foto-links

raamdom-gr

Nieuwe Serie: Verzet en Overgave

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer besloot in 1939 om niet in New York te blijven, maar terug te keren naar Duitsland. Het is een keuze voor verzet tegen de nazi-regering die hem uiteindelijk zijn leven zal kosten. Op 9 april was het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer terecht werd gesteld.

Dietrich Bonhoeffer

Leven vraagt verzet en overgave. Overgave aan de stroom van het leven waar geluk en verlies, vreugde en verdriet elkaar afwisselen. Overgave aan wat onze macht te boven gaat en wat we niet kunnen veranderen. Overgave omdat we kwetsbaar zijn, en lang niet altijd bij machte om het tij te keren.
En aan de andere kant is verzet nodig. Tegen wat tegen het leven indruist. Verzet tegen onrecht, oorlog en geweld. Verzet tegen hokjes waarin anderen je vastzetten. Verzet ook tegen eigen onverschilligheid. Verzet omdat we in deze complexe vaak niet buiten onrecht staan, maar er onderdeel van zijn.

Is het de kunst te zien wanneer het tijd is voor het een en wanneer voor het ander? Of misschien zijn het niet zozeer uitersten, maar vinden verzet en overgave elkaar in een levenshouding van gelovige betrokkenheid op het leven en de wereld. Voor Bonhoeffer was dat zo. Overgave (aan God) brengt hem de innerlijke vrijheid die nodig is om zijn verzet vol te houden.

Er moet in de gegeven situatie gewikt en gewogen en ten slotte beslist worden, bij dit alles bedenkend, dat het menselijk inzicht begrensd is. Er moet worden gedacht aan de gevolgen van het handelen, net zo goed als er een poging moet worden gedaan kritisch de eigen motieven en het eigen hart te onderzoeken. De opgaaf kan niet zijn de wereld te doen wankelen, maar op de gegeven plaats te doen wat gedaan moet worden. [..] Dat men uiteindelijk niet weet of men goed of slecht handelt, en, daarmee verbonden, dat men zich aangewezen weet op de genade, is essentieel voor het verantwoordelijke handelen. De verantwoordelijke mens legt zijn handelen in de handen van God.’

Wat vraagt vandaag om ons verzet, in ons privéleven en in groter verband? En wie gaan ons daarin voor? Hoe breng je verzet in praktijk en hoe ziet overgave er uit? Waaraan geef je je over?
Over deze vragen buigen zich de voorgangers komende 5 zondagen:

19 april overweging door Juut Meijer
26 april overweging door Désanne van Brederode
3 mei overweging door Colet van der Ven
10 mei overweging door Arjan Broers
17 mei overweging door Derk Stegeman

24 mei overweging door Claartje Kruijff

Hoe verder? – van de BR

Versoepeling lock-down: hoe gaan we verder? 
Er is veel gaande achter de schermen van de Dominicus nu we weer stukje bij beetje uit de lockdown komen. We realiseren ons dat we hier met z’n allen heel zorgvuldig en wijs mee om moeten gaan. Leden van Beleidsraad, Beheercommissie, LT, wgPastoraat, Pastores, musici en koor worden komende week uitgenodigd voor een zoom-overleg om een plan te maken voor de komende maanden. Het lijkt er helaas op dat we voorlopig nog niet weer fysiek kunnen samenkomen. We houden je via de nieuwsbrief en de website op de hoogte! Totdat het wel weer kan blijven we gelukkig wel met elkaar verbonden via de internetvieringen.

Online vieren met velen
Uit de vele reacties blijkt dat de online vieringen enorm worden gewaardeerd. Hulde aan de pastores, musici, LT-leden, Frederik en de technici die dit mogelijk maken!
Dat we op zondag met zeer velen zijn, zien we aan de luistercijfers: gemiddeld 660 verbindingen per viering. En omdat velen met z’n tweeën of meer luisteren, betekent dat dus een ‘bezoekersaantal’ van meer dan 1000 mensen uit het hele land en zelfs uit het buitenland. Ook de zoom-sessie na afloop wordt steeds beter bezocht.

En zo gaan we nog maar even door met de Dominicus ‘op afstand’, tot we elkaar weer kunnen ontmoeten op zondag én doordeweeks. Om met Huub Oosterhuis te spreken: ‘Dat zal een droom zijn.’ 

Hartelijke groet van de Beleidsraad,
Mirjam Nieboer

PS. Ben je technisch niet zo bedreven, dan kun je hulp krijgen bij het beluisteren van de online viering en/of het meedoen aan de ‘zoom’ na afloop. Laat dit svp weten via het secretariaat:  secretariaat@dominicusamsterdam.nl

Veiling Refugee Art ipv Solidariteitsmaaltijden

De wgDiakonaat steunt namens de Dominicus de solidariteitsmaaltijden die – naast het tonen van solidariteit en het samen genieten van een goede maaltijd – ook bedoeld zijn om inkomsten te verzamelen voor de groep ongedocumenteerden in Amsterdam.

Vanwege de Coronacrisis zijn deze maaltijden weggevallen. In plaats daarvan is er nu de Veiling Refugee Art – een veiling van 17 foto’s gemaakt door ongedocumenteerden, vóór ongedocumenteerden. In de fotoserie die nu nog 11 dagen geveild wordt nemen vier ongedocumenteerde migranten ons mee in hun beleving van Amsterdam. Deze veiling wordt van harte ondersteunt door de werkgroep Diakonaat: neemt u vooral een kijkje bij Between Borders.

Of klik hieronder om direct naar de veiling te gaan en de foto’s te bekijken of een bod uit te brengen:

Klik hier om de foto’s te bekijken (met onderaan die pagina ook een uitgebreide toelichting):

En als u een bod wil uitbrengen: bieden

En een ps: Between Borders is van plan na afloop van de eerste veiling weer een nieuwe selectie kunstvoorwerpen onder de naam Refugee Art te veilen. U kunt daar eventueel ook op wachten als er niets voor u bij zit, maar de vraag is heel dringend om hen te helpen, te bieden en de veiling ook in uw kring bekend te maken – het staat u dus vrij te delen!

Namens de wg Diakonaat,
Herman Huijmans

Luisteren: mogelijkheden bij een storing

Onze diensten worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.
Op onze website kunt u via de luisterpagina luisteren – maar u kunt ook rechtstreeks naar ons kanaal gaan bij Kerkdienstgemist.nl
Dit kan belangrijk zijn om te weten – als bijvoorbeeld, zoals op 19/4/2020 of 10/5/2020 jl, onze website tijdelijk niet bereikbaar is.

Kerkdienstgemist kunt u rechtstreeks via het internet bereiken – maar ook via een app die u kunt installeren op uw smartphone of tablet (Android / iOS).

De mogelijkheden op een rijtje:
Kerkdienstgemist op internet: Via deze link vindt u ons kanaal
Als app op uw mobiel of tablet – voor Android: Googleplay
Als app op uw mobiel of tablet – voor Apple (iOs): Appstore

En mocht er een storing van onze website tijdens een dienst zijn dan worden de nodige links (Luisteren, Zoom) ook via onze Facebook-pagina verspreid: www.facebook.com/Dominicuskerk

Nieuws van de Taalgroep in Coronatijd

Een kort bericht over hoe de Taalgroep Dominicus momenteel functioneert in deze Coronatijd.

Zoals bekend wordt elke vrijdagochtend Nederlandse taalles gegeven door een achttal docenten in de Spuistraat aan meest on-gedocumenteerde vluchtelingen. Immers, voor hen zijn er geen reguliere mogelijkheden om taalles in Amsterdam te volgen.

Helaas kunnen momenteel de wekelijkse bijeenkomsten geen doorgang vinden en is  onbekend wanneer dit wel weer zal kunnen. We vermoeden: niet vóór juni aanstaande.

Omdat deze wekelijkse bijeenkomsten van groot belang zijn voor deze medemensen -al is het alleen maar voor het sociale contact, dat zij elkaar ontmoeten en dat aandacht aan hen wordt besteed – nemen de docenten regelmatig contact met hen op via telefoon, Whatsapp of sms. Waar mogelijk wordt aangepast cursusmateriaal gestuurd en een enkele docent van de groep die al redelijk vaardig is in de Nederlandse taal, geeft aangepast les via ZOOM (een communicatietool waarbij meerdere mensen zich kunnen aansluiten en elkaar kunnen zien en met elkaar spreken). Het mooie van deze laatste manier van communiceren is, dat zij elkaar kunnen zien en spreken. Het is ontroerend te zien hoe blij zij daarmee zijn.  Helaas is deze manier van communiceren voor de analfabeten en de minder taalvaardige  groepen niet mogelijk.

Ook is het betreurenswaardig dat het ons niet lukt met alle cursisten contact te leggen; het is onduidelijk hoe het met hen gaat in deze moeilijke tijd. We weten dat sommige vluchtelingen moeite hebben om geregeld onderdak in Amsterdam te vinden.

Elke week vergaderen de docenten via ZOOM, voornamelijk om te bespreken wat wij meer kunnen doen voor deze mensen en ook hoe wij om moeten gaan met nieuwe aanwas van cursisten die we in mei/juni verwachten (en hoe wij eventueel verder kunnen gaan als de 1,5 meter overal wordt ingevoerd).

We kunnen ons deze dagen iets beter inleven in de situatie van onze cursisten. We worden ons meer bewust van wat wachten is. We hopen erop en wachten op toestemming/signalen om op termijn ons ‘normale leven’ weer te kunnen hervatten. Onze cursisten weten al heel lang wat wachten is. Sommigen wachten al jarenlang, anderen korter op toestemming ja dan nee om hier ‘een normaal leven’ te kunnen opstarten.

Tot zover de update van de Taalgroep Dominicus.
Namens alle docenten,
Frans Toben

Concert met liedjes van Bannink, thuis mee te maken

Leistra en Van Baest duiken in deze quarantainetijd het theater in met liedjes van Harry Bannink!

Op zondag 3 mei 2020 zijn Arjan van Baest en Jelle Leistra te gast in de serie ‘TheaterThuis’ van De Schalm in Veldhoven. Vanuit de grote zaal van dit theater zingen en spelen zij liedjes op muziek van Harry Bannink rechtstreeks bij u de kamer in. U hoeft alleen maar uw webbrowser af te stemmen op www.deschalm.live, de rest wijst zich vanzelf (vergeet alleen niet het geluid van uw computer ook aan te zetten, anders ziet u hen wel, maar dan hoort u hen niet…).

Kaartjes reserveren hoeft niet, het concert is namelijk helemaal gratis te volgen! Als u dat wilt, kunt u bij wijze van donatie een kaartje kopen. Of twee kaartjes, of drie, of vier, of zoveel als u wilt. Hoe meer kaartjes u koopt, hoe beter: de opbrengst is namelijk voor de musici. Doordat alle concerten in deze periode zijn geannuleerd is ook een deel van hun inkomsten verdwenen. Uw donatie is daarom zeer welkom.

Uw favoriete Banninkliedje kunt u aan hen doorgeven via een e-mail aan leistraenvanbaest@gmail.com. We kunnen niet garanderen dat alle verzoekjes gehonoreerd zullen worden, maar ze doen hun best. O ja, vertelt u er wel bij waarom u zo graag dat ene liedje zou willen horen?

Dus:

Wat? Leistra en Van Baest: Harry Bannink-Mooie dingen in quarantaine

Waar? Bij u thuis, vanuit de grote zaal van De Schalm in Veldhoven

Wanneer? Zondag 3 mei 2020, aanvang 16:00 uur

Let op: Op de flyer hieronder staat 19 april. Maar het is 3 mei geworden, wegens ziekte van Jelle. We gaan er van uit dat hij op 3 mei hersteld zal zijn om deze prachtige liedjes te laten klinken.

Het concert is niet 19 april, maar op 3 mei

Oproep vluchtelingenopvang

Oproep tot solidariteitsverklaring van de werkgroep Diakonie

In deze tijden van sociale distantie zoeken we naar manieren om als gemeenschap met elkaar te reageren op zaken om ons heen en in de wereld. De problemen van de vluchtelingen in Turkije en Griekenland zijn misschien aan onze aandacht ontsnapt in alle hectiek van het coronavirus, maar de vluchtelingen blijven onze zorg nodig hebben.

In onderstaande brief vraagt Kerk in Actie aandacht voor vooral jonge vluchtelingen die in gevaar zijn in de kampen. Wij ondersteunen dit initiatief en staan er volledig achter. Verschillende gemeenten in Nederland hebben zich bereid verklaard deze jonge vluchtelingen op te nemen. De gemeente Amsterdam helaas nog niet.

Middels onderstaande brief vragen wij hiervoor aandacht. Praktisch gezien is het niet mogelijk een handtekeningenlijst in te vullen om dit verzoek te ondersteunen. Wilt u toch kenbaar maken dat u dit verzoek ondersteunt verzoeken wij u uw naam en woonplaats sturen naar het emailadres huijmans@planet.nl. Uw naam wordt dan onder de brief geplaatst. Alvast hartelijk bedankt voor uw steun. De brief zal via Kerk in Actie aan Burgemeester en Wethouders worden gestuurd.

Herman Huijmans, werkgroep Diaconie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Geacht college,
Als leden van de Dominicusgemeente Amsterdam voelen we ons betrokken bij de nood van de vluchtelingen die aan de rand van onze Europese Unie, aan de Turks-Griekse grens en in Griekenland, op zoek zijn naar veiligheid. Onze kerk heeft via de landelijke hulporganisatie Kerk in Actie contact met lokale kerken in Griekenland die zich dagelijks inzetten voor vluchtelingen, waaronder een groot aantal minderjarigen, kinderen en jongeren.

Naast hulp geven ter plekke zijn we van mening dat Nederland in het kader van Europese solidariteit een aantal kwetsbare vluchtelingen op zou moeten nemen. Zo worden de Griekse overheid en hulpverleners ontlast en kunnen mensen onder menswaardige omstandigheden worden opgevangen.

We willen u daarom vragen om net als andere gemeenten een aantal kwetsbare kinderen uit Griekenland op te nemen in onze gemeente en er bij het kabinet in Den Haag op aan te dringen dat Nederland hieraan meewerkt als een eerste stap op de weg van een oplossing voor dit vluchtelingenprobleem. Graag overleggen we met u hoe we als plaatselijke kerk kunnen helpen bij de opvang.

We realiseren ons dat onze regering voor een grote opgave staat, nu de wachttijden bij de IND al zijn opgelopen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers zoekt naar opvanglocaties, maar menen dat de nood van de vluchtelingen in Griekenland juist nu vraagt om een extra inspanning en Europese solidariteit.

Graag gaan we met u in gesprek over deze brief.
Hoogachtend,
Herman Huijmans
Voorzitter werkgroep Diaconie Dominicusgemeente

Jan van der Meulen
Voorzitter Beleidsraad Dominicusgemeente

Taalgroep vluchtelingen Dominicus

Paasgroet van de BR

Beste Dominicusgangers,

In deze stille week missen we elkaar meer dan ooit. Het Liturgisch Team verzorgde doorleefde en ontroerende vieringen op witte donderdag en goede vrijdag en doet dat ook weer op paaszondag. Daar zijn we enorm blij mee en heel velen genieten hiervan. Maar het besef dat onderling direct contact toch niet helemaal vervangen kan worden speelt mee bij de beleving. Het is een heel aparte ervaring dat het zo moet gaan, en wat zullen we blij zijn als deze tijd voorbij is en er weer ruimte is voor vieringen in de kerk.

Als Beleidsraad willen we u graag een paasgroet brengen. Een van ons, Anna Hoekstra, schreef onderstaande paasoverweging die we u hierbij meegeven.

Maak je niet ongerust en verlies de moed niet !

Dit zegt Jezus volgens de evangelist Johannes tegen zijn leerlingen na de voetwassing en het laatste avondmaal. Hij vertelt hen over wat er gaat gebeuren, zodat ze het later zullen begrijpen als die dingen gebeurd zijn.
Wij leven op dit moment wereldwijd in angst en ongerustheid. Velen van ons zijn op veel verschillende vlakken slachtoffer van het Coronavirus. In het ergste geval de dood van een geliefde.
Ongerust zijn is zo menselijk. Maar toch doet Jezus deze oproep aan zijn leerlingen: maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Dat het LICHT van Christus deze crisis, deze duisternis doorstrale, dat de schaduw, de duisternis ons niet overvalt.
Dit jaar is er geen Paaswake op zaterdagavond. Wel kunnen wij zaterdagavond, om onze verbondenheid met elkaar in het LICHT van Christus, thuis een kaars aansteken. 
Anders zou de voorganger de nieuwe Paaskaars de kerk indragen en zingend roepen: LICHT van Christus !

Wij zouden kunnen afspreken om zaterdagavond om 10 uur – ander moment kan ook – thuis een kaars aan te steken en ons indenken zo met elkaar verbonden te zijn in het LICHT van Christus.
“Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft ….”

Wij wensen alle Dominicusmensen, en alle mensen waar ook ter wereld, een LICHTdoorstraalde en Zalig Pasen.

De nieuwe paaskaars van de Dominicus

De Beleidsraad: Anna, Bianca, Ellen, Geert-Jan, Jan, Mirjam en Joanne
(11/4/2020)

Tekenen van hoop

In de vastentijd, vanaf aswoensdag, is er elke dag een tekst met mooie opmaak en illustratie gestuurd naar allen die zich aangemeld hadden voor de digitale vastenkalender. De kalenderbladen werden door ruim 400 mensen gelezen, Dominicusganger of niet. Het ontvangen van deze bladen in de Veertigdagentijd viel grotendeels samen met de opgelegde beperkingen i.v.m. de Coronacrisis. Nu onze sociale contacten een beetje wegvallen en de kerkdiensten alleen via internet kunnen worden beluisterd vormden deze bladen een extra troost. Na Pasen is de ‘quarantaine’ echter niet voorbij. Daarom hebben alle medewerkenden unaniem besloten nog drie weken door te gaan.

Cobi Nomes en Gerard Swüste hebben opnieuw teksten gezocht met als overkoepelend thema “Tekenen van Hoop”. Deze teksten worden weer voorzien van een passende opmaak door Jaap Hikke en geïllustreerd door Henny van Huystee, Janrense Boonstra, Suzanne Voordouw en Elisabeth Koot. André Burghardt verzorgt de verzending.

Vanaf maandag 13 april verschijnt het eerste blad in deze nieuwe serie die de deelnemers aan de vastenkalender automatisch toegestuurd krijgen. Voorlopig is de planning om gedurende drie weken een dagelijks digitale zending te verzorgen. De deelnemers aan de vastenkalender krijgen de ‘Tekenen van Hoop’ automatisch toegestuurd.

Wilt u in zich ook abonneren stuur dan een mail naar 40dagentijdkalender@gmail.com. U wordt dan in het adressenbestand opgenomen. Maar wilt u liever geen bladen meer ontvangen, stuur dan ook een mailtje, maar dan om u af te melden.

We hopen dat de tekenen van hoop ons online met elkaar verbinden tot we elkaar weer zullen ontmoeten in onze Dominicus.
Namens de makers van de tekenen van hoop,
Joanne Kruijswijk Jansen, secretaris BR

Bericht uit de BR

De coronacrisis is in deze vorm (dd 2/4/2020) alweer bijna een 3 weken aan de gang. Elkaar niet zien in de kerk, elkaar ontwijken op straat en in de winkels. Het voelt niet erg bijbels aan om ontmoetingen te vermijden, maar de bedoeling om elkaar juist te ontzien is dat natuurlijk wel.

De beleidsraad is een nieuwe fase van zijn bestaan ingegaan door digitaal te vergaderen. We doen dat via een programma dat ‘Zoom’ heet, het doet mij denken aan een gezellig gonzende bij op zoek naar stuifmeel. Je ziet en hoort elkaar via het scherm en dat werkt prima, en het gaat ook heel efficiënt want overbodige praatjes zijn er niet. Wel een beetje ongezellig trouwens.

Vorige week woensdag kwamen we zo bij elkaar. Een belangrijk punt dat bovenaan de agenda stond was het vieren van de liturgie zonder kerkgangers. Er waren strengere regels in de maak voor het aantal mensen dat maximaal aanwezig mocht zijn, maar inmiddels versoepelde de overheid die weer voor de kerkdiensten. Maximaal 30 mensen mogen er nu zijn, wij hebben dat toch strikter geïnterpreteerd. Dat heeft te maken met allerlei geluiden uit de gemeente waarin vooral aangedrongen wordt op het beschermen van elkaar.

Afgelopen zondag werd een dienst uitgezonden als podcast en dat zal komende zondag ook het geval zijn. Intussen beraden we ons op de vieringen en met name de invulling van de muziek op de zondagen daarna. We hopen zo dicht mogelijk bij de ‘echte’ Dominicusvieringen te kunnen blijven, ook in deze omstandigheden, maar zullen dat de komende tijd doen zonder een koor. We hopen natuurlijk op uw en jouw begrip voor deze regeling. Trouwens, er is een mogelijkheid dat we binnenkort niet alleen via audiokanalen kunnen streamen maar ook via video. We kijken nu of hier in de eerste plaats bij het LT maar natuurlijk vooral ook bij onze digitale bezoekers behoefte aan is.

Verder een bericht over de benoeming van twee BR-leden. Anna Hoekstra en Bianca Beens hadden zich gemeld als kandidaat-lid en hebben na drie maanden aangegeven graag te willen blijven. En dat wil de zittende BR ook, we zijn blij met deze versterking. Een en ander maakt dat de aandachtsvelden gedeeltelijk herverdeeld zijn:

Jan van der Meulen – diaconaat
Joanne Kruijswijk Jansen – pastoraal team
Bianca Beens – werkgroep pastoraat
Ellen de Geer – Liturgie
Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof – beheer
Anna Hoekstra – externe contacten
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de zittende leden: Jan als voorzitter, Joanne vanwege het secretariaat en Mirjam als lid.

De gegevens voor telefonisch en mailcontact zijn te vinden op de website onder de knop ‘wij zijn’.

Tenslotte willen we graag iedereen die in deze wonderlijke tijd zo bezig is voor en met en in de Dominicus hartelijk danken voor alle inspanningen. Achter de schermen gebeurt heel veel in de overlegsfeer. En de resultaten daarvan worden concreet merkbaar b.v. via de website met podcasts van onze pastores, en op de zondagen waarop we samen hoe dan ook de liturgie vieren, brood en wijn delen en de lofzang gaande houden!

Laten we zo verbonden blijven en elkaar behoeden en doen leven.
Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen