foto-links

raamdom-gr

za 23-03-2019

Een bijzondere uitvoering van de Matthäus Passion

csm_Peter_Gertner_-_Crucifixion_Goede_Vrijdag_Cropped-1_70ed82a262Op zaterdag 23 maart 2019 zal een bijzondere uitvoering plaatsvinden van Bachs Matthäus Passion. De Dominicuskerk zal die dag het decor zijn van Bachs meesterwerk, in een unieke bewerking met een Nederlandse Verteller. Omdat we alleen de meest toegankelijke delen zullen instuderen en uitvoeren, èn omdat we deze zullen uitvoeren met hulp van een Verteller in de onvergelijkelijke Dominicuskerk, zal het concert ook bijzonder geschikt zijn voor een publiek dat nog niet zo bekend is met de Matthäus Passion. De ervaring leert dat de uitvoering zelfs zeer geschikt is voor kinderen, omdat het verhaal heel begrijpelijk maar niet kinderachtig verteld wordt.

Matthäus Passion met verteller Aanvang 16.30 uur tot 19.00 uur Toegang €12.50 Toegangskaarten bestellen https://singalongevents.nl/product/toegangskaarten-matthaus-passion-scratch/ NEDERLANDS PROJECTKOOR Alt: Marie Anne Jacobs Bas: Bas Kuijlenburg Orkest: Con Sequenza Verteller: David Schiethart Koor: Nederlands Projectkoor Dirigent Martin van der Brugge


zo 24-03-2019

Kerk

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom. Zodra de webredactie meer informatie heeft ontvangen vindt u dat op deze plek.


ma 25-03-2019

Meditatie op maandag

Elke maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk theegedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geïnteresseerd is, kan zich op elk moment aansluiten na vooraf even contact te hebben opgenomen. Begeleiding: Riet Spierings Geen meditatie in de maanden juli en augustus en op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage € 2,- per keer


za 30-03-2019

DEZINNEN: Geloven in de (post)moderne samenleving 8/8

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit voorjaar in Amsterdam en Den Haag wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’. De leergang wordt gegeven door vooraanstaande filosofen en theologen en wordt door cursisten van de afgelopen jaren zeer hoog gewaardeerd. Met het mysterie mag je nooit ‘klaar’ zijn’ zegt de Tsjechische Templeton Prize 2015 winnaar Tomáš Halík ergens in zijn populaire boek ‘Geduld met God’. In onze samenleving lijkt het daarentegen soms alsof het tijdperk van het mysterie en de religie (en daarmee ook christelijk geloven) door het zich gestaag doorzettend betoverend verhaal van de secularisatie voorgoed voorbij is. Wat aan religiositeit, en dan met name aan Christelijk (en Islamitisch) geloven, aanwezig is wordt vanuit dat perspectief gezien als uitdovend restant van een voorbije tijd en denktraditie. Die visie lijkt steeds meer een versimpelde samenvatting van ontwikkelingen die geen recht doet aan een werkelijkheid die complexer, dubbelzinniger en hermetischer is. Terwijl de secularisatie doorzet toont deze meer en meer haar rafelranden en lopen ook filosofen aan tegen de grenzen die het rationalisme onafwendbaar lijkt te creëren. Tegelijk lijkt het postmodernisme haar eigen claims te ondermijnen en toont religiositeit zich in diverse gedaanten als een vitale realiteit met een groot vermogen tot creatieve én destructieve adaptaties en transformaties. Een inleidende leergang die daarop focust is in onze tijd op zijn plaats. Zie het programma hier Programma: 26/1: Wat heeft de moderniteit met de godsdienst gedaan?, Prof Dr. André Cloots 2/2: Marchel Gauchet – De onttovering van de wereld en de dynamiek van de transcendentie, Dr. Stijn Latré 16/2: Charles Taylor – wat is secularisatie, Dr. Stijn Latré 23/2: Richard Kearney – transcendentie in de seculiere tijd – over vreemdelingen en vluchtelingen, Prof. dr.Laurens ten Kate 9/3: Catherine Keller – God in ontwikkeling, Drs. Trees van Montfoort 16/3: Kathryn Tanner – Toekomst van Christelijke Traditie, Dr. Akke van der Kooi 23/3: Rowan Williams - Het onuitputtelijke mysterie van de werkelijkheid, Prof. dr. Stephan van Erp 30/3: God als binnenbrekende en vernieuwende kracht, Prof. dr. Erik Borgman Kosten € 200,- voor hele cyclus bij inschrijving voor 20 januari 2019. Na 20/1: € 225- voor hele cyclus. Kosten per los college (als er plaats is): € 30,- (reductie voor kleine beurs mogelijk). De leergang is een initiatief van DEZINNEN, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog Den Haag en is bedoeld als inleiding of opfrisser voor professionals en belangstellenden op WO/HBO -niveau. Meer info/opgave:  www.dezinnen.nl of info@dezinnen.nl Leerganglocaties: Amsterdam: Dominicus Amsterdam, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam (10.00-12.30u):(ca. 8 min van Amsterdam CS) Den Haag: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag (14.00-16.30u) (ca. 10 min van Den Haag CS, parkeergelegenheid) Deze cursus zal in de Dominicus worden gegeven. Aan de cursus kunnen mensen van elders meedoen, maar ook Dominicusgangers kunnen deelnemen (en mocht u graag meedoen maar is het bedrag voor u aan de hoge kant, neem dan contact op met de pastores of het solidariteitsfonds).


zo 31-03-2019

Kerk

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom. Zodra de webredactie meer informatie heeft ontvangen vindt u dat op deze plek.


ma 01-04-2019

Meditatie op maandag

Elke maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk theegedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geïnteresseerd is, kan zich op elk moment aansluiten na vooraf even contact te hebben opgenomen. Begeleiding: Riet Spierings Geen meditatie in de maanden juli en augustus en op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage € 2,- per keer


za 06-04-2019

Matthäus-Passion Vocaal Ensemble Fioretto | Het Promenade Orkest | Thijs Kramer

2019 MP poster3aDirigent Thijs Kramer zal de Matthäus-Passion van Bach uitvoeren in de Dominicuskerk in Amsterdam. Tientallen keren vertolkte Thijs Kramer de Matthäus-Passion, vele malen met KCOV Excelsior in het Concertgebouw. In 2007 ontving hij hiervoor de bronzen Concertgebouwpenning. Ook vertolkte hij de Matthäus-Passion met andere koren, zoals de Nederlandse Händelvereniging, het Baarns Concertkoor en Ex Animo te Leiden. Bij de befaamde uitvoeringen van Piet van Egmond zat hij aan het orgel. Kenmerkend voor uitvoeringen o.l.v. Thijs Kramer is zijn veerkrachtige, tekstgeoriënteerde interpretatie. In het jaar 2000 promoveerde hij op een proefschrift over Bach. Medewerkenden : Vocaal Ensemble Fioretto, Bert van de Wetering (Christus), Marten Smeding (Evangelist), Elma van den Dool (sopraan), Martine Straesser (alt), Erik Janse (tenor) en Bas Kuijlenburg (bas), Jeugdkoor Waterland, Het Promenade Orkest, Jan Jansen en Wybe Kooijmans continuo, Kaartverkoop en Info. : www.vocaalensemblefioretto.nl  


zo 07-04-2019

Kerk

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom. Zodra de webredactie meer informatie heeft ontvangen vindt u dat op deze plek.


zo 07-04-2019

Matthäus Passion: Cantatrix | Apollo ensemble |Hans Leenders

Voor de muziekliefhebber is de passietijd een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Een maand lang domineert Bach de muziekagenda. Vermoeiend? Zeker. Vervelend? Nooit. Hoe vaker je de Matthäus-Passion hoort, hoe groter het raadsel wordt – en hoe intenser de bewondering. Hoe is het mogelijk dat muziek die je zo goed kent je steeds weer zó treft? Hoe komt dat juist wij, zo massaal warmlopen voor Bachs grootste passie?…………. Ook dit jaar presenteert Cantatrix o.l.v. Hans Leenders samen met het Apollo Ensemble de Matthäus. Koor en orkest zijn voortreffelijk op elkaar ingespeeld, wat extra bijdraagt aan de zeggingskracht van Bachs monumentale compositie. Evangelist: Marcel Beekman, Christus: Pierre Mak, alt: Margot Oitzinger, bas: Frans Fiselier, tenor: Falco van Loon, sopraan: Katharine Fuge. Dirigent: Hans Leenders. Tickets: www.cantatrix.nl  


ma 08-04-2019

Meditatie op maandag

Elke maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk theegedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geïnteresseerd is, kan zich op elk moment aansluiten na vooraf even contact te hebben opgenomen. Begeleiding: Riet Spierings Geen meditatie in de maanden juli en augustus en op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage € 2,- per keer


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10