foto-links

raamdom-gr

Stichting Beheer Dominicuskerk

ANBI t.n.v. de Stichting Beheer Dominicuskerk

  • Naam: Stichting Beheer Dominicuskerk
  • Fiscaal nummer: 8188.19.753
  • Contactgegevens:  zie Bestuurssamenstelling
  • Bestuurssamenstelling:

Jan Schaart,
Jos Valke,
Jan Bade,
Stan van Walstijn,
Anne Marie Hoogland

  • Beleidsplan: De Stichting heeft ten doel ten behoeve van het kerkgenootschap de Dominicusgemeente te Amsterdam, het in eigendom verkrijgen, restaureren, in stand houden en beheren van de Dominicuskerk en pastorie aan de Spuistraat 12 te Amsterdam, alsmede het om niet ter beschikking stellen van deze kerk met pastorie aan de Dominicusgemeente.
  • Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden, de Stichting heeft geen personeel in dienst.
  • Beknopt verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording over 2013:

In de Jaarrekening 2013 sluit de balans per 31 december 2013 met een totaaltelling van € 869.240 en toont een resultaat van nihil.
Aan de voorziening Groot onderhoud is in 2013 € 40.000,00 toegevoegd.
De kascommissie heeft geen onregelmatigheden vastgesteld.

Aan groot onderhoud is in 2013 € 33.325,00 besteed.
Voegwerk aan de muren werd hersteld, en er werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van scheurvorming en afschilfering van de stenen in de binnenmuren van de traptoren.
Daarnaast werd de bliksembeveiliging geïnspecteerd en onderhoud gepleegd aan de brandmeldinstallatie.