foto-links

raamdom-gr

12-jarigendienst

Wat wordt de wereld anders als je naar de middelbare school gaat! Huiswerk, verder fietsen, andere vrienden, heel anders leren. En ook een heel stuk dichter bij de wereld van de grote mensen! Wij vieren dat ieder jaar in de kerk. Alle twaalfjarigen staan dan zelf op het podium. Vertellen zelf hun favoriete bijbelverhaal en wat dat voor hen betekent. Je eigen verhaal krijgt daarmee betekenis voor alle andere mensen in de kerk. En weet je, alle grote mensen vinden dit geweldig! Zij pinken daar vaak een traantje bij weg. Je wordt op deze manier echt welkom geheten.

In september 2012 sloten we de 12-jarigendienst af met het ‘Indianenlied’

Met wind in de haren
en zon op je rug
ligt het land voor je open

TWAALFJARIGENVIERING

De overgang naar het voortgezet onderwijs vieren we met een dienst waarin de ‘twaalfjarigen’ hun lievelingsverhaal uit de bijbel voorlezen en toelichten. In een tweejarig catechesetraject wordt naar dit moment toegewerkt. De jongeren nemen actief deel aan de dienst. Zij worden gezegend om deze nieuwe levensfase vol goede moed aan te gaan.