foto-links

raamdom-gr

wo 23-10-2019

Meditatiekring - in de ruimte van de stilte

In de traditie van alle wereldreligies, ook in het christendom, bestaat een rijke ervaring met meditatie en het zoeken naar stilte. Wanneer je mediteert leer je te ontspannen en los te komen van dagelijkse onrust en krampachtigheid. Zo kan er zicht komen op iets wat  groter is dan je zelf en vraagt om eerbied.  Bij de meditatie zoeken we, door tekst en muziek, naar verbinding met de zondagse liturgie. 

Begeleiding: Dick de Korte en Tineke Dijkstra.

Plaats: grote zaal van de pastorie

Informatie en opgeven: Olga Wagenaar – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl.

Bijdrage € 2,- per keer


do 24-10-2019

Koffietijd

Eens in de veertien dagen ontmoeten we elkaar in de kamer van het pastoraat. We drinken koffie (of thee) met iets erbij.  Deze keer wordt er geen thema gekozen maar komen we bij elkaar voor de gezelligheid. We zoeken verbinding met elkaar. Je bent welkom om een keer of regelmatig te komen.

Eigen bijdrage euro 2

 

 


do 24-10-2019

repetitie Dominicuskoor

In de Dominicus zingen we lekker veel. Teksten van onder andere Huub Oosterhuis, Jannet Delver, Gerard Swüste, Sieds Prins en Juut Meijer op muziek gezet door Bernard Huijbers, Thom Jansen, Antoine Oomen, Tom Löwenthal en Mariette Harinck. Meer informatie lees je hier.

Het koor zingt iedere zondag en repeteert iedere donderdagavond onder leiding van Arjan van Baest. Daarnaast zingt een wisselende delegatie van het koor bij huwelijksvieringen en begrafenissen in de Dominicus. Zo nu en dan treden we op bij vieringen en bijeenkomsten elders. De koorrepetities zijn wekelijks op donderdagavond in de kerk van 20-22 uur en op zondagochtend voor de viering vanaf 10.15 uur.

Het koor staat altijd open voor nieuwe zangers en zangeressen. Heb je belangstelling? Dan ben je van harte welkom om op donderdag een keer mee te repeteren en de sfeer op het koor te proeven. Vanaf 19.45 uur is er koffie.


zo 27-10-2019

Kerkdienst in de serie over emoties: Schaamte

Schaamte is een tweesnijdende emotie, enerzijds kan iemand zich letterlijk ‘dood schamen’ – een levensgevaarlijke emotie, die mensen ten gronde kan richten. In die zin is schaamte een volksgericht tegen alles wat afwijkt van het ‘normale’ en ‘collectieve’.

Anderzijds kan schaamte ook een intuïtieve functie vervullen – je kan je als Nederlander schamen voor het slavernijverleden, terwijl je persoonlijk niet schuldig bent. Genesis begint zo ongeveer met schaamte, en wij kunnen dat boek nog lang niet sluiten.

Lezing: Genesis

Overweging door Stephan Sanders

 

Iedere zondag om 11 uur is er een viering  met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst, eens in de 2 weken crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.

 

 


zo 27-10-2019

Nabespreking van de toespraak over schaamte

In de serie toespraak uit de serie ‘emoties’ staat vandaag ‘schaamte’ centraal. Dit is een emotie die we allemaal kennen. Misschien wilt u reageren op wat er in de toespraak over is gezegd en ook horen hoe andere Dominicusbezoekers reageren. U bent welkom in de grote zaal om 12.30 uur. Degene die de toespraak heeft verzorgd is ook aanwezig en is benieuwd naar uw reacties.


ma 28-10-2019

Meditatie op maandag

Elke maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt – met wie dat wil – gezamenlijk theegedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geïnteresseerd is, kan zich op elk moment aansluiten na vooraf even contact te hebben opgenomen.

Begeleiding: Riet Spierings

Geen meditatie in de maanden juli en augustus en op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag.

Op dit moment is de meditatiegroep vol, er kunnen geen deelnemers meer bij.

Informatie en opgeven: Olga Wagenaar – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

Bijdrage € 2,- per keer


ma 28-10-2019

Klimaatlezing: Biobased bouwen

Vandaag komt Willem Böttger een lezing houden over een duurzame manier van bouwen:
BIOBASED BOUWEN.  BBB kan als vervanger van cement en beton, – die veel CO2 uitstoten-  bijdragen aan het verduurzamen van het gehele bouwproces en zo voldoen aan de eisen van een circulaire economie.  Je kunt daarbij denken aan bamboe, hennep, riet, stro, wieren, mycelium.
Vragen bij de lezing:
Wat kan de bijdrage van BBB zijn aan het verduurzamen van de bouwomgeving?
Welke factoren kunnen, naast het argument van duurzaamheid, bijdragen aan de doorbraak van biobased bouwen?

Willem Böttger studeerde Experimentele Fysica aan de Universiteit van Amsterdam. was daarna werkzaam als onderzoeker bij TNO Bouw.
Sinds 2003 is hij directeur innovatie van NPSP, ontwikkelaar van duurzame, vezelversterkte biomaterialen. NPSP won de prijs voor het meest duurzame bedrijf in de Nederlandse rubber- en kunststofmarkt.
Sinds de zomer van 2015 is Willem Böttger lector Biobased Bouwen aan het Center of Expertise Biobased Economy, een samenwerking van Hogeschool Zeeland/University of Applied Science en Avans Hogeschool.

Inloop 19.30 uur, start van de lezing om 19.45 uur. Vrijwillige bijdrage. In de grote zaal van de pastorie.

Aanmelden bij Margriet Goddijn: m.m.goddijn@hetnet.nl


di 29-10-2019

Joods leerhuis over Leviticus

Leviticus: Over heiliging van het leven in al zijn facetten.

Bijbellezen met hart, ziel en verstand: dat is wat we doen bij het Joods Leerhuis. Samen lezen we komend jaar het boek Leviticus, waarin eredienst en het thema ‘Heiligheid’ centraal staan. We lezen ook de daarbij behorende profeten, psalmen en commentaren van grote Joodse denkers. Onze aanpak is zó dat de eigen vragen en ervaring van de deelnemers over het gelezene uitgangspunt voor de gesprekken zijn. Hierdoor worden deze oude teksten naar onze tijd gehaald en blijken verrassend actueel te zijn!

Max. aantal deelnemers 20. Men is niet verplicht elke dinsdagmiddag aanwezig te zijn.

Begeleiding: ds. Kees Schakel

Informatie: Anne-Marie Hauer (a_mhauer@hotmail.com) en Betsie Wessendorp (piet.smit2000@planet.nl)

Bijdrage: €50  (voor kopieën en koffie/thee)


di 29-10-2019

Bijbellezen - Lucas een reisverhaal

Het evangelie naar Lucas

Na het lezen van de Handelingen der apostelen en brieven van Paulus aan de gemeenten van Galatië en Rome, keren we terug naar het leven van Jezus. We doen dat aan de hand van Lucas, die ook het boek Handelingen der apostelen schreef. Lucas heeft Jezus niet meegemaakt, maar is wel nauw verbonden met de apostel Paulus en maakt gebruik van eerdere getuigenissen van ooggetuigen en geschriften over Jezus, zoals het Marcusevangelie, maar ook van een verzameling met uitspraken van Jezus (de zogenaamde Q-quelle). Opvallend in het Lucasevangelie is de vorm van “de weg” van Galilea naar Jeruzalem, die ons ook de vraag stelt welke weg wíj te gaan hebben. We gaan met elkaar op onderzoek uit hoe Lucas het leven van Jezus voor het voetlicht brengt en hoe wij daar zelf tegen aan kijken. We doen dat één avond met een inleiding van Janneke Stegeman  (op 1-10) met tussentijdse sprekers en verder aan de hand van Juut Meijer, Betsie Wessendorp en Anne-Marie Hauer.

De avonden zijn open voor een ieder die een of meerdere keren wil meelezen.

Deze avond lezen we Lucas 2: 41 – 5: 11: Jezus als 12-jarige in de tempel, zijn beproeving en het begin van zijn optreden. Als je komt, lees dan thuis alvast dit gedeelte.

In de grote zaal van de pastorie. Aanbellen Dominicus – Spuistraat 12a

Contactpersoon:  Anne-Marie Hauer e-mail: a_mhauer@hotmail.com

Kosten:  € 5 per avond voor koffie/thee en kopieën

 


wo 30-10-2019

Sacred dance

Dansen met de jaargetijden.
We laten ons inspireren door de seizoenen.
We dansen de uitbundigheid van de zomer,
het loslaten in de herfst en naar binnenkeren in de winter.
Begeleiding Lies Salzmann
Eigen bijdrage euro 2
Plaats: kerkzaal
Opgeven: werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl – Olga Wagenaar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10