foto-links

raamdom-gr

Dag jongen van licht, programma rond pater Jan van Kilsdonk

DAG JONGEN VAN LICHT, een programma rond pater Jan van Kilsdonk o.a. met pastor Pierre Valkering die vertelt over zijn leermeester.
ZONDAG 15 december om 17.00 uur in het Pianola Museum.

Pierre Valkering (1960) is sinds 31 jaar als pastor werkzaam in Amsterdam. Hij was pastoraal werker in de binnenstad en is sinds zijn priesterwijding (1994) als pastor verbonden aan de Vredeskerk totdat bisschop Punt hem op 1 april van dit jaar, daags na de viering van zijn zilveren priesterfeest als zodanig schorste en vervolgens ontsloeg. Als theologiestudent in Amsterdam had hij pater Jan van Kilsdonk s.j. (1917-2008) leren kennen. Zoals eindeloos veel andere studenten kwam hij hem tegen in het uitgaansleven, belde deze soms aan bij zijn studentenhuis en ontving hij brieven van hem. De pater hielp hem bij het verkennen en verwoorden van zijn homoseksuele gevoelens en volgde hem op de voet in al zijn wel en wee, op relationeel en ander gebied en later als pastor en priester. “Je moet van de stad een dorp maken” was Van Kilsdonks advies voor de beginnende pastor. Valkering probeerde het te volgen. Het is nodig dat een pastor werkelijk belangstelling heeft voor mensen, op de eerste plaats voor hen die het moeilijk hebben. Hoe mensen zijn en wat er in hun levens gebeurt vind je terug in de Bijbel en werpt daar licht op en omgekeerd. God wil het geluk van mensen. De pastor mag erbij helpen en staat ten dienste van het geluk waar mensen naar verlangen. Zo zag Van Kilsdonk dat. En daarin was hij voor Valkering zijn grote voorbeeld en leermeester.

Pater Jan van Kilsdonk werd een belangrijk iemand in de levens van duizenden mensen in Amsterdam en daarbuiten. Hij leefde mee met lief en leed, ook nadat halverwege de jaren tachtig, vooral homoseksuele mannen, (oud-)studenten werden getroffen door aids/hiv. Velen bezocht hij tot hun dood, op talrijke afscheidsbijeenkomsten voerde hij het woord. Een dertigtal van deze toespraken werd in 2012 door pastor Pierre Valkering gebundeld in het boek Dag jongen van licht.

Op deze zondagnamiddag zal onder dezelfde titel door Pierre Valkering het levensverhaal van de pater, die in Amsterdam reeds bij leven een legende was, worden verteld. Hierbij worden ook beelden vertoond. Voordrachtskunstenaars Marijke Brekelmans en Simon Mulder lezen fragmenten voor uit zijn afscheidstoespraken, afgewisseld door prachtige improvisaties op de concertvleugel door filmconcertpianist Yvo Verschoor. Jan van Kilsdonk komt ook zelf aan het woord in een interview door Godfried Bomans uit 1971.

Ook wordt er een ongepubliceerde brief van de pater voorgelezen – als exempel van de tienduizenden brieven die hij tijdens zijn lange leven moet hebben geschreven, brieven zoals vele Amsterdammers die bewaren en die zij nog altijd koesteren als hun kostbaarste bezit omdat hun lotgevallen en de essentie van hun leven erin wordt verwoord zoals ze het zelf niet beter hadden gekund.

De voorstelling vindt plaats in de muzieksalon van het Geelvinck Pianola Museum, Westerstraat 106, 1015 MN Amsterdam, website http://www.pianola.nl
Reserveren aanbevolen: info@pianola.nl of telefonisch 020 – 627 96 24
of via de e-ticketsale van Geelvinck Muziek Musea: https://www.geelvinck.nl/muziek/concertagenda/