foto-links

raamdom-gr

Vacatures

Vacatures voor vrijwilligers

In de Dominicus kun je als vrijwilliger je hart ophalen. Meer dan 250 mensen zijn op de een of andere manier actief. Er is genoeg te doen en je bent hartelijk welkom!

De een werkt graag een langere perioden mee in een groep, bijv. schoonmaak, klussen, of koffieschenken, de ander houdt van een eenmalige inzet en helpt mee tijdens het Open Huis, het kerstfeest dat we al sinds 1969 vieren. Weer een ander zet zich in voor een van de diaconale activiteiten die vanuit de Dominicus ontplooid worden. Het kan allemaal.

Op de website is te zien welke activiteiten er zijn.

Momenteel zijn er de volgende vacatures: 

——————————————————————- 

Werkgroep Pastoraat

In onze werkgroep zijn er vanaf december a.s. twee vacatures vanwege het vertrek van Willem Koperdraat (8 jaar lid) en Résy Bronzwaer (5 jaar lid). Daarom willen we onze werkgroep op korte termijn aanvullen met twee nieuwe mensen.

In de werkgroep pastoraat komen zowel inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot pastoraat (gemeenteopbouw, individueel, groepspastoraat) als praktische zaken van kerk-zijn aan de orde.
Wij zijn een klankbord voor de pastores en denken mee met de thema’s die zij op de agenda zetten. Een andere belangrijke activiteit is de opzet van het groepenprogramma. We hebben maandelijkse vergaderingen en af en toe is er overleg tussendoor in kleinere groepen.

Naast meedenken is er meedoen!

Wil je je tijd en kwaliteiten beschikbaar stellen voor de gemeente waarmee je je verbonden voelt, dan gaan we graag met je in gesprek. Nieuwkomers worden ook van harte uitgenodigd om te reageren. Een onbevangen kijk op alles wat er gaande is, kan onze blik verruimen.
Je krijgt er veel voor terug:
- je kunt inbrengen wat jij belangrijk vindt voor onze gemeente
- je maakt deel uit van een enthousiaste groep mensen
- je legt nieuwe contacten
- je komt erachter wat er in de werkgroepen gebeurt
- je bent betekenisvol voor onze gemeente

Meer informatie? Neem contact op met Frans Toben of Olga Wagenaar via werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

——————————————————————-

Beleidsraad

Per 1 januari a.s. ontstaat er een vacature in de Beleidsraad (BR). In verband daarmee zullen er op 25 november a.s. na de viering verkiezingen zijn, welke door Verkiezingscommissie (VK) georganiseerd zullen worden.
De BR roept in verband hiermee mensen op om zich kandidaat te stellen; dat kan door zich aan te melden bij de VK; deze aanmelding moet vergezeld gaan van een korte persoonsbeschrijving, de visie die de kandidaat heeft op de Dominicuskerk/motivatie en de functie die men ambieert. Binnen de BR zijn er de aandachtsvelden: Liturgie, Pastoraat, Diaconaat en Interne Communicatie .
Kandidaten moeten ten minste 18 jaar oud zijn. Leden van de Werkgroep Pastoraat, Diaconaat, het Liturgisch team en de Beheercommissie zijn niet verkiesbaar.

Informatie kunt u inwinnen bij de leden van de VK : Tineke Dijkstra (tineke-dijkstra@live.nl) en Jop Mendelts (jopmendelts@telfort.nl) en bij de BR.

U kunt de leden van de Verkiezingscommissie na de dienst voor het podium vinden.

Aanmeldingen moeten voor 6 november a.s. bij de commissie binnen zijn; dan sluit de termijn voor de kandidaatstelling.

——————————————————————-

Redactielid Dominicuskrant

De redactie van de Dominicuskrant is op zoek naar een nieuw lid! Als  redactie van de Dominicuskrant komen we eens per maand bij elkaar ter voorbereiding van een nieuwe krant. Dan komen de aspecten zoals (de planning van) het maandelijks interview, opzetten van bijzondere series, en meer zaken aan de orde die actueel zijn of in de toekomst actueel kunnen worden. De tijdsbesteding per maand wisselt, en varieert van twee tot vijf dagdelen. Er is een goede ondersteuning van elkaar.

Interesse? Neem contact op met Jacqueline Raeven via jacqueline@raeven.nl.
We zullen je met open armen ontvangen!

——————————————————————- 

De Kinderwerkgroep

Voor de kinderwerkgroep van de Dominicus (4-12) zijn we op zoek naar 2 vrijwilligers! Lijkt het je leuk eens per 4 à 6 weken de kinderen te begeleiden tijdens de kindernevendienst? kan je knutselen? verhalen vertellen? muziek maken? theater spelen? Alle talenten zijn welkom!

Meer weten? Je kunt contact opnemen met Jantien Brouwer via jantien.brouwer@gmail.com.

 ——————————————————————- 

De Crèche

Niet lang geleden zijn we weer begonnen – na meer dan een jaar onderbreking – met de crèche tijdens de dienst voor onze allerjongste gemeenteleden (0-4 jaar). Voorlopig doen wij dit eens in de twee weken.
De crèche maakt het mogelijk dat ouders met jonge kinderen deel kunnen nemen aan de vieringen.en we hopen op termijn de crèche weer uit te bouwen naar een wekelijkse crèche. Daarvoor hebben we mensen nodig! Wij zijn dus op zoek naar gemeenteleden/(groot)ouders/jongeren vanaf 16 jaar die af en toe een zondagochtend willen oppassen.

Interesse? Stuur dan een mailtje naar Rieke Hart via riekehart@gmail.com

 ——————————————————————-