foto-links

raamdom-gr

Toespraken

De overweging is na afloop van de dienst verkrijgbaar in de Dominicus tegen een kleine vergoeding. Korte tijd later wordt de overweging ook hier gepubliceerd. De titel van de overweging is aanklikbaar (.pdf).

Onze diensten zijn ook volledig online te beluisteren, zowel live als achteraf (ong. 12 maanden).
Klik daarvoor in bovenstaande menubalk op de knop ‘Luister’.

De bevrijdende hand van Judit – Bettine Siertsema (21 oktober 2018)
Judit voert haar plan uit, met strategische inzet van haar schoonheid, met onverschrokken trefzekerheid, vanuit de kracht die zij in zichzelf voelt en die toch ook van buiten komt.
De orde van dienst vindt u hier.

Judit en Holofernes – Germain Creyghton (14 oktober 2018)
In haar ontmoeting met Holofernes toont Judit haar scherpzinnigheid en strategisch inzicht. Zonder ook maar één onwaarheid uit te spreken, beantwoordt ze precies aan wat haar tegenspeler horen wil. De macht van Judit groeit in dit gevaarlijk samenspel met het geweld van Holofernes: de perfecte voorbereiding voor de uitvoering van haar plan.
De orde van dienst vindt u hier.

Het gebed van Judit – Juut Meijer (7 oktober 2018)
Met luide stem bidt Judit tot God: ‘Geef mij, weduwe, een vaste hand om uit te voeren wat ik heb bedacht.’ In haar gebed getuigt zij van een actieve vroomheid en voelt ze zich gesterkt om verantwoordelijkheid te kunnen nemen, ten behoeve van haar volk dat dreigt om te komen van honger en dorst. Voor een uitgebreide inleiding klik hier voor het Welkom.
De orde van dienst vindt u hier.

Twaalfjarigendienst – Michaël van der Meer (30 september 2018)
In deze dienst markeren en vieren we de overgang van kinderen van de basisschool naar de middelbare school. Dit jaar willen de kinderen dat graag doen in het kader van de vredesweek en vrede in de wereld. Een nieuwe generatie treedt aan.
De orde van dienst vindt u hier.

Vrede als gerechtigheid – Janneke Stegeman (23 september 2018)
Nadat Abraham zijn neef Lot heeft bevrijd van Kedorlaomer kan hij alle bezittingen van de overwonnenen bij het zijne voegen. Maar als hij de zegen krijgt van Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste, geeft hij aan niet meer te willen nemen dan rechtvaardig is.
De orde van dienst vindt u hier.

Kiezen voor vrede – Henk Hillenaar (16 september 2018)
Jezus kondigt bij zijn leerlingen aan dat hij ze zijn vrede nalaat. De vrede die de wereld niet geven kan. Als ze zich in liefde met hem verbinden zijn ze ook met de Vader verbonden. En dan ben je eigenlijk nooit meer verloren.
De orde van dienst vindt u hier.

Sjaloom voor iedereen -  Bram Grandia (9 september 2018)
“Vrede, vrede voor iedereen ver weg of dichtbij” schrijft Jesaja. Wat mensen ook doen, tot welk volk ze ook behoren, welke goden ze ook aanbeden hebben – wie nu kiest om de rechte weg te bewandelen zal rust hebben op zijn sterfbed en de vrede binnengaan.  Alleen de boosdoeners zullen geen vrede kennen.
De orde van dienst vindt u hier.

Een altaar voor de vrede -  Marcel Elsenaar (2 september 2018)
Het is ellende bij het volk van Israël. Ze worden voortdurend geplunderd door omliggende volkeren. God heeft het verbond blijkbaar opgezegd. Totdat Gideon benaderd wordt door een engel. Als zijn offer  tot zijn verwondering en schrik wordt aanvaard richt hij een altaar op met de naam: ‘de eeuwige schenkt sjaloom’.
De orde van dienst vindt u hier.

De overwegingen uit voorgaande jaren vindt u via het Archief Toespraken