foto-links

raamdom-gr

Nieuwe serie: Woede

Woede en wraak zijn lastige emoties voor velen van ons. We kennen allemaal uit eigen ervaring de destructieve kracht van woede of het heimelijke verlangen naar wraak. We zien dagelijks met lede ogen aan hoe woede en wraak verwoesting zaaien op het wereldtoneel. Van het crimineel geweld in eigen land tot de oorlog in Oekraïne. En dan klinkt af en toe in de bijbel ook nog eens de stem van een toornige God. Hoe moeten we ons tot dit alles verhouden? Kunnen we voorkomen dat woede stolt tot wrok? In onszelf, in elkaar? Is er ook woede die constructief is? Kunnen we onze samenleving zo inrichten dat ressentiment geen voet aan de grond krijgt? En wat moeten we aan met die toornige God?

Leonardo da Vinci, ca 1505 – studie voor de Slag om Anghiari

Zondag 2 okt: De woede als passie
Lezing: Genesis 32:10-13, 23-33
Overweging door Germain Creyghton

In onze door veel emoties geleide samenleving, lijkt woede een steeds grotere invloed te krijgen. Maar wat is woede eigenlijk? Wat is de ‘realiteitszin’ van die heftige passie, die maakt dat we rood aanlopen, de strijd aangaan, in opstand komen? Kan woede redelijk en terecht zijn? In de bijbelverhalen en in de theologische traditie wordt woede op zichzelf niet veroordeeld of geschuwd. Er wordt wel voor gewaarschuwd. Kennelijk staat er iets belangrijks op het spel als deze ‘strijdende’ gemoedsbeweging in ons opkomt. We horen wat woede betekent voor Jacob en vragen ons af wat dat ons nu nog te zeggen heeft.

Zondag 9 okt: God van vergelding
Lezing: Psalm 58
Overweging door Janneke Stegeman

God van vergelding, verschijn in luister, geef de hoogmoedigen hun loon, zegt Psalm 94 En Psalm 58: ‘verheugd is de rechtvaardige als hij vergelding ziet.’ Het idee dat de Levende een God van vergelding is, is moeilijk te verdragen. Dat vond ook de Kroatische theoloog Miroslav Volf. Maar hij was ook getuige van oorlogsgeweld in het voormalig Joegoslavië. Het bracht hem tot de overtuiging dat gelovig leven met ervaringen van grof geweld God vraagt dat vergelding uiteindelijk van God komt.
Ergens, ooit, moeten wie kwaad doen worden gestraft. Toch?

Zondag 16 okt: Vloeken in de kerk.
Lezing: Psalm 22:1-16, Jeremia 15:10-18
Overweging door Rikko Voorberg

Is er ruimte voor woede in de liturgie? In de kerk? Te beginnen bij woede over onrecht, over falende machthebbers, over het kwaad. Maar is er ook ruimte voor woede op God zelf? En kan de grofste vloek uit het Nederlandse taalgebied ook een liturgische tekst zijn? Een gefluisterde, verbijsterde vraag of God misschien dit of dat wil verdoemen? De Bijbelse teksten barsten van emotie, van felle discussies, van diepgevoelde vreugde en hartbrekende pijn. Aan de hand van Jeremia en Jezus gaan we op zoek naar een weg voor woede.

Zondag 23 okt: Het rancuneuze gif
Lezing: Efeziërs 2:26-32
Overweging door Colet van der Ven

Rancune is de mens eigen. En speelt onze tijd weer heviger op. Waarom? Wat zijn de wortels van die boosheid? Hoe ontstaat de rancuneuze mens, wat zijn de kenmerken van een rancuneuze beweging? Hoe kunnen we de potentiële rancune in onszelf en in de samenleving tegengaan?

Oproep begeleiding opvang Ter Apel

We kregen een dringende noodoproep van stichting INLIA*: of we tijdelijk een vluchtelingengezin kunnen helpen opvangen, dat wacht op aanmelding in Ter Apel.

In onze pastorie staat tijdelijk een appartement leeg en dus kunnen we een korte periode een gezin opvangen. We stellen het opnieuw verhuren van dit appartement uit tot 15 oktober, om ruimte te geven aan een vluchtelingengezin. Voor deze tijdelijke opvang zijn vrijwilligers nodig die het leuk en uitdagend vinden om zo nu en dan met het gezin op te trekken, hen te helpen en te begeleiden. ( NB: we hebben het nog niet over een specifiek gezin – dat is vooralsnog onbekend, we kunnen dus niets zeggen over samenstelling, leeftijd, taal of achtergrond).

We willen graag een team samenstellen met mensen die de volgende taken zouden willen vervullen:

  • Het beheren van financiën rond het verblijf van het gezin, het plannen van de begeleiding.
  • Een dagdeel doorbrengen eventueel met leuke activiteit, of uitstapje, of begeleiding bij een binnenlandse reis.
  • Helpen met boodschappen, andere benodigdheden, koken en huishoudelijke taken.
  • Bereikbaarheid in geval van nood overdag en/of ’s nachts.

We streven naar een team dat groot genoeg is, zodat iedereen 1 – 2 keer per week ingepland wordt in een rooster en niet vaker. We stemmen het rooster zo veel mogelijk af op ieders agenda.

Pastor Eva Martens zal betrokken zijn en is contactpersoon naar INLIA. De mensen van die stichting weten uit lange ervaring hoe belangrijk het is dat een groepje mensen betrokken is bij de opvang en niet alles op de schouders van 1 of 2 personen komt.

We kunnen alleen een goede opvanglocatie zijn als we genoeg mensen vinden die willen helpen. Aanmelden kan tot vrijdag a.s., 16 september, 19.00 uur. Vrijdagavond beslissen we of het door kan gaan.

Aanmelden graag per mail via: secretariaat@dominicusamsterdam.nl (graag ook gelijk aangeven wanneer u beschikbaar bent, of wanneer juist niet en waarmee u kunt helpen)

Heeft u vragen, bel Eva Martens: 06-49393935

Hartelijke groet,
Eva Martens en het secretariaat.

Ter Apel, begin sept 2022, foto © David

*INLIA staat voor Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers, zie de INLIA-website voor meer informatie.

Actie Solidariteitsfonds: “Om nieuwe kennis ”

“Samen delen om nieuwe kennis op te doen”

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat ook weer  cursussen en andere bijeenkomsten beginnen waar je kennis of vaardigheden kunt opdoen, alleen of samen met anderen. Aan deze cursussen en bijeenkomsten zijn meestal kosten verbonden en soms ook reiskosten.
Het Solidariteitsfonds wil Dominicusgangers ondersteunen die  graag via cursussen of bijeenkomsten nieuwe kennis  of vaardigheden willen opdoen en daarvoor niet de financiële middelen hebben.

Om die ondersteuning te kunnen bieden voert het Solidariteitsfonds actie op zondag 11 en zondag 18 september 2022.
Deze tijd  maakt solidariteit met zwakkeren nog belangrijker. Laten we er met elkaar een succesvolle actie van maken.

Geven
Wilt u geven, dan is uw bijdrage welkom  op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928
t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift cursusactie 2022”. Elke bijdrage is welkom.
Geeft u liever contant dan kan dat ook in de bus van het Solidariteitsfonds achter in de kerk.

Ontvangen
Wilt u graag ontvangen, dan kunt u gebruik maken van een formulier verkrijgbaar bij de tafel van het Solidariteitsfonds in de kerk.
U kunt uw aanvraag ook mailen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl
Een aanvraag per mail kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 20 september 2022.
Vermeldt u dan bij uw aanvraag voor deze actie::
– Naam, adres, telefoon
– Uw rekeningnummer (IBAN) óf geeft u aan dat u het liever contant ontvangt.

Het Solidariteitsfonds van de Dominicus

Nieuwe Serie: Delf mijn gezicht op

Enkele jaren geleden wijdde Gerard Swüste een beschouwing aan het lied Delf mijn gezicht op. Hij schreef: “‘Opdelven’ is iets heel anders dan ‘opgraven’ of ‘opspitten’. Opdelven doe je met delfstoffen. Het gaat dus om iets kostbaars. Denk maar gerust aan goud of zilver. Zo kostbaar, zo bijzonder is dat gezicht, is elk gezicht. Maar het kostbare komt alleen aan het daglicht, als iemand anders het gaat opdelven. En zolang dat niet gebeurt is er beklemming, voel je je ongezien, niet thuis in jezelf. Daarom is de opening, tevens het refrein, niet zomaar een vraag, maar een vraag van levensbelang: de ‘ik’ wil tevoorschijn geroepen worden. Maar tot wie is die vraag gericht? Tot God? Tot mijn naaste? Tot beiden?”
Delf mijn gezicht op is een serie over gezien en gekend worden, waarbij in elke dienst steeds één lied centraal staat.

Nieuw Podiumdoek gemaakt door Jo-anne de Haan (jo-annedehaan.nl/)

Zondag 4 sept: Delf mijn gezicht op
Lezing: Lukas 10: 1-12, 17-21, Ruusbroec
Overweging door Arjan Broers

Nog maar 2,5 jaar geleden begon de coronatijd. In een mum van tijd werden we een hybride gemeenschap, met vergaderingen en groepen per zoom en gestreamde zondagse vieringen. We leerden elkaar op een nieuwe manier kennen, via het scherm. En we leerden mensen kennen die van afstand, door heel Nederland en daarbuiten, nu wekelijks met ons verbonden zijn. Want ook al zijn de beperkingen opgeheven, nog steeds zijn velen digitaal betrokken.
Kunstenaar en Dominicusganger Jo-anne de Haan maakte een doek op basis van gezichten van mensen uit de gemeenschap, beginnend bij de wekelijkse ‘Koffie met zoom’, eindigend in de zondagse vieringen in de kerk. Het doek is een ode geworden aan mensen die elkaar ook in een verwarrende tijd opzoeken en willen ondersteunen. En die daarmee, zoals in het lied gezongen wordt, elkaars gezicht opdelven en mooi maken.

Zondag 11 sept: Terwijl de boer slaapt
Lezing: Marcus 4: 26-29
Overweging door Eva Martens

In juli reed een bus vol Amsterdamse tieners naar Taizé, onder wie een aantal jonge Dominicusgangers. Het werd een week van ontmoeting met zichzelf, met jongeren uit tal van landen en, zeggen we met schroom, met God.
De jongeren delen iets van hun ervaringen in deze meditatieve viering in de stijl van het internationale oecumenische jongerencentrum. Ze delen er ook iets van de diepe stilte die ze er hebben ervaren. We lezen het verhaal van ‘het zaad dat ontkiemt en opgroeit terwijl de boer slaapt’. Eva Martens, die mee was naar Taizé, verzorgt de toespraak.

Zondag 18 sept: Ken je mij?
Overweging door Colet van der Ven

In de kantlijn van de Bijbelse psalm 139 werd dit lied, aanvankelijk ook Psalm geheten, geschreven. Een lied over gekend en bemind willen zijn. ‘In de kantlijn van psalm 139’. Dat betekent zoiets als: flitsen van gedachten, flarden van gevoelens, neergepend aan de randen van de bladzijde. Maar het betekent ook dat die flitsen en flarden een eigen opvlucht kunnen nemen. Kunnen wegwaaieren uit de kantlijn om zelf een lied te worden. Wat proberen deze oude en nieuwe psalm ons te zeggen?

Zondag 25 sept: Geef mij terug de ogen van een kind
Overweging door Michaël van der Meer

In deze dienst neemt de jaarlijkse twaalfjarigenviering een belangrijke rol in. Rupsen worden vlinders, kinderen worden jongvolwassenen. Ze verruilen de basisschool voorde middelbare school. Ze ontgroeien de beschermde wereld van het kind, maar zijn tegelijkertijd nog onvolgroeid in het verantwoordelijke bestaan van volwassenheid.
Deze overgangsfase vraagt om een rite de passage, de markering van een transformatie. Die verandering betreft echter niet alleen de paar jongeren die volgens de Tora of kerkelijke traditie volwassen worden. Ook de gemeenschap waarbinnen die stap naar een nieuw bestaan plaatsvindt, verandert mee. Kinderen worden volwassenen, volwassenen hernieuwen hun blik op God en de wereld met de ogen van een kind.

Onderhoud Dominicuskerk, sept 2022

Wellicht heeft u al een bouwkeet zien staan in de Spuistraat voor de kerk. Vanaf maandag 5 september wordt begonnen aan het onderhoud van het exterieur van het kerkgebouw. Metsel- en voegwerk worden aangepakt en ook schilderwerk. Hiervoor zal een hoogwerker gebruikt gaan worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Akerbouw BV onder leiding van Archivolt Architecten. Zie hiervoor de afbeelding van het bouwbord.

Het zal u misschien zijn opgevallen dat er nog steeds niet gewerkt is aan de vloer in de kerkzaal. Deze werkzaamheden worden uitgesteld naar volgend jaar. De proeftegels die de aannemer had laten maken zijn door de Beheercommissie en Archivolt afgekeurd. De aannemer had toen niet meer de tijd om binnen de afgesproken termijn nieuwe tegels te laten maken.

Als alles goed gaat worden ook in september de spitsbogen achter de afscheidingen aangepakt naar aanleiding van de gevallen steen. Hiervoor zal een hoge steiger in de kerk worden geplaatst.

De Beheercommissie

Zomerkoor

ZING MEE IN HET ZOMERKOOR
In de maanden juli en augustus repeteert het zomerkoor elke zondag voor de dienst, aanvang stipt om 10.00 uur. Goede zangers die vertrouwd zijn met het repertoire, worden van harte uitgenodigd om mee te zingen in het koor. Je kunt een enkele keer komen, of elke week. De muziekmappen liggen klaar!
Dit zomerkoor is actief vanaf zondag 10 juli – t/m de dienst van 28 aug, u kunt bij de gewone ingang van de kerk binnen lopen.

Rozenkransaltaar en Jozefaltaar afgezet

Op 29 juni is er links voor in de kerk, vlak voor het Rozenkransaltaar, een steen naar beneden gevallen vanuit de top van de spitboog erboven.
Er is inmiddels door deskundigen meerdere keren naar gekeken en er zijn scheuren geconstateerd in de muur boven de spitsbogen boven zowel het Rozenkransaltaar als het Jozefaltaar. Deze zijn nu beiden afgezet en uit voorzorg is een bak zand onder de beide spitsbogen neergezet.
Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Rozenkransaltaar afgezet

Uit voorzorg zijn ook de stoelen vóór het hoofdaltaar weggehaald en verzoeken we de trappen voorlopig niet als zitplaats te gebruiken.

Wij hopen op uw begrip en houden u uiteraard op de hoogte.
De beheercommissie
(Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen via het secretariaat: secretariaat@dominicusamsterdam.nl )

( voor details kunt u zoomen (rechtermuisklik op de foto en open in een nieuw tab-blad:)

Teerketelzijde
Spuistraatzijde
Teerketelzijde top spitsboog
Spuistraatzijde top spitsboog

Nieuwe Serie: Zomerdiensten 2022

In de zomer waaieren we een beetje uit, en wijken af van het vaste stramien. De diensten in Juli en augustus richten we dan ook wat anders in dan in de rest van het jaar. Het accent ligt meer op de lezingen en de voorgangers geven daarop een kort commentaar.
In de diensten zingt het Zomerkoor – u kunt meezingen (klik hier)

‘Bonte avond @ Lange Paal’ © F. Lobbrecht

Zondag 3 juli: GEEN EMMER VULLEN, MAAR EEN VUUR ONTSTEKEN
Commentaar: Colet van der Ven

De joodse hoogleraar historische pedagogiek Lea Dasberg gold als een fenomeen. Glansrijk wonnen haar betogen van de vaak onleesbare, taaie, abstracte verhandelingen van haar collegae. Het kleinhouden van kinderen beschouwde ze als een gruwel. Een slechte manier van grootbrengen die zich uiteindelijk keert tegen het kind omdat het weerloos en naïef de wereld wordt ingestuurd. Haar pedagogische alternatief maakte furore. Over het bezielde en bezielende denken van Lea Dasberg.

Zondag 10 juli: DE VOLGENDE TOON IS (VAN) GOD
Commentaar: Arjan Broers en Jan Kortie

Als je zingt, móet je déze toon wel vertrouwen. Daarna komt een volgende, van God weet waar. Stembevrijder Jan Kortie maakte er zijn levenswerk van, en ook deze zomerviering, samen met Arjan Broers. Over Bert die vals zong en de blinde Bartimeüs die schreeuwde. En over waarom we moeten blijven zingen dat de steppe zal bloeien, enthousiast. Dat betekent: in God zijn.

Zondag 17 juli: ‘WEGGAAN KUN JE BESCHRIJVEN ALS EEN SOORT VAN BLIJVEN’
Commentaar: Geeske Hovingh

Een zomerdienst over de dood. Kan dat wel? Maar loodzwaar hoeft het niet te zijn en Uitgeverij Plint heeft de mooiste gedichten over dit onderwerp verzameld in de bundel: ‘Dood gewoon gaan hemelen.’ We lezen er een paar en maken ruimte voor verdriet, reflectie en troost.

Zondag 24 juli: MEEVLIEGEN MET JONA
Commentaar: Gerhard Scholte

Zijn naam betekent ‘duif’.
Hij had een vredesduif kunnen zijn,
maar zijn vrome eigendunk maakt hem tot een brutale stadsduif.
Zijn verbeten boodschap in het grote Ninive,
klinkt als een moderne dreigtweet:
‘Nog veertig dagen, en jullie gaan eraan!’
Hoe kan het toch dat overtuigd zijn van eigen gelijk
zoveel wraakzucht teweegbrengt?!
Jona dus, ter leering ende vermaeck!

Zondag 31 juli: RUMI
Commentaar: Henk Hillenaar

In deze zomerdienst lezen we een aantal teksten van de dertiende-eeuwse Perzische dichter Rumi : één van de meest geliefde dichter van de gehele Islam en, vertaald in vele talen, momenteel één van de meest gelezen dichters ter wereld. Hij bezingt in alle toonaarden de liefde, waarin hij de aanwezigheid van het goddelijke herkent. Bij Rumi gaan menselijke liefde en goddelijke liefde naadloos in elkaar over : ‘Kijk met liefde’ zei hij, ‘en alles wordt licht.’

Zondag 7 augustus: WAT ER NIET IS VERZIN JE ZELF – OVER VERBEELDING
Commentaar: Désanne van Brederode

Overvolle luchthavens, een binnenstad vol toeristen. Tegenvallers, stress, ziekte, slecht weer, aanhoudende ruzies waarvan je op de foto’s gelukkig niets kunt zien…Reizigers en thuisblijvers die elkaar vooraf voor gek verklaren en achteraf kunnen benijden. Natuurlijk hoeft het niet zo te gaan en kan je vakantie alle verwachtingen ervan zelfs ruimschoots overtreffen. Maar reizen in de verbeelding kan hoe dan ook, altijd, ongeacht waar je je bevindt. Het talent ervoor kreeg iedereen als kind al mee. Op deze zondag een ode aan de al bijna vergeten kunst van het dagdromen.

Zondag 14 augustus: HET FEEST VAN MRS. DALLOWAY
Commentaar: Judith van der Wel

Na meerdere lockdowns voelen veel mensen niet alleen opluchting om elkaar weer te zien, maar ook ongemak. Vooral jongeren hebben er moeite mee om opnieuw hun weg te vinden in de maatschappij. In Mrs. Dalloway (1925) beschrijft Virginia Woolf hoe een vrouw, net na het einde van de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griepepidemie, weer voor het eerst een feest organiseert. Dit zet haar aan het denken over al die mensen die met hun meningen en hun manier van doen haar leven mee hebben gevormd. Een verhaal over verbondenheid en vervreemding.

Zondag 21 augustus: ALSOF IEMAND ME BIJ NAAM GEROEPEN HEEFT
Commentaar: Gerard Swüste

Er zijn momenten waarop je jezelf, je bestemming, wat je wil met je leven, ineens duidelijk voor ogen ziet. We lezen een gedicht van H.C. ten Berge bij wie zo’n moment letterlijk komt aangewaaid en een fragment van Ton van der Stap over mystiek.

Zondag 28 augustus: TROOST
Commentaar: Bettine Siertsema

Eind vorig jaar, in de donkere decemberdagen – we zaten nog midden in de Coronacrisis – verscheen de Nederlandse vertaling van het boek Troost. Als licht in donkere tijden van de Canadese politicus en schrijver Michael Ignatieff. In 17 hoofdstukken laat Ignatieff in chronologische volgorde zien hoe en waar denkers en schrijvers in de westerse wereld troost gezocht hebben, van de oudheid tot onze eigen tijd, van de psalmen tot Václav Havel. Marieke Lucas Rijneveld begint haar recente bundel Komijnsplitsers met het gedicht ‘Troostzoekers’. Hebben wij, moderne troostzoekers, wat aan de antwoorden die die denkers uit verleden en heden gevonden hebben, omdat verdriet en troost nu eenmaal van alle tijden zijn? Of leggen wij onze eigen accenten?

Herstel en groot onderhoud Adema-orgel


Zomer 2022

Vanwege een grondige onderhoudsbeurt zal het Adema-orgel vanaf maandag 27 juni deels worden gedemonteerd. Vanaf dan zal het orgel dus even niet tot klinken komen op zondagmorgen.
Naast schoonmaak en herstel van het pijpwerk zal de windvoorziening verbeterd worden. De orgelruimte zal worden gereinigd en nagekeken op houtworm en tevens zal er een nieuwe toegang worden gerealiseerd naar het zwelwerk.
Door middel van de bevestiging van een ladder aan de zijkant van het orgel zal het pijpwerk aldaar beter (lees: veiliger) bereikbaar worden.

(foto A. Broers)

De werkzaamheden zullen naar verwachting eind september zijn afgerond, waarna het orgel weer in volle glorie mag klinken.
Bij vragen of voor meer informatie kunt u bij de organist, Evert van Merode terecht ( dat kan via: secretariaat@dominicusamsterdam.nl )

Protest/hechtenis Frits ter Kuile

Frits ter Kuile zit een maand in hechtenis omdat hij protesteerde tegen de plaatsing van kernwapens door het ´Onze Vader´ te bidden bovenop een atoombom-bunker op een militair terrein. Wij delen van hem het volgende bericht:

Dag / Hello, from 4/7 – 2/8 you can reach me here by post:

Frits ter Kuile
JVA
Trierer Landstraße 64
D-54516 Wittlich
Ik hoop te waarschuwen voor het kruitvat vol kernwapens, stijgende bewapening en nieuwe kernbommen en het alternatief te promoten: de Weg van Jezus die ons aanraadt te bidden voor wie ons vervolgen, bezetten en onderdrukken, om het kwade te overwinnen door het goede. Dan worden er geen steden of continenten in as gelegd, maar kan ieder deelnemen om de tegenstander met liefde te winnen om samen te werken aan vrede, gerechtigheid en het behoud van de schepping. Ook die wijze van strijd gaat niet zonder lijden, maar veel ‘mooier’ lijden dan elkaar te doden en elkaars land te verwoesten.
Peace!
U vindt meer informatie via dit bericht:
https://korrelzout.noelhuis.nl/article/34.1/vreugde/
Of:
https://www.youtube.com/watch?v=AXMaQkDKuYY (hoe knip je NATO-draad)
https://www.youtube.com/watch?v=wrMcpFicK4c 1 minuut = genoeg
https://noelhuis.nl/wp-content/uploads/2020/07/Geen-nieuwe-kernbommen-voor-Volkel.pdf