foto-links

raamdom-gr

ANBI-gegevens

ANBI t.n.v. het Kerkgenootschap Dominicusgemeente

  • Naam: Kerkgenootschap Dominicusgemeente
  • Fiscaal nummer: 0025.63.009
  • Contactgegevens: zie onder Contact
  • Bestuurssamenstelling: zie onder Contact
  • Beleidsplan: zie onder ‘Wij zijn
  • Beloningsbeleid: de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland zijn van toepassing. Alle vrijwilligers zijn onbezoldigd
  • Doelstelling: zie onder ‘Wij doen
  • Verslag van uitgevoerde activiteiten: zie Jaarverslag 2016
  • Financiële verantwoording over 2015: klik op Jaarrekening 2015 Dominicusgemeente
  • Financiële verantwoording over 2016: klik op Jaarrekening 2016 Dominicusgemeente