foto-links

raamdom-gr

Vier diensten met de ekklesia

Op de eerste zondagen van maart, april, mei en juni zullen we samen met de Studentenekklesia een dienst houden.

Sinds enkele jaren bestaat de goede gewoonte om in de zomer een gezamenlijke dienst te houden van de Dominicusgemeente en de Studentenekklesia. Tussen beide gemeentes bestaan van oudsher (vanaf 1966) zeer nauwe banden. Deze diensten worden veelal positief ervaren.
Onlangs heeft de ekklesia ons het verzoek gedaan om vaker gezamenlijke diensten te houden, vooral ook omdat het gebouw De Nieuwe Liefde te weinig ruimte biedt voor de vieringen. Na goed overleg van de beleidsraad en het liturgisch team met het bestuur van de ekklesia hebben wij besloten om dit voorjaar, als proef, vier gezamenlijke diensten te organiseren. Steeds op de eerste zondag van de maand (maart-juni).

Op 2 maart houdt Niek Schuman de overweging. De lezing is Psalm 31.

Lees hier meer over de studentenekklesia

Op 27 februari repeteerden de koren samen.
Ruim zestig mensen die samen muziek maken.
Het belooft wat voor de eerste dienst van ons samen…