foto-links

raamdom-gr

wo 20-09-2017

Sacred Dance

Kom dansen in de kring. We dansen de levenscirkel. Symbool voor je innerlijke kracht, welke verbonden is met de aarde en het universum. plaats: kerkzaal Informatie en opgeven: Lies Salzmann liesliesje@hotmail.com kosten € 2,- per keer


zo 24-09-2017

Inzamelingsactie voor voedselbank Centrum - OudWest

De Voedselbank in Amsterdam-Centrum en Oud-West heeft weer een beroep op de Dominicusgemeente gedaan om deel te nemen aan een inzamelingsactie. De vraag naar de voedselpakketten van de Voedselbank neemt nog steeds toe: bijna 200 per week. Het is voor de Voedselbank moeilijk om evenwichtige pakketten samen te stellen. De Werkgroep Diaconaat pakt deze vraag op en organiseert op zondag 24 september een inzameling in de kerk om de voedselpakketten aan te vullen. Alle houdbaar voedsel is welkom, maar bij voorkeur geen voedsel waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is. Welkom zijn bijvoorbeeld: peulvruchten/groenten/saus/soep in blikken of potten, vlees- en visconserven, houdbaar broodbeleg, koffie, thee, suiker, crackers/muesli, gedroogde vruchten, koekjes/chocola.  De Werkgroep Diaconaat zorgt ervoor dat het ingezamelde voedsel bij de Voedselbank wordt afgeleverd. U kunt uw gaven inleveren vóór de aanvang van de dienst, bij binnenkomst van de kerk.    


zo 24-09-2017

Kerk: Spelen

André Droogers, emeritus hoogleraar culture antropologie, laat zien wat er gebeurt als je zomaar enkele bijbelteksten op een speelse manier leest. Het blijkt dat je kunt spelen met de tekst, en, beter nog, dat zelfs de auteur speelde bij het componeren. Nu wij nog? Lezingen (van het leesrooster): Jona 3, 10 - 4, 11. Matth 20, 1-16   Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche, brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.  


ma 25-09-2017

Meditatie op maandag

Iedere maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk thee gedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geinteresseerd is kan zich op elk moment aansluiten, na vooraf even contact te hebben opgenomen. Er is geen meditatie op tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en in de maanden juli en augustus. Informatie en begeleiding: Riet Spierings - rietspierings@planet.nl


di 26-09-2017

Kan ik mijn leeftijd leven?

Er is leef-tijd en kalenderleeftijd. We vragen vaak naar iemands kalenderleeftijd. Daaraan woorden verwachtingen gekoppeld.  Zo heeft D’66 het over 75 jaar.  Eenzaamheid en ouder worden vaak in een adem genoemd.  Je komt in een soort 'nog' leeftijd.  Geniet u nog?  U-zult- wel...   Maar hoe leef je je eigen leeftijd? Op 26 september is er om half 1 is er een gezamenlijke lunch en een voorbespreking. Vanaf 2 uur zal Marinus van den Berg vertellen en met ons spreken over het onderwerp van de middag. Van den Berg heeft een rijke ervaring onder andere als verpleeghuisarts en geestelijk verzorger. Hij schreef ook boeken over ouder worden, verlies en rouw. Iedereen, welke leeftijd u/je ook hebt is welkom! Plaats: in de kerkzaal Contactpersoon en opgeven: Olga Wagenaar via owagenaar39@gmail.com of Juut Meijer juutmeijer@gmail.com Eigen bijdrage 5 euro    


wo 27-09-2017

Meditatiekring 'In de ruimte van de stilte'

In de traditie van alle wereldreligies, ook in het christendom, bestaat een rijke ervaring met meditatie, het zoeken naar stilte. Wanneer je mediteert leer je te ontspannen en los te komen van  onrust en krampachtigheid. Zo kan er zicht komen op iets wat  ons alledaagse zelf overstijgt en om eerbied vraagt.  Bij de meditatie zoeken we, door tekst en muziek, steeds naar verbinding met de zondagse liturgie.   Plaats: Grote zaal van de pastorie Informatie en aanmelden: Dick de Korte via d.de.korte@hva.nl of  Tineke Dijkstra via tineke-dijkstra@live.nl Kosten: € 2,- per keer


za 30-09-2017 - zo 01-10-2017

FAMILIE WEEKEND

Op het jaarlijkse familieweekend, waar de kinderen van de Dominicus (0- circa 13 jaar) en hun (groot)ouders elkaar eens wat uitgebreider kunnen ontmoeten, ben je van harte welkom. Kom ook mee speurtochten, cupcakes bakken, verstoppertje, weerwolven,  paprika’s snijden, afwassen en elkaar (beter) leren kennen!
Aanmelden graag z.s.m. bij Bert Stronks: bjstronks21@gmail.com Ook beschikbaar voor overleg is Annigje Bos: bosannigje@gmail.com


ma 02-10-2017

Meditatie op maandag

Iedere maandagavond is er gelegenheid om in stilte te mediteren. Na afloop wordt - met wie dat wil - gezamenlijk thee gedronken. Hierbij kan kort van gedachten worden gewisseld. Iemand die geinteresseerd is kan zich op elk moment aansluiten, na vooraf even contact te hebben opgenomen. Er is geen meditatie op tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en in de maanden juli en augustus. Informatie en begeleiding: Riet Spierings - rietspierings@planet.nl


di 03-10-2017

Handelingen van de apostelen (vervolg Bijbelleesavonden)

Wat gebeurde er met de volgelingen van Jezus nu hun meester er niet meer was? Lukas schreef na zijn evangelie een vervolgboek over hoe het verhaal verder ging met de apostelen. De schijnwerpers richten zich vooral op Petrus en Paulus. Onvermoeibaar en vol geestdrift zetten zij zich in om het verhaal van Jezus verder te brengen. We gaan met elkaar op onderzoek uit hoe dat toen ging en hoe wij daar zelf nu tegen aan kijken. We doen dat weer aan de hand van verschillende sprekers. Je kunt per keer meedoen of alle keren komen. Thema: Inleiding en nieuw begin na de dood van Jezus. Lezen: Handelingen hoofdstuk 1 en 2 en de inleiding NBV Inleider: Juut Meijer Volgende bijeenkomsten: 17 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december, 16 en 30 januari, 13 en 27 februari Plaats: grote zaal van de pastorie Contactpersoon en opgeven: Anne-Marie Hauer - a_mhauer@hotmail.com Bijdrage 2 euro per keer.


wo 04-10-2017

Sacred Dance

Kom dansen in de kring. We dansen de levenscirkel. Symbool voor je innerlijke kracht, welke verbonden is met de aarde en het universum. plaats: kerkzaal Informatie en opgeven: Lies Salzmann liesliesje@hotmail.com kosten € 2,- per keer


1 2 3 4 5 6 7 8 9