foto-links

raamdom-gr

do 20-09-2018

Kijken naar: 'Kijken in de ziel'

Heeft u ook gekeken naar het televisieprogramma 'Kijken in de ziel', waarin religieuze leiders werden geïnterviewd over hun geloof en visie op religieuze thema's? Hoe kijk je hier als Dominicusganger naar? Wat roepen die gesprekken bij ons op? Vragen, emoties, twijfels? In twee avonden kijken we naar fragmenten uit het programma en spreken er samen over. Begeleiding: Eva Martens Plaats: grote zaal van de pastorie Opgeven bij Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage: € 2,-  


do 20-09-2018

Repetitie Dominicuskoor

Elke donderdagavond van 8 tot 10 uur repeteert het Dominicuskoor in de kerk. De liederen voor de zondag worden geoefend en er wordt gewerkt aan nieuw repertoire. Dirigent is Arjan van Baest. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Je kunt vrijblijvend 1 of 2 repetities meemaken. Kom gerust een keer langs. De kerk is gewoonlijk open vanaf 19.40u. Er is dan koffie en thee. Meer informatie over het koor is HIER te vinden.


za 22-09-2018

Misa Criolla - dans als gebed

Meditatieve bijeenkomst rond het thema 'vrede 'in het kader van de in het kader van de internationale dag voor de vrede. Het eerste gedeelte van de avond kun je deelgenoot worden van wat de Workshopgroep 'Misa Criolla - dans als gebed'  - met jullie zal delen. De betoverende Zuid-Amerikaanse muziek van de Misa Criolla zal de kerk vullen en in beweging zichtbaar worden. Na de pauze zal het tweede gedeelte voor allen open zijn om elkaar de hand te reiken en met elkaar in de cirkel in beweging te komen. Onder leiding van Nanni Kloke zullen er eenvoudige meditaties in beweging en dansen worden aangereikt met een omlijsting van introspectieve teksten en poëzie. De kerk is open vanaf 19.00 uur Begeleiding: Lies Salzmann Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl vrijwillige bijdrage Maximaal 90 deelnemers


zo 23-09-2018

Kerk: Vrede als gerechtigheid

Toespraak: Janneke Stegeman Lezing: Gen. 14 – 17-21 Abraham en Melchisedek Nadat Abraham zijn neef Lot heeft bevrijd van Kedorlaomer kan hij alle bezittingen van de overwonnenen bij het zijne voegen. Maar als hij de zegen krijgt van Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste,  geeft hij aan niet meer te willen nemen dan rechtvaardig is.   Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.  


ma 24-09-2018

Meditatie op maandag

Elke maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk theegedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geïnteresseerd is, kan zich op elk moment aansluiten na vooraf even contact te hebben opgenomen. Begeleiding: Riet Spierings Geen meditatie in de maanden juli en augustus en op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage € 2,- per keer


ma 24-09-2018

Vergadering beleidsraad

Deze vergadering is openbaar en geïnteresseerde bezoekers van de Dominicus zijn hierbij van harte welkom zonder opgave vooraf. De vergaderingen vinden altijd plaats in de pastorie van 20.00 – 22.00 uur, behalve het coördinerend overleg, dat tussen 19.00 en 20.00 uur plaatsvindt. Overzicht van de vergaderdatums: - de beleidsraad komt bijeen op 22 jan, 26 febr., 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni, 27 augustus, 24 september, 29 oktober,  26 november en 17 december. - het voor- en najaarsoverleg van de beleidsraad met de werkgroepen wordt georganiseerd op  11 april en 14 november.    


wo 26-09-2018

Sacred Dance

'....... Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal mij het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde' (Gnesis 9:13). De regenboog is het teken van verbindinng, zoals de kleuren samen een regenboog vormen, vormen wij met al onze onderlinge verschillen een danskring. Er wordt gedanst in de prachtige kerk. Begeleiding: Lies Salzmann Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl Bijdrage: € 2,- per keer


wo 26-09-2018

Meditatiekring - In de ruimte van de stilte

In de traditie van alle wereldreligies, ook in het christendom, bestaat een rijke ervaring met meditatie en het zoeken naar stilte. Wanneer je mediteert leer je te ontspannen en los te komen van dagelijkse onrust en krampachtigheid. Zo kan er zicht komen op iets wat  groter is dan je zelf en vraagt om eerbied.  Bij de meditatie zoeken we, door tekst en muziek, naar verbinding met de zondagse liturgie.  Begeleiding: Dick de Korte en Tineke Dijkstra. Plaats: grote zaal van de pastorie Informatie en opgeven: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl. Graag aanmelden voor 26 september. Bijdrage € 2,- per keer


do 27-09-2018

Repetitie Dominicuskoor

Elke donderdagavond van 8 tot 10 uur repeteert het Dominicuskoor in de kerk. De liederen voor de zondag worden geoefend en er wordt gewerkt aan nieuw repertoire. Dirigent is Arjan van Baest. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Je kunt vrijblijvend 1 of 2 repetities meemaken. Kom gerust een keer langs. De kerk is gewoonlijk open vanaf 19.40u. Er is dan koffie en thee. Meer informatie over het koor is HIER te vinden.


zo 30-09-2018

Kerk: 12 jarigen dienst

Toespraak: Michael van der Meer Lezing: Gen 33 Jacob’s hereniging met Ezau , aangevuld met lezingen die kinderen uitkiezen. In deze dienst markeren en vieren we de overgang van kinderen van de basisschool naar de middelbare school. Dit jaar willen de kinderen dat graag doen in het kader van de vredesweek en vrede in de wereld. Een nieuwe generatie treedt aan.   Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10