foto-links

raamdom-gr

wo 14-11-2018

Begeerte, geweld en religie - de mimetische theorie

Dit is de vierde en laatste avond in deze reeks. Onderwerp van de avond:

Religie en Christendom: leven zonder zondebokken

Kern van Girards theorie is dat het christendom het zondebokmechanisme heeft onthuld. We kunnen heden ten dage niet meer geloven dat zondebokken schuldig zijn. Het gevolg is dat een belangrijke manier waarop mensen zich van oudsherre tegen het geweld hebben kunnen beschermen wegvalt. Wij moeten het nu doen zonder riten of mythen, we moet het in onze tijd helemaal zelf doen. Onder leiding van: Berry Vorstenbosch Begeleiding: Olga Wagenaar            


wo 14-11-2018

Nieuwe invalshoeken bij duurzaam en gezond leven

Een tweede serie studie-avonden in het najaar, in het kader van ons zoeken naar een duurzame en ecologische levensstijl, gaat over voedingspatronen, voedselproductie en onze fysieke en mentale gezondheid. Er zijn sprekers en we kunnen ook zelf aan het woord komen. Deze avond: Theo Mulder (Symphony of soils) over tuinen en boerderijen als apotheken van de toekomst; Plaats: pastorie Dominicus (grote zaal), Spuistraat 12. Tijd: 19.30-21.30 uur. Voor de kosten vragen we een kleine bijdrage naar draagkracht (max. € 5 per keer). Informatie en opgave bij: Wilbrord Braakman of Kees Sluis. De andere bijeenkomsten zijn op 19/9, 17/10 en 19/12


do 15-11-2018

Ouderendag - gespreksgroep

'Dan wordt u  gezegend  met een lang leven in het land dat de Eeuwige, uw God, u geven zal' staat er in Exodus 20 : 12. Maar hoe ziet dat land er dan uit? Hoe vullen we dit leven in, en welke vragen stellen we aan onszelf en anderen? Drie bijeenkomsten volgend op de Ouderendag, waarin we zullen spreken over ouder worden en onze beleving ervan, gebruikmakend van de Bijbel, poëzie en beeld. Dit is de tweede  bijeenkomst van een reeks van 3. De derde bijeenkomst is gepland op 29 november Begeleiding: Juut Meijer Plaats: pastoraatskamer Informatie en opgeven:  Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage € 2,-


do 15-11-2018

Repetitie Dominicuskoor

Elke donderdagavond van 8 tot 10 uur repeteert het Dominicuskoor in de kerk. De liederen voor de zondag worden geoefend en er wordt gewerkt aan nieuw repertoire. Dirigent is Arjan van Baest. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Je kunt vrijblijvend 1 of 2 repetities meemaken. Kom gerust een keer langs. De kerk is gewoonlijk open vanaf 19.40u. Er is dan koffie en thee. Meer informatie over het koor is HIER te vinden.


zo 18-11-2018

Kerk

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom. Zodra de webredactie meer informatie heeft ontvangen vindt u dat op deze plek.


zo 18-11-2018

Gemeentemiddag: Levenslange reizen, pleisterplaatsen voor de ziel in de Dominicus

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. Ga met ons mee langs de beelden van hoop. Met deze twee zangregels uit een kinderlied voor de veertigdagentijd willen wij u uitnodigen voor de gemeentemiddag van zondag 18 november a.s.. Vanuit onze eigen ervaring en beleving als Dominicus-gangers willen we samen op reis gaan. Het gaat daarbij eerst om het delen van de ervaringen uit heden en verleden, maar vervolgens zoeken we ons vooral een weg naar de onbekende verte. Aan het eind van de middag hopen we deze gedeelde ervaringen samen te vatten in een aantal inspirerende beelden voor de toekomst van onze Dominicus gemeente. Om goed toegerust te worden voor deze reis naar de toekomst bieden wij u een aantal pleisterplaatsen waar u even op adem kunt komen. In wisselende kleine groepjes kunt u met elkaar verdieping zoeken vanuit een gedicht, een beeld, een lied, een kort verhaal, een preekcitaat of simpelweg de schoonheid van het kerkgebouw. De lunch staat voor u klaar om 12.30 uur. Om 13.30 uur beginnen we met een kennismakingsspel gevolgd door een korte inleiding op het thema. Vanaf 14.00 uur kunt u drie pleisterplaatsen aandoen. Om 15.15 uur sluiten we dit gezamenlijk af en daarna staat de borrel klaar. Namens de beleidsraad Joanne Kruijswijk Jansen, Marcel Elsenaar, Jan van der Meulen  


ma 19-11-2018

Meditatie op maandag

Elke maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk theegedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geïnteresseerd is, kan zich op elk moment aansluiten na vooraf even contact te hebben opgenomen. Begeleiding: Riet Spierings Geen meditatie in de maanden juli en augustus en op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage € 2,- per keer


di 20-11-2018

Joods leerhuis - Exodus

Exodus, boek van de Uittocht, volgens het Joods Leerhuis Bijbellezen met hart, ziel en verstand: dat is wat we doen bij het Joods Leerhuis. Samen lezen we het boek Exodus met de daarbij behorende commentaren van grote Joodse denkers. Onze aanpak is zó dat de eigen vragen en ervaring van de deelnemers over het gelezene uitgangspunt voor de gesprekken zijn. Hierdoor worden deze oude teksten naar onze tijd gehaald en blijken verrassend actueel te zijn! Max. aantal deelnemers 20.  Men is niet verplicht elke dinsdagmiddag aanwezig te zijn. Begeleiding: ds Kees Schakel, Anne-Marie Hauer en Betsie Wessendorp In de grote zaal van de pastorie


di 20-11-2018

Paulus, een Jood geraakt door Jezus - Bijbellezen

Bij het lezen van de Handelingen der apostelen leerden we Paulus kennen als gedreven evangelist en reiziger na zijn ‘grote ommekeer’, maar ook als brievenschrijver. We gaan verder met het lezen van een van de brieven, die Paulus schreef aan de Galaten. Belangrijke kwesties komen aan de orde in deze brief: hoe moeten de mensen in deze gemeenschappen leven? Trouw aan de Tora: wat betekent dat voor de niet Joodse nieuwkomers in deze gemeenten? Paulus schrijft en denkt vanuit zijn Jood-zijn, zijn Joodse opvoeding en de Joodse denkwereld van zijn tijd. We gaan met elkaar op onderzoek uit hoe dat toen ging en hoe wij daar zelf nu tegen aan kijken. Vandaag, 16 oktober houdt Paulus-kenner Patrick Chatelion Counet een inleiding. De avonden zijn open voor een ieder die een of meerdere keren wil meelezen. Begeleiding: Anne-Marie Hauer, Betsie Wessendorp en Juut Meijer Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - olgawagenaar@dominicusamsterdam.nl Kosten:  € 5,- per keer.


wo 21-11-2018

Sacred Dance

'....... Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal mij het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde' (Gnesis 9:13). De regenboog is het teken van verbindinng, zoals de kleuren samen een regenboog vormen, vormen wij met al onze onderlinge verschillen een danskring. Er wordt gedanst in de prachtige kerk. Begeleiding: Lies Salzmann Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage: € 2,- per keer


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10