foto-links

raamdom-gr

zo 06-01-2019

Presentatie boek Jan Nieuwenhuis

BIJ TIJ EN ONTIJ – Preken op hoop en zegen door Jan Nieuwenhuis Op 6 januari [Driekoningen] na de dienst in de Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam, verschijnt het laatste boek van dominicaan Jan Nieuwenhuis, kort voor zijn 95e geboortedag (op 31 januari). 'Bij tij en ontij’ bevat preken uit de laatste jaren dat hij als prediker in de Amsterdamse Dominicus actief was. Jan Nieuwenhuis (•1924) was 50 jaar verbonden aan de Dominicuskerk in Amsterdam. Uit zijn latere preken heeft hij er 25 gekozen, tot slot de laatste, toen hij 90 werd. Preken vooral – maar niet alleen – over Johannes, zijn patroon, zijn inspiratiebron, beiden nu der jaren zat. In diens bijbelboeken leest Jan Nieuwenhuis wat Johannes heeft gezien en hoe hij met de vinger op de lippen ook weet te zwijgen over wat te groot voor woorden is. Een mooi en warm geschenk ook voor NA Driekoningen. PLUS 50 jaar historie van de Dominicuskerk en een portret van de hoogbedaagde predikbroeder. Zie ook HIER voor meer informatie over het boek. 136pp, 15x20cm, geïll., €15,- Verkrijgbaar bij de Dominicus Boekentafel En bij: Boekhandel Kirchner, info@boekhandelkirchner.nl, tel: 0206244449, Leliegracht 36, 1015DH Amsterdam


ma 07-01-2019

Meditatie op maandag

Elke maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk theegedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geïnteresseerd is, kan zich op elk moment aansluiten na vooraf even contact te hebben opgenomen. Begeleiding: Riet Spierings Geen meditatie in de maanden juli en augustus en op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage € 2,- per keer


zo 13-01-2019

Kerk

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom. Zodra de webredactie meer informatie heeft ontvangen vindt u dat op deze plek.


ma 14-01-2019

Meditatie op maandag

Elke maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk theegedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geïnteresseerd is, kan zich op elk moment aansluiten na vooraf even contact te hebben opgenomen. Begeleiding: Riet Spierings Geen meditatie in de maanden juli en augustus en op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage € 2,- per keer


zo 20-01-2019

Kerk

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom. Zodra de webredactie meer informatie heeft ontvangen vindt u dat op deze plek.


ma 21-01-2019

Meditatie op maandag

Elke maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk theegedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geïnteresseerd is, kan zich op elk moment aansluiten na vooraf even contact te hebben opgenomen. Begeleiding: Riet Spierings Geen meditatie in de maanden juli en augustus en op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage € 2,- per keer


za 26-01-2019

DEZINNEN: Geloven in de (post)moderne samenleving 1/8

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit voorjaar in Amsterdam en Den Haag wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’. De leergang wordt gegeven door vooraanstaande filosofen en theologen en wordt door cursisten van de afgelopen jaren zeer hoog gewaardeerd. Met het mysterie mag je nooit ‘klaar’ zijn’ zegt de Tsjechische Templeton Prize 2015 winnaar Tomáš Halík ergens in zijn populaire boek ‘Geduld met God’. In onze samenleving lijkt het daarentegen soms alsof het tijdperk van het mysterie en de religie (en daarmee ook christelijk geloven) door het zich gestaag doorzettend betoverend verhaal van de secularisatie voorgoed voorbij is. Wat aan religiositeit, en dan met name aan Christelijk (en Islamitisch) geloven, aanwezig is wordt vanuit dat perspectief gezien als uitdovend restant van een voorbije tijd en denktraditie. Die visie lijkt steeds meer een versimpelde samenvatting van ontwikkelingen die geen recht doet aan een werkelijkheid die complexer, dubbelzinniger en hermetischer is. Terwijl de secularisatie doorzet toont deze meer en meer haar rafelranden en lopen ook filosofen aan tegen de grenzen die het rationalisme onafwendbaar lijkt te creëren. Tegelijk lijkt het postmodernisme haar eigen claims te ondermijnen en toont religiositeit zich in diverse gedaanten als een vitale realiteit met een groot vermogen tot creatieve én destructieve adaptaties en transformaties. Een inleidende leergang die daarop focust is in onze tijd op zijn plaats. Zie het programma hier Programma: 26/1: Wat heeft de moderniteit met de godsdienst gedaan?, Prof Dr. André Cloots 2/2: Marchel Gauchet – De onttovering van de wereld en de dynamiek van de transcendentie, Dr. Stijn Latré 16/2: Charles Taylor – wat is secularisatie, Dr. Stijn Latré 23/2: Richard Kearney – transcendentie in de seculiere tijd – over vreemdelingen en vluchtelingen, Prof. dr.Laurens ten Kate 9/3: Catherine Keller – God in ontwikkeling, Drs. Trees van Montfoort 16/3: Kathryn Tanner – Toekomst van Christelijke Traditie, Dr. Akke van der Kooi 23/3: Rowan Williams - Het onuitputtelijke mysterie van de werkelijkheid, Prof. dr. Stephan van Erp 30/3: God als binnenbrekende en vernieuwende kracht, Prof. dr. Erik Borgman Kosten € 200,- voor hele cyclus bij inschrijving voor 20 januari 2019. Na 20/1: € 225- voor hele cyclus. Kosten per los college (als er plaats is): € 30,- (reductie voor kleine beurs mogelijk). De leergang is een initiatief van DEZINNEN, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog Den Haag en is bedoeld als inleiding of opfrisser voor professionals en belangstellenden op WO/HBO -niveau. Meer info/opgave:  www.dezinnen.nl of info@dezinnen.nl Leerganglocaties: Amsterdam: Dominicus Amsterdam, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam (10.00-12.30u):(ca. 8 min van Amsterdam CS) Den Haag: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag (14.00-16.30u) (ca. 10 min van Den Haag CS, parkeergelegenheid) Deze cursus zal in de Dominicus worden gegeven. Aan de cursus kunnen mensen van elders meedoen, maar ook Dominicusgangers kunnen deelnemen (en mocht u graag meedoen maar is het bedrag voor u aan de hoge kant, neem dan contact op met de pastores of het solidariteitsfonds).


zo 27-01-2019

Kerk

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom. Zodra de webredactie meer informatie heeft ontvangen vindt u dat op deze plek.


ma 28-01-2019

Meditatie op maandag

Elke maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk theegedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geïnteresseerd is, kan zich op elk moment aansluiten na vooraf even contact te hebben opgenomen. Begeleiding: Riet Spierings Geen meditatie in de maanden juli en augustus en op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage € 2,- per keer


di 29-01-2019 - vr 01-02-2019

Kloosterbezoek Egmond

Ook dit jaar willen we met een groep uit de Dominicus een paar dagen verblijven in de Adelbertabdij in Egmond. Dit is een benedictijnenabdij in Egmond-Binnen. We zoeken daar naar stilte en spiritualiteit, onder andere door het bijwonen van diensten. 's Avonds ontmoeten wij elkaar om even uit te wisselen. Begeleiding: Olga Wagenaar Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Kosten € 150,-


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10