foto-links

raamdom-gr

Doop

Soms worden er kinderen gedoopt! Dat is een feestje. Daar zijn alle kinderen bij. In de kinderdienst maken ze een cadeautje en ze houden een feestelijke optocht voor de dopelingen en hun ouders. Tijdens de doop mogen de kinderen op een kleed zitten en ze kunnen alles goed zien. Zo horen ook de nieuwe dopelingen er direct helemaal bij.

DOOP EN KINDERZEGEN

De doop is expressie en bevestiging van een persoonlijke toewending tot de geloofs- en levensweg van Jezus. De doop is een antwoord op een bewust geleefd verlangen te leven in, met en door de Eeuwige. Volwassenen worden in de Paasnacht gedoopt. Kinderen in de zondagse viering, in het midden van de gemeenschap. Aan iedere doop gaat een periode van voorbereiding voor de dopeling en/of de ouders/verzorgers vooraf.
IMG_0084 (2)
De kinderzegen is er voor wie de doop als keuze aan het kind wil laten. Nieuw leven wekt steeds weer verwondering en dankbaarheid. Graag verwelkomen we pasgeborenen op zondag in de dienst, wanneer hun ouders hen in de wereldwijde gemeenschap rond christelijke tradities introduceren. We vragen Gods zegen over kind en ouders. We scharen ons als gemeenschap rond de familie en spreken uit hen te ondersteunen in geloofsopvoeding en levensoriëntatie.

Meer informatie? Contact?
Bel de pastores. Zij zijn bij toerbeurt bereikbaar op tel. 020 622 61 71.