foto-links

raamdom-gr

zo 18-03-2018

Kennismakingsbijeenkomst

Hoe functioneert de Dominicus? Welke activiteiten vinden er plaats en hoe kan ik daar in meedoen? Welke historie heeft de Dominicus? Heeft u deze en mogelijk ook nog andere vragen, dan ben je welkom op de kennismakingsbijeenkomst aansluitend op de dienst, in de grote zaal van de pastorie. De koffie en thee staan klaar. Info: Gabrielle van Zaalen - g.vzaalen@live.nl


zo 18-03-2018

Schipholwake te Badhoevedorp

Na de dienst: bustocht naar Justitieel Centrum Schiphol. Wake van overweging, gebed en gezang en een ommegang rond het detentiecentrum. Hier zitten vluchtelingen opgesloten, die Justitie wil uitzetten maar die niet terug kunnen naar hun land. Met wakes wordt een teken van solidariteit gegeven aan deze mensen achter de gevangenismuur. Opgave: tot kort voor busrit mogelijk bij Kees Sluis (sluiskimm@planet.nl) of persoonlijk bij het Informatiepunt. Busrit: € 5 à €10 (naar draagkracht)


ma 19-03-2018

Meditatie op maandag

Iedere maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk thee gedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geinteresseerd is kan zich op elk moment aansluiten, na vooraf even contact te hebben opgenomen. Er is geen meditatie op tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en in de maanden juli en augustus. Informatie en begeleiding: Riet Spierings - rietspierings@planet.nl


wo 21-03-2018

Studiegroep: Ecologie-kosmos-Dominicus

De tweede avond van de maandelijkse, open lees- en studiegroep in de pastorie, om in de radicaal veranderende maatschappij een eigen, meer ecologisch verantwoorde koers te vinden. We kiezen relevante delen van een boek of een artikel, maken er een kleine syllabus van. We denken aan fragmenten van de encycliek Laudato Si, uit boeken van Carolyn Steel, Barbara Marx Hubbard en Jan-Paul van Soest. Geef uw belangstelling en ideeën alstublieft tevoren door aan Kees Sluis (sluiskimm@planet.nl).              


do 22-03-2018

Repetitie Dominicuskoor

Elke donderdagavond van 8 tot 10 uur repeteert het Dominicuskoor in de kerk. De liederen voor de zondag worden geoefend en er wordt gewerkt aan nieuw repertoire. Dirigent is Arjan van Baest. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Je kunt vrijblijvend 1 of 2 repetities meemaken. Kom gerust een keer langs. De kerk is gewoonlijk open vanaf 19.40u. Er is dan koffie en thee. Meer informatie over het koor is HIER te vinden.


zo 25-03-2018

Kerk: Palmpasen – Duurzaam Leiderschap

Een viering met de kinderen waarin we stilstaan bij de andersoortige leider die Jezus is: Geen leider zoals een romein, hoog te paard, die belastingen heft, heerst met grote woorden en geweld, een leider die bij een optocht graag bewonderd wordt. Jezus is het tegenovergestelde: een zachtaardig kwetsbare leider op een armoedig ezeltje, dienend, met oog voor wie in de drukte staat (zoals Zacheus in de boom). Een leider wiens liefde en inspiratie duurzaam is.   In samenwerking met de Werkgroep Kind en Annigje Bos   Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche, brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.  


zo 25-03-2018

Gespreksgroep Wereldliteratuur

We zetten onze verkenningen van interessante en mooie literatuur uit velerlei culturen en tijden voort. We lezen en bespreken vandaag de  'De rauwe hemel' van Emiliano Monge. De volgende en laatste bespreking is op 6 mei in de zaal van de pastorie. Contactpersoon en begeleiding Leo van Zoen Aanmelden via: marileo@ziggo.nl Kosten € 8,- voor vier keer


ma 26-03-2018

Meditatie op maandag

Iedere maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk thee gedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geinteresseerd is kan zich op elk moment aansluiten, na vooraf even contact te hebben opgenomen. Er is geen meditatie op tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en in de maanden juli en augustus. Informatie en begeleiding: Riet Spierings - rietspierings@planet.nl


ma 26-03-2018

Vergadering beleidsraad

Deze vergadering is openbaar en geïnteresseerde bezoekers van de Dominicus zijn hierbij van harte welkom zonder opgave vooraf. De vergaderingen vinden altijd plaats in de pastorie van 20.00 – 22.00 uur, behalve het coördinerend overleg, dat tussen 19.00 en 20.00 uur plaatsvindt. Overzicht van de vergaderdatums: - de beleidsraad komt bijeen op 22 jan, 26 febr., 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni, 27 augustus, 24 september, 29 oktober,  26 november en 17 december. - het voor- en najaarsoverleg van de beleidsraad met de werkgroepen wordt georganiseerd op  11 april en 14 november.    


di 27-03-2018

Joods leerhuis - Genesis

Samen lezen we het boek Genesis met de daarbij behorende gebundelde Joodse commentaren. Onze aanpak is zó dat de eigen vragen en ervaring van de deelnemers over wat ze hebben gelezen, uitgangspunt voor de gesprekken zijn. Hierdoor worden deze oude teksten naar onze tijd gehaald en blijken verrassend actueel te zijn! We starten op 10 oktober met een introductiebijeenkomst, waarin we de werkwijze en begrippen van het Joods Leerhuis uiteenzetten. Volgende bijeenkomst: 10 april. Plaats:  in de grote zaal van de pastorie, Spuistraat 12. Begeleiding: Ds. Kees Schakel. Informatie en opgeven: Anne-Marie Hauer via a_mhauer@hotmail.com of Betsie Wessendorp via piet.smit2000@planet.nl


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10