foto-links

raamdom-gr

Krant

DE DOMINICUSKRANT

Op deze pagina vindt u een voorproef van de Dominicuskrant: van elke nieuwe krant de inhoudsopgave en het voorwoord.
Vragen voor de redactie? Kopij? U bereikt de redactie via:
Dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl

Klik op de omslag of volg de link!
—————————————————————–
In de Dominicuskrant van november (2019, nummer 383) spreekt Karin Kasdorp met Jeanne den Besten naar aanleiding van haar opiniestuk in Trouw met als kop: ‘Niet iedereen is zo zelfredzaam als de overheid meent’. Daarin pleit ze voor een creatievere manier om het daklozenprobleem aan te pakken. Daklozen vormen een belangrijke doelgroep voor het Open Huis dat op eerste kerstdag voor de 50e keer wordt georganiseerd. In de prachtige glossy die ter gelegenheid hiervan op 1 december wordt gepresenteerd leest u er alles over. En in de krant leest u hoe u die glossy kunt aanschaffen.

Huub Oosterhuis schreef een lied over een prachthuis en u dacht misschien meteen aan de Dominicus. Terecht natuurlijk, maar Gerard Swüste betoogt in zijn bijdrage voor ‘Tour de Chant’ dat er meer aan de hand is. Opnieuw een ‘prachtige’ liedbespreking, de 80e inmiddels.

Eva Martens en Herman Huijmans schrijven over hun retraite in een klooster waarbij ze samen met een aantal andere ‘Dominicanen’ op zoek gingen naar de bron in relatie tot de toekomst van deze gemeente. Arjan Broers kijkt met u nog eens naar wonderen in de Bijbel en Alle van Steenis blikt terug op de mandjesdienst. Verder veel aandacht voor ontwikkelingsprojecten en dames: het vrouwenweekend komt er weer aan!

Te koop vanaf zondag 3 november. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link
—————————————————————–
In de Dominicuskrant van oktober (2019, nummer 382) besteden we veel aandacht aan het overlijden van Jan Nieuwenhuis. U leest er alle toespraken in die gehouden zijn tijdens de Dankdienst. De toespraak van Henk Hillenaar tijdens deze dienst vindt u elders op deze website.

Verder is er aandacht voor de jaarplanning van het Liturgisch Team. Alle van Steenis bericht welke series we het komende seizoen kunnen verwachten.

De discussie over de toekomst van de Dominicus gaat onverdroten voort. In dit nummer een reactie op het ingezonden stuk van Bert Kuitenbrouwer in de vorige krant en in haar column geeft Eva Martens haar visie.

Ook is er aandacht voor het maatjesproject van het Leger des Heils en zijn er bijdragen van het Klimaatplatform.

Te koop vanaf zondag 6 oktober. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link
—————————————————————–
Met de Dominicuskrant van september (2019, nummer 381) start ook het nieuwe prekenseizoen. ‘Huis gezocht’ heet de serie waarmee dit seizoen wordt geopend.  Eva Martens onderzocht deze zomer hoe je je huis overzichtelijk moet houden. Colet van der Ven noteerde haar herinneringen  aan een onbezorgde jeugd in haar poëtische bijdrage over de tuin van haar vader. En zien velen de tuin ook niet als een verlengstuk van hun huis?

Verder kijken we terug op een zeer geslaagde zomeropenstelling. Gert Bremer schreef  een overweging bij een inspirerende zomerdienst en Bert Kuitenbrouwer werpt een bezorgde blik op de toekomst van de gemeente.  Genoeg te lezen dus.

Namens de redactie wens ik u veel genoegen bij het lezen. Onderweg, genietend van een mooie nazomer, thuis of lekker in de tuin.

Het ontbrak de redactie helaas aan ruimte en tijd om uitgebreid in te gaan op het overlijden van Jan Nieuwenhuis. In het volgende nummer zullen we nader op het verlies van deze inspirator van onze gemeente ingaan.

Te koop vanaf zondag 1 september. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
062019Dominicuskrant380In de Dominicuskrant van juni (2019, nummer 380) aandacht voor de Glossy van het 50ste Open huis dat we straks in december vieren. De Glossy wordt een inspiratiebron om elders in het land ook Open Huizen op te richten. Bij Henk Hillenaar riep het thema van de afgelopen diensten ‘Worden als een kind’ jeugdherinneringen op. Met name dat bijzondere boek, ‘Le petit Prince’ heeft nog steeds een speciale betekenis voor hem. Hij schreef er een artikel over. De moeite waard.
Ook vindt u weer een aflevering van de serie’ Andere godsdiensten’. Deze keer gaat het over het joodse Wekenfeest, dat dit jaar samenvalt met Pinksteren. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de maandelijkse rubrieken en berichten.

Te koop vanaf zondag 2 juni. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
052019Dominicuskrant379In de Dominicuskrant van mei (2019, nummer 379) wordt uitgebreid aandacht besteed aan het afscheid van de organist/pianist Thom Jansen.
Via een interview en een boekbespreking komt kinderboekenschrijfster Lieke van Duin aan het woord.
Verder vindt u er informatie over het Wereldhuis, een uitnodiging van het Klimaatplatform, de maandelijkse rubrieken en de berichten.
 
 
 
 
Te koop vanaf zondag 5 mei. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link
—————————————————————–
042019Dominicuskrant378Het aprilnummer van de Dominicuskrant (2019, nummer 378)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te koop vanaf zondag 7 april. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
032019Dominicuskrant377
In het maartnummer van de Dominicuskrant (2019, nummer 377) aandacht voor de serie diensten die zo mooi bij aansluit bij het thema ‘Bewegen en Bewogen worden’; deze serie richt zich op ons mens-zijn, onze onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid. Dat uit zich o.a. in ‘Werken aan Barmhartigheid en een Nieuwe Levenshouding zoeken’.
Samenwerking tussen het Liturgisch team, gerepresenteerd door de pastores Juut en Eva, de Werkgroep Diaconaat en de Werkgroep Pastoraat heeft geleid tot een aantal passende, interessante activiteiten rond het thema barmhartigheid.
De bewogenheid van Arie Kempkes uitte zich in een open brief aan de beleidsraad en gemeente. De Beleidsraad reageerde direct.

Te koop vanaf zondag 3 maart. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
022019Dominicuskrant376In het februarinummer van de Dominicuskrant (2019, nummer 376) vindt u een interview met Marinus van den Berg, een weergave van de presentatie van het boek van Jan Nieuwenhuis, een aantal oproepen zoals de oproep tot samenwerking met andere kerken, het aanpassen van ons (eet)gedrag, het meedoen aan de Eerlijke Klimaatmars, omzien naar elkaar en meer…
Ook besteden we aandacht aan de Regenboogvlaggen en de bekende maandelijkse rubrieken.
 
 
 
 
Te koop vanaf zondag 3 februari. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
122018Dominicuskrant375De Dominicuskrant 375 van december 2018 heeft als thema Hoop. De krant geeft informatie over het boek van Niek Schuman dat als leidraad fungeert voor de diensten tijdens Advent en Kerst. Er is een uitgebreid interview met Janneke Stegeman en u leest over een nieuwe uitgave met preken van Jan Nieuwenhuis. Verder veel nieuws over- en gesprekken met deelnemers van diverse werkgroepen. Nummer 375 geldt tevens voor januari en is dan ook extra dik.
 
 
De krant is vanaf 9 december verkrijgbaar, achterin de kerk, 42 pagina’s dik voor slechts € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
Dominicuskrant 374De Dominicuskrant 374 van november 2018 bevat een bijdrage van Henk Hillenaar over een avond in Paradiso met Edouard Louis, de opvolging van Emile, informatie over verschillende werkgroepen, oproepen tot deelname aan activiteiten en de vaste rubrieken. Er is speciale aandacht voor Allerzielen.
 
 
 
 
Te koop vanaf zondag 4 november. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link

—————————————————————–
Dominicuskrant 373De Dominicuskrant 373 van oktober 2018 besteedt o.a. aandacht aan de ‘Twaalfjarigendienst’, het afscheid van Emile, duurzaamheid vanuit diverse invalshoeken en een diepgaande briefwisseling tussen Jos van Remundt en een aantal Dominicusgangers. Ook de vaste rubrieken zijn natuurlijk niet vergeten.
 
 
 
 
Te koop vanaf zondag 7 oktober. Prijs € 2,50

De inhoudsopgave en het voorwoord ziet u door op de omslag te klikken, of volg deze link