foto-links

raamdom-gr

do 31-10-2019

Ouderenmiddag met als thema: Bezieling/ enthousiasme

Wat bezielt je in het leven, wat heeft je ziel aangeraakt zodat je op een ander spoor kwam, een keuze hebt gemaakt, in beweging kwam. We willen deze middag elkaar vertellen over onze bezieling in de zin van enthousiasme, geïnspireerd zijn, misschien zelfs wel over onze bevlogenheid.

Zijn er vanuit ons gesprek ook belangrijke uitspraken, wijsheden die we aan anderen door zouden willen geven?

De middag begint om 12.30 uur met een lunch, daarna is er een programma waarin we zelf veel aan het woord kunnen komen.

Eigen bijdrage: 5 euro

Opgeven:  werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl


do 31-10-2019

repetitie Dominicuskoor

In de Dominicus zingen we lekker veel. Teksten van onder andere Huub Oosterhuis, Jannet Delver, Gerard Swüste, Sieds Prins en Juut Meijer op muziek gezet door Bernard Huijbers, Thom Jansen, Antoine Oomen, Tom Löwenthal en Mariette Harinck. Meer informatie lees je hier.

Het koor zingt iedere zondag en repeteert iedere donderdagavond onder leiding van Arjan van Baest. Daarnaast zingt een wisselende delegatie van het koor bij huwelijksvieringen en begrafenissen in de Dominicus. Zo nu en dan treden we op bij vieringen en bijeenkomsten elders. De koorrepetities zijn wekelijks op donderdagavond in de kerk van 20-22 uur en op zondagochtend voor de viering vanaf 10.15 uur.

Het koor staat altijd open voor nieuwe zangers en zangeressen. Heb je belangstelling? Dan ben je van harte welkom om op donderdag een keer mee te repeteren en de sfeer op het koor te proeven. Vanaf 19.45 uur is er koffie.


vr 01-11-2019

Mantrazingen rond Allerzielen o.l.v. Jan Kortie

Alleen muziek kan over de dood praten
(André Malraux)

Zingen voor onze dierbare overledenen, dat is misschien wel het beste wat we nog voor hen kunnen doen. En als we dat samen doen dan is dat troostend en verbindend.
Dat is, kort samengevat, de insteek van een bijzondere avond in onze kerk. Jan Kortie leidt al bijna twintig jaar drukbezochte maandelijkse mantrazang-avonden in en buiten Amsterdam, getiteld ‘Het Lied van de Ziel’, en aardig wat Dominicusgangers hebben daar al kennis mee gemaakt. Tijdens die avonden worden er eenvoudige, mooie liederen gezongen, met weinig woorden, deels heel verstild, deels uitbundig, op teksten uit allerlei culturen en tradities. Tussendoor is het steeds even stil, waardoor het zingen, dat vaak spontaan meerstemmig wordt, een nog diepere uitwerking heeft.

Op of rond Allerzielen wordt er plaats ingeruimd om al zingend de doden te gedenken. De aanwezigen schrijven dan aan het begin van de avond een (voor)naam op een briefje dat vervolgens wordt opgehaald. Halverwege de avond worden al deze namen voorgezongen en de aanwezigen zingen dan tussendoor een steeds terugkerend refrein. Daarna volgt minutenlang ‘Als alles duister is’. Dit hele ritueel wordt ingebed in een aantal andere mooie liederen. Het is stemmig, maar niet zwaar.

De vaste thuisbasis voor Het Lied van de Ziel is de Amstelkerk. Maar voor deze Allerzielen-avond heeft Jan Kortie gekozen voor de Dominicuskerk. En in overleg met het Liturgisch Team is besloten om voor deze gelegenheid alle Dominicusgangers van harte uit te nodigen en dat te onderstrepen door hen 30% korting te geven op de toegangsprijs voor de avond.

Om je op te geven voor deze avond ga je naar www.jankortie.nl

• Klik op de knop online reserveren.
• Kies dan bij stap 1 Het Lied van de Ziel en vink de datum 1 november aan.
• Vul bij de volgende stappen naam en e-mail adres in en eventuele introducées.
• Voer bij stap 4 de volgende kortingscode in: Allerzielen2019
• Na betaling via iDEAL wordt de bevestiging automatisch verzonden naar het ingevoerde mailadres.


za 02-11-2019

Romantische reis langs koormuziek uit de 19e en 20e eeuw

Concert ‘Romantische reis langs koormuziek uit de 19e en 20e eeuw’

Een verrassend en lichtvoetig programma met een selectie uit koorwerken van

Anton Bruckner, Edward Elgar, Jean Sibelius, Antonin Dvorak, Clara Schumann en Eric Whitacre.

 

Uitvoerenden

Gaasperdams Gemengd Koor onder leiding van dirigent Frank Hameleers

Thieng-Uun Hiu – Viool

Mark Noppen – Viool

Jeroen Koopman – Piano en Orgel

Toegang

Volwassenen €12 – kinderen tot 14 jaar €6,00

Kaarten verkrijgbaar bij de ingang van de kerk voor aanvang van het concert.

Website: http://www.gaasperdamsgemengdkoor.nl


zo 03-11-2019

Kerkdienst in de serie over emoties: Verdriet. Allerzielen

Verdriet is de keerzijde van liefde; liefde die pijn doet omdat we degene die we liefhebben zo node missen. In de Bijbel komen we wonderlijke verhalen tegen waarin de dood wordt overwonnen, waarin de dood maar een tijdelijke ‘slaaptoestand’ is die met een eenvoudig woord teniet gedaan kan worden. Maar wat kunnen we daar vandaag mee, hoe kunnen we troost vinden in die verhalen juist wanneer we in deze viering de namen noemen, hardop of in stilte, van degenen die we hebben verloren, die niet meer wakker zullen worden hoe graag we dat ook zouden willen? In de laatste van de serie over emoties verkennen we verdriet. Ieders verdriet is uniek, zoals geen twee liefdes hetzelfde zijn. Toch delen we de ervaring met allen en is de traditie van Allerzielen en de soortgelijke en vroegere vormen van dit feest eeuwenoud en universeel: samen te gedenken, verdriet en verhalen te delen, het leven te vieren, met elkaar verbonden te zijn en met hen die we missen.

Lezing: Johannes 11: 1-44

Overweging door Eva Martens

DSC05600 (1)

Kleed
Ook dit jaar willen we doorgaan met het kleed voor de doden, die niet met foto en naam in het boek staan. Die misschien nooit in de Dominicus zijn geweest. Van wie misschien het graf geruimd is, van wie de as verstrooid is, of van wie we niet eens weten waar ze zijn gestorven. Het zullen geen bekende personen zijn, maar meestal de haast vergeten namen die alleen nog in ons hart leven. We tillen die naam dan even uit de vergetelheid. Ook dit jaar zal het kleed bij Allerzielen op het podium hangen. Onderaan in het donkerblauw staat de zin: ‘Ooit zal ik staan in licht’.

DSC05596

Als u de naam van de betreffende persoon of personen in het wit borduurt op een donkerblauw of zwart stukje stof zullen we zorg dragen voor het netjes opbrengen daarvan, zodat elk jaar het licht in het donker krachtiger wordt. Wie niet kan borduren, wie niemand kent die dat voor hem of haar kan doen, die neemt contact op met het secretariaat. Dus: Alleen de naam, roepnaam of lievelingsnaam (het gaat om namen die niet in het boek staan), niet te groot, geen letters groter dan 3 centimeter. Doe de borduursels in een envelop in de rode zuil achterin de kerk. (of lever ze in bij de secretaris of koster). Dat kan tot en met zondag 27 oktober.

 

 

 

 

 

 

Iedere zondag om 11 uur is er een viering  met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst, eens in de 2 weken crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.

 

 


zo 03-11-2019

Bespreken van de toespraak over verdriet

In de serie toespraak uit de serie ‘emoties’ staat vandaag ‘verdriet’ centraal. Dit is een emotie die we allemaal kennen. Misschien wilt u reageren op wat er in de toespraak over is gezegd en ook horen hoe andere Dominicusbezoekers reageren. U bent welkom in de grote zaal om 12.30 uur. Degene die de toespraak heeft verzorgd is ook aanwezig en is benieuwd naar uw reacties.


zo 03-11-2019

UVE en Photonen: Vespers van Rachmaninov

Photonen en het Utrechts Vocaal Ensemble o.l.v. Jeroen Spitteler brengen de Vespers van Rachmaninov. Rachmaninov liet zich voor dit prachtige werk inspireren door de muziek uit de Russisch-orthodoxe kerk. Solisten zijn Maria de Moel (mezzosopraan) en Maarten Stevens (tenor).

Na de eerste uitvoering van de Vespers in 1915 was het enthousiasme van het publiek zo groot dat er onmiddellijk extra concerten werden ingelast. Met de Vespers creëerde Rachmaninov een klassiek meesterwerk voor koor. Het is direct geïnspireerd op de gezongen nachtelijke paaswake van de orthodoxe liturgie die het opstandingsfeest inluidt. Rachmaninov gebruikte de hymnen uit de Russische kerk maar creëerde ook vernieuwende klanken door het samenbrengen van muziek uit de oosterse en westerse traditie. Dit alles balde hij samen in een uur muziek die zowel monumentaal klinkt als verstild, zowel melancholisch als feestelijk.

De gecombineerde krachten van het Utrechts Vocaal Ensemble en van Photonen uit Amsterdam, beide o.l.v. Jeroen Spitteler, staan garant voor onvergetelijke uitvoeringen. Daarnaast zullen beide ensembles zich kort presenteren met een eigen afwisselend programma, met werk van Pärt, Kreek, Holst en Duruflé.

Solisten bij Rachmaninov: Maria de Moel (mezzosopraan) en Maarten Stevens (tenor)

Toegang

Normaal € 15 online / € 16 aan de zaal

Korting  (CJP, Stadspas, studenten) € 10 online  / € 12 aan de zaal

[Stadspas = met groene stip]

Kind tot 15 jaar € 5 online / € 6 aan de zaal

Kaartverkoop en meer info: http://www.photonen.nl/concerten

 


ma 04-11-2019

Meditatie op maandag

Elke maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt – met wie dat wil – gezamenlijk theegedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geïnteresseerd is, kan zich op elk moment aansluiten na vooraf even contact te hebben opgenomen.

Begeleiding: Riet Spierings

Geen meditatie in de maanden juli en augustus en op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag.

Op dit moment is de meditatiegroep vol, er kunnen geen deelnemers meer bij.

Informatie en opgeven: Olga Wagenaar – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

Bijdrage € 2,- per keer


ma 04-11-2019

Dominicus Duurzaam: Hebzucht als deugd

Hebzucht als deugd

In de loop van onze geschiedenis heeft zich een curieus feit voltrokken: de hebzucht werd tot aan de Middeleeuwen een ondeugd genoemd, maar snel daarna een te waarderen hartstocht. Meer aanschaffen dan je strikt nodig hebt, een kwakkelende economie er bovenop helpen door meer te consumeren is heden ten dage geen ‘zonde’ maar deugd. Parallel aan deze ontwikkeling is de hoogte van het Bruto Binnenlands Product de maat van een gelukkige samenleving en is de ideale mens de ondernemende burger geworden. In zijn veel geroemde boek Hebzucht schetst dr. Jeroen Linssen de ontwikkelingsgeschiedenis van dit verlangen naar meer. We komen Thomas van Aquino tegen, Luther en Calvijn, Adam Smith, John Keynes en andere huidige invloedrijke economen. Het boek vraagt geen bijzondere voorkennis. Het biedt een verbluffende en verontrustende kijk op de huidige tijd en indirect zegt het ook veel over de klimaatcrisis. We willen er in drie bijeenkomsten over van gedachten wisselen.

Begeleiding: Tom Kroon

Bijdrage voor thee en koffie: 2 euro

Opgeven: werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl


wo 06-11-2019

Sacred dance

Dansen met de jaargetijden.
We laten ons inspireren door de seizoenen.
We dansen de uitbundigheid van de zomer,
het loslaten in de herfst en naar binnenkeren in de winter.
Begeleiding: Lies Salzmann
Eigen bijdrage euro 2
Opgeven: werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam – Olga Wagenaar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10