foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de beleidsraad 9

Er is sinds het vorige bericht weer heel wat gepasseerd in de Dominicus.

Zo was er de bevestiging en zegening van Eva Martens als pastor, in de eerste dienst waarin zij voorging op zondag 6 mei. We zijn heel blij dat hiermee de periode van het zoeken naar en vinden van een pastor en collega voor Juut is afgerond.

De zondag daarop kwam de aankondiging vanaf het podium door Jan Bade, voorzitter van de beleidsraad, over de aanstelling van de opvolger van Emile als secretaris van de Dominicus.

frederikDie opvolger is Frederik Lobbrecht, bekend als kerkganger sinds 2012 en ook als medewerker aan de kindernevendienst. Frederik is eigenaar van boekhandel Kirchner, gespecialiseerd in filosofie en spirituele en religieuze lectuur. De winkel is dichtbij de kerk en de Boekentafel betrekt haar assortiment voornamelijk via Kirchner. Op 1 juni is Frederik in dienst getreden, hij zal in de komende maanden door Emile worden ingewerkt wat het secretariaat betreft.

 

Emile is niet alleen secretaris maar doet nog onnoemelijk veel meer: het in goede banen leiden van de zondagse vieringen, uitvaarten en andere bijzondere vieringen en de hele coördinatie en begeleiding van de verhuur. Wat het laatste betreft: de BC heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de verhuur van de Dominicus. De uitkomsten daarvan worden eind deze maand verwacht. Met het oog op al deze taken was eerst het plan om een koster te gaan werven, maar er wordt nu door BR, BC en LT gekeken naar andere, bredere oplossingen. Daarover kunnen we in de volgende krant meer berichten.

De BR is blij met Frederik, en dat was de gemeente ook, er volgde een hartelijk applaus  toen hij werd voorgesteld. Frederik zelf nam ook even de microfoon ter hand voor een dankwoord en deed daarmee al een eerste stap op zijn inwerktraject.

Emile zal op 23 september a.s. afscheid nemen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, zoals dat tegenwoordig wordt aangeduid. Het is een grote stap na ruim 40 jaar trouwe dienst als duizendpoot en alleskunner. We kunnen ons de Dominicus nauwelijks voorstellen zonder hem, en dat hoeft voorlopig ook nog niet. Want Emile blijft de eerste maanden op een apart contract nog wel zorgen voor de verhuurzaken van de kerk. Zo blijft hij nog betrokken en is voor ons het afscheid niet zo definitief.

Een werkgroepje zorgt samen met Emile dat in de overgangsperiode alles goed verloopt. Het werkgroepje wordt gevormd door Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof van de BR en Theo van Kamp van de Beheercommissie. Wie vragen, zorgen of aandachtspunten heeft rond de opvolging van Emile, kan bij hen terecht.

Met een hartelijke groet aan u allen,

namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen