foto-links

raamdom-gr

do 09-11-2017

Dominicus eetgroep

Goed om weer eens andere mensen te spreken en samen te eten. We eten in de keuken of in de grote zaal. Een handje meehelpen bij de voorbereiding en het opruimen is gewenst. Je bent zeer welkom! Informatie en opgeven bij Astrid Philips via astrid-philips@hotmail.com Bijdrage € 5,- per keer


vr 10-11-2017

Tieners in de Dominicus

Leuke activiteiten, praten, koken en eropuit. Iedereen uit de eerste drie klassen vo is welkom. Volgende bijeenkomst is 16 december. Opgeven via groepsapp: 06- 50633622 Informatie: Astrid Philips 06-21695472


zo 12-11-2017

Kerkdienst in de serie waarin het menselijk lichaam centraal staat met Arjan Broers

Wat was het eerste dat de mens deed, volgens de verbeelding van Genesis? Eerst gaf de mens alles een naam. Toen verlangde de mens gezelschap. Vervolgens leerden zij goed en kwaad onderscheiden. En daarna bedekten we onze geslachtsdelen. Voor God hoeft dat niet zo nodig, maar wij vinden het doorgaans prettiger. En dat is niet voor niets. Lezing: Genesis 2,25 - 3,21 Gastpredikant: Arjan Broers   In de maanden oktober en november is er in de Dominicus een serie diensten, rondom het thema: het menselijk lichaam. We proberen stil te staan bij de manier waarop verschillende delen van ons lichaam dienstbaar zijn bij de verwezenlijking van een menselijk, liefdevol, op God gericht bestaan. Omgekeerd verkennen we ook hoe ons lichaam vindplaats van God kan zijn.   Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche, brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.


ma 13-11-2017

Meditatie op maandag

Iedere maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk thee gedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geinteresseerd is kan zich op elk moment aansluiten, na vooraf even contact te hebben opgenomen. Er is geen meditatie op tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en in de maanden juli en augustus. Informatie en begeleiding: Riet Spierings - rietspierings@planet.nl


di 14-11-2017

Joods leerhuis - Genesis

Samen lezen we het boek Genesis met de daarbij behorende gebundelde Joodse commentaren. Onze aanpak is zó dat de eigen vragen en ervaring van de deelnemers over wat ze hebben gelezen, uitgangspunt voor de gesprekken zijn. Hierdoor worden deze oude teksten naar onze tijd gehaald en blijken verrassend actueel te zijn! We starten op 10 oktober met een introductiebijeenkomst, waarin we de werkwijze en begrippen van het Joods Leerhuis uiteenzetten. Volgende bijeenkomsten: 28 november, 12 december, 16 en 30 januari, 13 en 27 februari, 13 en 27 maart en 10 april. Plaats:  in de grote zaal van de pastorie, Spuistraat 12. Begeleiding: Ds. Kees Schakel. Informatie en opgeven: Anne-Marie Hauer via a_mhauer@hotmail.com of Betsie Wessendorp via piet.smit2000@planet.nl


di 14-11-2017

Geloof en gezin - voorleven en doorgeven

Je neemt je kind(eren) af en tot of vaker mee naar de kerk. Sommigen laten hun kinderen dopen. En, doe je (er) nog wat aan thuis? Speelt geloven een rol in de opvoeding? Kom je eraan toe, en hoe dan? Misschien kunnen we van elkaar leren en ook wat literatuur raadplegen over nieuwe vormen en rituelen. Maar allereerst stellen we elkaar de vraag: Hoe zit het met jouw eigen geloofsleven. Volgende datum: 23 januari Opgeven en contact: Claartje Kruijff - claartje kruijff@ziggo.nl Bijdrage: 2 euro


di 14-11-2017

Handelingen van de apostelen (vervolg Bijbelleesavonden)

Wat gebeurde er met de volgelingen van Jezus nu hun meester er niet meer was? Lukas schreef na zijn evangelie een vervolgboek over hoe het verhaal verder ging met de apostelen. De schijnwerpers richten zich vooral op Petrus en Paulus. Onvermoeibaar en vol geestdrift zetten zij zich in om het verhaal van Jezus verder te brengen. We gaan met elkaar op onderzoek uit hoe dat toen ging en hoe wij daar zelf nu tegen aan kijken. We doen dat weer aan de hand van verschillende sprekers. Je kunt per keer meedoen of alle keren komen. Thema: De roeping van Saulus Inleider: Anton Wessels Lezen: Handelingen hoofdstuk 9 t/m 11 Volgende bijeenkomsten, 28 november, 12 december, 16 en 30 januari, 13 en 27 februari. Plaats: grote zaal van de pastorie Contactpersoon en opgeven: Anne-Marie Hauer - a_mhauer@hotmail.com Bijdrage 3 euro per keer.


wo 15-11-2017

Sacred Dance

Kom dansen in de kring. We dansen de levenscirkel. Symbool voor je innerlijke kracht, welke verbonden is met de aarde en het universum. plaats: kerkzaal Informatie en opgeven: Lies Salzmann liesliesje@hotmail.com kosten € 2,- per keer


za 18-11-2017

Mozart en Rutter: Concertkoor GrootNoord,

Project12-1 o.l.v. Marcel den Dulk, Orkest NASKA, Solisten-ensemble GrootNoord toegang: € 25.-   voorverkoop:   €20,- via website www.grootnoord.nl W.A. Mozart - Krönungsmesse De Krönungsmesse dankt de naam waarschijnlijk aan de feestelijke uitvoering in Praag onder leiding van Salieri (Musikdirektor/dirigent van de kroningsfestiviteiten bij de kroning van Leopold II tot Koning van Bohemen in 1791). De opdrachtgever stelde voor deze opdracht een dwingende voorwaarde: de mis mag niet langer dan drie kwartier duren. Dat klopt: de Krönungsmesse is kort en uitbundig muziekstuk. Heel toegankelijk en echt een lust voor het oor! John Rutter – Magnificat Rutter is inmiddels een bekend componist van koorwerken, waaronder het Requiem en het Magnificat uit 1990. In zijn composities gebruikt hij invloeden uit de Engelse, Franse en Duitse koortradities, zelfs ook uit de popmuziek en jazz. Dit laatste blijkt vooral uit zijn gebruik van asyncopische ritmes. Twee jaar geleden voerde GrootNoord succesvol Rutters Mass of the Children uit. Het Magnificat is een vrolijke en uitbundige compositie, vol opzwepende en elkaar afwisselende maatsoorten. Het werk kan gekenschetst worden als een afwisselende compositie vol klankschoonheid en sfeer, waarin lyriek en ontroering elkaar afwisselen. Het was een langgekoesterde wens van Rutter om een Magnificat te componeren, hij vond zijn inspiratie in muziek uit Spanje, Mexico en Porto Rico. Daar gaan de mensen in de feestdagen rondom Maria de straat op om feest te vieren met zang, dans en optochten. Deze beelden van viering in de openlucht hebben hem tijdens het componeren de swung gegeven die je in het Magnificat beleeft. Het Magnificat — voor solo sopraan en koor — is een uitdagend en dankbaar stuk om in te studeren en voor het publiek een swingend luisterfeest!    


zo 19-11-2017

Kerk 'Handen en voeten' met Rikko Voorberg

Een avontuur. Een dienst die een verrassing wordt. De PopUpKerk is een open sociale club waar samen gegeten wordt en gedronken. Een experiment waar  grote en kleine levensbelangen besproken worden. Een broedplaats waar aan ideeën ook handen en voeten groeien. Gastpredikant: Rikko Voorberg   Lichaam - Dominicusserie In de maanden oktober en november beginnen we in de Dominicus een nieuwe serie diensten waarin het menselijk lichaam het centrale thema zal zijn. We proberen stil te staan bij de manier waarop verschillende delen van ons lichaam dienstbaar zijn bij de verwezenlijking van een menselijk, liefdevol, op God gericht bestaan, terwijl ons lichaam omgekeerd ook vindplaats is van God.   Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche, brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.


1 2 3 4 5 6 7 8 9