foto-links

raamdom-gr

13 September: Presentatie ‘Altijd hetzelfde lied’ – 150 psalmen bewerkt en toegelicht

Zondag 13 september vindt de presentatie plaats van het boek ‘Altijd hetzelfde lied’, een bewerking plus toelichting van de 150 Psalmen door Gerard Swüste.

In de Dominicus ziet de dag er als volgt uit:
11.00 uur de wekelijkse viering met een overweging van Annewieke Vroom
12.15 uur koffie, thee en een lichte versnapering
12.45 uur presentatie van ‘Altijd hetzelfde lied, 150 psalmen bewerkt en toegelicht’.
Toespraken van: Jan de Vlieger van uitgeverij Skandalon
Jacob de Leeuwe, vertaler van de Talmoed
Mirjam Wolthuis, pastor van de Dominicus
Het koor van de Dominicus zingt een aantal psalmen.
Het eerste exemplaar van het boek overhandig ik aan Niek Schuman.
13.30 uur koffie, thee en een broodje
14.30 uur glaasje wijn/bier/fris
16.00 uur afsluiting

Je kunt op ieder moment ‘instappen’, om 11.00 uur, tussen 12.15 en 12.45 uur en om 13.30 uur.

Tijdens de presentatie op zondag 13 september vanaf 12.30 uur in de Amsterdamse Dominicuskerk kost het boek €29,50.

Het boek van de psalmen is een verzameling van zeer oude liederen. Vele ervan zijn meer dan 2500 jaar oud. Toch worden ze nog dagelijks gezongen in abdijen en kloosters, klinken ze in vieringen, worden bemediteerd en bestudeerd. Het zijn gedichten, liederen die recht uit het hart komen. En wat er sinds het ontstaan van de psalmen ook allemaal veranderd is, in het hart van mensen is er nog altijd sprake van geloof, ongeloof, vreugde, verdriet, hoop, wanhoop. De wijze waarop de psalmen deze gevoelens bezingen blijft actueel: het is altijd hetzelfde lied.

Deze bewerking van de psalmen probeert dichtbij de grondtekst te blijven. Maar het is ook belangrijk dat ze klinken als liederen van mensen, niet alleen van mensen van toen, maar ook van. In gangbare mensentaal dus. Psalmen zijn niet bij definitie vroom of gelovig. Ze zijn evengoed opstandig, doen openhartig hun beklag bij God, uiten in felle bewoordingen hun mening over een medemens die vijand wordt genoemd. Soms getuigen ze van een ontroerend godsvertrouwen, voelt de dichter zich bevrijd en veilig. Maar even vaak is er sprake van een hartverscheurende klaagzang die het lijden van mensen door de eeuwen heen onder woorden brengt.

In dit boek gaat iedere psalm vergezeld van een korte toelichting. Daarin wordt gewezen op de opbouw van de psalm, de plaats van de psalm in de gehele bundel, overeenkomsten met andere psalmen of met andere liederen uit die tijd. Een leeswijzer die nog eens wil onderstrepen dat deze oude liederen hun actualiteit nooit verloren hebben.

U bent van harte welkom!

altijd-hetzelfde-lied-150-psalmen-bewerkt-en-toegelicht-va-13-sept