foto-links

raamdom-gr

Toespraken

De overweging is na afloop van de dienst verkrijgbaar in de Dominicus tegen een kleine vergoeding. Korte tijd later wordt de overweging ook hier gepubliceerd. De titel van de overweging is aanklikbaar (.pdf).

Onze diensten zijn ook volledig online te beluisteren, zowel live als achteraf (ong. 12 maanden).
Klik daarvoor in bovenstaande menubalk op de knop ‘Luister’.

Mozes: met ongebroken oog – Claartje Kruijff (9 december 2018, 2e Advent)
Mozes is een man van onderweg. Aan het eind van zijn leven mag hij vanaf een hoge berg in de verte het Land zien waarheen hij zijn mensen is voorgegaan. Hij mag er niet in. Hij is de man van het zicht vanuit de verte. Niet de man van het resultaat. De man van gebed: van ‘geloven’ en ‘hopen’. Wij zijn allemaal als Mozes: levenslang onderweg. Ons levenspad loopt meestal anders dan we verwachtten of verbeeldden. Zien in de verte, met ongedimde blik zonder dat we weten hoe het uit zal pakken. Is dat een beangstigend perspectief of juist bevrijdend?
De orde van dienst vindt u hier.

De Ware Jakob – Gerard Swüste (2 december 2018, 1e Advent)
In de nacht vecht Jakob met een man. Jakob, meester in list en bedrog, laat zich niet overmeesteren. Hij laat zijn ware gezicht zien. Als de zon opkomt weet hij zich gewond, maar vooral gezegend. Hij krijgt een nieuwe naam, Israël, want hij heeft met God en mensen gevochten. Durven wij in onze nacht zo’n gevecht aan en op wat voor zegen durven we dan te hopen?
De orde van dienst vindt u hier.

Cantatedienst – Levenherst – Arjan Broers (25 november 2018)
Wat als Jezus niet als snotneus was vermoord, maar als tevreden oude man had mogen sterven? Wat was dan zijn boodschap geweest? Over die vraag buigt gastpredikant Arjan Broers (zelf ook een snotneus), zich in deze bijzondere viering, waarin een cantate van Bach zal klinken:
J.S. Bach, Ich will den Kreuzstab gerne tragen (BWV 56)
Bach schreef deze cantate voor 27 oktober 1726. In tegenstelling tot de meeste van zijn cantates bestaat deze cantate enkel uit recitatieven en aria’s op vrije teksten; er komt geen bijbeltekst aan te pas, ook niet in het slotkoraal. Het libretto is gebaseerd op Jezus tocht over het meer van Genezareth. Deze overtocht is een metafoor voor het leven van de mens met alle voor- en tegenspoed die daar nu eenmaal bij hoort – een ‘Kreuzstab’ die iedereen moet dragen.
De orde van dienst vindt u hier.

Zeg maar JA tegen de Levende – Juut Meijer (18 november 2018)
Dat we leven in een tijd van secularisering is geen nieuws. Het aantal kerkgangers blijkt zelfs nog sneller te dalen dan verwacht. Deze ontwikkeling heeft ook invloed op hoe van buitenaf naar religieuze tradities wordt gekeken. Ze staan steeds meer voor onbekende en voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen denkbeelden. Daarbij is er ook nog imagoschade door schandalen. Wat doet dit alles met ons? Is religie iets waar je nog bij wilt horen, waar je voor uit durft te komen? Kunnen we nog ja zeggen tegen de Levende? En is dat hetzelfde of toch anders dan ja zeggen tegen het leven?
De orde van dienst vindt u hier.

Zeg maar JA tegen een ander – Eva Martens (11 november 2018)
Als je ja zegt tegen het leven kom je vroeg of laat waarschijnlijk langs de vraag of je je leven met iemand wilt delen en zo ja met wie. En hoe dat delen er dan uitziet. In onze tijd gaan meer mensen single door het leven dan ooit. Culturele, medische en technologische veranderingen spelen een rol in of en hoe we partners kiezen en hoe lang we ermee samenleven. Geldt er nog zoiets als een inspirerend toonbeeld van echte liefde? En kan alleen gaan ook een vorm zijn van ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’?
De orde van dienst vindt u hier.

Zeg maar JA tegen een groter leven – Marcel Elsenaar (Allerzielen – 4 november 2018)
Met Allerzielen gedenken we de overledenen. Dat mensen die ons zo vertrouwd zijn er op een dag opeens niet meer zijn stelt ons voor vragen, levensvragen. Ons verstand kan er niet bij. Er is pijn, vermoeidheid en diep gemis. Maar, hoe meer mensen ons zijn voorgegaan, hoe meer het doordringt dat de dood bij het grotere geheel van leven hoort. Er is een groter perspectief, als we het kunnen zien.
De orde van dienst vindt u hier.

Zeg maar JA tegen het leven – Colet van der Ven (28 oktober 2018)
Wat betekent dat: ja zeggen tegen het leven? Is dat het leven be-amen? Amen, het zij zo, zeggen tegen het leven? Het leven van een bevestiging voorzien? Maar aan welke voorwaarden moet een leven voldoen om het te kunnen beamen? Of moet niet het leven daaraan voldoen maar wij zelf? We zullen deze vragen verkennen aan de hand Prediker en de joodse psychiater Victor Frankl, die een boek publiceerde onder de titel De zin van het bestaan.
De orde van dienst vindt u hier.

De bevrijdende hand van Judit – Bettine Siertsema (21 oktober 2018)
Judit voert haar plan uit, met strategische inzet van haar schoonheid, met onverschrokken trefzekerheid, vanuit de kracht die zij in zichzelf voelt en die toch ook van buiten komt.
De orde van dienst vindt u hier.

Judit en Holofernes – Germain Creyghton (14 oktober 2018)
In haar ontmoeting met Holofernes toont Judit haar scherpzinnigheid en strategisch inzicht. Zonder ook maar één onwaarheid uit te spreken, beantwoordt ze precies aan wat haar tegenspeler horen wil. De macht van Judit groeit in dit gevaarlijk samenspel met het geweld van Holofernes: de perfecte voorbereiding voor de uitvoering van haar plan.
De orde van dienst vindt u hier.

Het gebed van Judit – Juut Meijer (7 oktober 2018)
Met luide stem bidt Judit tot God: ‘Geef mij, weduwe, een vaste hand om uit te voeren wat ik heb bedacht.’ In haar gebed getuigt zij van een actieve vroomheid en voelt ze zich gesterkt om verantwoordelijkheid te kunnen nemen, ten behoeve van haar volk dat dreigt om te komen van honger en dorst. Voor een uitgebreide inleiding klik hier voor het Welkom.
De orde van dienst vindt u hier.

Twaalfjarigendienst – Michaël van der Meer (30 september 2018)
In deze dienst markeren en vieren we de overgang van kinderen van de basisschool naar de middelbare school. Dit jaar willen de kinderen dat graag doen in het kader van de vredesweek en vrede in de wereld. Een nieuwe generatie treedt aan.
De orde van dienst vindt u hier.

Vrede als gerechtigheid – Janneke Stegeman (23 september 2018)
Nadat Abraham zijn neef Lot heeft bevrijd van Kedorlaomer kan hij alle bezittingen van de overwonnenen bij het zijne voegen. Maar als hij de zegen krijgt van Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste, geeft hij aan niet meer te willen nemen dan rechtvaardig is.
De orde van dienst vindt u hier.

Kiezen voor vrede – Henk Hillenaar (16 september 2018)
Jezus kondigt bij zijn leerlingen aan dat hij ze zijn vrede nalaat. De vrede die de wereld niet geven kan. Als ze zich in liefde met hem verbinden zijn ze ook met de Vader verbonden. En dan ben je eigenlijk nooit meer verloren.
De orde van dienst vindt u hier.

Sjaloom voor iedereen -  Bram Grandia (9 september 2018)
“Vrede, vrede voor iedereen ver weg of dichtbij” schrijft Jesaja. Wat mensen ook doen, tot welk volk ze ook behoren, welke goden ze ook aanbeden hebben – wie nu kiest om de rechte weg te bewandelen zal rust hebben op zijn sterfbed en de vrede binnengaan.  Alleen de boosdoeners zullen geen vrede kennen.
De orde van dienst vindt u hier.

Een altaar voor de vrede -  Marcel Elsenaar (2 september 2018)
Het is ellende bij het volk van Israël. Ze worden voortdurend geplunderd door omliggende volkeren. God heeft het verbond blijkbaar opgezegd. Totdat Gideon benaderd wordt door een engel. Als zijn offer  tot zijn verwondering en schrik wordt aanvaard richt hij een altaar op met de naam: ‘de eeuwige schenkt sjaloom’.
De orde van dienst vindt u hier.

De overwegingen uit voorgaande jaren vindt u via het Archief Toespraken