op reis… – Eva Martens (29 juli 2018)
De kikker wil de verte wel eens zien, de eekhoorn gaat op ontdekkingsreis en de olifant vaart op een vlot richting zee. Alle dieren hebben vroeg of laat zin om eropuit te gaan. Maar soms valt de wereld buiten het bos een beetje tegen. ‘Als je het me eerlijk vraagt, kun je net zo goed thuisblijven. Al dat gereis…‘ verzucht de mier – totdat hij weer op reis gaat. De zomer is de tijd waarin velen op reis gaan. Anderen, zoals wij die op zondagochtend in de kerk zitten, blijven achter. Of zijn we ook een soort reizigers? In deze zomerviering staat het thema reizen centraal begeleid door verhalen, gedichten en fragmenten uit het werk van Toon Tellegen.
De orde van dienst vindt u hier.

Dystopia – The Handmaid’s Tale – Bettine Siertsema (22 juli 2018)
In deze dienst zal het gaan over dystopieën, het tegenovergestelde van utopieën. Meer in het bijzonder over de tv-serie The handmaid’s tale, gebaseerd op de gelijknamige roman van Margaret Atwood (vertaald als Het verhaal van de dienstmaagd). Sommigen zien in dat boek een bijna profetische waarschuwing, die in het huidige Amerika opeens relevanter lijkt dan in 1985 toen de roman verscheen. In het boek speelt het verhaal over Lea en Rachel een belangrijke, niet zo prettige rol. Maar misschien kunnen we dat bijbelverhaal ook anders lezen.
De orde van dienst vindt u hier.

Verlangen naar Gemeenschap – Wilna Wierenga (15 juli 2018)
(van deze dienst is de tekst niet op internet beschikbaar)
In deze dienst lezen we enkele citaten uit het Boek van Brené Brown Verlangen naar verbinding. Brené Brown heeft wereldwijd het debat op gang gebracht over de ervaringen die ons leven betekenis geven: moed, kwetsbaarheid, liefde, erbij horen, schaamte en empathie. In Verlangen naar verbinding geeft Brown een nieuwe definitie van wat het betekent om er echt bij te horen in een tijd van toenemende polarisatie. ‘Er echt bij horen vraagt niet van ons dat we veranderen wie we zijn. Het vraagt juist van ons dat we zijn wie we zijn.’
De orde van dienst vindt u hier.

Lichter Leven – Judith van der Wel (8 juli 2018)

‘Het is waar,
in andere steden doen wij meer moeite, kijken
naar peuken en stof op de weg,’

dicht Miriam Van hee. In deze tweede zomerdienst bespreekt Judith van der Wel een aantal zomerse gedichten. Hoe doen we dat toch, wat lichter leven? Kan dat alleen in de vakantie? Of is het dan juist lastig met al die verwachtingen?
De orde van dienst vindt u hier.

Onzichtbare Levens – Colet van der Ven (1 juli 2018)
Voor hun boek Onzichtbare levens – Hiv aan de rand van de samenleving, bezochten fotograaf Adriaan Backer en Colet van der Ven mensen in de maatschappelijke marge wereldwijd. Mensen die extra gestigmatiseerd worden vanwege het feit dat ze hiv of aids hebben: zwarte homomannen in het christelijke zuiden van de VS, slachtoffers van politiek geweld in Kenia, drugsgebruikers in Myanmar, transgenders in India, jonge vrouwen in Tadzjikistan, ex- gevangenen in Zuid-Afrika, een vluchtelinge in Oekraïne en een vertegenwoordiger van de eerste lichting aidspatiënten in Nederland.
In deze eerste zomerdienst zal Colet van de Ven nader ingaan op het begrip stigma. Wat betekent het? Waar komt het vandaan? Wat heeft het voor invloed op het zelfbeeld ? Waarom is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan gestigmatiseerde groepen?
De orde van dienst vindt u hier.

Heiligheid en gemeenschap – Janneke Stegeman (24 juni 2018)
In deze dienst worden 4 kinderen gedoopt.
De orde van dienst vindt u hier.

Heilige familie – Juut Meijer (17 juni 2018)
Vanouds is de heilige familie, het kerngezin waarin Jezus geboren wordt, voorwerp van bijzondere devotie. Toch is met dit gezin van alles aan de hand, zoals met haast elk gezin in de bijbel. Bestaat de heilige familie eigenlijk wel, kun je je afvragen. En is dat verontrustend of ook troostrijk?
De orde van dienst vindt u hier.

Heilige spontaniteit – Eva Martens (10 juni 2018)
Als christenen zijn wij geroepen heilig te worden, aldus Paus Franciscus. Dat klinkt gewichtig. Maar volgens de Paus is het licht; iets dat vreugde zou moeten brengen. Bovendien wordt je slechts heilige in het leven zelf, niet door gebed of studie alleen. Het is een levenslange oefening in spontaniteit. Laten we vanochtend (opnieuw) beginnen.

Alledaagse heiligheid – Manuela Kalsky (3 juni 2018)
De kern van heiligheid ligt volgens paus Franciscus niet besloten in vroomdoenerij maar in geleefde compassie. Niet het eigenbelang vooropstellen maar bijdragen aan het goede leven voor allen. Geen geringe eis. Kunnen we dat wel? En hoe doe je dat? In de film Maria Magdalena en de brief van Paulus aan de Romeinen krijgen we waardevolle tips. (Romeinen 12, 1-8)

God, Liefde in ons midden – Henk Hillenaar (Trinitatis, 27 mei 2018)

Pinksteren – Claartje Kruijff (Pinksteren, 20 mei 2018)
We staren ons vaak blind op kwantiteit. Is het een bestseller? Komen er genoeg mensen? Soms is het moeilijk om de juiste stemmen te horen, om door de bomen van het bos kwaliteit te blijven horen. Welke stem is de profetische? Degene die zo genoemd wordt door de meesten?
Pinksteren is vijftig dagen na Pasen en dat is zeven keer zeven plus een.
‘Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de Heilige geest.’ Het bijbelse getal negen staat voor oordeel en vuur.
Over de macht en de kracht van het getal gaat het deze Pinksterdag.

De Ene Werkelijkheid van Willigis Jäger – Mirjam Wolthuis (13 mei 2018)
Arjan Lubach gooit hoge ogen als oprechte maar machteloze anti-facebook-profeet. Toch kies ik voor een andere benadering van het onbehagen van deze tijd. Zoals de Duitse monnik en zen-leraar Willigis Jäger die aanreikt. Inmiddels is hij op hoge leeftijd, en zeker geen roepende in de woestijn meer, al blijft er ogenschijnlijk veel bij het oude in godsdiensten. (Mattheüs 21, 10-14 en een tekst van Jäger)

Marina Abramović – Eva Martens (6 mei 2018)
Marina Abramović was toen ik aan de theaterschool studeerde een ontzag- maar ook afschrikwekkend voorbeeld voor me. Ik bewonderde haar lef en de overgave waarmee ze performances deed, maar vond haar ook eng: te extreem, over de top. Ik vond het fascinerend hoe ze met publiek omging, kijken is lijden.
Nu, als pastor, raakt haar werk me nog steeds en heeft ze mij – en ik denk veel mensen van deze tijd, levend in een vluchtige, steeds meer digitale wereld – opnieuw iets​ te zeggen. Over echt​ aanwezig zijn, honger naar lichamelijkheid, over eenzaamheid en ontmoeting. (uit 1 Koningen 19 en een fragment van Abramović)

Edward Schillebeeckx: ‘Buiten de wereld geen heil’ – Erik Borgman (29 april 2018)
Geloof is een vorm van bewustzijn, een vorm van weten. Maar er is in de Westerse christenheid wel altijd erg veel nadruk gelegd op dat bewustzijn, dat weten. Maar waarvan zijn gelovige mensen zich bewust? Het antwoord dat Edward Schillebeeckx (1914-2009) gaandeweg ontdekte was: het heil van Godswege dat werkzaam is in de wereld. Dat heil is er dus al en is al werkzaam, met name waar mensen verontwaardigd zijn over wat er aan onheil in de wereld plaatsvindt. Dan getuigen zij van een beweging in de richting van het goede waardoor zij en hun verlangen gedragen wordt. Gelovigen zien hierin Gods presentie. We lezen een kort stukje tekst van Schillebeeckx waarin hij van zijn hiervan getuigt en enkele gelijkenissen van Jezus. (Matteüs 13:31-33, 44)

Toekomst openen, samen – Marcel Elsenaar (22 april 2018)
De profeet die mij nieuwe wegen heeft gewezen is Sandra Janoff, die ik vorig jaar tegen kwam tijdens een conferentie van seculiere profeten. In conflictgebieden, organisaties en bedrijven helpt zij omstandigheden creëren waarin mensen samen gaan werken aan nieuwe toekomstmogelijkheden, visioenen van vrede en gerechtigheid. Dwars door alle onmogelijkheden heen, met liefde. (uit de profeet Zacharia)

Stiaan van der Merwe – Janneke Stegeman (15 april 2018)
‘Als ‘mijn’ profeet koos ik Stiaan van der Merwe, een naam die weinig mensen iets zal zeggen. Voor mij is Stiaan van grote betekenis en zelfs levensveranderd. Ik ontmoette hem in Israël en Palestina en leerde veel van hem: hij nodigde mij uit voorbij mijn verontwaardiging te gaan en te kijken naar mijn (of onze) eigen rol in geweld en conflict.

Fundamenteel anders denken – Herman Weijffels (Beloken Pasen, 8 april 2018)
(van deze dienst is geen tekst beschikbaar)
Het kan niet zo zijn dat we ‘nog meer van alles’ willen gaan hebben. Ons huidige voedselsysteem, georiënteerd op kwantiteit, is onhoudbaar. Volgens Wijffels zijn we toe aan een kwaliteitsoriëntatie. Dit betekent dat we over moeten stappen naar een fundamenteel nieuwe houding, die mensen gezamenlijk verantwoordelijkheid laat dragen. We nemen die verantwoordelijkheid door onder andere zorgvuldig om te gaan met hulpbronnen, door natuurlijke processen maximaal productief te laten zijn en door samenwerking in plaats van schadelijke concurrentie.

Paasmorgen – Arjan Broers (Paasmorgen, 1 april 2018)
Het is Pasen en het is 1 april. De dag waarop je niets moet geloven. Je veter is los! Je gulp staat open! De Heer is waarlijk opgestaan!
Toch klopt het wel, dat Pasen een gekke dag is. Paulus wist dat ook al. Christus’ dood en verrijzenis is ‘een ergernis voor de Joden, een dwaasheid voor de Grieken’, schreef hij. En het is een rariteit voor mensen van nu, die wel massaal eieren zoeken, maar niet het mysterie. (1 Kor 17-20, 22-23, 27-29 en Marcus 16, 1-8)

Van duister naar licht – Henk Hillenaar (Paaswake, 31 maart 2018)
We zingen ‘De grote litanie’.
Misschien wel het meest indrukwekkende onderdeel van de Paaswake is de intocht van het licht. De kerk is donker. Buiten wordt een brandstapel aangelegd voor de zegening van het licht, dat zo moet opvlammen dat de nacht verlicht wordt. Aan dit vuur wordt de paaskaars ontstoken, en in een processie waaraan het hele kerkvolk deelneemt wordt de paaskaars de kerk binnen gedragen. (Opstandingsverhaal Markus)

Duurzaam leiderschap – Annigje Bos (25 maart 2018)
Een viering met de kinderen (in samenwerking met de Werkgroep Kind) waarin we stilstaan bij de andersoortige leider die Jezus is: geen leider zoals een Romein, hoog te paard, die belastingen heft, heerst met grote woorden en geweld, een leider die bij een optocht graag bewonderd wordt. Jezus is het tegenovergestelde: een zachtaardige kwetsbare leider op een armoedig ezeltje, dienend, met oog voor wie in de drukte staat (zoals Zacheus in de boom). Een leider wiens liefde en inspiratie duurzaam is. (Johannes 12:12-16)

Aarde, deze. – Colet van der Ven (18 maart 2018)
Het gaat niet goed met de aarde, het gaat niet goed met de wereld, het gaat niet goed met het klimaat, en sinds de 45e president van de Verenigde Staten op het schild is gehesen, zijn de voorspellingen er niet rooskleuriger op geworden. Maar hoe extreem Trump ook is, hij is een logisch voortvloeisel van de meest kwalijke trends van de voorbije decennia, zo betoogt de Canadese onderzoekjournaliste en klimaatactiviste Naomi Klein in haar laatste boek ‘Nee is niet genoeg’. En het is de hoogste tijd om te breken met die trends. Maar hoe komen we tot een alternatief voor een samenleving, waarin de economische, sociale en klimatologische verhoudingen zijn scheefgegroeid? (Jeremia 18, Jesaja 24)

Duurzaamheid door delen – Germain Creyghton (11 maart 2018)
Het is zondag Laetare – Verheugt u! – ook wel Halfvasten genoemd.
Hoe kunnen wij duurzaam leven verbinden met een menselijk en theologisch begrepen hoop? Hoe kunnen wij openstaan voor het ‘wonder’ in ons streven naar het ondersteunen en in leven houden (sustainability) van de aarde en onszelf? In het verhaal van Johannes maakt Jezus dit mogelijk voor de hele menigte, door ‘iets nieuws te beginnen’. Maar duidelijk wordt ook, dat hij hiervoor ‘woestijn’ nodig heeft: een ruimte waarin innerlijke kracht kan opkomen. Wat betekent dit voor ons? (Joh. 6,1-15)

Duurzaamheid en beheersen – Christiaan M. Erwich (4 maart 2018)
In de Psalmen lezen wij regelmatig hoe geweldig de hemelen kunnen donderen, hoe mooi de wereld is en hoe God als heer en meester hemel en aarde in zijn almacht onderhoudt. In een tijd waarin het goed omgaan met onze wereld steeds urgenter (gevonden) wordt, komt dan echter ook gelijk de vraag op wat onze verantwoordelijkheid is. En hoe moet die vormgegeven worden? (Psalm 8)

Duurzame relaties – Janneke Stegeman (25 februari 2018)
Mensen ontmoeten elkaar, blijven bij elkaar en laten elkaar soms weer gaan. Dat kan pijn doen, want die ander heeft je geraakt en veranderd. Wat betekent duurzaamheid in relaties? Is dat moeilijker in deze tijd?
Duurzaamheid kan ook in diepte gevonden worden. In het boek Handelingen bijvoorbeeld staat het verhaal van Filippus die een intieme, transformerende ontmoeting beleefde die evengoed eenmalig en kortstondig was. (Handelingen 8, 26–40)

Werken aan een duurzame schepping – Henk Hillenaar (18 februari 2018)
We lezen en denken na over enkele fragmenten uit het scheppingsverhaal in Genesis, waar het niet moeilijk is eenzelfde oproep tot duurzaamheid te herkennen als die welke in het maatschappelijk en politiek bestaan van onze tijd steeds dringender wordt en die ook in de veertigdagentijd van onze gemeente dit jaar centraal staat. De geest van de Levende die aan het begin van de schepping boven de wateren en de chaos hangt confronteert ons met dood en kwaad. Zij vraagt ons met haar samen te werken en op onze beurt de strijd aan te gaan met alles wat het leven in de weg staat. (fragmenten van Genesis 1 en 2)

Ik heb genoeg – Claartje Kruijff (11 februari 2018)
Wanneer Jezus wordt aangeboden in de tempel is Simeon daar aanwezig (Lc. 2, 22-32). Aan Simeon is beloofd dat hij niet zal sterven voordat hij de Messias heeft gezien. Wanneer hij Jezus ziet, zingt hij een lied: ‘Nu heer, laat uw dienaar in vrede gaan’. Simeon kan in vrede gaan nu hij de Messias heeft gezien.
‘Ich habe genug’, horen we vandaag in de cantate. Wanneer kunnen wij zeggen: ik heb genoeg, het is genoeg, ik voel mij veilig, ik heb vrede. Simeon kan nu sterven maar kunnen wij ook midden in het leven zeggen en zingen: Ich habe genug, laat mij mijn weg in vrede vervolgen… (Psalm 32)

Duren zal de liefde – Juut Meijer (4 februari 2018)
Vandaag noemt het oecumenisch leesrooster 2 verhalen van ernstige ziekte en verlies.
Een kind, een jongen nog en een volwassen vrouw worden als door een wonder gered. Het zijn moeilijke verhalen, die waarheid bevatten maar wel zeer haaks op wat we soms meemaken, of toch niet? Wat hebben deze verhalen ons te zeggen? (2 Koningen 4,18-37 Marcus 1: 29vv)

Het leven gewekt bij ouderdom en dementie – Tim van Iersel (28 januari 2018)
Tim van Iersel is predikant/geestelijk verzorger voor mensen met dementie. Hij noemt zichzelf dementiedominee en ethicus en is gespecialiseerd in zingeving en ethiek bij dementie. Hij komt hierover spreken aan de hand van het verhaal van de rijke man en de bedelaar Lazarus. (Lucas 16, 19-31)

Luister, luister – Marcel Elsenaar (21 januari 2018)
Hoe resoneert het kerstverhaal drie zondagen later nog in ons hart? Ging er een hemel open, midden in die winternacht? Is er hoop geboren, of vrede? En hoe werkt dat door in ons dagelijks leven? Luisterend leven is een levenslange oefening om, gevoed door de verhalen van de bijbel en van mensen, te blijven groeien in het grote visioen. (1 Samuel 3, 1–10)

Apocalyptiek – Als ontsluiting van de tijd – Anton Wessels (14 januari 2018)
Wij leven in ‘Apocalyptische tijden’ zei de Amerikaanse president Obama. In dezelfde taal spreekt ook ISIS. Gog, Magog en Armageddon behoort tot een gemeenschappelijk ‘oecumenisch’ vocabulaire. In feite blijkt er in de ‘heilige boeken’ iets anders bedoeld te worden. Apocalyps betekent onthulling, ontsluiering en houdt ons de spiegel voor over de eigen tijd. (Daniel 7: 1-14)

De Wijzen uit het oosten – Henk Hillenaar (7 januari 2018)
We lezen als afsluiting van onze Kerstviering het verhaal over ‘de drie koningen’ die Jezus zoeken, over de ster die de weg naar hem wijst, en over de droom die hun een andere weg naar huis aanzegt. Dit mythische verhaal over je weg vinden kan ons ook in het nieuwe jaar inspireren. (Mattheus, 2, 1-12)

Neem de tijd – Gerard Swüste (31 december 2017)
‘Omzien in verwondering’ naar wat achter ons ligt dit jaar, in de Dominicus, en in stad, land en wereld.

Zal ooit de hemel de aarde ontmoeten? – Juut Meijer (Kerstmis 2017)
In de kerstnacht vieren en verlangen we tegelijkertijd. ”Zal ooit de hemel de aarde raken?” en waar vandaan? Kunnen verhalen ook verloren raken?
In beide vieringen vieren en verlangen we tegelijkertijd. We zingen oude en nieuwe liederen.
(gelezen: Jesaja – fragmenten, Lukas 2 en Andrew Forsthoefel: ’Walking to listen’ – 2017)

Godsverlangen – Annewieke Vroom (17 december 2017)
(deze overweging is niet online beschikbaar, maar op aanvraag verkrijgbaar bij Annewieke)
Vandaag gaat het over Godsverlangen: Is Godsverlangen van deze tijd? Ja en nee. De een verlangt matig of soms een beetje, een ander zonder het te weten, een derde zegt het überhaupt niets en een volgende verlangt diep, zozeer dat het huidige leven ver van Gods volle glorie erbij verbleekt. Weer een ander verlangt vooral naar Gods liefde: vrede en recht. (Psalm 139)

Verwachting als beweging – Niek Schuman (10 december 2017)
Vandaag vieren we verlangen en verwachting met het verhaal van de ‘annunciatie’: de aankondiging aan Maria dat ze de moeder van Jezus zal worden. We zingen het Magnificat, Maria’s danklied over Gods weldaden, dat Lucas haar laat aanheffen tijdens haar bezoek aan Elisabeth, die zwanger is van Johannes. (Lucas 1, 26-56)

Deemoed – Claartje Kruijff (3 december 2017)
Vandaag horen we Johannes de Doper Jezus’ komst aankondigen. We staan naar aanleiding van diens optreden stil bij het heel ouderwetse woord ‘deemoed’: een woord dat we niet meer kennen of waar we niet meer van houden, terwijl we toch onder de indruk kunnen raken van mensen die deemoedig zijn. (Johannes 1, 19-30)

Onze hulp is de Naam – Gerard Swüste (26 november 2017)
Psalm 20 zegt: ‘zij hebben wagens en paarden, maar wij hebben de naam van de Levende’. Zouden we zo de strijd aandurven?

Handen en voeten – Rikko Voorberg (19 november 2017)
(de tekst van de overweging is niet beschikbaar) Een avontuur. Een dienst die een verrassing wordt.
De PopUpKerk is een open sociale club waar samen gegeten wordt en gedronken. Een experiment waar grote en kleine levensbelangen besproken worden. Een broedplaats waar aan ideeën ook handen en voeten groeien.

Edele schaamdelen – Arjan Broers (12 november 2017)
Wat was het eerste dat de mens deed, volgens de verbeelding van Genesis? Eerst gaf de mens alles een naam. Toen verlangde de mens gezelschap. Vervolgens leerden zij goed en kwaad onderscheiden. En daarna bedekten we onze geslachtsdelen.
Voor God hoeft dat niet zo nodig, maar wij vinden het doorgaans prettiger. En dat is niet voor niets. (Genesis 2,25 – 3,21)

Als je haar maar goed zit – Wilna Wierenga (5 november 2017)
Het is een bekende leus van kappers en voor veel mensen belangrijk.
Ook in de Bijbelse tijd was men zich bewust van de uitstraling van de haardracht en er hangt veel symboliek om heen. Het haar wordt ook gebruikt als teken van kracht. En wat is de betekenis van het verhaal waarbij je bij je haar gegrepen wordt om iets onder ogen te zien? (Ezechiel 8:3 e.v.)

Gods Geest door mensenhanden – Henk Hillenaar (29 oktober 2017)
Handen zijn ons meest menselijke orgaan, het enige dat dieren niet hebben.
Handen zijn dan ook bij uitstek het instrument waarmee wij onze diepste menselijke verlangens trachten waar te maken: de ander nabij zijn en het aanschijn van onze wereld nieuw maken. (Handelingen 18, 9-25)
In deze dienst herdachten wij onze doden.

De Rug – Juut Meijer (22 oktober 2017)
Wij dragen heel wat op onze rug en nemen ook veel op onze schouders. Ruggen zijn kwetsbaar en rugklachten aan de orde van de dag.
In bijbelverhalen wordt het nieuwe pas zichtbaar als we al veel achter de rug hebben en de Levende is alleen op de rug te zien. Toch zijn dit verhalen van belofte.(Exodus 33, 21 – 34, 7)

Een stil volhardend verlangen – Judith van der Werf (15 oktober 2017)
Je zult maar zo verkromd zijn dat je niet in staat bent om rechtop te komen en dat al achttien jaar lang. Toch komt een vrouw met dat geloken perspectief naar de synagoge en wordt door Jezus gezien. Als ze weggaat is ze bevrijd van de macht en banden die haar zo lang gebonden hebben. Wat gebeurt daar in die ontmoeting in het leerhuis dat ze nu rechtop gaat? Is zulke heel-wording ook mogelijk onder ons? (Lukas 13:10–17)

Van aangezicht tot aangezicht – Claartje Kruijff (8 oktober 2017)
Tevoorschijn komen, je kwetsbare gezicht laten zien lijkt wel een beetje ‘in’ maar tegelijkertijd kunnen we een behoorlijke druk van buitenaf voelen om onszelf steeds te verbeteren en de beste versie van onszelf te laten zien.
Wat kan leven Coram Deo, voor het aangezicht van God, voor ons betekenen? (Exodus 33, 7-11, 18-20; De idioot in het bad van Maria Vasalis)

Zuurstof voor het hart – Judith van der Wel (1 oktober 2017)
Hanna, Peninna en Elkana zitten verstrikt in gevoelens van jaloezie en verdriet. Als dat je gebeurt, hoe open je dan je hart weer? Hanna en Etty Hillesum geven ieder hun eigen antwoord op die vraag. (Samuel 1, 1-20; uit “Het Verstoorde Leven” van Etty Hillesum)

Spelen – André Droogers (24 september 2017)
André Droogers, emeritus hoogleraar culture antropologie, laat zien wat er gebeurt als je zomaar enkele bijbelteksten op een speelse manier leest. Het blijkt dat je kunt spelen met de tekst, en, beter nog, dat zelfs de auteur speelde bij het componeren. Nu wij nog? (Jona 3,10 – 4,11. Mattheus 20, 1-16)

Op weg gaan met een verhaal in je hart – Marcel Elsenaar (17 september 2017)
In deze dienst markeren en vieren we de overgang van kinderen van de basisschool naar de middelbare school. Dit jaar willen de kinderen dat graag doen in het kader van de vredesweek en vrede in de wereld. Een nieuwe generatie treedt aan.

Een rede tot de gemeente en het verloren schaap – Juut Meijer (10 september 2017)
Wat te doen met je naaste die een misstap begaat, is het thema van deze zondag. De wereld is er vol van. Geweld en terreur zijn dagelijks aan de orde. We zien het nieuws en houden ons hart vast. ‘Spreek hem er onder vier ogen op aan’, zegt Mattheus. ‘Wat jullie op aarde binden, zal in de hemel gebonden zijn’. (Mattheus 18, 15-20)

Doorgaan tot we samen zijn – Henk Hillenaar (3 september 2017)
We openen op deze eerste zondag na de vakantiemaanden ons nieuwe liturgische seizoen en staan stil bij van de psalmen 1 en 2: over de mens die goed doet, niet meedoet met het kwaad, en over de goede mens bij uitstek, de koning-messias.
We bidden de Levende, lieve God: ‘Kom over ons met uw geest’, en we zingen elkaar toe: ‘We zullen doorgaan’.

Toespraken 2015-2016

Op deze pagina vindt u de Overwegingen van sept 2015 – zomer 2016

Voor het overzicht van het archief, klik op Archief Toespraken

CHRISTIAN WIMAN – MIJN HELDERE AFGROND – Germain Creyghton (28 augustus 2016)
‘Onze geest probeert voortdurend God naar ons niveau te halen, in plaats van hem ons te laten verheffen tot niveaus die we tot dan toe niet konden bereiken.’ Geconfronteerd met een levensbedreigende ziekte, schreef de Amerikaanse dichter Christian Wiman, als een moderne gelovige die zijn twijfels niet uit de weg gaat, een boek vol fascinerende gedachten. We lezen hieruit enkele fragmenten, waarin een ‘brandend verlangen’ naar waarachtig leven doorklinkt: wat betekent het voor ons, als we de ‘aanhoudende, hardnekkige geest’, die sommigen God noemen, erkennen ?

HILDEGARD VON BINGEN – Colet van der Ven (21 augustus 2016)
‘Als ik zwijg wordt ik ziek maar als ik spreek ben ik bang dat ze mij voor eeuwig het zwijgen opleggen’. Woorden van Hildegard von Bingen die geen werkelijkheid zijn geworden. Vandaag lijkt deze abdis uit de twaalfde eeuw definitief aan de vergetelheid ontrukt. Terecht ? Was ze een groot mystica ? Of toch een dweepzieke hysterische kloosterzuster waarvoor haar criticasters haar graag verslijten ? Of gewoon een feministe avant la lettre? Poging tot ontsluiering van een geheimzinnige dame.

EBBENHOUT – Geeske Hovingh (7 augustus 2016)
Vanaf het eerste moment dat de Poolse journalist Ryszard Kapuściński (1932 – 2007) voet ze op Afrikaanse bodem, is hij in de ban van dit continent. Sindsdien heeft hij er veel gereisd en misschien nog wel meer over geschreven: ontroerende, prachtig geformuleerde verhalen. Daarbij gold het gedachtegoed van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas voor hem als leidraad: daarin staat de daadwerkelijke, gewetensvolle ontmoeting met de ander centraal. In deze dienst gaan we aan de hand van het boek ‘Ebbenhout’ met Kapuściński mee op reis naar het veelkleurige en leerzame Afrika.

RUMI – Henk Hillenaar (31 juli 2016)
We lezen een aantal teksten van de dertiende-eeuwse Perzische dichter, theoloog en mysticus Rumi. Hij is een van de meest vertaalde en geliefde auteurs van de Islam, en in de Verenigde Staten is hij zelfs, ook buiten de Islam, de meest gelezen dichter van onze tijd. Rumi bezingt dan ook in alle toonaarden het meest menselijke verlangen: het verlangen naar de geliefde. Dat in en achter die geliefde altijd ook God, de Ene, gezocht wordt en dat menselijke liefde en goddelijke liefde naadloos in elkaar overgaan verklaart de aantrekkingskracht van dit bijzondere oeuvre.

Volheid van Leven – Annewieke Vroom (17 juli 2016)
Speciale zomer-zang-dienst. Het thema is de volheid van God, waaruit wij – zoals we zingen – ‘ontvangen genaden op genade’. Is alles wat ons overkomt genade, of kan dat toch niet zo zijn ? En kunnen we Gods volheid ook ervaren in de volheid van ons eigen zingen? We zullen in de viering een aantal vertrouwde liederen zingen, en ook enkele mantra’s, vooral met woorden uit onze traditie. Omdat je bij het zingen van mantra’s (korte regels die je steeds herhaalt) vrij bent van nadenken over de tekst en melodie, kun je er echt in op gaan en aan overgeven. Zo wordt zingen bidden, in de zin van ‘uitdrukken wat er in je leeft’. U bent van harte welkom om met ons te ervaren hoe dat is.

Over structuur, regels en ruimte – Arjan Broers (3 juli 2016)
‘Je bent in de zomerserie helemaal vrij om te doen wat je wilt’, zeiden mensen enthousiast tegen gastpredikant Arjan Broers. Maar die bleek dat helemaal niet fijn te vinden. Er is iets van structuur nodig, dan pas komt er vorm. En toch, vandaag een zomerse viering over de vloek van de vrijheid, met gedichten van Drs. P. (Mt 5, 17-24; 43-45).

Een Zomerdans – Henk Hillenaar (26 juni 2016)
Op de slotdienst van het jaar, denken we na over een inspirerend ritueel in de mystiek van de Islam: de wervelende dans van de derwisjen rondom hun eigen as, hun eigen hart: daarmee willen deze zich samen vrij dansen van hun ego, van starre ideeën en gewoonten, en open gaan naar een ander leven, een door God geïnspireerd leven. Het roept voor een gemeente als de onze, die een Open Huis wil zijn, de vraag op waar wij ons samen vrij van willen maken – dansen desgewenst – waar wij als kerkelijke gemeente de komende jaren opener zouden kunnen worden, naar elkaar toe, naar de samenleving toe (gelezen: uit de geschriften van de Iraanse mysticus Rumi, en uit de afscheidsrede in het evangelie van Johannes).

Dank (U) – Mirjam Wolthuis (afscheidsviering 19 juni 2016)
Er zitten weinig dank- en lofliederen in het muziekrepertoire van de Dominicus, constateerden we in het Liturgisch Team al eerder. Dankbaarheid uiten is immers best lastig, zeker in groepsverband. En aan wie dan? Hier speelt verlegenheid op diverse fronten. En toch loopt het hart soms over van dankbaarheid (gelezen: Lucas 7;12-20; gedicht ‘Nu’ van Bart Moeijaart).

(Na een dienstverband van bijna twintig jaar heeft Mirjam Wolthuis aangekondigd dat ze op 19 juni haar taak als pastor in de Dominicus zal neerleggen. We zullen haar na zoveel jaren van grote inzet en pastorale zorg zeer gaan missen en hopen op veler aanwezigheid in de viering, waarin Mirjam zelf voor zal gaan. Na afloop zullen we haar toespreken en het glas heffen.
Mirjam heeft een nieuwe voltijdse baan gevonden als coördinator religieus leven bij Klooster Alverna in Aerdenhout. We betreuren haar vertrek, maar vertrouwen erop dat de banden met de gemeente zullen blijven. We gunnen haar deze nieuwe start van harte.)

Icoon van God – André Wesche (12 juni 2016)
In de oosterse kerken spelen ikonen een grote rol. Een ikoon ziet eruit als een afbeelding. Jezus, de gezalfde, heiligen en profeten kijken ons aan. Maar een ikoon is geen afbeelding, geen godsbeeld, geen idool; het is een venster waardoor de Hemel ons aanziet en kan aanspreken. Het schept een ontmoetingsruimte en breekt de denkbeelden stuk. (Brief aan de Kolossenzen 1,12-23)

De Geest en de geesten in Afrika – Jannet Delver (5 juni 2016)
Hoe de Geest waait en hoe religie kan beginnen, daar zijn de geleerden in onze cultuur nog lang niet over uitgesproken, maar veel mensen in Afrika hebben daar wel een uitgesproken mening over, gebaseerd op hun eigen ervaring.
Wat kan die ervaring ons vertellen? (Mozes en de brandende braambos uit Exodus 3)

Over zwijgen gesproken – Geeske Hovingh en Germain Creyghton (29 mei 2016)
De derde samenwerkingsdienst van de Ekklesia Amsterdam en de Dominicus gaat over zwijgen: een begrip dat vele gradaties kent, met aan het ene uiterste de innerlijke verstilling en aan het andere uiterste het stilzwijgen, monddood zijn. In stilte kunnen we een afgrond voelen. Toch zoeken we de stilte ook op, om aandachtig te kunnen zijn. We lezen een psalm, we horen muziek én we zullen zwijgen. Om samen te luisteren naar het fluisteren van de Geest. Geeske Hovingh en Germain Creyghton gaan in dialoog op zoek naar de zachte kracht van de stilte: naar hoe die kan doorwerken in wat we zeggen en doen. (Psalm 83 – bewerking)

Licht en Donker in andere landen – Juut Meijer (Kinderdienst, 22 mei 2016)
Dromen de mensen in andere landen ook? En zijn die dromen dan anders? Welke verhalen vertellen ze elkaar? En hebben ze ook kerken?
Deze kinderdienst is gemaakt voor en door kinderen, die zelf het welkom doen en veel andere taken op zich nemen in de dienst. Zij maken muziek uit andere werelden en zingen in vreemde talen over hoe mensen overal in de wereld verlangen naar het licht. Er is toneel en een mooi verhaal dat net als de bijbel vertelt: als het donker is, verlang je naar het licht.
Wat gaat vanzelf? En kun je het ook licht(er) maken?

Waaien en wachten – Annewieke Vroom (Pinksteren, 15 mei 2016)
(deze overweging is niet online beschikbaar, maar op aanvraag verkrijgbaar bij Annewieke)
De Pinkster-gebeurtenis: ‘Er geschiedt eensklaps vanuit de hemel een ruisen zoals van een geweldig gedreven ademen en vult heel het huis waar zij gezeten zijn geweest. Er laten zich aan hen zien: tongen -die zich verdelen- als van vuur; het zet zich neer op ieder van hen (Handelingen 1:2-3). En dan constateren de bijstanders, joden van alle nationaliteiten en talen, die daar aanwezig zijn: wij hebben allen onze moedertaal gehoord. ‘Wat wil dit zijn?’ (vers 12) Wat is de taal van de moeder? En hoe werkt dat vandaag de dag? (Handelingen 2: 1-12)

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde – Colet van der Ven (8 mei 2016)
Het visioen van een nieuwe aarde en een nieuwe hemel hooghouden, is dat niet hopen tegen beter weten in? Of is beter weten niets anders dan schouderophalend berusten. En hopen een droom de werkelijkheid binnenhalen. Die droom kerven in een boom, een hart, een stenen tafel. Haar leven en zo de nieuwe wereld dichterbij halen. (Openbaringen 21)

De scheppende kracht van taal – Arjan Broers (1 mei 2016)
Vandaag gaat het over de scheppende kracht van onze taal. Hoe we elke dag opnieuw ruimte geven maar ook beperkingen opleggen aan de wereld om ons heen via de woorden die we gebruiken. Woorden maken heel, maar ook kapot. Welke woorden missen we of zouden we juist moeten missen in deze tijd? Volstaat ons spreken nog? Welke taal heeft onze toekomst nodig?

Het is al begonnen ! – Marcel Elsenaar (24 april 2016)
In de brief aan de Romeinen legt Paulus er de vinger op hoe we ons leven laten beheersen door onszelf te beperken tot onze natuur. Dat, zo schrijft hij, loopt uit op de dood. Maar hij getuigt ook van een andere mogelijkheid: leven in de geest van opstanding en verlossing.
De schepping kreunt en zucht in barensweeën. Ze ziet reikhalzend uit naar bevrijding uit de slavernij van de vergankelijkheid die al begonnen is, maar die wij nog niet zien. Als wij zuchten over ons lot, en hopen op een leven van heelheid en rechtvaardigheid, dan schuilt in die hoop misschien wel redding. Voor onszelf en onze kinderen. Het is al begonnen. (Romeinen 8: 4–25)

De aarde als de wijngaard Gods – Juut Meijer (17 april 2016)
De aarde waarop wij leven, heet bij Jesaja ‘de wijngaard Gods’. Daar kun je niet zomaar mee doen wat je wilt en je alles maar toe eigenen alsof je het voor het zeggen hebt. Er staat iets op het spel. De wijn mag dan rijkelijk vloeien en er wordt goed geboerd, maar intussen vergeten mensen waar het om draait en voor ‘Gods werk’ hebben ze geen oog. (Jesaja 5: 1-12)

Genesis 1 – Niek Schuman (10 april 2016)
Met het scheppingsverhaal van Genesis 1 als visioen staat of valt in feite heel de Schrift. Wie het niet leest zoals het zich aanbiedt, komt in rare discussies terecht én mist de profetisch-kritische en de priesterlijke-bemoedigende pointe ervan. De Schrift sluit af met het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We worden uitgedaagd het in dat spanningsveld uit te houden. (Genesis 1)

God ziet het aan: Ja, het is goed! – Annewieke Vroom (3 april 2016)
(deze overweging is niet online beschikbaar, maar op aanvraag verkrijgbaar bij Annewieke)
‘God schept’ volgens de eerste van de twee in de bijbel opgenomen scheppingsgedichten, ‘de mensheid naar diens beeld en gelijkenis’. Wat is dat, beeld en gelijkenis Gods te zijn? Wat weten wij er op grond van dat eerste verhaal over? God is er eentje die schept, en die stilstaat om het aan te zien, en dan zegt God: Ja, het is goed. Kunnen wij zo scheppen? Aan de aarde denken, en kijken, en oordelen – is het goed, wat we scheppen? En als het zo is – bevestigen, erkennen, en het verder laten ontwikkelen. (uit de Naardense Bijbel, Genesis 1 en 2)

Opstanding – Mirjam Wolthuis (Paasmorgen 27 maart 2016)
Met Pasen vieren we het nieuwe begin dat mensen kunnen maken. In wat verloren en kapot leek kan toch een ongedachte levensenergie blijken te schuilen. Het overkomt de Emmausgangers. Ze keren ontgoocheld huiswaarts en krijgen opeens weer moed. Opstanding heeft vele vormen.
Voor de kinderen is er een verhaal. Het grote kleed ligt klaar, zo kunnen ze dicht bij de verteller zitten. En er is voor hen her en der een verrassing te vinden. (Lucas 24, 1-12 en Lucas 24, 13-35)

Nacht van bevrijding – André Wesche (Paaswake 26 maart 2016)
Waken in de nacht om stil te staan, te vieren en te luisteren naar verhalen en liederen waarin de Levende een nieuw begin schept.
Uittocht uit slavernij en uitsluiting. Bevrijding uit wat ons gevangen houdt.
Licht vinden in de duisternis.
(Lucas 23,50-56; Exodus 14,15-31; Jesaja 54, 5-14; Genesis 1,1-5; Lucas 24,1-12)

Welkom in Jeruzalem – Henk Hillenaar (Palmzondag 20 maart 2016)
Het eerlijke welkom dat velen van ons deze jaren aan vreemdelingen bereiden, leidt ook tot veel pijn, teleurstelling, ruzie. Niemand of niets is volmaakt. Tweeslachtigheid is één van de watermerken van een bestaan waarin leven en dood om de voorrang strijden. Palmzondag is daarvan het meest wrange voorbeeld. Jezus viert zijn welkom in Jeruzalem, wetend dat velen daar hem uit de weg willen ruimen. Wat kunnen we daar van leren, daar mee doen? (Mattheus 21)

Gastvrijheid – Gerard Swüste (13 maart 2016)
In Genesis 18 is Abraham bijna overdreven gastvrij. Wat wil je ook, als je er bijna zeker van bent, dat het God zelf is, die op bezoek komt! Hoe gastvrij moeten, kunnen wij zijn? Is het altijd doen alsof ‘God zelf onze gast is’? Zijn er ook grenzen aan de gastvrijheid? (Genesis 18:1-8)

Vluchten – Janneke Stegeman (De Nieuwe Liefde) (6 maart 2016)
‘Sommige mensen moeten vluchten. Ze zijn in gevaar, en om daarvan weg te komen moeten ze gevaren trotseren. Voor andere mensen, voor mij en misschien ook wel voor u, is het de kunst bij onszelf te blijven. Onze samenleving vereert het vluchtige, en verleidt ons steeds weg van onszelf. Dan is er ook nog Mozes, die moest vluchten juist omdat hij zichzelf had gevonden, en een groep waar hij bij hoorde. Vluchten – en waar kom je dan aan? (Exodus 2:11-22)

Thuiskomen – Germain Creyghton (28 februari 2016)
Dat God ons thuisbrengt uit onze ballingschap (psalm 126) – zal dat een droom blijven? Het volk Israël dat terugkeert in Jeruzalem blijkt zich niet zomaar thuis te voelen. Hoe komt dat? In Nehemia lezen we dat vrouwen aan de kaak stellen wat er mis is: geen rechtvaardige verdeling van rijkdom, gebrek aan voedsel voor iedereen. Wat betekent dit voor ons? Kunnen wij thuis zijn, zonder de herinnering te verliezen aan ons vreemdeling-zijn?
Lezing: gedeelten uit Nehemia 5 en 9

Weggaan – Juut Meijer (21 februari 2016)
Weggaan doe je niet zomaar en vrijheid vind je niet zomaar. Ze kunnen zoveel beloven… maar loopt het ook ergens op uit? Het zijn vragen van alle eeuwen en mensen…Daarom moeten we, voor we ruimte zoeken om met anderen in vrijheid te kunnen leven, weten waar het begon, wat onvrijheid is. (Exodus 1:1-16)

Gij zijt zelf vreemdeling geweest – Mirjam Wolthuis (14 februari 2016)
Niemand kan zijn plaats op aarde claimen. We zijn hier tijdelijk en vaak genoeg ook nog speelbal van politieke machten. Allen zijn we vreemdeling op aarde. We leven van elkaars gunsten. Daarom roept de bijbel op om te zien naar wie onderweg zijn naar een leefbare toekomst. Stel je huis open voor hen, neem de vreemdeling op in je midden, want ‘wat je aan hem doet doe je aan Mij’. Ga er maar aan staan! (Lev. 19,33-34 en Mt. 25,31-40)

Koers houden – Henk Hillenaar (7 februari 2016)
Het leven is kiezen. Dat geldt ook voor een leven volgens het evangelie. De afgelopen weken is het vaak gegaan over de keuze tussen zachte en harde krachten in onszelf en in de maatschappij. Om die koers te houden, de geesten in ons zo goed mogelijk te onderscheiden, is Jezus’ Bergrede een goede leidraad. (Mt. 5:1-16)

De Vrouwe en de draak, de kracht van kwetsbaarheid – André Wesche (31 januari 2016)
Is het niet levensgevaarlijk om zacht en open te blijven in een wereld die stijf staat van berekening, controle en zelfredzaamheid? Hoe blijf je vriendelijk terwijl ieder zijn eigen doelen nastreeft? ‘Alles van waarde is weerloos’ schrijft de dichter Lucebert. En de ziener Johannes onthult op Patmos hoe de draak een barende vrouw bedreigt en opwacht.
Zal het kwaad sterker zijn dan de liefde? Hoe te leven in deze strijd? (Apocalyps 12)

Tussen naastenliefde en eigenbelang – Agnes Grond (24 januari 2016)
Overstromingen, aardbevingen, hongerende kinderen, mensen op de vlucht. Voor alles wordt steun gevraagd. Net als voor de voedselbank, de kerk en de thuiszorg. Helpende handen zijn er altijd tekort en taken altijd te over. En wij hebben geleerd alles te geven. Immers wie zijn leven niet wil geven…
Is dat naïef en achterhaald? Of toch niet? (Paulus 2 Kor. 9: 6-15)

Met zachte hand – Mirjam Wolthuis (17 januari 2016)
3e dienst in de serie ‘Zachtmoedigheid en Kracht’, tevens doopdienst.
Zacht en slap handelend gaat aan ons de tijd voorbij en het licht raakt op. Dus moet er zo nu en dan ook een grens getrokken worden. In het verhaal van vandaag besluiten enkele jonge vrouwen de olie voor hun lampen niet te delen met degenen die de olie vergeten zijn. Zachtmoedigheid en solidariteit hebben kennelijk hun grenzen. Zoals een ouder die kan tegenkomen bij het opvoeden van kinderen. En wat gebeurt er op de overvolle bootjes op de Middellandse Zee? Waar zet je een streep? Hoe blijf je integer? (Mt. 25:1-13)

Heb jezelf lief – Claartje Kruijff (10 januari 2016)
2e dienst in de serie ‘Zachtmoedigheid en Kracht’.
Heb je naaste lief als jezelf. Vandaag onderzoeken wij wat er gebeurt als je voor jezelf kiest. Omdat je jezelf ook mag liefhebben. Zelfs als het ten koste van een ander gaat. Soms doe je dingen die anderen niet en misschien wel nooit zullen begrijpen. Waar haal je dan je kracht vandaan om toch voor jezelf te kiezen? (Lk. 6:46-49).

Twee zachtmoedigen: Lingzhao en de Samaritaan – Annewieke Vroom (3 januari 2016)
(deze overweging is niet online beschikbaar, maar op aanvraag verkrijgbaar bij Annewieke)
In deze serie stellen wij kritische vragen bij zachtmoedigheid. Deze eerste zondag onderzoeken wij alvast maar wat het is. Wij lezen er twee verhalen over: dat van de Barmhartige Samaritaan en een kort Chinees verhaal uit de achtste eeuw over de oude boer Pang en zijn dochter Lingzhao, twee iconen uit de zen-traditie. De vergelijking van de twee verhalen blaast ‘onze’ oude parabel nieuw leven in, en werpt nieuw licht op aspecten van zachtmoedigheid. (Lk.10:25-37 & Pang en Lingzhao).

Ere zij God in den hoge – Henk Hillenaar (Kerstmis 2015)

Nacht als vindplaats van licht – Juut Meijer (20 december 2015)
4e Adventszondag, serie ‘Zinnen in de nacht’.
Gelezen: uit Jesaja 65
en teksten van Svetlana Aléxijevitsj en Johannes van het Kruis

Nacht van wijzer worden – Arjan Broers (13 december 2015)
3e Adventszondag, serie ‘Zinnen in de nacht’.
Gelezen: Jesaja 64, 1-7 (NBV)
en een deel uit Nick Cave, Are You the One that I’ve Been Waiting For?

Nacht van waakzaamheid – Germain Creyghton (6 december 2015)
2e Adventszondag, serie ‘Zinnen in de nacht’.
Gelezen: Jesaja 21, 1-12 en Psalm 130

De nacht van troost – André Wesche (29 november 2015)
1e Adventszondag, serie ‘Zinnen in de nacht’.
Gelezen: Jesaja 40,1-11 en Lukas 4,16-21

HOREN en GEHOORD WORDEN – Alex van Heusden en Claartje Kruijff (22 november 2015)
Samendienst met de Ekklesia Amsterdam. De eerste in een serie van drie diensten over ‘horen, zien en zwijgen’. Claartje Kruijff en Alex van Heusden houden de overweging.

Onzichtbaar gegeven in geur en smaak – Juut Meijer (15 november 2015)
Op allerlei wijzen zijn we volgens de Schrift Gods gelijkenis. Ook in geur en smaak. We zingen ervan. Wordt in de Bijbel aanvankelijk gesproken over het brengen van brand en reukoffers tot Gods eer, in het vervolg blijkt de mens zelf ook geur en smaak te kunnen zijn. Mensen zijn het zout der aarde of verspreiden het evangelie als een aangename geur. Voor Jezus’ dood wordt de vrouw genoemd die met geurige olie Jezus’ voeten zalft en volgens Paulus is wie in eenheid met Christus leeft zelf de wierook.
Lezing: 2 Korintiërs 2, 14–17

Water – Colet van der Ven (8 november 2015)
Een van de meest kenmerkende eigenschappen van water is dat het stroomt, bruist, opwelt, vliet. Water staat voor leven, voor beweging en transformatie. Maar ook is water in volksgeloven en religieuze tradities symbool voor reiniging en heiliging. En volgens de Chinese filosofie is water verbonden met ethiek. Wat kunnen wij leren van water?
We lezen fragmenten uit Gesprekken van Confucius.

Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven – Mirjam Wolthuis (1 november 2015)
De bladeren vallen en we gedenken onze overledenen – de cyclus van het leven is onmiskenbaar. Bij de auteur van Prediker roept dit een gevoel op van zinloosheid. Alles gaat altijd weer voorbij. Wat zou je je druk maken. Lucht en leegte zijn de begin en slotwoorden van zijn waarnemingen. Terwijl we tegelijkertijd zonder lucht niet kunnen leven. Hoe dan te leven, tussen vergeefse vergankelijkheid en inspirerende ruimte.
We lezen uit Prediker.

Wie weet waar ooit het vuur begon? – Germain Creyghton (25 oktober 2015)
Wat door het vuur wordt aangeraakt blijft nooit hetzelfde: het ontvlamt, brandt in lichterlaaie, wordt verteerd, uitgezuiverd. In het vuur zoeken we licht en warmte, maar we kunnen ons er ook aan branden. Het trekt ons aan en houdt ons op afstand. Die dubbelheid van het vuur is in de Bijbel herkenbaar: in de vuurkolom die het volk de weg wijst, de brandende braamstruik, de vurige taal van de profeten, het vuur van de Geest en het spreken van Jezus zelf : ‘Ik ben gekomen om op aarde vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde.’ (Lc. 12, 49)
We lezen uit Exodus, Jeremia en Lucas.

Onzichtbaar aanwezig waar mensen elkaar aanraken – Henk Hillenaar (18 oktober 2015)
Ons lichaam heeft de tastzin ons ‘gevoel’ als meest fundamentele zintuig: verspreid over het gehele lichaam, met seksualiteit, even mooi als kwetsbaar, als stuwende en scheppende kracht. In die scheppende kracht, die in alles wat mensen tot stand brengen doorwerkt, mogen we Gods onzichtbare aanwezigheid herkennen, in bewondering en dankbaarheid.
We lezen ‘Liefdesliedjes ‘, geïnspireerd door het Hooglied, van Judith Herzberg.

Oncomfortabele Liefde – Claartje Kruijff (11 oktober 2015)
Liefde! Daar zou ik graag over (s)preken was mijn allereerste gevoel. Op zo’n moment een primaire reactie, recht vanuit het hart. Maar fundamenteel vanuit Liefde leven? Hoe langer ik erover nadenk, hoe oncomfortabeler ik mij voel. Hoe langer ik erover nadenk, hoe groter mijn verlangen wordt.
Lezing: 1Johannes 3,11-24

Jullie zijn kinderen van God! – André Wesche (4 oktober 2015)
Kijkt de levende (God) anders naar ons, dan wij, moderne burgers van een welvarend en beschaafd land, naar ons zelf kijken? Wij zijn individuen geworden die het leven zelf organiseren en ter hand nemen. Het is ons leven en wij zijn verantwoordelijk voor het welslagen (succes) ervan. Zo presenteren we ons op facebook. Ieder is de schepper van zijn eigen leven, zo lijkt het. Een zwaar juk, dat maar amper lukt. En nu vertelt Johannes dat we geen zzp-ers van ons eigen levensgeluk zijn, maar geliefde kinderen die door God zijn verwekt en zijn zaad mogen laten ontkiemen in onszelf en in anderen.
Lezing: 1 Johannes 2,28-3,10

Blijf in de waarheid – Manuela Kalsky (27 september 2015)
Wie heeft het bij het juiste eind? De gemeenschap is verdeeld. De visies over het ware geloof lopen uiteen en de emoties hoog op. Grote woorden vallen: antichrist, valse profeten, valse messiassen – het gevecht tussen goed en kwaad is in volle gang.
En nog steeds spreken deze apocalyptische beelden in tijden van crisis tot de verbeelding.
Ook 2000 jaar na dato vragen we ons af: Wat is waarheid? Wat is leugen? En vooral: hoe kom je daarachter?
Lezing: 1.Johannes 2,18-27

Twaalfjarigen viering 2015 – Alle van Steenis (20 september 2015)
De overgang van basisschool naar het vervolgonderwijs wordt in de Dominicus gevierd als een belangrijke ‘rite de passage’. Daarom zullen de jongeren zelf het woord voeren en voor het eerst zelf brood en wijn uitdelen. Nieuwe kansen, nieuwe ontdekkingen die passen bij een nieuwe levensfase.
Lezingen door zeven startende middelbare scholieren. Bovendien spelen zij viool, piano, fluit en trom en zingen ze solo’s.

Erkennen wat is – Annewieke Vroom (13 september 2015)
(deze overweging is niet online beschikbaar, maar op aanvraag verkrijgbaar bij Annewieke)
Johannes schrijft aan de gemeente waarom Jezus van belang is bij het leven op Gods weg. We onderzoeken zijn antwoord op deze vraag door beter te kijken naar de sterke contrasten die hij schetst, bijvoorbeeld tussen licht en duisternis; liefde en haat; en houden van de wereld versus houden van de mensen die daarin wonen.
Lezing: 1.Johannes 2,1-17

Uw licht weerkaatsen – Germain Creyghton (6 september 2015)
Meteen vanaf het begin van de eerste Johannesbrief klinkt het enthousiasme door van de eerste getuigen die Jezus hebben gezien, gehoord en aangeraakt. Een lijfelijke ervaring waar je niet omheen kunt als je iets wilt zeggen over de verbondenheid van mensen met God en met elkaar. ‘God is licht’, wordt ons gezegd. Ja – maar wat betekent dit als wij ons hierdoor geroepen voelen tot een gemeenschap van mensen?
Lezing: 1.Johannes 1,1-10

Toespraken 2010-2015

Op deze pagina vindt u het archief van de Overwegingen – vanaf sept 2010 t/m zomer 2015
Voor het overzicht klik op Archief Toespraken

Toespraken uit het preekseizoen 2014/2015

Zomerdienst met teksten van Ralph Waldo Emerson – Henk Hillenaar (19 juli 2015)
We lezen vandaag een aantal fragmenten uit essays van Ralph Waldo Emerson (1803-1882). Deze vrijzinnige predikant uit Boston is, nadat hij dat ambt verlaten had, als redenaar, dichter en essayist de meest invloedrijke denker over godsdienst en levensbeschouwelijke vragen geworden die Noord-Amerika gekend heeft. Zijn invloed duurt tot op de dag van vandaag voort.
Veel vragen die wij ons nu stellen over God, Kerk en maatschappij vinden we terug in essays van zijn hand, die onder meer de titels ‘Natuur’, ‘Zelfvertrouwen’, ‘De dichter’ en ‘De Ziel van al wat is’ dragen.

Be in love / Wees liefdevol – Juut Meijer (28 juni 2015)
Kun je dat wel zeggen zo? Liefde gebeurt toch? Die laat zich toch niet afdwingen?
Toch is dit de imperatief waar we ons op deze laatste zondag door willen laten aanspreken voor we de zomerrust ingaan. Leven en werken vanuit het hart met toewijding en ruimte als gevolg.
Lezing: Spreuken 4, 1-9 en 20-27

Be responsible / Wees verantwoordelijk – Jean-Jacques Suurmond (21 juni 2015)
‘Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, maak geen ruzie, wees niet jaloers’… van zulke moralistische regels gaat je hart niet sneller kloppen. We ervaren ze als saai, of ze roepen verzet op, of we gaan ze ijverig naleven omdat we ‘goed’ willen zijn. Zo blijven we gevangen in onszelf waardoor we het ‘juiste moment’ (kairos) missen. We kunnen dan zelfs het tegenovergestelde bereiken van wat we beogen. Wijsheid, daarentegen, kan om zichzelf lachen. Wijsheid is vrijheid en begint met het inzicht dat alleen God het goede in ons kan doen. Zo worden we zijn antwoord op elke situatie.
Lezing: Spreuken 3, 27 – 35

Be reasonable / gebruik je hart! – Gerhard Scholte (14 juni 2015)
Kairos is dat ene soms onverwachte moment om te handelen. Een moment van Nu of Nooit. Maar hoe weet je dat een gegeven moment een kairosmoment is? Gebruik je verstand.
Be reasonable! Maar ook geldt: be reasonable en vertrouw op je gevoel! Of: vertrouw niet alleen op eigen inzicht. En vooral: be reasonable en neem kritiek en feedback ter harte! Er is één maar: als je al deze inzichten tegelijk paraat moet hebben, mis je je eigenste kairos-moment geheid.
Lezing: Spreuken 3, 27-35

Be Intelligent / De Tijd Nemen – Gerard Swüste (7 juni 2015)
Het boek Spreuken raadt ons in al zijn Wijsheid aan om je niet te laten meeslepen in alles wat zich aandient, maar je eigen tijd te bepalen, je tijd te nemen. Zo kun je je openstellen voor wat zich aandient zonder dat het je overspoelt.
Lezing: Spreuken 2, 1-12 en “Tijd is” uit Het vertrapte mysterie van H.C. ten Berge.

Wijsheid roept in de straten – Claartje Kruijff (31 mei 2015)
De volgende spreuk circuleerde op het internet: We are drowning in information while starving for wisdom (Wij verdrinken in de hoeveelheid informatie terwijl wij naar wijsheid hongeren).
In het boek Spreuken lezen we: De Wijsheid roept in de straten, over de pleinen klinkt haar stem. Hoe hoor ik de Stem die ik horen wil tussen alle stemmen om mij heen en in mijzelf?
Lezing: Spreuken 1, 1-7 en 20-33

Welkom, Oorsprong van binnen – André Wesche (Pinksteren, 24 mei 2015)
André Wesche houdt de overweging en het Dominicuskoor bezingt samen met de gemeente het waaien van de Geest.
Enkele liederen die zullen klinken:
‘Wees hier aanwezig, licht van de wereld, licht in ons midden, kom ons bevrijden.’
‘Hierheen adem, steek mij aan, stuur mij, uit jouw verste verte, golven licht.’
‘Wat altijd is geweest, het waaien van de geest gebeurt aan ons vandaag. Dat vuur van het begin. Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar een taal van hoop en vrede.’
Lezingen: Handelingen 2,1-11; Genesis 2,4-8; Johannes 20,19-23.

Brieven over en weer (Liefde) – Mirjam Wolthuis en Alex van Heusden (17 mei 2015)
De laatste van drie gezamenlijke diensten met de studentenekklesia. In de eerste gemeentes die ontstonden na Jezus’ dood, worden heel wat brieven geschreven. Door Paulus en Johannes, door Petrus en Jacobus. Ze zijn onderbouwend, kritisch en bevlogen, schrijven waar het op aan komt en houden elkaar ook een spiegel voor. In deze traditie willen ook wij vanuit onze twee gemeentes brieven schrijven in deze gezamenlijke diensten.

Ik ben wat ik doe (Dorothee Sölle) – Gerard Swüste (10 mei 2015)

Overweging bij teksten van Simone Weil – Germain Creyghton (3 mei 2015)
Simone Weil (1909-1943) probeerde als filosofe eerst vanuit zichzelf al denkend dichter bij de werkelijkheid te komen, maar vond die pas door dit denken ook los te laten: door zich te geven aan anderen, in het onderwijs, in het verzet, in het werken en leven met fabrieksarbeiders in ellendige omstandigheden. Dat doet ze niet om ‘goed te doen’, maar omdat in het lijfelijk delen van de armoede van een ander iets gebeurt dat zij ‘de aanraking van de ziel met God’ noemt. Het gaat niet om ‘God zoeken’, maar om aandacht: ‘dat de geest leeg is, dat je eigen gedachten plaats hebben gemaakt voor de ander.’

Wie is hier nou de mysticus? Hm? – Arjan Broers (26 april 2015)
Mystiek gaat over de reis naar binnen. Naar de diepe ervaring dat onder alle verscheidenheid en paradoxen heen alles bij elkaar hoort. Eigenlijk zou godsdienst daartoe moeten leiden: eerst gelooft u een autoriteit, gaandeweg komt u tot innerlijk weten.
Arjan Broers maakt, aan de hand van Gerard Reve en Pater van Kilsdonk, voelbaar dat u zelf een mysticus bent. Als u maar wilt leren kijken met wat sommige oude kerkvaders uw ‘derde oog’ noemen.

Hindoe-devotie voor de persoonlijk en onpersoonlijke God – Annewieke Vroom (19 april 2015)
(deze overweging is niet online beschikbaar, maar op aanvraag verkrijgbaar bij Annewieke)
‘Beschaamd staan zij die beelden aanbidden en zich beroemen op god van niets. Voor Hem moeten alle goden zich buigen’, horen we in psalm 97. Treffen we die Levende God ook in een oude hindoe-traditie van Zuid-India? We leven vandaag gedichten van de vijftiende eeuwse Tallapaka Annamayya, die volgens de legende dagelijks een gedicht schreef voor Venkatesvara-Vishnu. Deze ‘God van de berg’ is een lokale verbeelding van Vishnu, een van de drie gezichten van God in de hindoe-traditie: de Schepper (Brahma), de instandhouder (Vishnu) en de vernietiger (Siva). Dertienduizend van zijn padam, ‘lofdichten’ zijn bewaard gebleven in de lokale taal, het Telegu, in koperen platen gekrast. Zij kenmerken zich door simpele taal en gaan over het wisselspel tussen verlangen naar en vervulling door de godheid, die afwisselend persoonlijk en onpersoonlijk verbeeld wordt.
Lezing: psalm 97 en enkele lofdichten van Annamayya

Mystiek vandaag – Etty Hillesum – Henk Hillenaar (Beloken Pasen 12 april 2015)
Onze godsdienstige inspiratie als Christenen wordt gedragen door de Joodse Bijbel. Het is daarom zinvol een serie over mystiek ook te beginnen met Joodse mystiek: ditmaal niet met het chassidisme en teksten van Martin Buber maar, veel dichter bij huis, met deze vrijzinnige en zelfs vrijgevochten Amsterdamse, wier grote passie, tot in het concentratiekamp, God was.
Lezing: fragmenten uit dagboeken van Etty Hillesum

In het licht van Pasen – Claartje Kruijff (Pasen 5 april 2015)

Landkaart, wichelroede of vertrouwen – Mirjam Wolthuis (Paaswake 4 april 2015)

Met zijn allen! – Gerard Swüste (Palmpasen 29 maart 2015)
Jezus van Nazareth staat voor Pilatus. Lucas vertelt, dat Pilatus tot drie maal toe zegt dat hij Jezus wil vrijlaten. Maar hij laat zich overstemmen door de schreeuwende menigte. Hoe machtig kan de stem van het volk zijn? En is dat altijd verkeerd? Kunnen wij ons nog een eigen afgewogen mening vormen in de stortvloed van informatie die bijna dagelijks op ons af komt?
Lezing: Lc 23, 13-25

Kinderoverweging: ‘Ik ben boos’ – Annewieke Vroom (22 maart 2015)
(deze overweging is niet online beschikbaar, maar op aanvraag verkrijgbaar bij Annewieke)
Vandaag is er een speciale kinderviering die voor en door de kinderen is gemaakt: er is een kinderkoor, sommigen bespelen zelf hun instrument en de kinderen zullen ook op het podium een plek krijgen. De kinderen blijven de hele dienst in de kerk.
De toespraak van Annewieke Vroom die over boos-zijn gaat, knippen we in twee stukjes zodat iedereen alles goed kan volgen.
De korte kinderoverweging gaat over het verhaal van de ‘verloren’ zoon, die in het begin van het verhaal vooral een avontuurlijke zoon lijkt. Maar met zijn avonturen gaat het mis. Toch krijgt hij een feestje bij thuiskomst. En de broer die gewoon netjes zijn best doet, dag in dag uit, die vindt dat oneerlijk. Zouden jullie ook een beetje boos zijn?
Lezing: Lucas 15, 11-32 De verloren zoon

Er mogen zijn – de noodzaak van erkenning – Juut Meijer (15 maart 2015)
Gemeenschap en wederzijdse genegenheid kunnen alleen bestaan als alle mensen de moeite waard zijn en zich gezien weten. Als de geziene koning Saul zich door David voelt ingehaald, gaat het mis. David, een gewone jongen uit het volk, doet het op sommige fronten beter. En overal lijken de vrouwen meer voor hem te dansen en te zingen dan voor koning Saul. Saul kan hem niet meer zien en niet meer horen.
Lezing: 1 Sam. 18

Niemand – iemand – Mirjam Wolthuis (8 maart 2015)
Je komt de Dominicus niet binnen zonder zicht op de rode lampen van de prostituees. 70% van deze vrouwen zit hier niet vrijwillig, wordt gezegd. Hoe lopen we langs deze ramen? Waar begint het tot object maken van mensen? Een speciale dienst bij gelegenheid van Internationale Vrouwendag over vrouwenhandel op initiatief van de werkgroep diaconaat.
Lezing: Exodus 3

Het kwaad in de mens – Henk Hillenaar (1 maart 2015)
De broedermoord van Kain ‘met de donkere blik’ is het eerste kwaad waarover de Bijbel verhaalt na het verbreken van de paradijselijke eenheid tussen God en mens. Naar die eenheid blijft de mens terug en vooruit verlangen. Het verlangen naar eenheid, en de open blik die dit vraagt, blijkt steeds weer de weg uit het kwaad te zijn.
Lezing: Fragmenten uit Genesis 3 en 4

Kennis van goed en kwaad – Colet van der Ven (22 februari 2015)
Er bestaan vele verhalen over het menselijk kwaad. Over, zoals Primo Levi dichtte, ‘de zwarte raad die de vreugde van de slaap beneemt, brood en wij bederft en iedere avond het hart bezwaart’. Wat zijn voorwaarden om – in dagelijkse en minder dagelijkse situaties – te kiezen voor het goede? En hoe kunnen wij ons bewustzijn scherpen, ons geweten scholen? Het goede nieuws van het verhaal van de zondeval is dat met de kennis van goed en kwaad ook de vrijheid in het leven werd geroepen.
Lezing: Genesis 3.

Aswoensdagviering – Germain Creyghton (18 februari 2015)

Brieven over en weer (Hoop) – Gerard Swüste en Geeske Hovingh (15 februari 2015)
De tweede van drie gezamenlijke diensten met de studentenekklesia. In de eerste gemeentes die ontstonden na Jezus’ dood, worden heel wat brieven geschreven. Door Paulus en Johannes, door Petrus en Jacobus. Ze zijn onderbouwend, kritisch en bevlogen, schrijven waar het op aan komt en houden elkaar ook een spiegel voor. In deze traditie willen ook wij vanuit onze twee gemeentes brieven schrijven in deze gezamenlijke diensten.

Niet rusten, niet slapen – Juut Meijer (8 februari 2015)
‘Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.’
Door ‘standvastigheid en trouw’, door een goede organisatie en ‘onderricht aan tal van mensen’ lukt het de leerlingen, ‘vervuld van de heilige Geest’, om in Antiochië een christengemeente te stichten, bestaande uit Joden en Grieken.
Lezing: Handelingen 11, 19-26.

De Geest werkt grensoverschrijdend – Bettine Siertsema (1 februari 2015)
‘God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen.’
De Geest geeft de moed om door de gesloten muur van iedere ‘eigen kerk’ heen te breken en de ‘ander’, ook als die ons vreemd is, mee te nemen in een beweging waarin wij meer en meer kunnen ontdekken wat ons oorspronkelijk verbindt.
Lezing: Handelingen 10.

Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? – Claartje Kruijff (25 januari 2015)
‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’
De Geest brengt de volgelingen van Jezus op plaatsen waar ze van betekenis kunnen zijn. Filippus helpt de Etiopische eunuch om de schriften te verstaan en te ontdekken dat deze teksten over het leven van iedere lezer kunnen gaan. Tijdens deze dienst worden kinderen gedoopt.
Lezing: Handelingen 8, 26-39.

Niet te koop – André Wesche (18 januari 2015)
‘U denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft?’
Filippus brengt het goede nieuws naar Samaria. Het slaat aan. Zelfs de populaire en in magie bedreven Simon sluit zich aan. Als Petrus komt, ontvangen alle gedoopten de Geest door handoplegging. Simon ziet wel handel in deze handoplegging. Petrus steekt er een stokje voor. Dit geschenk is niet voor de verkoop. Het ego als spelbreker?
Lezing: Handelingen 8, 4-25.

De radicaliteit van Lucas – Manuela Kalsky (11 januari 2015)
‘Wie een stuk grond had verkocht het; het geld werd naar behoefte onder de gelovigen verdeeld.’
Het is te mooi om waar te zijn: in de eerste gemeenten was de omgang van de gelovigen met elkaar het paradijs op aarde. Waarheid of fictie? Wat is de boodschap van deze tekst? Waarvan wil de auteur getuigen?
Lezing: Handelingen 4, 32-37.

Getuigen – Waarvan? – Germain Creyghton (4 januari 2015)
‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u!’
De apostelen worden getroffen door de lamme bedelaar bij de tempelpoort. Zij kijken hen aan en vragen hem dat ook te doen. Hij verwacht een aalmoes, maar zij beantwoorden zijn vraag door iets anders te doen: ze brengen beweging terug in zijn vermoeide lijf. Zo treden ze in het voetspoor van Jezus en geven ze de aanzet voor een veel grotere beweging die niemand onberoerd laat…
Lezing: Handelingen 3, 1-10.

Rond Psalm 103 – Mirjam Wolthuis (28 december 2014)
Aan de hand van Psalm 103 overpeinzen we het verglijden van de tijd (’niet de tijd gaat voorbij, maar wij-zelf gaan voorbij’ zegt de schrijver Octavio Paz) en de toezegging dat Gods liefde eeuwig duurt. Dat eerste voelen we aan den lijve. Maar die durende liefde van God? Wat betekent dat? En is die ook te ervaren?
Lezing: Psalm 103.

Woord van oudsher aan mensen gegeven – Juut Meijer (Kerstavond 24 december 2014)
Midden in de waan van de dag, wordt een kind geboren.
Voor Johannes is dit het aloude Woord dat onder de mensen komt.
Het woord van het licht en van bevrijding, dat altijd al ‘bij God’ was, wordt mens onder de mensen.
Dit vieren we vannacht.
Lezing: Lucas 2 en Johannes 1.

Het eerste lied – Gerard Swüste (21 december 2014)
Soms schieten woorden tekort om uitdrukking te geven aan wat je wilt zeggen. Gelukkig kun je het altijd nog zingen. Over dat de weg van slechte mensen een doodlopende weg is (Psalm 1) of dat kleine mensen groot woorden (Magnificat). Heerlijk om dat te zingen. Denken we ook dat het waar is?
Lezing: Psalm 1 / Magnificat.

De eerste stem – Henk Hillenaar (14 december 2014)
De ‘eerste stem’ kan alleen Gods eigen stem zijn: Aan God wordt nogal eens het woord gegeven in de Bijbel. Nergens gebeurt dit zo nadrukkelijk, zo intrigerend en tegelijk zo prachtig als in het boek Exodus, waar de God van Abraham, Isaac en Jacob vanuit een brandend braambos aan Mozes zijn naam openbaart: ‘Ik ben die er zijn zal’. God valt hier letterlijk samen met wat wij het ‘zijns-mysterie’, het mysterie van het bestaan – ons bestaan – noemen. De naam die in deze tekst klinkt wijst bovendien niet langer terug naar het verleden, naar de voorouders, maar legt de nadruk op de toekomst, op belofte, op ‘advent’. God is nog komende, zoals ook ons leven steeds opnieuw komende is, anders wordt, en nieuw. Met Kerstmis straks vieren we niet de God van onze jeugd, maar een andere, nieuwe God. De diepere zin van Kerstmis zou wel eens kunnen zijn dat we het aandurven echt anders over God te gaan denken.
Lezing: Exodus 3, 1-16.

De eerste mens – Colet van der Ven (7 december 2014)
God had zijn werk weliswaar voltooid maar de mens moest nog beginnen. En leven is – volgens de joodse filosofen Hannah Arendt en Ernst Bloch – één groot opnieuw beginnen. Wij zijn niet, wij worden, zoals alles in de wereld in wording is. De hele geschiedenis van de mensheid is een geschiedenis van het overschrijden van grenzen. Op weg naar ‘het eigenlijke’: het rijk van de mens in de woorden van Bloch, het Koninkrijk Gods in de taal van de bijbel.
Lezing: Genesis 2, 5-7.

De eerste dag – Mirjam Wolthuis (30 november 2014)
In het scheppingsverhaal is alles er voor het eerst: licht, donker, dag, nacht, sterren, vissen etc. Ook al weten we inmiddels dat alles ontstaan is uit een lang proces van evolueren, toch is ons leven vol van nieuw begin. Zonder die ervaring van steeds opnieuw de dag te kunnen begroeten zou er geen hoop zijn op verandering.
Lezing: Gen 1, 1-5 en Kavafis.

Brieven over en weer (Geloof) – Kees Kok en Juut Meijer (23 november 2014)
De eerste van drie gezamenlijke diensten met de Studentenekklesia in het seizoen 2014/2015.
In de eerste gemeentes die ontstonden na Jezus’ dood, worden heel wat brieven geschreven. Door Paulus en Johannes, door Petrus en Jacobus. Ze zijn onderbouwend, kritisch en bevlogen, schrijven waar het op aan komt en houden elkaar ook een spiegel voor. In deze traditie willen ook wij vanuit onze gemeentes brieven schrijven in de volgende drie gezamenlijke diensten.

Weten en geloven – Germain Creyghton (16 november 2014)
Of de grens tussen geloven en weten wel zo scherp is, als hij vaak wordt getrokken, kun je betwijfelen. De Bergrede daagt ons uit de spanning vol te houden en te vertrouwen op het onverwachte.
Lezing: Matteüs 7,13-20

Gods glimlach over ons – Agnes Grond (9 november 2014)
Als de dichteres Jacqueline van der Waals heeft gehoord dat zij dood zal gaan, ervaart zij alles intenser en mooier, is ze vertrouwder en vriendelijker tegen vrienden en vreemden, en vaak, schrijft zij: ‘gevoel ik plots Gods glimlach over mij’. Moet je aan de rand van de afgrond staan om zo te leven?
Lezing: Matteüs 7,1-6 en gedicht van Jacqueline van der Waals

Laat me los en houd me vast als het nodig is – Claartje Kruijff (2 november 2014)
Terwijl wij ons van kinds af aan hebben leren hechten en liefhebben worden we door ons leven heen telkens weer geconfronteerd met allerlei vormen van eindigheid. ‘Leren loslaten’. Het is een veelgehoord mantra. Makkelijker gezegd dan gedaan. Is er door alle verlies en pijn heen ook winst te behalen?
Lezing: Matteüs 6,24-29

Verzamel schatten in de hemel – Arjan Broers (26 oktober 2014)
Stel je voor dat je op je sterfbed ligt en kunt zeggen dat je een rijk leven hebt gehad. Waar bestond die rijkdom uit? En als je dat nu al weet, waarom investeer je daar dan zo weinig in? Een meditatie over het verzamelen van schatten in de hemel van nu.
Lezing: Matteüs 6,19-23 en iets uit Midas Dekkers, De kunst van het ontlasten

Ik en de ander – André Wesche (19 oktober 2014)
Kun je jouw medemens nog terugvinden in die ander die je tegenstaat? Maar wie ben ik? Alleen op de wereld of toch geliefd en in gesprek met mezelf, met anderen en deel van vele werelden?
Lezing: Matteüs 5,43-48

Innerlijke ruimte – Gerard Swüste (12 oktober 2014)
‘Zout zijn jullie, licht zijn jullie’, zegt Jezus tot zijn toehoorders.
Jezus heeft het niet over ‘worden’, maar over ‘zijn’.
Op zoek naar de innerlijke ruimte om zout en licht te zijn.
Lezing: Matteüs 5,13-16 en ‘Wit dal’ van de Schotse dichter Kenneth White.

Gemeente als beweging van groot en klein – Juut Meijer (5 oktober 2014)
Vandaag worden er kinderen gedoopt. De doop, die vanouds een inwijding in de kring van de gemeente is, werd al vroeg aan kinderen bediend. Zij horen erbij, moet de gedachte zijn geweest, ook als het volwassenen zijn die hen meenemen.
In deze viering staan we stil bij de betekenis van de doop als een weg van eeuwen, waar telkens nieuwe gemeenschappen doorgangs-huis zijn.
Lezing uit Lucas 18

Daarom sta ik hier – Germain Creyghton (28 september 2014)
De Dominicusgemeente is een ‘huis waar de deur open staat’. We gaan er binnen in vrijheid, in de hoop iets te ervaren van de geest die ons bemoedigt en vreugde geeft. Maar aangemoedigd door wat we horen en zien, door wat we delen en zingen, gaan we dat huis ook steeds weer uit: om in de wereld getuige te zijn van de geest die in ons leeft en om die steeds ‘als nieuw’ te ontdekken in anderen.
Vandaag horen we vier 12-jarigen iets vertellen over het ‘geheim’ van waaruit zij op weg gaan. En we spiegelen hun verhalen aan die van de eerste leerlingen van Jezus.
Lezing: Hand. 2, 1 – 13

Te doen gerechtigheid – Gerard Swüste (21 september 2014)
In zijn Bergrede houdt Jezus een pleidooi voor zorgeloosheid: eten, drinken, kleding, het komt allemaal wel.
Laat je zorg liever uitgaan naar het doen van gerechtigheid. Als je dat doet, komt de rest vanzelf.
Is dat ook zo of overdrijft Jezus? Wat betekenen deze woorden voor een gemeente die ‘Hem achterna’ wil?
Lezing: Mattheus 6, 24 – 34

Binnenkamer – Mirjam Wolthuis (14 september 2014)
Geen opzichtigheid wil Jezus volgens Mattheus: ‘doe recht in het verborgene, bid in het verborgenen’. Is het daarom dat de dikke muren van de Dominicuskerk voor een argeloze voorbijganger veel verbergen van wat hier gebeurt?
Soms is dat bijzonder spijtig. Soms is het ook een voordeel. Want de beslotenheid van deze ‘binnenkamer’ maakt bezinning mogelijk, een rustig gesprek of aandachtige studie. En gebed, dat in allerlei gestalten de motor is van een geloofsgemeenschap.
Lezing: Mattheus 6, 1 – 16.

Gemeente zijn – Henk Hillenaar (7 september 2014)
‘Compassie’- mede-voelen, mede-lijden – wordt in onze dagen herkend als de ‘deugd’ die mensen in al hun verscheidenheid samenbrengt, en openheid bewerkstelligt jegens andersdenkenden, anders-levenden, jegens vreemdelingen die vanuit eenzelfde gemis en verlangen naar erkenning, liefde, gemeenschap hun bestaan leiden.
Ook als gemeente delen wij in eerste instantie wat we niet hebben: het gebrek aan vrede, geluk, eenheid in deze wereld waaraan ook Jezus-Messias ten gronde is gegaan. Maar juist uit dat gedeelde niet-hebben en niet-zijn kunnen geloof, hoop en liefde groeien, kan gemeente ontstaan.
Lezing: Lucas 10

Toespraken uit het preekseizoen 2013/2014

Het Hoogste Lied – Gerard Swüste (29 juni 2014)
Lezing: fragmenten uit het Hooglied

Sacramentszondag – Arjan Broers (22 juni 2014)
Lezing: Mattheüs 14, 13-21

De Vader, de Zoon en de heilige Geest – Henk Hillenaar (15 juni 2014)
Een dienst rond zondag ‘Trinitatis’ (Drievuldigheidszondag).
We lezen uit Johannes 14 en Mattheus 16.

Pinksteren – Juut Meijer (8 juni 2014)
7e dienst in de serie ‘De wereld zou te klein zijn’ – Levenskunst na Pasen.
Lezing: Johannes 14,18-31

Een tweede kans krijgen – Geeske Hovingh (1 juni 2014)
6e dienst in de serie ‘De wereld zou te klein zijn’ – Levenskunst na Pasen.
Lezing: Johannes 21,20-25
(4e dienst samen met de Studentenekklesia)

Heb jij mij lief? – Manuela Kalsky (25 mei 2014)
De wereld zou te klein zijn …
… als Jezus’ daden een voor een zouden worden opgeschreven.
Lezing: Johannes 21:15-19

Op de oever – Claartje Kruijff (18 mei 2014)
4e dienst in de serie ‘De wereld zou te klein zijn’ – Levenskunst na Pasen.
Lezing: Johannes 21:1-14

‘Niet zien en toch vertrouwen’ – Karel Smouter (11 mei 2014)
3e dienst in de serie ‘De wereld zou te klein zijn’ – Levenskunst na Pasen.
Lezing: Johannes 20,24-29

De angst voorbij – André Wesche (4 mei 2014)

wentel de steen van mijn graf
wentel die last van mij af
ik wil, van windsels bevrijd,
deel aan de werkelijkheid.
(Hella S. Haasse)

Lezing: Johannes 20,19-23
(3e dienst samen met de Studentenekklesia)

Loslaten – Mirjam Wolthuis (Beloken Pasen 27 april 2014)
1e dienst in de serie ‘De wereld zou te klein zijn’ – Levenskunst na Pasen.
Lezing: Johannes 20,11-18

Opstanding: niet te geloven – Gerard Swüste (Paasmorgen 20 april 2014)

Zijn met allen tegen de dood – Germain Creyghton (Paaswake 19 april 2014)

‘Het is volbracht’ – Arjan Broers (13 april 2014)

Wat is een geslaagd leven? Wanneer is het ‘volbracht’? Als je toegejuicht en bejubeld wordt? Als mensen Hosanna roepen? We hopen dat wel, en Hollywoodfilms versterken dat verlangen. Maar als we beter kijken, zien we dat de meesten van ons niet ‘slagen’ en dat er nog steeds lijden, onrecht en dood is. Arjan Broers mediteert in zijn toespraak op ons hoopvolle gebroddel. Lezing uit Joh 19.

‘Ik heb dorst’ – Huub Oosterhuis (6 april 2014)

‘Wie is die gekruisigde die daar schreeuwt: “Ik heb dorst”?
Het is de messiaanse voorbeeld-mens die dorst naar gerechtigheid.
Die bereid is zijn leven te geven voor een nieuwe wereld,
door hem zelf ‘Koninkrijk van God’ genoemd.’ Lezing uit Joh 19.
(2e dienst samen met de Studentenekklesia)

‘God mijn God waarom heb jij mij verlaten?’ – Mirjam Wolthuis (30 maart 2014)

Van Jezus wordt verteld dat hij een innige godservaring kende. Een groot geloof had hij en toch voelde hij zich aan het kruis ‘godverlaten’. Twijfelt Jezus daar – zoals velen van ons zo vaak doen? Of gaat het hier om iets anders ons bijna modieuze wikken en wegen inzake geloof? Jezus lijkt hier te strijden om juist dát geloof te bewaren dat geen garanties biedt, of zekerheden. Niet bepaald een benadering waar je een solide kerkelijk instituut op kunt bouwen. Lezing uit Marcus 15.

‘Vrouw, dat is uw zoon. Dat is uw moeder.’ – Annewieke Vroom (23 maart 2014)
(deze overweging is niet online beschikbaar, maar op aanvraag verkrijgbaar bij Annewieke)
In dit kruiswoord verbindt Jezus zijn moeder en leerling aan elkaar op zeer intieme wijze: uw moeder, uw zoon. Een verbintenis voorbij familiebanden, zoals de christelijke leefwijze zo hoog houdt. Broeders en zusters in God- voor sommigen wellicht het hoogste goed, maar soms lijkt meer de vraag: willen we daar genoegen mee nemen, en zo ja, waarom en hoe. Lezing: Joh 19, 26-27.

‘Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn’ – Claartje Kruijff (16 maart 2014)

‘Ik verzeker je: Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn’. Het zijn van die woorden die mij als muziek in de oren klinken. Want stel je voor dat je die belofte op je sterfbed zou krijgen- zoals de man die naast Jezus aan het kruis hangt en toch deze belofte krijgt. En dat we dus nu al zouden weten dat er straks een belofte uitstaat. Wat zou het kunnen betekenen om met een belofte op zak te leven? Lezing uit Lucas 23.

‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’ – Henk Hillenaar (9 maart 2014)

Net als het mysterie van het leven, en het mysterie dat wij God of de Levende noemen, zijn het kwaad en de dood een mysterie dat wij nooit echt zullen begrijpen, dat ons te boven gaat.
We weten dan ook heel vaak niet, of maar zeer ten dele, wat wij doen als we kwaad bedrijven – zondigen – en vergeving nodig hebben : als individu maar meer nog als lid van een gemeenschap, een volk.
Het evangelie doet ons echter wel begrijpen dat het eerste woord dat Jezus op het kruis uitspreekt – de aanroeping ‘Vader’ – ons kan helpen om de ruimte van overgave, liefde en innerlijke vrijheid, te betreden waarin we gaan beseffen wat kwaad doen en wat vergeving schenken en ontvangen in ons leven kunnen betekenen. Lezing uit Lucas 23.

Vluchten en vertrouwen – Niek Schuman (2 maart 2014)

Sinds enkele jaren bestaat de goede gewoonte om in de zomer een gezamenlijke dienst te houden van de Dominicusgemeente en de Studentenekklesia. Tussen beide gemeentes bestaan van oudsher (vanaf 1966) zeer nauwe banden. Deze diensten worden veelal positief ervaren.
Onlangs heeft de ekklesia ons het verzoek gedaan om vaker gezamenlijke diensten te houden, vooral ook omdat het gebouw De Nieuwe Liefde te weinig ruimte biedt voor de vieringen. Na goed overleg van de beleidsraad en het liturgisch team met het bestuur van de ekklesia hebben wij besloten om in het voorjaar 2014, als proef, vier gezamenlijke diensten te organiseren.

Op 2 maart houdt Niek Schuman de overweging. De lezing is Psalm 31.

Kruis én munt – Gerard Swüste (23 februari 2014)

Farizeeën in gesprek met Jezus. Ze proberen hem zover te krijgen dat hij zichzelf gaat tegenspreken. Jezus is hen te slim af. ‘Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is’. In deze passage van het Matteüs-evangelie is Jezus als het ware zelf een parabel van het Koninkrijk. Het Koninkrijk is niet je afwenden van de wereld, maar in die wereld gaan staan en je verantwoordelijkheid nemen, met het visioen van het Koninkrijk voor ogen. Lezing: Matteüs 22, 15-22

Wie ben je, wil je, kom dan… – Juut Meijer (16 februari 2014)

In de verhalen van Jezus zijn maaltijden een belangrijk beeld voor het koninkrijk. Je samen rond de tafel scharen drukt verbondenheid uit. Je viert gemeenschap. Zo ongeveer is het met het koninkrijk ook, zegt deze parabel. Denk maar aan een koning die een bruiloftsmaal aanricht en ieder is welkom erbij te zijn. Een prachtig beeld. Zo dichtbij kan het zijn. Maar het omgekeerde is bij Matteüs ook waar: wij kunnen het koninkrijk ook op afstand houden en ons er moedwillig vanaf keren. Wie neemt de uitnodiging dan wel aan? Lezing: Matteüs 22,1-14
(Tijdens deze dienst werden twee kinderen gedoopt)

Lezen met andere ogen – Colet van der Ven (9 februari 2014)

Het is een vreemd verhaal. Een landeigenaar verpacht zijn wijngaard aan wijnbouwers. Wanneer de tijd daar is stuurt hij zijn knechten om de oogst op te halen. Maar de wijnbouwers doodden de knechten waarop de landeigenaar een grotere groep op pad stuurt die hetzelfde trieste lot ondergaat. Dan vraagt hij zijn zoon naar de wijnbouwers te gaan vanuit de gedachte: voor hem zullen ze wel ontzag hebben. Ook die vindt de dood. Als je deze parabel met wereldse ogen leest druist hij in tegen alle wetten van hart en verstand. Wat een naïef, onverantwoordelijk gedrag van de landeigenaar. Maar als je leest met bijbels/visionaire ogen begint het te dagen. Deze parabel is een aanklacht tegen instrumenteel denken en een pleidooi voor verregaande medemenselijkheid en mededogen. Lezing: Matteüs 21, 33-46

N e g e n t i g – Jan Nieuwenhuis (2 februari 2014)

Een bijzondere dienst waarin we stilstaan bij de 90e verjaardag van Jan Nieuwenhuis.

Een vader met twee kinderen – Germain Creyghton (26 januari 2014)

Als Jezus de vraag krijgt toegeworpen met welke bevoegdheid hij zich in de tempel als leraar opstelt antwoordt hij met een gelijkenis die op het eerste gezicht niets aan duidelijkheid te wensen overlaat: niet wat we zeggen, maar wat we doen geeft recht van spreken. Toch blijft de vraag open: kunnen we wel zien aan wat of aan wie wij geloof kunnen hechten? Of worden we eerder opgeroepen zelf geloofwaardig te zijn? Lezing: Matteüs 21, 23-32

De schat en de parel – Claartje Kruijff (19 januari 2014)

Je ziet jezelf al staan als marktkoopman tussen allemaal parels: allemaal even glanzend en aantrekkelijk, totdat je die ene ziet! Je zou er alles voor willen verkopen om deze ene in je bezit te krijgen. Of je bent aan het wandelen en vindt een verborgen schat; zo bijzonder dat je er alles voor verkopen zou. Prikkelende beelden, maar wat wilde Jezus daarmee oproepen? Welke is die ene parel? Waar vind je die verborgen schat en zou je daarvoor vervolgens alles dat je bezit verkopen? Lezing: Matteüs 13, 4-46; 51-52

Onkruid vergaat niet – Erik Borgman (12 januari 2014)

Hoe hard we ook wieden, er is altijd onkruid. Hoe we ons ook inzetten voor het goede, er is altijd ook kwaad – en het lijkt soms ook nog akelig veel op het goede! Als Jezus het heeft over onkruid dat tussen de tarwe wordt gezaaid, gaat het hierover. Je weet niet wat graan en wat onkruid is, zegt hij. Wacht dus af en kijk dat je niet te vroeg grote schoonmaak houdt, want je zou iets waardevols weg kunnen gooien. Zou hij echt bedoelen dat moordenaars en seksdelinquenten niet uit onze gemeenschappen gewied mogen worden omdat zij iets te bieden hebben?! En wij dan, degenen die wel proberen te deugen? Lezing: Matteüs 13, 24-30

Mosterdzaad en zuurdesem, de onstuitbare kracht van geloven – André Wesche (5 januari 2014)

Iets kleins dat verborgen wordt in de aarde of in meel en dat onzichtbaar uitgroeit tot een boom waarin vele vogels een plek vinden en brood genoeg voor allen. Iets kleins dat een expansieve en veroverende kracht heeft. Groeipotentie. Vaak gebruikt om de moed erin te houden en optimisme aan te wakkeren, maar even zo vaak bleek het valse hoop te zijn. Blijkbaar gaat er iets mis tussen het nemen en het zaaien (verbergen). Veel blijft in ons hoofd en denken steken en krijgt niet de kans om te aarden in onszelf/in de grond van ons hart. Lezing: Matteüs 13, 1-3a; 31-35

Je gekend weten – Gerard Swüste (29 december 2013)

In Psalm 139 weet de psalmist zich helemaal gekend door de Levende. Dat is niet het beeld van het alziende oog van God of de dreiging van een god die alles weet. In de psalm wordt een intens gevoel van rust, veiligheid en dankbaarheid bezongen. Lezing: Psalm 139

Opnieuw geboren worden – Mirjam Wolthuis (Kerstavond 24 december 2013)

Kan een mens tijdens zijn leven opnieuw geboren worden, vraagt Nicodemus aan Jezus.
In de nacht is hij op zoek gegaan naar Jezus om een antwoord. Waarheid zoekt hij, inzicht in het wezen van het menselijk bestaan. Zoals de herders een ster achterna gingen. Om (uit) te vinden wat een mens doet leven. Lezingen: Johannes 3, 1-13; Lucas 2

Geluk voor alle mensen – Juut Meijer (22 december 2013)

Op deze laatste adventszondag lezen we Psalm 2, die in de liturgie van de oude kerk de introïtus is in de kerstnacht. Een psalm die mogelijk in oorsprong het lied was van een kroningsritueel, maar in de loop der eeuwen steeds meer een psalm van verwachting werd. De belofte klinkt door van een andere koning, niet een leider die op macht uit is, maar een die geluk voorstaat. Een koning door de Levende zelf tot leven gewekt. Niet morgen, maar vandaag. Lezing: Psalm 2

Het is nabij – Germain Creyghton (15 december 2013)

Dat we eerst pijnlijk afscheid moesten nemen van het oude, voordat er iets nieuws kon opbloeien – wie van ons herkent dat niet? Zo vergaat het ook het volk Israël. Jesaja schildert ons het prille begin van een nieuwe wereld, die groeit als een jonge loot op een aloude stam: de wolf legt zich neer naast het lam, niemand doet nog iemand kwaad. Is dat te mooi om waar te zijn, alleen een ommekeer in perspectief, zonder echte verandering? Het visioen van Jesaja breekt door onze twijfels heen: geen utopie, geen illusie, het is nabij, concreet, dicht op de huid als de adem op de lippen. Lezing: Jesaja 11.

Licht dat tot leven wekt – Agnes Grond (8 december 2013)

Het volk dat in duisternis doolt, ziet een schitterend licht. Zo klinkt het in Jesaja 9. Een zoon is ons gegeven, gaat het verder, ons slavenjuk is afgeworpen en aan de vrede zal geen einde komen. Het verwoordt onze droom van een nieuwe wereld. Maar soms is dat visioen verduisterd. Wie of wat geeft ons dan toch de moed om ons in te zetten en het vertrouwen dat het er ooit zo’n toekomst zal zijn? Lezing: Jesaja 9, 1-6.

Samen verlangen, samen verwachten – Henk Hillenaar (1 december 2013)

Op deze eerste adventszondag lezen we Jesaja’s visioen over de volken – alle volken – die zullen optrekken naar de berg van de Levende. Een visioen van verlangen en verwachting, de gevoelens die deze Advent centraal staan. We denken na over verwachting, gisteren en vandaag, om te concluderen dat de enige betrouwbare verwachting de verwachting is waar we nu al aan gaan staan, een begin mee maken. Lezing: Jesaja 2 en 8

Een plek om te wonen – Gerard Swüste (24 november 2013)

Een dienst rond Psalm 15.

Het geloven waard – Claartje Kruijff (17 november 2013)

Sommige mensen blijken behoefte te hebben aan een sterke leider in deze crisistijd. Sterke leiders zijn er in de geschiedenis in alle soorten en maten, dus blijft de vraag: met welk soort leiderschap is een land in onweer gediend? Na de dood van zijn vader Jacob zijn de ogen op Jozef gericht. Neemt hij alsnog wraak op zijn broers of zijn er andere manieren om het gedane onrecht op een geloofwaardige manier te herstellen? Lezing: Gen. 50,15-21.

Scheefgroei – Mirjam Wolthuis (10 november 2013)

Jozefs familie wordt gastvrij onderdak verleend in Egypte. Het gaat hen daar goed onder de vleugels van hun machtige broer. Terwijl de Egyptenaren door de droogte grond, vee en zichzelf moeten verkopen in ruil voor graan. Zijn de ‘bancaire’ maatregelen van Jozef nu maatschappelijke dienstverlening of uitbuiting? Deze vraag is van alle tijden wanneer een economisch systeem tot eenzijdige afhankelijkheid leidt. Lezing: Gen. 47,11-29

Toekomst van Europa – Coen Teulings (3 november 2013)

Het vergeven van fouten en schuld is een wezenlijk thema in de verkondiging van het christendom, net als de oproep tot naastenliefde. Maar hoe ver reiken onze mooie gedachten over solidariteit en het vergeven van schuld? Binnen de Europese Unie lijken deze christelijke waarden op politieke grenzen te stuiten. Jozef stelt zijn broers onmogelijke eisen totdat zijn verlangen naar hereniging het wint van zijn behoefte om te straffen. Lezing: Genesis 44,18 – Genesis 45

Een wereldmacht en een onbegrijpelijke droom – André Wesche (27 oktober 2013)

Door in de zeven vette jaren graan te sparen regelde Jozef voedsel voor de zeven magere jaren die daarna kwamen. Ons kabinet roept op tot investeren en consumeren om de economie weer te laten draaien. Het is een korte-termijn-oplossing, want je kunt je afvragen of de afgedwongen versobering niet ook een kans is om een meer duurzame economie tot stand te brengen. Zodat de aarde nog langer dan 7×7 jaren kan bestaan. Lezing: Gen. 41,1-46

Mens zijn is oefenen – Colet van der Ven (20 oktober 2013)

De Griekse filosofen, de middeleeuwse monniken maar ook allerlei bijbelse personages waaronder Jozef gingen ons voor in ascese, letterlijk oefening. Voor de Duitse filosoof Peter Sloterdijk vormt ascese de kern van ons bestaan. Mens-zijn is jezelf oefenen in beschaving.
Mens-zijn is jezelf veranderen. Maar daar blijft het niet bij. In deze tijd van mondiale crisis is mens-zijn ook een oproep om de wereld te veranderen. Onmogelijk? Nee, onontkoombaar zegt Sloterdijk. Lezing: Gen 39, 1-20

Verdingelijken – Juut Meijer (13 oktober 2013)

Een grens wordt overschreden. Jozefs broers verkopen wat niet verkocht kan worden. Hun eigen broer wordt door hen als slaaf verkocht en als koopwaar naar Egypte gebracht. Over de grenzen van de economie en alle denkbare verhoudingen tussen ruilen, herverdelen, bezitsdrang, onderhandelen en geven, dringt hier het eigen gewin binnen in de intiemste kringen: familie- en liefdesrelaties, die alleen kunnen bestaan en levend blijven bij de gratie van doorgeven “om niet”. Van wat gekregen en ontvangen is: het leven zelf. Lezing: Genesis 37

Dromen slapen nooit – Germain Creyghton (6 oktober 2013)

Het begin van het verhaal over Jozef en zijn broers liegt er niet om: als vader Jacob zijn lievelingszoon een status geeft die de anderen niet krijgen, ontstaat er vanzelf jaloezie en wordt het netwerk van familierelaties grondig verstoord. Afgunst – dat is het eerste en overheersende gevoel, van waaruit de economische en politieke krachtlijnen in het verhaal zich ontwikkelen. In de moderne economie lijkt het net zo te gaan: we willen hebben wat de ander heeft. Maar worden we daar echt beter van en kan het ook anders? Lezing: Gen. 37, 1-25

De eerste wet – Gerard Swüste (29 september 2013)

In Genesis 26 spreekt de Levende over Abraham: ‘Abraham hield zich aan mijn woord, mijn geboden, mijn verordeningen en wetten’, aldus de Levende. Het is een merkwaardige uitspraak. ‘Mijn woord, geboden, verordeningen, wetten’, dat zijn woorden die in de Schrift vrijwel altijd verwijzen naar de Tien Woorden van de Sinai. Maar die Tien Woorden worden pas in Exodus 20 via Mozes aan de mensen gegeven. Is Abraham zijn tijd ver vooruit? Of zegt deze eerste verwijzing naar de Tien Woorden in de Schrift iets over Abraham en ook iets over de betekenis van de Tien Woorden? Lezing: Genesis 26

De eerste viering van brood en wijn (Vredeszondag) – Henk Baars (22 september 2013)

De vuile handen van wanhopige oorlogen, de ellendige dilemma’s. Het werk voor de vrede doet je steeds meer zwijgen. Je kunt de conflicten niet op een hand tellen. En altijd weer de diepste dierbare overtuigingen die botsen, het gevecht om water, brood en een beetje wijn. Wie weet nog een gebaar dat uit het hart komt, dat indruk maakt, dat verzoent? Waarmee vrede weer kan beginnen?
Als Abram op weg is naar het land van belofte, kiest diens neef Lot voor het rijke Sodom, waar spoedig oorlog uitbreekt. Na afloop van de strijd trekt koning Melchizedek(koning der gerechtigheid) Abram tegemoet en biedt hem brood en wijn aan. Lezing: Genesis 14

Daar sta je dan (Twaalfjarigenviering) – Alle van Steenis (15 september 2013)

Als Jakob – op de vlucht voor zijn broer – de eerste nacht buiten de tent van zijn moeder doorbrengt, krijgt hij in Betel een droom, die de eerste is in de bijbel. In die droom wordt Jacob de belofte gedaan: ‘het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nageslacht geven. Ik zal je behoeden waar je ook gaat’. Nu jouw stap naar het voorgezet onderwijs is gemaakt, is er de stap om in de grote Dominicusgemeenschap te zeggen: ‘En hier ben ik!’ Niet voor de eerste keer, want je komt hier al vaker. Wel de eerste keer als ’12 jarige’.

Jullie vertellen ons verhalen. Eigenlijk zijn dat ook dromen. Aan de hand van die verhalen laat je ons zien waar jij van droomt, wat jij belangrijk vindt. Lezing: genesis 28

Eerste ontmoeting met Jezus – Henk Hillenaar (8 september 2013)

In onze zondagse liturgie vieren wij de persoon van Jezus van Nazareth als onze Messias, ons voorbeeld, onze inspirator. Dat is nogal wat. Ook dat geloof heeft een begin en nadien waarschijnlijk de nodige ontwikkelingen gekend. We willen daarbij stil staan aan de hand van twee ‘eerste-keer-verhalen’ uit de evangelies : de eerste ontmoeting van de leerlingen met Jezus aan het meer van Galilea (Mattheus 4), die gemakkelijk te volgen is, en daarna, minder gemakkelijk te volgen, een eerste ontmoeting met hem na zijn dood, op Paasochtend (Joh. 20).

Op weg naar beloofd land – Claartje Kruijff (1 september 2013)

We lezen een bijbelverhaal over 12 verspieders die aan de grens staan van het beloofde land. Ze hebben opdracht gekregen om het land te verkennen dat hen gegeven zal worden. Van de twaalf verspieders komen er in het verhaal tien terug met barre verhalen, ze zien allerlei beren op de weg. Twee hebben vertrouwen in dit hen beloofde land en durven met open vizier verder te trekken. Hun verlangen en vertrouwen is groter dan de angst die ze voelen.
Dit verhaal brengt ons midden in de actualiteit. Terwijl de wereld waarin wij leven competitiever en harder wordt en velen zorgen hebben over werk, hypotheek en pensioen is er ook een bepaalde urgentie en verlangen voelbaar dat we ons leven en samenleven ook anders kunnen inrichten. Anders, maar hoe dan? Alsof we aan de grens staan van een andere wereld. Waar kunnen we vertrouwen vandaan halen om eerste stappen te zetten in nieuw land? Hoe kan ik leven uit vertrouwen?

Toespraken uit het preekseizoen 2012/2013

Core business – Mirjam Wolthuis (2 september 2012)
Koning Salomo en de wijsheid van het hart – Germain Creyghton (9 september 2012)
De tocht van ons hart – Claartje Kruijff (16 september 2012)
Vredeszondag – Henk Hillenaar & Anne Marie Hoogland (23 september 2012)
Twaalfjarigendienst 2012 – Alle van Steenis (30 september 2012)
Schuilen bij de Levende (Psalm 16) – Gerard Swüste (7 oktober 2012)
Leider zoekt leiding – André Wesche (14 oktober 2012)
Je eigen ziel bewaken – Jean-Jacques Suurmond (21 oktober 2012)
Op eigen benen – Mirjam Wolthuis (28 oktober 2012)
Allerzielen – Juut Meijer (4 november 2012)
De leider als leraar – Germain Creyghton (11 november 2012)
Leiden zonder eigenbelang – Maria van Balen (18 november 2012)
Gebed om Leiding– Claartje Kruijff (25 november 2012)
Onverwacht bezoek – André Wesche (2 december 2012)
Geloven in een onzekere toekomst – Agnes Grond (9 december 2012)
Ouderdam als gastvrijheid – Henk Hillenaar (16 december 2012)
Lofzang op het kind – Juut Meijer (23 december 2012)
In die dagen… – Gerard Swüste (24 december 2012)
Jezus – thuis in de tempel – Germain Creyghton (30 december 2012)
Kansen en verwachtingen – Mirjam Wolthuis (6 januari 2013)
Grensoverschrijdende trouw – Erik Borgman (13 januari 2013)
De berg en de veldrede– Niek Schuman (20 januari 2013)
Op reis zonder rugzak – Claartje Kruijff (27 januari 2013)
Om verdeeldheid te brengen – Juut Meijer (3 februari 2013)
Jeruzalem, stad die me aan het hart gaat – Gerard Swüste (10 februari 2013)
In Uw licht zien wij het licht – Mirjam Wolthuis (17 februari 2013)
Schaamte – Henk Hillenaar (24 februari 2013)
Zonde en schuld – Germain Creyghton (10 maart 2013)
Over de kracht van vergeving – André Wesche (17 maart 2013)
Over verantwoordelijkheid – Manuela Kalsky (24 maart 2013)
Leven met de gordijnen open – Claartje Kruijff (30 maart 2013)
Tegenlicht – Juut Meijer (31 maart 2013)
Voor wie en wat verantwoordelijk – Gerard Swüste (7 april 2013)
Authenticiteit – Colet van der Ven (14 april 2013)
Beweeglijkheid – Germain Creyghton (21 april 2013)
Stilte als grondwoord – Juut Meijer (28 april 2013)
Bevrijding – André Wesche (5 mei 2013)
Leven uit genade – Arjan Broers (12 mei 2013)
Heilige Geest – Henk Hillenaar (19 mei 2013)
Ingebed – Alex van Ligten (26 mei 2013)
Wandelen is bidden met je voeten – Juut Meijer (2 juni 2013)
Biddende mens – Claartje Kruijff (9 juni 2013)
Bidden met open ogen – Germain Creygthon (23 juni 2013)
In- en uitademen – Mirjam Wolthuis (30 juni 2013)

Far from the Tree’ – Claartje Kruijff (7 juli 2013)
Walt Whitman– Henk Hillenaar (14 juli 2013)
Zwerven in de dageraad met Kenneth White – Gerard Swüste (21 juli 2013)
Zin zien – Everdien Hoek (28 juli 2013)
Dorothee Sölle – Colet van der Ven (11 augustus 2013)
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap – Kees Kok (18 augustus 2013)
Lessen voor levenden – Mirjam Wolthuis (25 augustus 2013)

Toespraken uit het preekseizoen 2011/2012

We zullen Doorgaan – Henk Hillenaar (4 september 2011)
De cirkel en de kern – Juut Meijer (11 september 2011)
Wij spreken ons uit – Alle van Steenis (18 september 2011)
De tenten bij elkaar opslaan – Claartje Kruijff (25 september 2011)
‘En dit zijn de namen’ – Jan Nieuwenhuis (2 oktober 2011)
God hoorde – Mirjam Wolthuis (9 oktober 2011)
Gehoor geven aan God – Germain Creyghton (16 oktober 2011)
Ons geheim – André Wesche (23 oktober 2011)
Gebroken en uitgedeeld – Claartje Kruijff (30 oktober 2011)
Opgetild uit water – Gerard Swüste (6 november 2011)
Het gouden kalf – Colet van der Ven (13 november 2011)
Een God van erbarmen – Henk Hillenaar (20 november 2011)
Aan de grens – Niek Schuman (27 november 2011)
Als je kind je vraagt – Juut Meijer (4 december 2011)
Armen zullen altijd bij je zijn – Gerard Swüste (11 december 2011)
Het Woord is dicht bij je – Jan Nieuwenhuis (18 december 2011)
Licht, Woord, Antwoord – Claartje Kruijff (24 december 2011)
Nieuwjaar? – Mirjam Wolthuis (1 januari 2012)
Een God van mensen – Henk Hillenaar (8 januari 2012)
Wat je zegt, ben je zelf – Juut Meijer (15 januari 2012)
God van de profeten en God van de mystici – Joep de Valk (22 januari 2012)
Uit God geboren – Germain Creyghton (29 januari 2012)
God die zich in zwijgen hult? – Agnes Grond (5 februari 2012)
Effata – Arjan Broers (12 februari 2012)
Ga met ons jouw weg – Claartje Kruijff (19 februari 2012)
‘Hoor Het Woord!’ – Jan Nieuwenhuis (26 februari 2012)
Recht op barmhartigheid – Mirjam Wolthuis (4 maart 2012)
Jona verzet zich – Nini Valeton (11 maart 2012)
Ieder je eigen God? – Juut Meijer (18 maart 2012)
Uit de diepte, een klaaglied – André Wesche (25 maart 2012)
Wie is dit – Niek Schuman (1 april 2012)
Witte Donderdag – Juut Meijer (5 april 2012)
Niet terug naar af – Mirjam Wolthuis (Paaswake, 7 april 2012)
De zachte krachten zullen zeker winnen – Henk Hillenaar (Paasmorgen, 8 april 2012)
Het goede nieuws – Claartje Kruijff (15 april 2012)
Nieuw inzicht, wat is blijven? – Alle Jonkman (22 april 2012)
De toonhoogte van de ziel– Colet van der Ven (29 april 2012)
Geroepen tot leven – Gerard Swüste (6 mei 2012)
Uit staat en stand – Germain Creyghton (13 mei 2012)
Geestkracht – Manuela Kalsky (20 mei 2012)
Vlam in drijfhout – Mirjam Wolthuis (Pinksteren, 27 mei 2012)
Disgenoten – André Wesche (3 juni 2012)
“Liefde, niets anders IS” – Henk Hillenaar (17 juni 2012)
Avondmaal – Juut Meijer (24 juni 2012)

Eenzame Uitvaarten – Claartje Kruijff (1 juli 2012)
Ontwapenen(d) – Mirjam Wolthuis (8 juli 2012)
Rainer-Maria Rilke – Germain Creyghton (15 juli 2012)
Praten over God – Gerard Swüste (22 juli 2012)
Identiteit – Nini Valeton (29 juli 2012)
Loflied op de lichtdragers – Colet van der Ven (5 augustus 2012)

Toespraken uit het preekseizoen 2010/2011

Komen ooit voeten gevleugeld
– Juut Meijer (5 september 2010)
Elke naaste komt uit de hemel – Mirjam Wolthuis (12 september 2010)
Een bericht voor iedereen – Alle van Steenis (19 september 2010)
Licht op muziek gezet – Jan Nieuwenhuis (26 september 2010)
Psalm 104 – Henk Hillenaar (3 oktober 2010)
De graankorrel valt – Claartje Kruijff (10 oktober 2010)
Omgang met de eindigheid vanuit een antropologisch perspectief – Geeske Hovingh (17 oktober 2010)
Door eigen hand – Colet van der Ven (24 oktober 2010)
Loslaten – Mirjam Wolthuis (7 november 2010)
Verlangen Vervulling Voltooiing – Henk Hillenaar (14 november 2010)
Psalm 90 – Niek Schuman (21 november 2010)
Het begin: met stomheid geslagen – Gerard Swüste (28 november 2010)
Johannes de Getuige – Joep de Valk (5 december 2010)
De Doper – Jan Nieuwenhuis (12 december 2010)
Een barbaars feestmaal – Juut Meijer (19 december 2010)
Vreugde die voor het hele volk bestemd is – Henk Hillenaar (24 december 2010)
Stem in de stilte – Gerard Swüste (9 januari 2011)
De Naam in de stilte – Claartje Kruijff (16 januari 2011)
Om aanspreekbaar te zijn – Mirjam Wolthuis (23 januari 2011)
Bondgenoot tegen de chaos – Niek Schuman (6 februari 2011)
Het heelal is geschreven in de taal van de wiskunde – Henk Hillenaar (13 februari 2011)
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde – André Burghardt (20 februari 2011)
Kennen en gekend worden – Juut Meijer (27 februari 2011)
Van klacht naar vertrouwen – Gerard Swüste (6 maart 2011)
Bergrede – Claartje Kruijff (13 maart 2011)
De gulden regel – Manuela Kalsky (20 maart 2011)
Wees grootgelovig – Colet van der Ven (27 maart 2011)
Op zoek naar de parels en het heilige – Agnes Grond (3 april 2011)
De nacht in… – Gerard Swüste (23 april 2011)
Pasen 2011 – Claartje Kruijff (24 april 2011)
Gewekt worden – Juut Meijer (1 mei 2011)
Laat mij je gezicht zien, laat me luisteren naar je stem – Germain Creyghton (8 mei 2011)
Eros en Agapè – Colet van der Ven (22 mei 2011)
Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij – Henk Hillenaar (5 juni 2011)
Geest van Hoffelijkheid – Juut Meijer (12 juni 2011)
Heilige Verwarring – Jean-Jacques Suurmond (19 juni 2011)
Overal onzichtbaar gegeven – Mirjam Wolthuis (26 juni 2011)

Teksten 3-7-2011 – Mirjam Wolthuis (3 juli 2011)
Hadewych – Gerard Swüste (10 juli 2011)
Teksten 17-7-2011 – Erik Borgman (17 juli 2011)
Sterrenliedteksten – Claartje Kruijff (31 juli 2011)
Teksten 7-8-2011 – Henk Hillenaar (7 augustus 2011)
Zeven maal zeventig maal – Colet van der Ven (14 augustus 2011)
Zomerdienst Drie zinzoekers – Geeske Hovingh (21 augustus 2011)
Zomerdienst Alberto Giavometti – Germain Creyghton (28 augustus 2011)

De DominicusKrant

Beste lezer van de Dominicuskrant,

Hieronder zie je steeds een voorproefje van de nieuwe Dominicuskrant (én de oudere). De kranten zijn te vinden in de Kerk, maar je kunt je ook abonneren – op een digitaal óf papieren exemplaar.

Een digitaal abonnement kost € 15,- en een papieren € 40,50 per jaar.
Stuur een mail naar dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl en vermeld daarbij welk soort abonnement je wilt ontvangen, je naam, adres en mailadres.
Betaling regel je zelf via internetbankieren door een doorlopende betalingsopdracht aan je bank in te voeren, waarmee je eenmaal per jaar, bij vooruitbetaling(dus als incassodatum de eerste maand van de abonnementsperiode, het geld laat overmaken naar rekening NL12TRIO 0788 8224 46 ten name van de Dominicusgemeente Amsterdam o.v.v. abonnement Dominicuskrant.
Het abonnement kan op elk tijdstip ingaan en loopt door totdat je het zelf, per mail, opzegt of wanneer het abonnementsgeld niet meer ontvangen wordt.

De redactie (dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl)

—————————————————————–

In het december(&januari-)nummer, Dominicuskrant no 407, openen we dit keer niet met een interview – dat leest u verderop in de krant, een zeer lezenswaardig gesprek met Richard Harmanni – maar met de ontwikkelingen in de werkgroep diaconaat. De werkgroep gaat een slapend bestaan leiden en Mirjam Nieboer wil daar het fijne van weten via een gesprek met de drie betrokkenen. Jo-anne de Haan vertelt over zichzelf en over de totstandkoming van haar ‘mensenkleed’. Een zware bevalling vond ze het maar er is toch een groot gevoel van tevredenheid. Germain Creyghton bereidt ons alvast voor op een nieuwe prekenserie in het nieuwe jaar over dogma’s. Een niet-vanzelfsprekende keuze noemt hij het, maar daarom misschien juist wel zo spannend. In de tijd van St. Dominicus waren er volop dogma’s, als je er even anders over dacht was je je leven niet zeker. De redactie wil wel eens wat meer weten over de dominicanen en introduceert een nieuwe serie in het komende jaar.
Maar eerst kijken we uit naar kerst, eindelijk weer een vertrouwde kerst. Met twee nachtdiensten en een echt Open Huis. Geeske Hovingh schreef een kort kerstverhaal en Everdien Hoek zoekt licht in de duisternis. Veel te lezen dus voor bij de kerstboom maar dat mag ook wel. De krant geldt tevens voor januari 2023.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.
Het novembernummer is te koop vanaf zondag 4 december in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

In het novembernummer, Dominicuskrant no 406, veel informatie over ons kerkgebouw van binnen. Er wordt hard gewerkt aan de spitsboog in het transept. Jop Mendelts, lid van de BC, informeert ons hierover en over de andere plannen die er zijn omtrent het onderhoud van de kerk. In de zomer is het orgel grondig aangepakt. Evert van Merode , pianist en organist van de Dominicuskerk, legt uit wat er allemaal gebeurd is daarboven op de galerij. “Nu kan het orgel weer in volle glorie klinken en de kerkruimte vullen” zegt hij.

Een groepje doorzetters heeft ruim een half jaar gewerkt aan een nieuw altaarkleed. Henny van Huystee vertelt over het maakproces. We hebben er een kleurrijk “kerkraam” bij, niet van glas maar van gekleurde stofjes.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website die aantrekkelijk, herkenbaar en toegankelijk moet zijn. Ankie Knijnenburg vertelt erover in haar eerste bijdrage. Ze zal ons de komende tijd over de nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden.

Verder veel informatie over nieuwe series en natuurlijk onze vaste rubrieken.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.
Het novembernummer is te koop vanaf zondag 6 november in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

De nieuwe Dominicuskrant, no 405, is uit. Op de omslag staat een foto van het zeer geslaagde familieweekend dat na twee jaar corona eindelijk weer kon plaatsvinden. Het enthousiasme spat ervan af. Arjan Broers ging met zijn zoon voor het eerst mee en maakte een impressie, in woord en beeld.

We openen dit oktobernummer met een boeiend interview van Karin Kasdorp met Leontien Dekker die sinds kort lid is van het Liturgisch Team. Karel van Hoestenberghe verhaalt van zijn ervaringen in de abdij van Egmond en hoe hij daar weer energie opdeed na een moeilijke tijd. Gerard Swüste hield een preek in Wognum bij de Westfriese Ekklesia; de tekst sluit wonderwel aan bij de juist afgesloten serie Tour de Chant. Uiteraard zijn de vaste rubrieken en aankondigingen het ook weer waard om kennis van te nemen.

In zijn voorwoord doet onze redacteur van dienst nog eens een oproep om extra opmakers. Daar sluit de opmaker van dienst zich graag bij aan.
Door omstandigheden waren de vorige twee kranten extra dik, met veel en soms lange artikelen. Heeft u daar een mening over of geven bepaalde artikelen aanleiding tot een reactie? Laat het ons weten! Misschien nog aardiger dat u erover schrijft.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.
Het oktobernummer is te koop vanaf zondag 2 oktober in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

De Dominicuskrant 404 is uit! Op het voorblad van deze septemberkrant ziet u een deel van het nieuwe podiumdoek, gemaakt door Jo-anne de Haan: portretten van Dominicusgangers, passend bij het thema van de nieuwe serie ‘Delf mijn gezicht op’.
De krant opent met een interview met Suzanne Kasdorp, een 16-jarige met een druk leven en heldere ideeën.

En verder in dit dikke nummer onder andere:
Frits ter Kuile vertelt uitgebreid over zijn verblijf van een maand in een Duitse gevangenis n.a.v. een  demonstratie op een vliegveld in Duitsland.
Anneke Kempkes maakte een verslag van het boeiende gesprek tussen Michael Elias en Berry Vorstenbosch, geleid door Colet van der Ven, over psychose en religie.
Eva Martens schrijft over haar bezoek met jongeren aan Taizé.
 Alle van Steenis beschrijft de plannen van het Liturgisch Team, en de werkgroep Pastoraat presenteert het groepenprogramma voor het komende seizoen.

Bij deze krant hoort een losse bijlage van de werkgroep legaat Tolhuijs. Het voorblad hiervan ziet u ook hiernaast. De vier langlopende en de vier kortlopende projecten presenteren hun eindverslag en leggen verantwoording af. De redactie heeft geholpen bij de opmaak en realisatie, de eindverantwoording voor de teksten ligt bij de werkgroep.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.

Het septembernummer is te koop vanaf zondag 4 september in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

De junikrant, de laatste krant van dit seizoen, is een bijzonder themanummer over Dominicus en corona. Het gaat in op de invloed en het effect van twee jaar pandemie op de Dominicusgemeenschap. Clara Wever benaderde de redactie met een voorstel dit thema geheel zelfstandig voor de krant uit te werken. Middels interviews en bijdragen van Dominicusgangers geeft zij u in de eerste helft van dit nummer een beeld van wat corona voor onze gemeenschap betekend heeft. Misschien nodigt het u wel uit uw eigen ervaringen op papier te zetten.

Heeft de redactie nu al die tijd stil gezeten? Zeker niet. Ook de reguliere bijdragen gaan gewoon door. Zo is er een verslag van Colet van der Ven van het bijzondere gesprek dat Arjan Broers had met Henk Hillenaar, over zijn autobiografie die twee jaar geleden uitkwam. Dat gesprek had eigenlijk toen al moeten plaatsvinden, maar ja, corona…
Zo ook de officiële herdenking van het bombardement op de Blauwburgwal op zaterdagochtend 11 mei 1940 die 82 jaar later eindelijk kon plaats vinden.

Natuurlijk staan we stil bij de honderdste Tour de Chant van Gerard Swüste. Voor de laatste maal neemt hij een lied onder de loep, ditmaal “Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap”. Zo ziet u dat de pandemie op veel artikelen in dit nummer wel een stempel zet. Want als een ballingschap zullen velen van u de coronatijd zeker ervaren hebben. Toch lijkt corona inmiddels al helemaal verdrongen door de oorlog in Oekraïne, Anne Nijssen is er erg mee bezig met name met het vijanddenken,  getuige haar bijdrage. En er is nog veel meer te lezen in dit extra dikke nummer. Ga er lekker voor zitten, u heeft de hele zomer de tijd.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.

Het juninummer is te koop vanaf zondag 5 juni in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

Het meinummer van de Dominicuskrant is uit.
Op de cover staat het binnenbrengen van de paaskaarsen op Paaszaterdag. Veel jongeren in het wit liepen mee en zouden ook de Paaswake vorm geven. U leest er een mooi verslag van. Evenals van alle andere activiteiten rond Pasen en dat waren er heel wat.

Er staat weer veel lezenswaardigs in de nieuwe krant. In het maandelijkse interview komt Mirjam Nieboer uitgebreid aan het woord en leren we haar zo beter kennen.
Everdien Hoek deelt met ons haar gevoel bij een eerste bezoek, na alle corona–beperkingen, aan het Stedelijk Museum en ook Marianne Henderson blikt terug op de coronatijd.
Herinneringen aan vroeger tijden vinden in dit nummer ook een plaats en geven hopelijk aanleiding tot respons.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.

Het meinummer is te koop vanaf zondag 1 mei in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), of per post via een abonnement.

—————————————————————–

Het aprilnummer van de Dominicuskrant heeft op de voorkant het podiumkleed dat hangt bij de serie over Vluchten, een thema dat helaas zo ongekend actueel is.

De krant begint nu niet met een groot interview, de redactie koos voor een overweging die past in deze droevige oorlogstijd: ‘over de zin van het leven en hoe alles verbonden is’, een toespraak die Juut Meijer hield in de Westfriese Ekklesia in Wognum.

De redacteur van de maand koos ter illustratie voor tekeningen en beelden van Henri Moore. De Engelse kunstenaar tekende tijdens de tweede Wereldoorlog in Londen de mensen in de schuilgangen van de metro, vluchtend voor de bommen van de Duitsers. Beelden die we nu opnieuw zien in Oekraïne. Hij heeft aan dit onderwerp een groot deel van zijn leven gewijd. Is er beroemd door geworden. Zijn beelden, de “reclining figures”, de half liggende mens, soms met gaten in het lijf, zijn over de hele wereld te zien. Een geboorte aan de scheuren voorbij.

Arjan Broers schrijft over de sponsorloop en de benefiet-mantramiddag, foto’s geven een beeld van beide activiteiten die naast een mooie ervaring ook een flink bedrag voor Oekraïne opleverden.

In de kunstbijdrage gaat het over troost en droevige tederheid, in de Tour de Chant over opstanding uit onze doodse gevoelens en momenten.  En volgens onze pastor Eva Martens is het voelen en elkaar ontmoeten, heel verbindend vanuit de wijsheid van het lichaam.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.

Het aprilnummer is te koop vanaf zondag 3 april in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

Op zes maart is het 400e nummer van de Dominicuskrant verschenen. Een reden voor de redactie eens wat oude nummers bij elkaar te zoeken en met een aantal oud-redacteuren niet alleen terug te kijken maar ook vooruit naar de toekomst. Een naam die direct verbonden is met het uiterlijk van de krant is natuurlijk Riet Zegers-Deerenberg. Zij zorgde ervoor dat de krant regelmatig van een fris omslag werd voorzien. Hoe bijzonder is het dat nu juist afgelopen maand een tentoonstelling van haar grafische werk en het werk van haar man te zien was in het Weefhuis in Zaandijk. Ans Pieper ging erheen en schreef voor ons een verslag.

Het symposium en de serie diensten rond het thema ‘Eigenlijk geloof ik niets…’ heeft veel los gemaakt. Wat betekent het Credo, de geloofsbelijdenis, nog in onze dagen. Berry Vorstenbosch onderzoekt dit in zijn essay ‘Het Credo van mijn moeder’. Geloven staat ook centraal in het lied dat Gerard Swüste deze maand onder de loep neemt.

Karin Kasdorp sprak met Tini van Stee-Pieterse over haar jeugd en over haar fascinatie voor iconen. Zo is er weer een hoop te lezen in dit maart nummer.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.

Het maartnummer is te koop vanaf zondag 6 maart in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

De eerste krant van 2022 begint met een nadere kennismaking met onze nieuwe pastor Arjan Broers, die in een interview vertelt over zichzelf, en iedereen uitnodigt om zelf stem en vorm te geven aan geloof.

Tom Kroon beschrijft hoe hij na een toespraak van Janneke Stegeman over een andere manier van bijbellezen nadenkt. Eva Martens schrijft over de positie van vrouwen in de katholieke kerk, en de veranderingen die voelen als “too little too late”.

Er is  een mooi gesprek met David Cohen, een bijdrage over de historie van de Dominicuskerk en omgeving, een artikel over kerkdiensten in lockdown,  een terugblik op Kerstavond met veel foto’s, en een dankwoord van Juut Meijer.

En natuurlijk zijn er onze vertrouwde bijdragen van Gerard Swüste en Everdien Hoek, en Michael Elias schrijft aan Petra Meijerhof.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.

Het februarinummer is te koop vanaf zondag 6 februari in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

December en januari, maanden van hoop en verwachting, maar ook van omzien en weemoed. De decemberkrant geeft daar in allerlei opzichten ruimte aan.
Natuurlijk staan we om te beginnen uitgebreid stil bij het afscheid van Juut Meijer als pastor van onze Dominicus. Anneke Kempkes laat ons in een persoonlijke impressie delen in haar gedachten over de dienst op 14 november.
De gehouden toespraken treft u integraal aan en veel foto’s geven een mooie indruk van deze dag.

Maar er is in dit nummer meer de moeite waard om te lezen.
De column van Karel van Hoestenberghe doet stedelingen onder ons wellicht verlangen naar een woonplek op het platteland. Niet de haast en het geraas van de stad, maar de stem van een klok die de dorpsstilte doorbreekt.
Elin Haver sprak met Gerard Swüste over haar passie voor muziek en hoe zij in het leven staat.
Arjan Broers maakt zijn debuut als schrijver van het bericht ‘van de pastores’.
Met andere ogen kijken we voortaan wellicht ook naar de biechtstoelen in de kerk na het lezen van het verslag van studenten die de restauratie ervan ter hand namen, niet om biechten weer leven in te blazen, maar om ons nog meer bewust te zijn van de waarde van ons kerkinterieur.

En natuurlijk zijn er onze vertrouwde bijdragen van Gerard Swüste en Everdien Hoek.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord – of volg deze link.

Het december/januarinummer is te koop vanaf zondag 5 december in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

Het novembernummer is verschenen. Dit nummer staat in het teken van het symposium dat begin oktober werd gehouden.
Naast een verslag van de dag zijn alle bijdragen van de pastores integraal opgenomen. Een dik nummer dus dit keer met eveneens aandacht voor de intrede van Arjan Broers als nieuwe pastor en een uitgebreid interview met Jos Simis die afscheid heeft genomen van de taalgroep.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord
– of volg deze link.

Het novembernummer is te koop vanaf zondag 7 november in de kerk
(prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

Het oktobernummer is verschenen. Dit nummer staat een beetje in het teken van afscheid nemen. Niet alleen met het oog op Allerzielen dat gevierd wordt op 31 oktober en waar de omslag ook naar verwijst, maar ook op het afscheid binnenkort van Juut Meijer. Vroegere collega Mirjam Wolthuis sprak met haar over veertig jaar pastoraal werk in de Dominicus. Er is een bijdrage van Frederik Lobbrecht over klokken die te maken hadden met ons slavernijverleden en Jaap Hikke neemt de historie van de Dominicuskerk verder onder de loop, dit keer het huidige gebouw.

“It giet oan…” schrijft Anneke Kempkes-Verweij, redacteur van dienst deze maand in haar voorwoord. “Er begint na de wat ingehouden verplichte rust, weer van alles. U leest over de Vrouwendag, over de twaalfjarigen dienst, over vrede scheppen bij vliegbasis Volkel, over de ontdekkingen die jongeren in Taizé deden en over een komend symposium met de titel: ‘Eigenlijk geloof ik niets…’. Kortom, om je in onder te dompelen en van te genieten”.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord, of volg deze link.
Het oktobernummer is te koop vanaf zondag 3 oktober in de kerk (prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

De voorplaat van de septemberkrant, de eerste van het nieuwe seizoen, verbeeldt de rijke oogst aan artikelen die binnenkwam.
Pastor Juut Meijer, die in november met pensioen gaat, blikt terug op haar jaren in de Dominicus, en haar opvolger Arjan Broers kijkt vooruit. Ook Alle van Steenis, voorzitter van het Liturgisch Team, kijkt vooruit en vertelt over de nieuwe series die voor het komende jaar gepland staan.
Joanne Kruijswijk Jansen sprak met zuster Bernadette Visser, Hans Boetje schrijft over 25 jaar saxofoon in de Dominicus, en drie Dominicusgangers beschrijven hoe waardevol de Zoom na de zondagviering voor hen is. Chris de Leeuw schrijft over de brand bij de Tent of Nations. Juut Meijer kijkt naar de positie van de pastores in onze gemeente. U leest over Maria Magdalena, en overledenen worden herdacht. En natuurlijk zijn er de vertrouwde rubrieken van Gerard Swüste en Everdien Hoek.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord, of volg deze link.
Het septembernummer is te koop vanaf zondag  5 sept in de kerk (prijs: € 1,50 contant), een jaarabonnement kunt u bestellen op de hierboven aangegeven wijze.

—————————————————————–

De junikrant, het laatste nummer voor de zomerstop, toont u op de voorplaat een impressie van de kinderdienst met het Parlement van de aarde. Frederik Lobbrecht blikt terug op deze viering, en ook Eva Martens schrijft er over. Cor de Jong wordt geïnterviewd over haar verhuizing naar Brabant, en er is een gesprek met de 17-jarige Elze van Houtum over de invloed van Corona op de leefwereld van jongeren.  Lindy van den Muijsenberg reageert op de pinksterdienst, Juut Meijer staat stil bij het overlijden van Hadewych Hazelzet en  Manuela Kalsky en Louis van Tongeren delen hun herinneringen aan Ko Bordens.

Als u klikt op de afbeelding van de omslag hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord, of volg deze link.

Te koop vanaf zondag 6 juni in de kerk (prijs: € 1,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze

—————————————————————–

Het mei nummer van de Dominicuskrant is uit. Met op de omslag de nieuwe paaskaars. Mooi plastisch erop weergegeven is de mythologische vogel Feniks die uit zijn eigen as herrijst. Symbool misschien voor het huidige tijdsgewricht. Corona heeft zijn sporen nagelaten zoals blijkt uit het verslag van het koor.

Op 1 april is Ko Bordens overleden. In dit nummer kijken we uitgebreid terug op alles wat hij voor deze gemeente heeft betekend. Als voorzitter van het Liturgisch Team, als voorloper in het opzetten van initiatieven als kerkasiel en Avondsirene. Maar vooral als begeleider van het proces van verzelfstandiging van de Dominicus.

Veel nieuws uit de Beleidsraad. Karin Kasdorp heeft een gesprek met Jan van der Meulen, voorzitter van de BR, Ankie Knijnenburg  stelt zich als nieuw lid aan u voor en Joanne doet verslag van het voorjaarsoverleg. Als u klikt op de afbeelding hiernaast ziet u het complete overzicht van de artikelen in de krant en het voorwoord van de coördinerend redacteur.

Te koop vanaf zondag 2/5 in de kerk (prijs: € 1,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze.
De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

De krant van april  probeert u weer hoop te geven. Op de voorplaat wordt die hoop verbeeld door de fraaie regenboog in de tekening van Bert Bouman, een illustratie bij het gesprek dat Femke Kempkes had met Karel Eykman.  Chris de Leeuw schrijft over bomen planten in Palestina als teken van hoop, en Eva Martens schrijft over de regenboogtekening van haar dochter. Berry Vorstenbosch vertelt over zijn psychoses. Arjan van Baest en Evert de Merode schrijven over kerkmuziek in lockdown.

Als u klikt op de afbeelding hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord.
Te koop vanaf zondag 11/4 in de kerk (prijs: € 1,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze. 

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

De krant van maart brengt u hopelijk weer een lentegevoel. Een gevoel vooral van warmte in ons hart. De bijdrage van Henk Hillenaar over zielsverwantschap kan dat zeker teweegbrengen en Wilbrord Braakman nodigt ons uit de schepping te omarmen en ervan te genieten.
Uit een gesprek van Anneke Kempkes met Geert Jan Meijerhof en Bert Haver beseffen we des te meer wat er qua techniek voor komt kijken nu we vanwege de beperkingen de diensten via een beeldscherm moeten volgen.
Verder zijn er bijdragen van Arjan Broers, Juut Meijer en Ronald Polderman en duikt Jaap Hikke in de geschiedenis van de Dominicuskerk.

Als u klikt op de afbeelding hiernaast krijgt u de volledige inhoudsopgave te zien en ook het voorwoord. Bij het schrijven daarvan was nog niet zeker of het zou lukken maar we konden de liedjes uit de bijzondere dienst op 28 februari met Karel Eykman nog net meenemen.

Te koop vanaf zondag 7/3 in de kerk (prijs: € 1,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze. 

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

In de eerste Dominicuskrant van 2021, no 390, besteden we ruim aandacht aan het opheffen van het DSTS, het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Het DSTS ging van start in 1988, was gericht op de samenleving en mocht theologie beoefenen in alle openheid, zonder inmenging van  Rome en de overheid. De signatuur was progressief en oecumenisch te duiden. Manuela Kalsky, bezoekster en gastspreker in onze kerk was jarenlang directeur van het DSTS. Gerard Swüste sprak met haar.
Daarnaast geeft de provinciaal van de Nederlandse provincie van de dominicanen, René Dinklo o.p. zijn visie op deze opheffing en de toekomst van dominicaans Nederland.

In november vorig jaar overleed Lenie van Reijendam – Beek, tot in de jaren 90 een graag geziene gastspreker in onze kerk. Juut Meijer gedenkt haar en deelt met ons haar herinneringen. Pieter van der Ven (oud-lid van het liturgisch team) schreef in Trouw een mooi stuk over haar bij haar pensionering in 1999. Waard om nogmaals te publiceren.

Paus Franciscus heeft na zijn encycliek Laudato Si (over het milieu) een nieuwe rondzendbrief geschreven: Fratelli Tutti (Allemaal broeders). Karel van Hoestenberghe bespreekt deze encycliek en formuleert aan het einde van zijn bijdrage een aantal vragen. Reageren kan naar Karel, en natuurlijk ook naar de redactie. Wij staan klaar om uw mening te publiceren.

Te koop vanaf zondag 31/1 in de kerk (prijs: € 1,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze. 

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

Het december/januari-nummer van de Dominicuskrant, no 389, is een volle krant geworden.

U leest daarin over een gesprek dat Karin Kasdorp had met Astrid Meijerhof over de geboorte van haar kindje in coranatijd. De pastores geven hun persoonlijke visie op de vraag ‘Wat betekent Kerst voor mij’, Lieke van Duin verrast ons met verhalen en boekentips en Thom Jansen vertelt hoe hij en zijn vrouw hun weg vinden in hun nieuwe woonomgeving. Naast de bekende vaste rubrieken ook informatie over het alternatief voor het Open Huis en de mogelijkheid om deel te nemen aan een gespreksgroep met als thema: ‘Leven met verlies’  De Dominicusbron informeert u over het werk van de taalgroep en geeft aan hoe de aanvraag ingediend kan worden voor de maandelijkse collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus. De omslag van de krant toont een feestelijke collage van Henny van Huystee.

Te koop vanaf zondag 13 december in de kerk (prijs: € 2,50) of te bestellen op de hierboven aangegeven wijze. 

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

Het novembernummer van de Dominicuskrant is uit.

We openen met een interview met de onlangs 95 jaar geworden Chris de leeuw; over ouderdom, over bezieling, over haar tomeloze inzet en haar verzet tegen onrecht in de wereld. ‘Still going strong’, getuige haar bijdrage aan de Mensenbieb en het enthousiaste stukje dat ze erover schreef. Eva Martens informeert u daarover ook via een gesprek dat ze had met de directeur van de stichting die de Mensenbieb organiseert.

Op de omslag ziet u een afbeelding van een collage van Henny van Huystee. Volgers van Henny op Facebook weten het ongetwijfeld al maar zij hangt met deze collage in de Royal Academy of Arts in Londen. Everdien Hoek schrijft erover. Als u op het plaatje drukt leest u erover in het voorwoord en ziet u een overzicht van alle artikelen in dit opnieuw boeiende en met veel plezier samengestelde nummer.

Te koop vanaf zondag 8 november. Prijs: € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link.

—————————————————————–

In deze Dominicuskrant van oktober (2020, nummer 387) beginnen we met een interview met Marleen Wijdeveld, de nieuwe voorzitter van de werkgroep Pastoraat. “We hebben in coronatijd meer, of veel bewuster, aandacht voor elkaar gekregen”, vindt zij. Ook publiceren we het volledige groepenprogramma voor najaar 2020 van de werkgroep.

De voorzitter van het liturgisch team, Alle van Steenis bericht ons over de dienstenseries in het komende jaar. Met Jan Wolsheimer blikken we terug op de Klimaatmars en de gevolgen van het protesteren in de stromende regen.

We zijn verheugd, dat onze vaste medewerkers weer bereid waren een bijdrage te leveren. Gerard Swüste, Everdien Hoek, Herman Huijmans. Arjan Broers, Juut Meijer en vele anderen heten we weer welkom terug.

Met vreugde verwelkomen we Rien Hazebroek als nieuw redactielid en Nellie Verschoor als opmaker. Beiden stellen zich in de nieuwe krant aan u voor.

Te koop vanaf zondag 4 oktober. Prijs: € 2,50
(deadline nieuwe kopij: 15 oktober!)

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–

Bijdragen gedurende de tijd dat de krant niet verscheen vanwege Corona (apr-sept 2020):

 Bijdrage (4-9-2020):

 • Van de pastores – Eva Martens reflecteert op het ‘nieuwe dichtbij ‘- het digitaal koffiedrinken na de dienst:  klik hier

Bijdrage (28-8-2020):

 • Als een roos…. Een impressie van een Zoomsessie na de dienst van 23 augustus door Anneke Kempkes:  klik hier

Bijdragen 20-8-2020:

 • Ervaringen van een huisarts op Lesbos. Een weergave van het gesprek van Rien Hazebroek met Gerrit Sepers over zijn indrukwekkende ervaringen in het vluchtelingenkamp op Lesbos: klik hier

Bijdragen 8-8-2020:

 • Verslag van de Mensenbieb door Eva Martens. Hier staan veel foto’s bij (itt wat bij het verslag staat zijn ze gemaakt door Gert-Jan van Dijk) en daarom moest het in 3 delen geplaatst worden: deel 1  deel2   deel 3
 • Reactie op de Zomerdienst over Hilde Domin (voorganger: Geeske Hovingh) door Anneke Kempkes

Bijdragen 16/7/2020:

 • Bedankje
  De redactie kijkt terug: lees hier.
 • Verslag Koffie-na-de-dienst via Zoom
  Een verslag van de zoom-bijeenkomst na de dienst van afgelopen zondag door Anneke Kempkes:  klik hier

Bijdragen 20/6/2020:

 • In Memoriam
  Willem Alting van Geusau overleed op 22 mei jl. Ton van Dam schetst in het In memoriam het leven van deze energieke man die ook voor de Dominicus veel heeft betekend: lees hier.
 • Bericht
  Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Iconenatelier In een zachte bries ligt er voor wie dat wil een gratis schilderpakket klaar:  klik hier

Bijdragen 13/6/2020:

 • Heimwee naar Chevetogne
  Jeanne Ramaekers  vertelt over de indrukwekkende ervaringen van een kleine groep Dominicusgangers tijdens een weekend in en om het klooster van Chevetogne . Zij waren de laatste gasten voordat het klooster door de coronamaatregelen op slot ging: Lees hier.
 • Tour de Chant
  Gerard Swüste neemt ons mee in de bespreking van het lied ‘Met niets van niets’:  klik hier
 • In memoriam
  De afgelopen tijd overleden drie Dominicusgangers. Juut Meijer vertelt hoe bijzonder ook deze uitvaarten in kleine kring zijn verlopen:  klik hier

Bijdragen 23/5/2020:

 • 40 + 30…Een kijkje achter de schermen
  Een bijdrage van het 40-dagenteam. Zij hebben er met elkaar voor gezorgd dat er ook dit jaar weer een prachtige 40dagenkalender is verschenen met als thema ‘ Hoor je mij’. Omdat in diezelfde periode het coronavirus toesloeg is men na de 40-dagentijd nog 30 dagen door gegaan met het zenden van de dagelijkse mail, nu met het thema: ‘Tekenen van hoop’. Vijf van de medewerkers van dit team vertellen hoe hun persoonlijke bijdrage aan de kalender door soms veel denkwerk, twijfel, creativiteit, en het zoeken in eigen archieven tot stand kon komen. Lees hier.
 • In memoriam
  Juut Meijer schrijft over Sander Snijders en Jos Boer van wie beiden in een besloten uitvaart vorige maand afscheid is genomen:  klik hier.

Bijdragen 15/5/2020:

 • Herdenking op de Blauwburgwal
  Op 11 mei jl werd een plaquette onthuld op de Blauwburgwal terherdenking van de bommen die hier 80 jaar geleden vielen. U kon daar (hieronder) al meer over lezen. Jaap Hikke was erbij en schrijft erover: klik hier

Bijdragen 9/5/2020:

 • In memoriam
  Uitvaarten in coronatijd. Juut Meijer vertelt over haar ervaringen bij het afscheid van Trees Kroon en Trude Hijink – Boersma: klik hier
 • Kunst niet te geloven
  Deze keer de gebruikelijke bijdrage van Everdien Hoek in de rubriek ‘Kunst niet te geloven’. Op bijzondere wijze weet zij onze anderhalvemeter samenleving van dit moment te koppelen aan de ervaringen en gedachten die zij had bij een schilderij van Ludovico Carracci in het Rijksmuseum: klik hier

Bijdragen 19/4/2020:

 • Vrouwenweekend
  Op 7 en 8 maart 2020 vond  in het Zeehuis in Bergen aan Zee het 13e Dominicus Vrouwenweekend plaats. Nellie Verschoor maakte voor u een persoonlijk verslag. Het zintuigengebed dat bij de maaltijd werd uitgesproken is daarin opgenomen. Het verslag ’Zintuigen aan zee’ vind u hier.
 • Vier bommen op de Blauwburgwal
  Fred Geukes Foppen heeft zich grondig verdiept in dit voorval dat heel wat verwoesting en dodelijke slachtoffers heeft veroorzaakt. Hij schreef er diverse boeken over en is de drijvende kracht achter het Buurtinitiatief Herdenking Blauwburgwal. Op ons verzoek heeft de heer Foppen een verslag van deze gebeurtenis geschreven. Dit verslag, ‘Vier bommen op de Blauwburgwal’ leest u hier.
  Op maandag 11 mei zal om even voor elf uur, precies 80 jaar na het bombardement, een gedenksteen worden onthuld door oud-burgemeester Job Cohen. Publiek kan hierbij i.v.m. corona helaas niet aanwezig zijn. Uit respect voor de slachtoffers, hun nabestaanden en belangstellenden wilde de organisatie de herdenking liever niet uitstellen. Mw. Louise Holthuijsen, destijds een 10-jarige ooggetuige, zal als enige aanwezig zijn. De onthulling zal worden gefilmd en op internet te volgen zijn.
  Daarna zou er een herdenkingsbijeenkomst zijn in de Dominicuskerk. Die bijeenkomst wordt tot een nader te bepalen tijdstip uitgesteld.
 • Reacties van lezers / luisteraars
  De bijdrage van Birgitte Schäpe n.a.v. de prekenserie God anno 2.0. leest u hier.
  De bijdrage van Ineke van Middendorp-Sonneveld n.a.v. de Paasvieringen leest u hier.

Een eerste bijdrage, ingezonden door Anne Nijssen vind u hier: Overgave

Vragen voor de redactie? Kopij? U bereikt de redactie via:
Dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl

Eerdere Dominicuskranten
Hieronder vindt u een afbeelding van voorgaande Dominicuskranten: van elke krant is de inhoudsopgave en het voorwoord terug te lezen.
Klik op de omslag of volg de link!

—————————————————————–

Voor Pasen stuurden wij u deze kaart – klik erop om hem te lezen:

—————————————————————–

Nu de kerk voorlopig gesloten is bestaat de mogelijkheid de maartkrant die 8 maart is uitgekomen per post te ontvangen. Als u de krant liever digitaal wilt ontvangen kan dat ook.

Per post: stuur een mailtje naar het secretariaat met uw volledige adres en eventueel emailadres, en maak € 5,50 naar NL12 TRIO 0788 8224 46. Dan vind u de krant een paar dagen later in de bus.

Digitaal: stuur een mail naar de Dominicuskrant. Voor de digitale versie rekenen we € 2,50. U krijgt de krant dan in pdf formaat via de mail.

In de Dominicuskrant (nummer 386, maart 2020) vindt u een gesprek dat Ton van Dam had met Jan Spruijt, en wordt aandacht besteed aan de activiteiten speciaal voor jongeren, in de veertigdagentijd, en de uitvoering op Goede Vrijdag van de nieuwe passie: De Lastpost.

De eerdere prekenserie: God anno 2.0 roept nog steeds reacties op en het verschijnen van het nieuwe boek van Gerard Swüste sluit aan bij de serie over de Wijsheidsboeken.

Verder vindt u in de krant o.a. Herinneringen aan het te sluiten Bijbels museum, een aanbod van “kopse kanten” , de Tomastafel en de bekende maandelijkse rubrieken.

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken.

Te koop vanaf zondag 8 maart. Prijs: € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–

Met dit 385e nummer begint de 40e jaargang van de Dominicuskrant. Het februarinummer opent met een interview met onze pianist/organist Evert van Merode. Twee koorleden spraken hem uitvoerig over improviseren, componeren en voor hem nieuw: orgel spelen.

Het 50ste Open Huis haalde op eerste kerstdag het journaal van 20.00 uur. Begin december verscheen er een prachtige Glossy over het Open Huis. Onafhankelijk van elkaar misten Henk Hillenaar en Thom Breukel echter een belangrijke naam in deze Glossy en zij berichten daar uitvoerig over. Ingrid ter Haar geeft beiden, namens de redactie van de Glossy, antwoord.

De net afgelopen serie God anno 2.0 geeft veel stof tot nadenken. Wat is mijn godsbeeld en hoe is dat in de loop van mijn leven veranderd? Ook in deze krant hierover bijdragen:  Gedachten bij de serie God anno 2.0 van Isaac Wüst, de Tour de Chant van Gerard Swüste over Dat Woord en de column van Arjan Broers: Overgave 2.0. Wij vragen de lezers naar hun gedachten en overpeinzingen over dit onderwerp.

Het altaardoek dat deze serie diensten begeleidde siert dit keer de omslag.

Te koop vanaf zondag 2 februari. Prijs: € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–

Voor deze krant werd er rijkelijk gereageerd op onze oproep voor het Adventthema van dit jaar. De artikelen staan verspreid in de krant, om telkens te verrassen, steeds met een andere inval van ‘Sta open voor het onverwachte!’

Deze dikke krant heeft veel en gevarieerde artikelen. Een levendig interview met Annigje Bos, een verrassende kijk van Berry Vorstenbosch op een in de Dominicus teruggekeerde God, een nieuw lied voor de kerstviering, toegelicht door Gerard Swüste. Anneke Kempkes, die aan het proefdraaien is als redactielid,  beschrijft hoe een viering over water met een groot beeld werd verlevendigd. En niet te vergeten: twee aansprekende boekbesprekingen.

Anneke Kempkes is aan het onderzoeken of zij wil toetreden tot de redactie. De redactie is daar erg blij mee, maar daarmee is de bezetting niet toereikend. Er zijn nu twee ervaren redacteurs en nog maar twee opmakers. Echter, ook Riet Kroon heeft aangekondigd dat zij binnen afzienbare tijd, na vijftien jaar, haar taak als opmaker wil gaan neerleggen. Dit maakt de bezetting nijpend. De taken kunnen niet meer gelijkwaardig verdeeld worden, waardoor het ernaar uitziet dat er in maart geen krant zal verschijnen.  De Dominicus zonder verbindende krant… ziet u het voor zich?

Open u voor het onverwachte. Samen een krant maken is zo leuk!

Te koop vanaf zondag 1 december. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–

In de Dominicuskrant van november (2019, nummer 383) spreekt Karin Kasdorp met Jeanne den Besten naar aanleiding van haar opiniestuk in Trouw met als kop: ‘Niet iedereen is zo zelfredzaam als de overheid meent’. Daarin pleit ze voor een creatievere manier om het daklozenprobleem aan te pakken. Daklozen vormen een belangrijke doelgroep voor het Open Huis dat op eerste kerstdag voor de 50e keer wordt georganiseerd. In de prachtige glossy die ter gelegenheid hiervan op 1 december wordt gepresenteerd leest u er alles over. En in de krant leest u hoe u die glossy kunt aanschaffen.

Huub Oosterhuis schreef een lied over een prachthuis en u dacht misschien meteen aan de Dominicus. Terecht natuurlijk, maar Gerard Swüste betoogt in zijn bijdrage voor ‘Tour de Chant’ dat er meer aan de hand is. Opnieuw een ‘prachtige’ liedbespreking, de 80e inmiddels.

Eva Martens en Herman Huijmans schrijven over hun retraite in een klooster waarbij ze samen met een aantal andere ‘Dominicanen’ op zoek gingen naar de bron in relatie tot de toekomst van deze gemeente. Arjan Broers kijkt met u nog eens naar wonderen in de Bijbel en Alle van Steenis blikt terug op de mandjesdienst. Verder veel aandacht voor ontwikkelingsprojecten en dames: het vrouwenweekend komt er weer aan!

Te koop vanaf zondag 3 november. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link
—————————————————————–

In de Dominicuskrant van oktober (2019, nummer 382) besteden we veel aandacht aan het overlijden van Jan Nieuwenhuis. U leest er alle toespraken in die gehouden zijn tijdens de Dankdienst. De toespraak van Henk Hillenaar tijdens deze dienst vindt u elders op deze website.

Verder is er aandacht voor de jaarplanning van het Liturgisch Team. Alle van Steenis bericht welke series we het komende seizoen kunnen verwachten.

De discussie over de toekomst van de Dominicus gaat onverdroten voort. In dit nummer een reactie op het ingezonden stuk van Bert Kuitenbrouwer in de vorige krant en in haar column geeft Eva Martens haar visie.

Ook is er aandacht voor het maatjesproject van het Leger des Heils en zijn er bijdragen van het Klimaatplatform.

Te koop vanaf zondag 6 oktober. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link
—————————————————————–
Met de Dominicuskrant van september (2019, nummer 381) start ook het nieuwe prekenseizoen. ‘Huis gezocht’ heet de serie waarmee dit seizoen wordt geopend.  Eva Martens onderzocht deze zomer hoe je je huis overzichtelijk moet houden. Colet van der Ven noteerde haar herinneringen  aan een onbezorgde jeugd in haar poëtische bijdrage over de tuin van haar vader. En zien velen de tuin ook niet als een verlengstuk van hun huis?

Verder kijken we terug op een zeer geslaagde zomeropenstelling. Gert Bremer schreef  een overweging bij een inspirerende zomerdienst en Bert Kuitenbrouwer werpt een bezorgde blik op de toekomst van de gemeente.  Genoeg te lezen dus.

Namens de redactie wens ik u veel genoegen bij het lezen. Onderweg, genietend van een mooie nazomer, thuis of lekker in de tuin.

Het ontbrak de redactie helaas aan ruimte en tijd om uitgebreid in te gaan op het overlijden van Jan Nieuwenhuis. In het volgende nummer zullen we nader op het verlies van deze inspirator van onze gemeente ingaan.

Te koop vanaf zondag 1 september. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
062019Dominicuskrant380In de Dominicuskrant van juni (2019, nummer 380) aandacht voor de Glossy van het 50ste Open huis dat we straks in december vieren. De Glossy wordt een inspiratiebron om elders in het land ook Open Huizen op te richten. Bij Henk Hillenaar riep het thema van de afgelopen diensten ‘Worden als een kind’ jeugdherinneringen op. Met name dat bijzondere boek, ‘Le petit Prince’ heeft nog steeds een speciale betekenis voor hem. Hij schreef er een artikel over. De moeite waard.
Ook vindt u weer een aflevering van de serie’ Andere godsdiensten’. Deze keer gaat het over het joodse Wekenfeest, dat dit jaar samenvalt met Pinksteren. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de maandelijkse rubrieken en berichten.

Te koop vanaf zondag 2 juni. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
052019Dominicuskrant379In de Dominicuskrant van mei (2019, nummer 379) wordt uitgebreid aandacht besteed aan het afscheid van de organist/pianist Thom Jansen.
Via een interview en een boekbespreking komt kinderboekenschrijfster Lieke van Duin aan het woord.
Verder vindt u er informatie over het Wereldhuis, een uitnodiging van het Klimaatplatform, de maandelijkse rubrieken en de berichten.

Te koop vanaf zondag 5 mei. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link
—————————————————————–
042019Dominicuskrant378

Het aprilnummer van de Dominicuskrant (2019, nummer 378)

Te koop vanaf zondag 7 april. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
032019Dominicuskrant377In het maartnummer van de Dominicuskrant (2019, nummer 377) aandacht voor de serie diensten die zo mooi bij aansluit bij het thema ‘Bewegen en Bewogen worden’; deze serie richt zich op ons mens-zijn, onze onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid. Dat uit zich o.a. in ‘Werken aan Barmhartigheid en een Nieuwe Levenshouding zoeken’.
Samenwerking tussen het Liturgisch team, gerepresenteerd door de pastores Juut en Eva, de Werkgroep Diaconaat en de Werkgroep Pastoraat heeft geleid tot een aantal passende, interessante activiteiten rond het thema barmhartigheid.
De bewogenheid van Arie Kempkes uitte zich in een open brief aan de beleidsraad en gemeente. De Beleidsraad reageerde direct.

Te koop vanaf zondag 3 maart. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
022019Dominicuskrant376In het februarinummer van de Dominicuskrant (2019, nummer 376) vindt u een interview met Marinus van den Berg, een weergave van de presentatie van het boek van Jan Nieuwenhuis, een aantal oproepen zoals de oproep tot samenwerking met andere kerken, het aanpassen van ons (eet)gedrag, het meedoen aan de Eerlijke Klimaatmars, omzien naar elkaar en meer…
Ook besteden we aandacht aan de Regenboogvlaggen en de bekende maandelijkse rubrieken.

Te koop vanaf zondag 3 februari. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
122018Dominicuskrant375De Dominicuskrant 375 van december 2018 heeft als thema Hoop. De krant geeft informatie over het boek van Niek Schuman dat als leidraad fungeert voor de diensten tijdens Advent en Kerst. Er is een uitgebreid interview met Janneke Stegeman en u leest over een nieuwe uitgave met preken van Jan Nieuwenhuis. Verder veel nieuws over- en gesprekken met deelnemers van diverse werkgroepen. Nummer 375 geldt tevens voor januari en is dan ook extra dik.

De krant is vanaf 9 december verkrijgbaar, achterin de kerk, 42 pagina’s dik voor slechts € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
Dominicuskrant 374De Dominicuskrant 374 van november 2018 bevat een bijdrage van Henk Hillenaar over een avond in Paradiso met Edouard Louis, de opvolging van Emile, informatie over verschillende werkgroepen, oproepen tot deelname aan activiteiten en de vaste rubrieken. Er is speciale aandacht voor Allerzielen.

Te koop vanaf zondag 4 november. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
Dominicuskrant 373De Dominicuskrant 373 van oktober 2018 besteedt o.a. aandacht aan de ‘Twaalfjarigendienst’, het afscheid van Emile, duurzaamheid vanuit diverse invalshoeken en een diepgaande briefwisseling tussen Jos van Remundt en een aantal Dominicusgangers. Ook de vaste rubrieken zijn natuurlijk niet vergeten.

Te koop vanaf zondag 7 oktober. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

Zomerdiensten 2018

Het is een traditie om in juli en augustus de diensten wat anders in te richten dan in de rest van het jaar. Het accent ligt meer op de lezingen. De lezingen worden vergezeld van kort commentaar.

 

zondag 1 juli     ONZICHTBARE LEVENS

Voor hun boek Onzichtbare levens- Hiv aan de rand van de samenleving, bezochten fotograaf Adriaan Backer en Colet van der Ven mensen in de maatschappelijke marge wereldwijd. Mensen die extra gestigmatiseerd worden vanwege het feit dat ze hiv of aids hebben: zwarte homomannen in het christelijke zuiden van de VS, slachtoffers van politiek geweld in Kenia, drugsgebruikers in Myanmar, transgenders in India, jonge vrouwen in Tadzjikistan, ex- gevangenen in Zuid-Afrika, een vluchtelinge in Oekraïne en een vertegenwoordiger van de eerste lichting aidspatiënten in Nederland.

In deze eerste zomerdienst zal Colet nader ingaan op het begrip stigma. Wat betekent het? Waar komt het vandaan? Wat heeft het voor invloed op het zelfbeeld ? Waarom is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan gestigmatiseerde groepen?

Met Vincent Bijlo als gastcolumnist.

Commentaar: Colet van der Ven

 

zondag 8 juli     LICHTER LEVEN

‘Het is waar,

in andere steden doen wij meer moeite, kijken

naar peuken en stof op de weg,’

dicht Miriam Van hee.  In deze dienst bespreekt Judith van der Wel een aantal zomerse gedichten. Hoe doen we dat toch, wat lichter leven? Kan dat alleen in de vakantie? Of is het dan juist lastig met al die verwachtingen?

Commentaar: Judith van der Wel

 

zondag 15 juli     VERLANGEN NAAR VERBINDING

In deze dienst lezen we enkele citaten uit het Boek van Brené Brown Verlangen naar verbinding. Brené Brown heeft wereldwijd het debat op gang gebracht over de ervaringen die ons leven betekenis geven: moed, kwetsbaarheid, liefde, erbij horen, schaamte en empathie. In Verlangen naar verbinding geeft Brown een nieuwe definitie van wat het betekent om er echt bij te horen in een tijd van toenemende polarisatie. ‘Er echt bij horen vraagt niet van ons dat we veranderen wie we zijn. Het vraagt juist van ons dat we zijn wie we zijn.’

Commentaar: Wilna Wierenga

 

zondag 22 juli     DYSTOPIA: THE HANDMAID’S TALE

In deze dienst zal het gaan over dystopieën, het tegenovergestelde van utopieën. Meer in het bijzonder over de tv-serie The handmaid’s tale, gebaseerd op de gelijknamige roman van Margaret Atwood (vertaald als Het verhaal van de dienstmaagd). Sommigen zien in dat boek een bijna profetische waarschuwing, die in het huidige Amerika opeens relevanter lijkt dan in 1985 toen de roman verscheen. In het boek speelt het verhaal over Lea en Rachel een belangrijke, niet zo prettige rol. Maar misschien kunnen we dat bijbelverhaal ook anders lezen.

Commentaar: Bettine Siertsema

 

zondag 29 juli     EN ZE GINGEN OP REIS…

De kikker wil de verte wel eens zien, de eekhoorn gaat op ontdekkingsreis en de olifant vaart op een vlot richting zee. Alle dieren hebben vroeg of laat zin om eropuit te gaan. Maar soms valt de wereld buiten het bos een beetje tegen. ‘Als je het me eerlijk vraagt, kun je net zo goed thuisblijven. Al dat gereis…’ verzucht de mier – totdat hij weer op reis gaat.

De zomer is de tijd waarin velen op reis gaan. Anderen, zoals wij die op zondagochtend in de kerk zitten, blijven achter. Of zijn we ook een soort reizigers? In deze zomerviering staat het thema reizen centraal begeleid door verhalen, gedichten en fragmenten uit het werk van Toon Tellegen.

Commentaar: Eva Martens

 

zondag 5 augustus     DINGEN DIE VOORBIJGAAN

Alles wordt anders en niets is meer wat het was. We lezen van Vasili Grossman uit ‘Leven en Lot’ en van Shahrnush Parsipur over vrouwen in Iran, van voorbijrijdende treinen en wie weet meer.

Commentaar: Juut Meijer

 

zondag 12 augustus     EEN DRIEVOUDIGE RELATIE

Een verrassend inzicht van Franz Jalics: ‘We staan tegenover God zoals we met de mensen omgaan. De parallel is meetkundig exact, zonder uitzondering. Als men het heel nauwkeurig opvat, zou men nog van een derde component moeten spreken. De betrekking tot onze medemensen, die met de relatie tot God gelijkgesteld kan worden, loopt ook parallel met betrekking tot onszelf. Als we onze medemensen afwijzen, dan wijzen we ook God en daarmee onszelf af. Wie zichzelf niet liefheeft, kan ook God, die hem zijn leven schenkt, niet liefhebben.’

We lezen: Marcus 12, 28-34

Commentaar: André Wesche

 

zondag 19 augustus     GOD MET VAKANTIE ?

In de Ekklesia zijn er in ’s zomers geen diensten. ‘God is met vakantie’, wordt er dan wel eens geroepen. Een grapje natuurlijk en in de praktijk is het eerder andersom: de mens neemt in toenemende mate vakantie van God. Is dat reden tot somberte? Niet voor Alain de Botton. Deze filosoof houdt in zijn boek ‘Religie voor Atheïsten’ een vurig betoog voor herwaardering van religieuze waarden in een seculiere wereld. Wat die herwaardering inhoudt, en of we de zomer daarmee uitzingen, hoort u in deze zomerdienst.

Commentaar: Geeske Hovingh

 

zondag 26 augustus     LAAT STROMEN, LEVEND WATER!

Waar vind je verfrissende en openbrekende gedachten wanneer je leven vast zit of op de momenten dat je keuzes moet maken voor een nieuw begin? Een viering over levend water, het belang van een goed gesprek en de kracht van zingen over je visioenen en dromen.

We lezen: Johannes 4 – De Samaritaanse vrouw bij de bron

Commentaar: Franck Ploum