foto-links

raamdom-gr

DEZINNEN: Geloven in de (post)moderne samenleving 6/8

Datum/Tijd
za 16-03-2019 / 10:00 - 12:30


In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit voorjaar in Amsterdam en Den Haag wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.
De leergang wordt gegeven door vooraanstaande filosofen en theologen en wordt door cursisten van de afgelopen jaren zeer hoog gewaardeerd.

Met het mysterie mag je nooit ‘klaar’ zijn’ zegt de Tsjechische Templeton Prize 2015 winnaar Tomáš Halík ergens in zijn populaire boek ‘Geduld met God’. In onze samenleving lijkt het daarentegen soms alsof het tijdperk van het mysterie en de religie (en daarmee ook christelijk geloven) door het zich gestaag doorzettend betoverend verhaal van de secularisatie voorgoed voorbij is. Wat aan religiositeit, en dan met name aan Christelijk (en Islamitisch) geloven, aanwezig is wordt vanuit dat perspectief gezien als uitdovend restant van een voorbije tijd en denktraditie.

Die visie lijkt steeds meer een versimpelde samenvatting van ontwikkelingen die geen recht doet aan een werkelijkheid die complexer, dubbelzinniger en hermetischer is. Terwijl de secularisatie doorzet toont deze meer en meer haar rafelranden en lopen ook filosofen aan tegen de grenzen die het rationalisme onafwendbaar lijkt te creëren. Tegelijk lijkt het postmodernisme haar eigen claims te ondermijnen en toont religiositeit zich in diverse gedaanten als een vitale realiteit met een groot vermogen tot creatieve én destructieve adaptaties en transformaties. Een inleidende leergang die daarop focust is in onze tijd op zijn plaats.

Zie het programma hier

Programma:
26/1: Wat heeft de moderniteit met de godsdienst gedaan?, Prof Dr. André Cloots
2/2: Marchel Gauchet – De onttovering van de wereld en de dynamiek van de transcendentie, Dr. Stijn Latré
16/2: Charles Taylor – wat is secularisatie, Dr. Stijn Latré
23/2: Richard Kearney – transcendentie in de seculiere tijd – over vreemdelingen en vluchtelingen, Prof. dr.Laurens ten Kate
9/3: Catherine Keller – God in ontwikkeling, Drs. Trees van Montfoort
16/3: Kathryn Tanner – Toekomst van Christelijke Traditie, Dr. Akke van der Kooi
23/3: Rowan Williams – Het onuitputtelijke mysterie van de werkelijkheid, Prof. dr. Stephan van Erp
30/3: God als binnenbrekende en vernieuwende kracht, Prof. dr. Erik Borgman

Kosten € 200,- voor hele cyclus bij inschrijving voor 20 januari 2019. Na 20/1: € 225- voor hele
cyclus. Kosten per los college (als er plaats is): € 30,- (reductie voor kleine beurs mogelijk).

De leergang is een initiatief van DEZINNEN, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog Den Haag en is bedoeld als inleiding of opfrisser voor professionals en belangstellenden op WO/HBO -niveau. Meer info/opgave:  www.dezinnen.nl of info@dezinnen.nl

Leerganglocaties:
Amsterdam: Dominicus Amsterdam, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam (10.00-12.30u):(ca. 8 min van Amsterdam CS)
Den Haag: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag (14.00-16.30u) (ca. 10 min van Den Haag CS, parkeergelegenheid)

Deze cursus zal in de Dominicus worden gegeven. Aan de cursus kunnen mensen van elders meedoen, maar ook Dominicusgangers kunnen deelnemen (en mocht u graag meedoen maar is het bedrag voor u aan de hoge kant, neem dan contact op met de pastores of het solidariteitsfonds).