foto-links

raamdom-gr

ma 29-10-2018

Meditatie op maandag

Elke maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk theegedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geïnteresseerd is, kan zich op elk moment aansluiten na vooraf even contact te hebben opgenomen. Begeleiding: Riet Spierings Geen meditatie in de maanden juli en augustus en op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage € 2,- per keer


ma 29-10-2018

Vergadering beleidsraad

Deze vergadering is openbaar en geïnteresseerde bezoekers van de Dominicus zijn hierbij van harte welkom zonder opgave vooraf. De vergaderingen vinden altijd plaats in de pastorie van 20.00 – 22.00 uur, behalve het coördinerend overleg, dat tussen 19.00 en 20.00 uur plaatsvindt. Overzicht van de vergaderdatums: - de beleidsraad komt bijeen op 22 jan, 26 febr., 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni, 27 augustus, 24 september, 29 oktober,  26 november en 17 december. - het voor- en najaarsoverleg van de beleidsraad met de werkgroepen wordt georganiseerd op  11 april en 14 november.    


wo 31-10-2018

Begeerte, geweld en religie - de mimetische theorie

Dit is de derde avond in een reeks van vier Onderwerp van deze avond: In het tweede hoofdwerk van Girard, God en Geweld, wordt de aandacht verlegd naar de antropologie. Hoe gingen ‘primitieve volkeren’ om met het probleem van het geweld? Het antwoord van Girard is – kanalisering van geweld gebeurde steeds in de vorm van het aanwijzen van een zondebok. Onder leiding van Berry Vorstenbosch Begeleiding: Olga Wagenaar De laatste avond wordt gehouden op 14 november  


do 01-11-2018

Ouderendag - Gespreksgroep

'Dan wordt u  gezegend  met een lang leven in het land dat de Eeuwige, uw God, u geven zal' staat er in Exodus 20 : 12. Maar hoe ziet dat land er dan uit? Hoe vullen we dit leven in, en welke vragen stellen we aan onszelf en anderen? Drie bijeenkomsten volgend op de Ouderendag, waarin we zullen spreken over ouder worden en onze beleving ervan, gebruikmakend van de Bijbel, poëzie en beeld. Dit is de eerste bijeenkomst van een reeks van 3. De andere bijeenkomsten zijn op 15 en 29 november Begeleiding: Juut Meijer Plaats: pastoraatskamer Informatie en opgeven:  Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage € 2,-  


do 01-11-2018

Repetitie Dominicuskoor

Elke donderdagavond van 8 tot 10 uur repeteert het Dominicuskoor in de kerk. De liederen voor de zondag worden geoefend en er wordt gewerkt aan nieuw repertoire. Dirigent is Arjan van Baest. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Je kunt vrijblijvend 1 of 2 repetities meemaken. Kom gerust een keer langs. De kerk is gewoonlijk open vanaf 19.40u. Er is dan koffie en thee. Meer informatie over het koor is HIER te vinden.


zo 04-11-2018

Kerk

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom. Zodra de webredactie meer informatie heeft ontvangen vindt u dat op deze plek.


zo 04-11-2018

Ensemble Cantatrix met het Requiem van Fauré

cantatrix klein (002)Cantatrix staat stil bij het einde van WO I met één van ’s werelds mooiste én beroemdste werken: het Requiem van Fauré. Fauré's 'Requiem' is een hoogtepunt in de muziekgeschiedenis. Zijn ingetogen, maar tegelijk meeslepende dodenmis  vormt samen met Howells Requiem, de  “Songs of Farewell” van Hubert Parry en Lux Aeterna van Elgar, het programma Lux Aeterna. Het gerenommeerde ensemble Cantatrix (prijswinnaar in Italië) voert dit programma uit samen met Theo Jellema: orgel, Robbert Muuse: bariton, Pierre Mak: bas en Mette Rooseboom: sopraan. tickets: www.cantatrix.nl

Cantatrix ticket 420x2175px Faure nov2018 (002)


ma 05-11-2018

Meditatie op maandag

Elke maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk theegedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geïnteresseerd is, kan zich op elk moment aansluiten na vooraf even contact te hebben opgenomen. Begeleiding: Riet Spierings Geen meditatie in de maanden juli en augustus en op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage € 2,- per keer


di 06-11-2018

Joods Leerhuis Exodus

Exodus, boek van de Uittocht, volgens het Joods Leerhuis Bijbellezen met hart, ziel en verstand: dat is wat we doen bij het Joods Leerhuis. Samen lezen we het boek Exodus met de daarbij behorende commentaren van grote Joodse denkers. Onze aanpak is zó dat de eigen vragen en ervaring van de deelnemers over het gelezene uitgangspunt voor de gesprekken zijn. Hierdoor worden deze oude teksten naar onze tijd gehaald en blijken verrassend actueel te zijn! Max. aantal deelnemers 20.  Men is niet verplicht elke dinsdagmiddag aanwezig te zijn. Begeleiding: ds Kees Schakel, Anne-Marie Hauer en Betsie Wessendorp In de grote zaal van de pastorie


di 06-11-2018

Paulus, een Jood geraakt door Jezus - Bijbellezen

Bij het lezen van de Handelingen der apostelen leerden we Paulus kennen als gedreven evangelist en reiziger na zijn ‘grote ommekeer’, maar ook als brievenschrijver. We gaan verder met het lezen van een van de brieven, die Paulus schreef aan de Galaten. Belangrijke kwesties komen aan de orde in deze brief: hoe moeten de mensen in deze gemeenschappen leven? Trouw aan de Tora: wat betekent dat voor de niet Joodse nieuwkomers in deze gemeenten? Paulus schrijft en denkt vanuit zijn Jood-zijn, zijn Joodse opvoeding en de Joodse denkwereld van zijn tijd. We gaan met elkaar op onderzoek uit hoe dat toen ging en hoe wij daar zelf nu tegen aan kijken. Vandaag, 16 oktober houdt Paulus-kenner Patrick Chatelion Counet een inleiding. De avonden zijn open voor een ieder die een of meerdere keren wil meelezen. Begeleiding: Anne-Marie Hauer, Betsie Wessendorp en Juut Meijer Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Kosten:  € 5,- per keer


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10