foto-links

raamdom-gr

Voorgangers en gastsprekers

Voorgangers en gastsprekers

 

JUUT MEIJER
JuutJuut studeerde theologie met predikantsopleiding en pastorale psychologie aan de VU, godsdienstonderwijs en vormingswerk aan de UvA.
Ze was tussen 1983 en 1994 en is vanaf 2006 als (halftijds-)pastor verbonden aan deze levendige oecumenische gemeente, die het hart raakt en beweegt.
Juut woonde met haar gezin (man en drie kinderen) van 1994 tot 1996 met in Zuid-India, waar zij geboeid raakte door deze volstrekt andere wereld vol tegenstellingen tussen godsdiensten en culturen, kasten en levenskansen. Ze werkte in het godsdienstonderwijs (Amsterdam), toerusting en volwasseneneducatie (Driebergen) en was 12 jaar studentenpredikant voor studenten en vluchtelingstudenten uit Azië, Afrika en Latijns Amerika in Amsterdam vanwege de Protestantse Kerken (PKN).

CLAARTJE KRUIJFF
claartjeClaartje Kruijff is op 23 september 2017 gekozen als Theoloog des Vaderlands. Sinds 2009 is Claartje Kruijff als voorganger verbonden aan de Dominicus.
Claartje Kruijff studeerde psychologie in Leiden en werkte zeven jaar als consultant voor een Amerikaanse firma in Amsterdam en Londen. Ze maakte een ommezwaai en studeerde theologie aan de VU in Amsterdam. Claartje is getrouwd en moeder van drie dochters.
‘Niet religieus opgevoed heb ik als zoekende ziel mijn weg gevonden naar de kerk. En mijn zoektocht is nog lang niet afgelopen! En juist omdat ik mij zo vrij voel om dit te zeggen en te ervaren voel ik mij thuis in de Dominicus.’
Lees meer over Claartje op haar eigen website.

 

HENK HILLENAAR
henkVan 1967 tot 1979 was Henk Hillenaar lid van het eerste Liturgische Team van de Dominicus, daarna lange jaren gastpredikant. Vanaf 2010 opnieuw teamlid.
Henk volgde in Nederland en Frankrijk een jezuïetenopleiding. In 1970 verliet hij de orde, maar bleef actief in de Dominicus, een centrale plek in zijn leven, van waaruit hij de ontwikkelingen in maatschappij, kerk en eigen bestaan beleeft.
Hij werkte als journalist, presentator en vooral als docent, later hoogleraar, Franse letterkunde en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse.
Henk Hillenaar leefde vijfentwintig jaar samen met een vriend. Deze is in 2009 gestorven.

 

 

GERMAIN CREYGHTON
Dominicus Amsterdam Germain Creyghton, Yuri van der MeerNa zijn komst naar Amsterdam (2011) vond hij al snel in de Dominicus een kerkelijk thuis: door de liederen en de sfeer van meerstemmige vrijheid waarin je je als nieuwkomer meteen welkom voelt. Germain (1962) studeerde Frans in Nijmegen en theologie in Utrecht. Hij werkte als leraar op diverse middelbare scholen en is nu conrector vwo op het Coornhert Lyceum in Haarlem. Hij voelt zich aangesproken door de spiritualiteit van de Dominicanen: studieus, met open vizier zoekend naar waar de Geest te vinden is in onze snel veranderende wereld. Sinds 2012 is hij lid van het Liturgisch Team.

 

GASTSPREKER MIRJAM WOLTHUIS

MirjamMirjam Wolthuis was bijna twintig jaar als (halftijds-)pastor verbonden aan de Dominicus, ‘een plek waar het vuur om goed en waarachtig te leven steeds weer wordt opgepord.’
Studeerde theologie in Nijmegen en pastoraat in Utrecht. Na 10 jaar beleids- en coördinatiewerk bij vrouwenstudies (Radbouduniversiteit) en bestuursondersteuning (Vrije Universiteit), vond zij de weg terug naar de theologie door deze baan bij de Dominicus.
Meer informatie over Mirjam lees je op www.mirjamwolthuis.nl. Mirjam is getrouwd en moeder van twee kinderen.

 

GASTSPREKER ANDRÉ WESCHE 

Andre WescheIn 1970 leerde André Wesche als student de Dominicus kennen. Een plek waar de kerk zich vernieuwde. De eigentijdse manier van zingen en spreken boeide hem, en het luisteren naar de stem van de Verborgene, die tot bewustwording en inzet oproept en ons geweten scherpt. De mystiek-politieke navolging die Jezus opnieuw in gang zette, is voor hem een bron van inspiratie. Sinds tien jaar is hij lid van het liturgisch team.
Na zijn studie theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam werkte hij ruim twaalf jaar als pastoraal werker in de R.K. parochie te Hoorn. Daarna volgde een overstap naar de R.K. Citykerk te Amsterdam. Na zes jaar werd hij geestelijk verzorger in de psychiatrie te Castricum en Hoorn en deze functie vervult hij nog steeds.

 

GASTSPREKER GERARD SWÜSTE
Gerard portretGerard studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. Hij werkte bij de KRO-Radio en is nu met pensioen. In 1976 preekte hij voor het eerst in de Dominicus.
De Dominicus is voor hem een plek waar kerkvernieuwing door kan gaan ondanks het tegenstribbelen van kerkleiders. De Dominicus doet praktijkervaring op met de oecumene, de democratische gemeente en met het ambt, allemaal punten waarover binnen de kerken nauwelijks meer gesproken mag worden.
Voor Gerard is de Dominicus een kritische gemeente, waar veel aandacht is voor een goede verzorging van de liturgie. In het najaar van 2015 verscheen bij Skandalon zijn boek: ‘Altijd hetzelfde lied, 150 psalmen bewerkt en toegelicht’

 

 

GASTSPREKER COLET VAN DER VEN

ColetColet van der Ven studeerde orthopedagogiek en werkte enkele jaren in de hulpverlening o.a. in een jeugdgevangenis, in een opvanghuis voor drugsverslaafden in Amsterdam en als vrijwilligster met de zusters van moeder Teresa in India en Haïti. In 1985 maakte ze de omslag naar de journalistiek. Ze publiceerde in landelijke dag- en weekbladen, presenteerde het televisieprogramma ‘Het Vermoeden’ en vele radioprogramma’s. Ook heeft ze een achttal –thematische- interviewbundels op haar naam staan en een boek over de doorwerking van de slavernij in de huidige Curaçaose samenleving. Als freelance-medewerker van De Nieuwe Liefde leidt zij maandelijks in dat debatcentrum een programma over filosofie. Sinds 2007 is zij gastspreker. In de Dominicus was er met haar een   discussieavond  over de thematiek van het kwaad en in november 2015 verscheen haar boek:  Het kwaad en ik 

 

GASTSPREKER ARJAN BROERS

ColetArjan Broers is journalist, zingever en zinkrijger. Hij studeerde theologie en is zelfstandig schrijver en adviseur over vooral levensbeschouwelijke en religieuze thema’s. Hij beheert de website van Dominicaans Nederland (www.dominicanen.nl) en publiceerde onder meer Leven met Dominicus (2013), Geld en Goed. Lessen voor welwillende kapitalisten (2013), Echt zijn. Jonge mensen over leven met aandacht (2012), Een dwaas bestaan. Gerrit Poels, ‘broodpater’ (2009) en Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens (2004).
Zie ook www.arjanbroers.nl

 

 

 

GASTSPREKER AGNES GROND

 Aag2 8'11compAgnes Grond studeerde aanvankelijk biologie maar raakte gefascineerd door de vragen achter die wetenschap en studeerde  uiteindelijk af in de milieufilosofie. Tijdens een verblijf van een paar jaar met haar gezin in West-Afrika ontdekte zij hoe heerlijk zij het vond om te schrijven. Ze deed een opleiding journalistiek en was werkzaam bij verschillende tijdschriften en kranten. Jarenlang werkte zij als redacteur voor het katholieke opinieblad de Bazuin, dat na de fusie met Hervormd Nederland verder ging als VolZin. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en twee kleinkinderen.

Sinds 2005 is zij gastspreker in de Dominicus, meestal eens per jaar.  De zorgvuldigheid van de vieringen, de toewijding van de sprekers, het zingen en de combinatie van geïnspireerde verbondenheid en gewoonheid, boeien haar in de Dominicusgemeente. 

 

 

GASTSPREKER NIEK SCHUMAN
Niek Schuman
Prof.dr. N.A. (Niek) Schuman (1936) is emeritus deeltijd hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen en bijzonder hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij voorheen ook als universitair docent Oude Testament werkzaam was.
Hij is een graag geziene gastspreker in de Dominicus en ging onlangs voor in de dienst die we samen met de Studentenekklesia vierden.

 

 

 

GASTSPREKER BETTINE SIERTSEMA

portret BettineBettine Siertsema studeerde Nederlands en werkte o.a. als studiesecretaris voor Leerhuis & Viering bij het Bezinningscentrum van de VU. Ze promoveerde op een studie naar levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse Holocaust-literatuur en is nu docent geschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. Vanaf haar studententijd voelt zij zich religieus thuis in de Ekklesia Amsterdam, waar zij met enige regelmaat voorgaat.

In de liturgie die zij daar en in de Dominicus beleeft, vindt zij in het unieke samengaan van verhalen en poëzie, muziek en ritueel, een ruimte waarin vertrouwen, twijfel, verdriet en hoop naast elkaar kunnen bestaan.

 

 

 

GASTSPREKER ANNEWIEKE VROOM

Annewieke VroomAnnewieke Vroom gaat sinds 2011 jaarlijks voor in de Dominicus. Ze was van 2014 tot 2017 ook lid van het Liturgisch Team. In haar overwegingen brengt ze  elementen van binnen en buiten de christelijke traditie met elkaar in gesprek. Ze werkt als universitair docent comparatieve godsdienstwijsbegeerte aan de VU Amsterdam met een specialisme in Aziatisch denken. De Dominicus was bij haar promotie.