foto-links

raamdom-gr

Beleidsraad

Wij zijn de 6 leden van de beleidsraad van de Dominicus 2018

De beleidsraad is gekozen door de gemeente en is een verbindende schakel tussen alle werkgroepen, en voor alle thema’s en activiteiten waar wij als gemeente aandacht aan geven. De beleidsraad is uiteindelijk ook het bevoegde orgaan voor besluitvorming over beleid en financiën van de Dominicus Amsterdam.

Wilt u ons bereiken dan kan dat via het email-adres van onze voorzitter Jan Bade of onze secretaris Joanne Kruijswijk Jansen.

De Beleidsraad wordt gevormd door Jan Bade, Marjanne Tamminga, Joanne Kruijswijk Jansen, Geert-Jan Meijerhof, Mirjam Nieboer en Jan van der Meulen.

Jan Bade, voorzitter   020 772 31 83 / 06 52 50 32 07   jan.bade@gmail.com
Aandachtsveld: Liturgie

Joanne Kruijswijk Jansen, secretaris    020 675 3665   jhkj3@xs4all.nl
Aandachtsveld: Pastoraat en interne communicatie 

Geert-Jan Meijerhof  06 42 40 06 90   gjmeijerhof@upcmail.nl
Aandachtsveld: Beheer

Marjanne Tamminga   m.tamminga@sinaicentrum.nl
Aandachtsveld: Liturgie en externe contacten

Jan van der Meulen  06 51 28 37 87   janmeule@hetnet.nl
Aandachtsveld: Diaconaat en externe contacten

Mirjam Nieboer   06 51 49 86 10   mnieboer@planet.nl
Aandachtsveld: Beheer