foto-links

raamdom-gr

za 20-04-2019

Paasnachtviering

Overweging: Claartje Kruijff Thema: Wachten in de tussenruimte. Al die keren, periodes in onze levens waarin het oude ons niet meer lijkt te passen en we (al dan niet noodgedwongen) verder moeten zonder dat we weten hoe dat nieuwe leven eruit ziet. Je kunt die periodes als stilstand ervaren en ze duren vaak langer dan je wilt. Maar in het ongewisse, onbekende van die tussenruimte gebeurt er vaak meer dan je denkt. Sterker nog, misschien denderen we te vaak maar door en hebben we deze tussenruimte harder nodig dan dat we zelf weten. Ook is er een muzikale omlijsting van de muzikant Paul Hagayi. Paul is geboren in de Democratic Republic of Congo (DRC). Muziek is zijn passie en helpt hem zich staande te houden. Zijn eerste album kwam in 2015 uit en heet ‘Ntarindi Zina’ Een opname van Paul Hagayi:  https://www.youtube.com/watch?v=Gmn_D9nOMEI&feature=youtu.be En natuurlijk is het Dominicuskoor present en zijn er ook liederen waarbij iedereen van harte uitgenodigd is om mee te zingen. Jongeren brengen het licht binnen.


za 20-04-2019

Extra Collecte

Zoals gebruikelijk in de diensten met Pasen is er één collecte, waarvan wij de opbrengst in tweeën delen. Eén gedeelte is bestemd voor de Dominicus. Het andere gedeelte is bestemd voor twee projecten in Afrika.

 Het eerste betreft een project waarmee nieuwe stenen kookkachels aan vrouwen van een Maasai-stam in het noorden van Tanzania beschikbaar worden gesteld. Dat voorkomt het koken op houtvuur, wat slecht is voor de gezondheid en nadelig voor het milieu.
Het tweede project betreft de aanschaf van een schoolbus ten behoeve van gehandicapte en kleine kinderen in Kinoni in Oeganda. Om zo ook voor hen het volgen van onderwijs mogelijk te maken. Tevens zal deze bus dan gebruikt worden om acute patiënten zoals ouderen en zwangere vrouwen naar het ziekenhuis te kunnen vervoeren.
Met uw bijdrage helpen wij deze projecten dit mogelijk te maken.
PROJECT AANSCHAF SCHOOLBUS Stichting KinoniKids is sinds ruim een jaar een geregistreerde stichting die zich inzet voor de armste  kinderen van de nieuwe APEX kleuter- en lagere school. Een school die openstaat  voor alle geloven en rangen en standen in de gemeenschap. Deze school staat in Oeganda in de gemeenschap Kinoni. Voor de armste kinderen heeft de stichting sponsoren gezocht om het schoolgeld te betalen. Inmiddels zijn dat 50 sponsoren. De stichting heeft ook financieel bijgedragen aan de bouw van deze school. Deze is binnen twee jaar gerealiseerd. Al het geld is door diverse acties van de stichting verdiend. In januari 2019 starten de laatste groepen van de school. De school is dan bijna compleet. De wens van de gemeenschap is ook om een paar lokalen voor kinderen met een beperking te bouwen. Maar voordat het zover is wil de gemeenschap heel graag een goede bus om deze gehandicapte kinderen en de allerkleinsten naar school te vervoeren  zodat zij ook kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Deze bus zal ook worden ingezet om de ouderen, de zwangere vrouwen en de acute patiënten die het vervoer niet kunnen betalen  naar het ziekenhuis, dat 35 km. verderop ligt, te brengen. De bus kost ongeveer €15.000,00 Als u met uw maandelijkse extra collecte een kleine bijdrage voor de aanschaf van deze bus zou willen leveren zou dat fantastisch zijn. Als u meer wilt lezen over onze stichting dan vindt u informatie op de website: www.kinonikids.nl Bankrekening: NL17 RABO 0323 7320 11 ten name van Stichting KinoniKids.   PROJECT STENEN KOOKKACHELS MAASAI-VROUWEN Het project om kookkachels te leveren aan Maasai-vrouwen in de Maasai-gemeenschap of gezinnen in Mwanga en Same districten in Tanzania wordt geïnitieerd door zuster Rose Daudi Mmbaga. In de gemeenschappen van Mwanga en Same districten in Noord-Tanzania, was er een probleem dat Maasai-vrouwen die vuurhout gebruikten om te koken en kookten ze hun voedsel in een gevaarlijke omgeving. Dat veroorzaakte verschillende gezondheidsproblemen, zoals oogproblemen, hoesten, griep en ook tuberculose TB. Ook leidden deze problemen tot de ontwikkeling van ondervoeding voor hun kinderen. Het gevolg is dat de Maasai-vrouwen slecht vertegenwoordigd zijn in banen met invloed. Veel van de Maasai-vrouwen werken bijvoorbeeld als dagloners of met de verkoop van kleine spullen op markten zoals tabak en andere hebben helemaal geen werk. Deze situatie heeft van generatie op generatie invloed gehad op de Maasai-vrouwen, aangezien ze dagelijks met hun kinderen in ziekenhuizen verbleven voor oog- en borstproblemen en ondervoeding voor hun kinderen. Dit project is gericht op het verkrijgen van een fonds om de stenen kachels te kopen die aan de Maasai-vrouwen worden geleverd of voor een klein bedrag te kopen. Dit betekent voor de gezinnen en families van deze vrouwen verbetering van leven en gezondheid om hun dagelijkse activiteiten te kunnen verrichten. Tevens komt het de verbetering van het plaatselijke milieu ten goede. Ze kunnen deze kachels in eigen productie maken door kleine groepen te vormen uit de grote families die een voorbeeldexemplaar krijgen en zo een kans krijgen om kennis te vergaren over hoe de kachels gemaakt moeten worden. De geformeerde groepen maken dan de kachels en verkopen ze aan de andere families voor een goedkope prijs, wat hen ook zal helpen om hun levensstandaard te verbeteren. De kosten voor de kachel zijn afhankelijk van de grootte, maar de beste maat kost zo’n 4 euro. De materialen die worden gebruikt om kachels te maken zijn de modder uit kleigrond en een kleine hoeveelheid cement. Bankrekening project Maasai-vrouwen:NL67 INGB 0000 0255 86 t.n.v. Stichting de Graal Vogelenzang o.v.v. kookkachels Maasai-vrouwen    


zo 21-04-2019

Kerkdienst: Paasmorgen

Overweging door Juut Meijer Op de vroege morgen van Pasen komt Maria Magdalena bij het graf, zo vertelt ons het evangelie van Johannes. Ze huilt en is verbijsterd als de steen daar is weggerold en in plaats van het lichaam daar twee engelen zich bevinden. Dan is er de ontmoeting in de tuin. In deze dienst zingen wij ons een weg naar Pasen met meerdere composities van Thom Jansen die na afloop van deze dienst na bijna een halve eeuw afscheid neemt van de Dominicus als organist-pianist. U allen bent uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.


zo 21-04-2019

Extra collecte

Zoals gebruikelijk in de diensten met Pasen is er één collecte, waarvan wij de opbrengst in tweeën delen. Eén gedeelte is bestemd voor de Dominicus. Het andere gedeelte is bestemd voor twee projecten in Afrika.

 Het eerste betreft een project waarmee nieuwe stenen kookkachels aan vrouwen van een Maasai-stam in het noorden van Tanzania beschikbaar worden gesteld. Dat voorkomt het koken op houtvuur, wat slecht is voor de gezondheid en nadelig voor het milieu.
Het tweede project betreft de aanschaf van een schoolbus ten behoeve van gehandicapte en kleine kinderen in Kinoni in Oeganda. Om zo ook voor hen het volgen van onderwijs mogelijk te maken. Tevens zal deze bus dan gebruikt worden om acute patiënten zoals ouderen en zwangere vrouwen naar het ziekenhuis te kunnen vervoeren.
Met uw bijdrage helpen wij deze projecten dit mogelijk te maken.
PROJECT AANSCHAF SCHOOLBUS Stichting KinoniKids is sinds ruim een jaar een geregistreerde stichting die zich inzet voor de armste  kinderen van de nieuwe APEX kleuter- en lagere school. Een school die openstaat  voor alle geloven en rangen en standen in de gemeenschap. Deze school staat in Oeganda in de gemeenschap Kinoni. Voor de armste kinderen heeft de stichting sponsoren gezocht om het schoolgeld te betalen. Inmiddels zijn dat 50 sponsoren. De stichting heeft ook financieel bijgedragen aan de bouw van deze school. Deze is binnen twee jaar gerealiseerd. Al het geld is door diverse acties van de stichting verdiend. In januari 2019 starten de laatste groepen van de school. De school is dan bijna compleet. De wens van de gemeenschap is ook om een paar lokalen voor kinderen met een beperking te bouwen. Maar voordat het zover is wil de gemeenschap heel graag een goede bus om deze gehandicapte kinderen en de allerkleinsten naar school te vervoeren  zodat zij ook kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Deze bus zal ook worden ingezet om de ouderen, de zwangere vrouwen en de acute patiënten die het vervoer niet kunnen betalen  naar het ziekenhuis, dat 35 km. verderop ligt, te brengen. De bus kost ongeveer €15.000,00 Als u met uw maandelijkse extra collecte een kleine bijdrage voor de aanschaf van deze bus zou willen leveren zou dat fantastisch zijn. Als u meer wilt lezen over onze stichting dan vindt u informatie op de website: www.kinonikids.nl Bankrekening: NL17 RABO 0323 7320 11 ten name van Stichting KinoniKids.   PROJECT STENEN KOOKKACHELS MAASAI-VROUWEN Het project om kookkachels te leveren aan Maasai-vrouwen in de Maasai-gemeenschap of gezinnen in Mwanga en Same districten in Tanzania wordt geïnitieerd door zuster Rose Daudi Mmbaga. In de gemeenschappen van Mwanga en Same districten in Noord-Tanzania, was er een probleem dat Maasai-vrouwen die vuurhout gebruikten om te koken en kookten ze hun voedsel in een gevaarlijke omgeving. Dat veroorzaakte verschillende gezondheidsproblemen, zoals oogproblemen, hoesten, griep en ook tuberculose TB. Ook leidden deze problemen tot de ontwikkeling van ondervoeding voor hun kinderen. Het gevolg is dat de Maasai-vrouwen slecht vertegenwoordigd zijn in banen met invloed. Veel van de Maasai-vrouwen werken bijvoorbeeld als dagloners of met de verkoop van kleine spullen op markten zoals tabak en andere hebben helemaal geen werk. Deze situatie heeft van generatie op generatie invloed gehad op de Maasai-vrouwen, aangezien ze dagelijks met hun kinderen in ziekenhuizen verbleven voor oog- en borstproblemen en ondervoeding voor hun kinderen. Dit project is gericht op het verkrijgen van een fonds om de stenen kachels te kopen die aan de Maasai-vrouwen worden geleverd of voor een klein bedrag te kopen. Dit betekent voor de gezinnen en families van deze vrouwen verbetering van leven en gezondheid om hun dagelijkse activiteiten te kunnen verrichten. Tevens komt het de verbetering van het plaatselijke milieu ten goede. Ze kunnen deze kachels in eigen productie maken door kleine groepen te vormen uit de grote families die een voorbeeldexemplaar krijgen en zo een kans krijgen om kennis te vergaren over hoe de kachels gemaakt moeten worden. De geformeerde groepen maken dan de kachels en verkopen ze aan de andere families voor een goedkope prijs, wat hen ook zal helpen om hun levensstandaard te verbeteren. De kosten voor de kachel zijn afhankelijk van de grootte, maar de beste maat kost zo’n 4 euro. De materialen die worden gebruikt om kachels te maken zijn de modder uit kleigrond en een kleine hoeveelheid cement. Bankrekening project Maasai-vrouwen:NL67 INGB 0000 0255 86 t.n.v. Stichting de Graal Vogelenzang o.v.v. kookkachels Maasai-vrouwen    


zo 21-04-2019

Afscheid Thom Jansen

7 x 7 jaar organist/pianist van de Dominicus

Op Paaszondag, 21 april a.s. neemt onze pianist/organist en muziekvirtuoos Thom Jansen na bijna 50 jaar afscheid van de Dominicus, hij gaat met pensioen. Dat afscheid houden we op zijn nadrukkelijke verzoek klein, maar we laten het uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan. Gedurende de gehele Goede Week en speciaal in deze viering zullen diverse composities van Thom klinken. Direct aansluitend aan de viering is er een afscheidsmoment, gevolgd door een gezellig samenzijn met koffie/thee/bubbels en iets lekkers. ‘7 x 7 jaar organist/pianist van de Dominicus’ is het thema van Thoms afscheid. Hijzelf én zijn muziek zijn niet weg te denken uit de Dominicus. Talloze vaste en incidentele bezoekers komen op zijn parelende spel af. Op het gebied van vernieuwende kerkmuziek heeft Thom tal van composities op zijn naam staan. Daardoor genieten niet alleen de bezoekers van de Dominicusgemeente maar mensen in het hele land van zijn virtuositeit en vakmanschap. De Dominicusgemeente is Thom en zijn vrouw Jeannette Cramer bijzonder dankbaar voor hun grote bijdrage aan de gemeente en wil haar dank hiervoor kenbaar maken op dit afscheid. U/je bent van harte welkom!


ma 22-04-2019

Tweede Paasdag 15.00u: Concert “Jesus Christ Superstar”

Uitvoerenden: het groot Voice Company Koor o.l.v. Robert Bakker Zangsolisten: Maarten Redeker, Jorrit de Vries en Matthijs Schelvis tweede paasdagAl geruime tijd is het Voice Company Koor het bekende werk "Jesus Christ Superstar" van Andrew Lloyd Webber aan het studeren. Dirigent en oprichter Robert Bakker heeft het stuk omgezet naar een concertante uitvoering. Prachtige, 4-stemmige koorzang maakt het stuk voor een concertuitvoering veel toegankelijker om naar te luisteren. Alle topnummers komen voorbij, zoals "Heaven on their minds", "The last supper", "I don't know how to love him" en natuurlijk de titelsong "Superstar". Allemaal nummers die zeer gebaat zijn bij een mooie, warme koorklank. Een bijzonder kenmerk van het internationaal geroemde Voice Company Koor, dat afgelopen maanden nog optrad in de Mercedes Benz Arena in Berlijn en Carnegie Hall in New York. Daarnaast is gekozen voor drie jonge zangsolisten. Tien jaar geleden zongen deze jongens ook al de solopartijen bij de Voice Company-uitvoeringen, maar toen als middelbare scholieren. Het muzikaal enthousiasme heeft destijds deze talenten dusdanig aangestoken, dat ze besloten het vak in te gaan en studies aan diverse conservatoria te volgen. Inmiddels zijn ze drie jaar geleden afgestudeerd en kan het publiek, nu tien jaar later, opnieuw kennismaken met deze geweldige zangers. Het gaat hier om Maarten Redeker, Jorrit de Vries en Matthijs Schelvis. Het gehele lijdensverhaal komt voorbij, maar dan op een speciale manier. Het wordt namelijk belicht vanuit de figuur van Judas. Het geheel staat onder de deskundige leiding van Robert Bakker, die ook de begeleiding zal verzorgen. Tickets kosten 20 euro en zijn online te bestellen door hier te klikken op https://novatickets.nl/winkelmand/?add-to-cart=25542. De website van het koor is: www.hetvoicecompanykoor.nl  


ma 22-04-2019

Meditatie op maandag

Elke maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk theegedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geïnteresseerd is, kan zich op elk moment aansluiten na vooraf even contact te hebben opgenomen. Begeleiding: Riet Spierings Geen meditatie in de maanden juli en augustus en op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Op dit moment is de meditatiegroep vol, er kunnen geen deelnemers meer bij. Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage € 2,- per keer


di 23-04-2019

Paulus, een Jood geraakt door Jezus: lezing door Prof. Cees den Heyer

Paulus, een Jood geraakt door Jezus: lezing door Prof. Cees den Heyer. Bij de Bijbelleesavonden op dinsdag hebben we na het lezen van de Handelingen der apostelen ons verdiept in brieven van Paulus: de brief aan de Galaten en de brief aan de Romeinen. Geen eenvoudige leesstof! We zijn daarom blij, dat Paulus-kenner Prof. Cees den Heyer op 23 april ons meeneemt door de wereld van het beginnende Christendom, de tijd dat de Jood Paulus na zijn grote ommekeer, van vurig bestrijder een belangrijk verkondiger werd van een nieuwe bevrijdende boodschap. Plaats: Grote zaal van de pastorie; Begeleiding:   Anne-Marie Hauer e-mail: a_mhauer@hotmail.com;            Betsie Wessendorp e-mail: piet.smit2000@planet.nl; Kosten:  € 5


wo 24-04-2019

Sacred dance

....... Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal mij het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde' (Gnesis 9:13). De regenboog is het teken van verbinding, zoals de kleuren samen een regenboog vormen, vormen wij met al onze onderlinge verschillen een danskring. Er wordt gedanst in de prachtige kerk. Begeleiding: Lies Salzmann Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage: € 2,- per keer


do 25-04-2019

repetitie Dominicuskoor

In de Dominicus zingen we lekker veel. Teksten van onder andere Huub Oosterhuis, Jannet Delver, Gerard Swüste, Sieds Prins en Juut Meijer op muziek gezet door Bernard Huijbers, Thom Jansen, Antoine Oomen, Tom Löwenthal en Mariette Harinck. Meer informatie lees je hier. Het koor zingt iedere zondag en repeteert iedere donderdagavond onder leiding van Arjan van Baest. Daarnaast zingt een wisselende delegatie van het koor bij huwelijksvieringen en begrafenissen in de Dominicus. Zo nu en dan treden we op bij vieringen en bijeenkomsten elders. De koorrepetities zijn wekelijks op donderdagavond in de kerk van 20-22 uur en op zondagochtend voor de viering vanaf 10.15 uur. Het koor staat altijd open voor nieuwe zangers en zangeressen. Heb je belangstelling? Dan ben je van harte welkom om op donderdag een keer mee te repeteren en de sfeer op het koor te proeven. Vanaf 19.45 uur is er koffie.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10