foto-links

raamdom-gr

Verkoop Kerstkaarten 2019

Op 8, 15 en 22 december worden toegangskaarten uitgegeven voor de Kerstdiensten van 24 december om 19.00 uur en 22.00 uur.
Op deze dagen vindt u voor het hoofdaltaar vier tafeltjes waaraan de kaarten met gepast geld, na de dienst, gekocht kunnen worden. De kaarten kosten € 5,00 (kinderen € 2,50).

Indien u niet in de gelegenheid bent op deze zondagen zelf kaarten te kopen vraag dan een van uw mede-Dominicusgangers dat voor u te doen.

Mocht dat niet lukken dan kunt u ook kaarten per post bestellen. Stuur dan vóór 8 december (deze termijn is inmiddels verstreken maar wij hanteren deze soepel) een briefje met uw bestelling en een aan u geadresseerde en gefrankeerde envelop naar:
Secretariaat Dominicusgemeente
Spuistraat 12
1012 TS Amsterdam

en maak het verschuldigde bedrag (€ 5,00 per kaart ) over op rekening no.
NL45 ABNA 0435 6572 08, onder vermelding van ‘(aantal) kaarten voor Kerstdienst van (19.00 of 22.00) uur.

Zorgt u ervoor dat de naam op de gefrankeerde envelop en de naam van de rekening waarvan wij uw betaling ontvangen overeenkomen ? – dan kunnen wij uw bestelling en betaling koppelen.
Na ontvangst van uw bestelling en het bedrag worden u de toegangsbewijzen toegezonden.