foto-links

raamdom-gr

Beleidsraad

Wij zijn de 6 leden van de beleidsraad van de Dominicus 2016

De beleidsraad is gekozen door de gemeente en is een verbindende schakel tussen alle werkgroepen, en voor alle thema’s en activiteiten waar wij als gemeente aandacht aan geven. De beleidsraad is uiteindelijk ook het bevoegde orgaan voor besluitvorming over beleid en financiën van de Dominicus Amsterdam.

Wilt u ons bereiken dan kan dat via het email-adres van onze voorzitter: Anne Marie Hoogland (annemariehooglandint@gmail.com) en/of via onze gegevens.

Jan, Marjanne, Petronel, Joanne, Stan (secretaris) en Anne Marie (voorzitter)

Anne Marie Hoogland, voorzitter
(06) 23 83 99 01
annemariehooglandint@gmail.com
Aandachtsveld: Pastoraat en communicatie

Jan Bade, lid DB
(020) 772 31 83 / (06) 52 50 32 07
jan.bade@gmail.com
Aandachtsveld: Liturgie en communicatie

Joanne Kruijswijk Jansen
020 675 3665
jhkj2@xs4all.nl
Aandachtsveld: Pastoraat

Stan van Walstijn, secretaris
vanwalstijn.advies@hetnet.nl

Marjanne Tamminga
m.tamminga@sinaicentrum.nl
Aandachtsveld: Liturgie en externe contacten

Petronel van Leeuwen
(06) 46 20 33 40
pjsvanleeuwen@gmail.com
Aandachtsveld: Beheer & Diaconaat