foto-links

raamdom-gr

Stof zijt gij – een serie diensten over duurzaamheid in de veertigdagentijd

Tijdens  de Veertigdagentijd, die vanouds een tijd van bezinning en reflectie is op de wereld waarin we leven, willen we dit jaar aandacht besteden aan het thema Duurzaamheid. De vernietiging, vervuiling en uitputting van de natuur is een van de meest zorgwekkende onderwerpen geworden. Op alle mogelijke manieren staat het begrip Duurzaamheid daarom in de belangstelling: overal zijn groepen bezig met de toekomst van onze aarde in het klein en in het groot, en dat is nodig ook. Nederland heeft een nieuw ministerie voor economische zaken en klimaat, maar Trump trok zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs. De plasticsoep in oceanen en rivieren breidt zich uit, fijnstof is een groeiend probleem, net als tekort aan water.

Ook de Dominicus telt sinds vorig jaar een Werkgroep Dominicus Duurzaam die over dit onderwerp in de Dominicuskrant schrijft om de thematiek meer onder de aandacht te brengen van ieder van ons en de Dominicus als geheel.

De bijbel spreekt van het beschermen van leven. Juist in de tijd van Pasen vieren we in de Christelijke traditie de overwinning van het leven op de dood.  We zingen van liefde die duren zal en van een God  die niet laat varen wat eenmaal begon. Hoe verhoudt zich dat tot hoe wij de natuur naar ons hand zetten en de aarde uitputten?

En hoe vertaalt duurzaamheid zich naar andere aspecten van ons leven?

De lange duur lijkt op veel meer terreinen in het nauw te raken. Men spreekt van de duurzaamheid van onze economie, de arbeid en de zorg,  van relaties, kerk en geloof en van kunst en cultuur. Overal wordt bezuinigd en ingedikt. Allerlei toezeggingen, afspraken, (verblijfs-)vergunningen en contracten zijn eerder tijdelijk dan blijvend. En nu we dikwijls zoveel langer leven dan voorheen, komt ook nog de vraag op naar het ingrijpen in onze levensduur.

Deze spanning tussen tijdelijkheid, eindigheid en eeuwigheidswaarde die met het leven gegeven is, willen we overdenken. Hoe kunnen wij barmhartigheid verkondigen en gestalte geven in de wereld van nu : liefde en leven voor een langere duur. Gedurende de weken tot en met Pasen zullen we het begrip Duurzaamheid  van verschillende kanten verkennen en ons bezinnen op de ‘’lange adem’’ die in de Schrift hoog aangeschreven staat naast recht en zorg en durende liefde.

14 februari:  Aswoensdag – Mens ben je, wees gezegend  – Henk Hillenaar

Zondag 18 februari – inleiding op de serie

lezing : fragmenten van Genesis 1 en 2  voorganger : Henk Hillenaar

 

Zondag 25 februari  Duurzaamheid van relaties

Lezing:  Handelingen 8, 26 – 40?   Voorganger: Janneke Stegeman

 

Zondag 4 maart : Duurzaamheid en beheersen

Lezing: Psalm 8.  Voorganger: Christiaan M. Erwich

 

Zondag 11 maart:  Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar – over duurzaamheid en hoop

In deze viering vindt het jaarlijkse ritueel van de handwassing plaats, symbool van omkering en hoop op nieuwe toekomst.

Voorganger: Germain Creyghton

 

Zondag 18 maart:  Aarde, deze.

Lezing: Jeremia 18, Jesaja 24   Voorganger: Colet van der Ven

 

Zondag 25 maart:  Palmpasen – Duurzaam Leiderschap

In samenwerking met de Werkgroep Kind en Annigje Bos

 

 

Witte Donderdag – Janneke Stegeman en Germain Creyghton

Goede Vrijdag – Juut Meijer

Paasavond – Henk Hillenaar

Paasmorgen – Arjan Broers

 

Zondag 8 april: Beloken Pasen – Fundamenteel anders denken

Voorganger: Herman Wijffels

Na de dienst besluiten we de serie over duurzaamheid met een vegetarische lunch en een nagesprek met Herman Wijffels.