foto-links

raamdom-gr

‘Meezing’ Carol Singing

Een ‘meezing’ kerstconcert met Glühwein toe.
Vrijdag 20 december van 20-21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Voorzang: Merel Jansen (de dochter van…) en Jeannette Cramer
Toetsen: Thom Jansen.

Toegang gratis, collecte na afloop.

Afwachten of verwachten?

dienstenserie Advent 2013:

Op weg naar Kerstmis buigen we ons gedurende de Advent over het visioen van de Schrift. ‘Dat er goed land zal zijn, waar vrede is en recht’. We lezen drie zondagen visioenen uit de profetie van Jesaja. De eerste 39 hoofdstukken van Jesaja zijn geschreven ten tijde van ‘crisis’: grootmacht Assyrië ligt dreigend aan de grens van Israël; en in Israël zelf gaat het ook niet goed: er wordt geen recht gedaan, er zijn sociale misstanden: ‘Jeruzalem is gestruikeld, Juda is gevallen’ (Jesaja 3,8). Jesaja tekent de crisis, klaagt aan, legt vingers op gevoelige plekken. Maar hij verkondigt ook een nieuwe toekomst. Op de laatste zondag van de Advent staat Psalm 2 centraal: het visioen van de Schrift krijgt gestalte in een Gezalfde, een Koning, iemand die als een wijze dienaar leiding geeft aan mensen. Deze Advent-serie sluit aan op onze serie over ‘de crisis’: een open oog krijgen voor wat om ons heen gebeurt en zien of een andere wereld mogelijk is en hoe dan.

De profetie van Jesaja is in de christelijke traditie nogal eens geïnterpreteerd als een ‘voorspelling’ van de komst van Jezus van Nazareth. Zo er al een band is tussen de profetie en Jezus geldt eerder het omgekeerde: volgelingen van Jezus kenden visioen van Jesaja; en zij zagen in Jezus een gerechte, zoals die door Jesaja beschreven is. En in de woorden van Jezus van Nazareth worden we opnieuw herinnerd aan wat ook Jesaja zag als roeping van de mensen: om zich ervan bewust te worden hoe deze schepping, hoe wij mensen bedoeld zijn.

De weken voor Kerstmis zijn weken van verwachting en verlangen. We zingen en lezen over wat we ten diepste verlangen: dat wij ons thuis voelen in deze wereld, dat er plaats is voor alle mensen, dat er vrede is. Kern van de verkondiging van Jesaja is, dat de Levende nabij is, dat we altijd en in alle omstandigheden de Levende mogen verwachten. Het zijn verlangens die de werkelijkheid te boven gaan. Maar we kunnen ons door deze verlangens en verwachtingen op weg laten zetten.

Dominicuskrant November

Met onder andere:

Niet leven voor jezelf, maar vanuit jezelf
Interview met Tineke Kabel

Een afscheidswoordje door Paul Valk

Twintigjarig jubileum van het NieuwLiedfonds
Marijke Beukema

Uit de agenda van een beleidsraadlid
Ans Pieper

Berichten
Hoe heurt het eigenlijk?
Open Huis 2013
Onderhoud van het ‘dak boven wat hoofden’
Gedoopt
Redacteur gezocht
Gedicht
Herdenking van de overledenen

Maandelijkse rubrieken
Boekbespreking
Van het pastoraal team
Column
Tour de Chant, een lied onder de loep
Dominicusbron
Infopagina
Colofon

het OPEN HUIS komt er weer aan

En dat kan alleen met uw hulp. Schrijf je in als vrijwilliger of doneer je gift. Kijk op de OPEN HUIS pagina.

Coen Teulings, gastspreker op zondag 3 november

In de serie ‘Crisis als kans’ verwelkomen we Coen Teulings, hoogleraar economie UvA en Cambridge, voormalig directeur Centraal Planbureau (en in zijn jeugd Dominicusganger).

Het vergeven van fouten en schuld is een wezenlijk thema in de verkondiging van het christendom, net als de oproep tot naastenliefde. Maar hoe ver reiken onze mooie gedachten over solidariteit en het vergeven van schuld? Binnen de Europese Unie lijken deze christelijke waarden op politieke grenzen te stuiten. Jozef stelt zijn broers onmogelijke eisen totdat zijn verlangen naar hereniging het wint van zijn behoefte om te straffen.

Lezing: Genesis 44, 18 – Genesis 45

In deze viering gedenken we de overledenen.

Zorgen om de toekomst van de aarde?

Op zondag 27 oktober gaat de dienst over de bedreigingen voor onze aarde: verontreinigde lucht, vergiftigde en uitgeputte aarde, vervuild water. Allerlei mensen en groepen zijn al actief om de vernietiging van de aarde tegen te gaan. Denk aan: investeringen in zon- en windenergie, het telen van biologische producten in kleinschalige tuinen, het eten van minder vlees, het scheiden van plastic en ander schadelijk afval, het kopen van gezond voedsel en eerlijke kleding, reizen met openbaar vervoer.

Onze vraag is: wat doet u al en wat zou u met andere Dominicusgangers willen delen? Kunt u een foto, een folder, een voorbeeld  meenemen om er iets over te vertellen? Zo kan er in de kerk een ‘markt van bezinning en keuzes’ ontstaan van mensen die elkaar informeren over gemaakte en te maken keuzes.

Puur geteelde bloembollen te koop

De opbrengst is voor natuureducatie in Brazilië.

Zondag 20 en zondag 27 oktober worden in onze kerk weer biologisch geteelde bloembollen aangeboden. We willen de grond, de lucht en het water schoon houden. Pas dan kan de mens echt genieten van de bloemenpracht van deze bollen.
Bij deze actie kosten tulpen gemengd € 5. Tulpen op kleur en de narcissen € 4. Krokussen en blauwe druifjes € 3.50.

De netto opbrengst gaat naar een project in Zuid-Brazilië. Louis Wellens geeft daar arme boeren inzicht hoe gezonde gewassen zijn te telen en hij leert vissers om minder eenzijdig te eten. Van hem leren ze hun eigen groenten te kweken. Zijn kleinschalige aanpak gaat in tegen de multinationals in Brazilië die het land van Indianen nog meer onteigenen, het oerwoud ontbossen en het land vergiftigen (vgl. televisie-uitzending van 2 oktober).

U kunt de bollen – afhankelijk van de soort – planten in bakken of in borders. Een prachtig cadeau voor uzelf of voor vriend(inn)en.

Kees Sluis & Wil Braakman

Verkiezingen Beleidsraad 2013

een roeping voor denkers én doeners

Op zondag 24 november kiest de gemeente drie nieuwe bestuursleden uit haar midden. Daarvoor zoeken wij ten minste vier kandidaten.

Als onafhankelijke kerkgemeente heeft de Dominicus een democratisch gekozen bestuur: de Beleidsraad. Een groep mensen uit de gemeente die de (eind)verantwoordelijkheid draagt voor de koers, de contacten, het werkgeverschap en de financiën. Die meedenkt met de werkverbanden, ontwikkelingen signaleert en een aanzet geeft tot nieuwe initiatieven.

Mensen die praktisch regelen combineren met vooruitzien en verstandig besluiten en bereid zijn goed te communiceren.

De veelzijdigheid van contacten en taken maakt het werk in de Beleidsraad tot een verrijkende ervaring. Belangrijk is ook dat de Beleidsraad borg staat voor de eigenheid en het open karakter van de Dominicuskerk. Daarom is het goed dat de Beleidsraad een afspiegeling is van de vele inzichten die in de gemeente leven. Van alle leeftijden, achtergronden en met uiteenlopende inzichten en ervaring. Kortom: een bont gezelschap van denkers en doeners.

Voelt u zich aangetrokken? Of nieuwsgierig? De leden van de verkiezingscommissie geven graag informatie en advies! U kunt zich opgeven tot en met 3 november.

Na afloop van de dienst vindt u ons bij het Trefpunt:
André Burghardt          (T: 06 – 130 841 72)
Riet Nouwens              (T: 020 – 624 09 35)
Gabrielle van Zaalen    (T: 06 – 202 791 52)

‘De crisis als kans’

dienstenserie oktober / november 2013
een serie diensten rond het verhaal over Jozef en zijn broers

In de financiëel-economische crisis die nu officieel vijf jaar duurt wordt steeds duidelijker dat er een grens is aan de groei. Het gaat niet meer alleen om een tijdelijke dip in een aldoor toenemende welvaart. Vooral jongeren ervaren en beseffen dat we wel tot de rijksten van de wereld behoren, maar dat die rijkdom is gebouwd op een economisch systeem dat onhoudbaar is geworden en werkelijk veranderen moet. In de woorden van Marga Hoek, voorzitter van werkgeversvereniging De Groene Zaak, klinkt dit besef door als een profetische waarschuwing: “Onze economie ontbeert goede conservators. Sinds de industriële revolutie wordt de kern van de economie aangetast door roofbouw op de drie belangrijkste activa: de aarde, de mens en het geld. Onze economie is een take, make & waste economie. We maken ongeremd gebruik van grondstoffen en fossiele energiebronnen, maken daar zo goedkoop mogelijk producten van en gooien die na gebruik weg. En dat hele systeem financieren we met geleend geld.”

Het woord crisis komt van het Griekse werkwoord krinein. Het heeft als betekenis: onderscheid maken, schiften, zodat helder wordt wat is verward; maar het is ook een kritisch oordeel durven geven en een beslissing durven nemen die een andere toekomst opent. Wat is nodig om tot veranderingen te komen? Zou het helpen om breder te kijken en deze crisis niet alleen economisch en ecologisch, maar ook als een politieke, morele en zelfs spirituele crisis te benaderen? Want het is alsof we lijden aan het “terugwijkend visioen van tevredenheid”: hoe meer we hebben, des te minder lukt het ons daarin geluk te vinden en los te breken uit het “almaar meer”.

Onze christelijke levensbeschouwing biedt handreikingen om uit deze tredmolen te stappen. De Schrift legt immers nadruk op solidariteit en gerechtigheid voor mens en aarde, dus op andere waarden dan geluk alleen door geld of meer en groter. Zo gaan we in deze serie op zoek naar kansen die deze crisis ongetwijfeld ook kent. Als leidraad in deze zoektocht kozen we voor de lotgevallen van Jozef en zijn familie (uit het boek Genesis). Jozef, zoon van Jacob, werd benijd door zijn broers, door hen verkocht, om vervolgens in Egypte een glansrijke carrière te maken. Het hele verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van een diepgaande economische crisis, die zowel Kanaän als Egypte treft. In deze verhalencyclus gaan vele relaties kapot: in families, werkverhoudingen, economie en omgang met de aarde. Maar deze relaties worden ook, op onverwachte en creatieve wijze, hersteld.

— —

De aard van deze crisis, alternatieve vormen van economie, duurzaamheid en aanverwante onderwerpen diepen we uit op een aantal avonden. Met deskundige en geëngageerde inleiders van buiten en veel ruimte voor gesprek en discussie. In de orde van dienst wordt het thema per avond toegelicht. Iedereen welkom. Ook voor een losse avond. Tbv koffie en ruimte graag een bericht (mirjam.wolthuis@xs4all.nl)
-    woensdag 9, 16, 30 oktober en op 6 november
-    van 20.00 tot 22.00 uur
-    in de pastorie

Op woensdag 20 november sluiten we deze hele serie af met een filmavond (Ladri di biciclette) in de Grote Zaal. Vooraf samen eten. Schuif gerust aan. Aanmelding gewenst (juutmeijer@versatel.nl).
-    woensdag 20 november
-    maaltijd start om 18.00 uur (€ 5)
-    film start om 19.30 uur

De Dominicus doet mee aan #grachtencode 2013

Kraak jij de #grachtencode?

Natuurlijk doen we mee als Dominicus!

Hoe werkt het? En wat kun je winnen?

Bekijk het filmpje

Van 1 tot en met 13 oktober 2013 spelen we met @Amsterdam_2013 een interactieve speurtocht! Zoek op Twitter via hashtag #grachtencode, ga de grachten op, vind de 13 verschillende letterzegels en geef uiterlijk zondag 13 oktober de code door op grachtencode.

Maak ook kans op een bezoek aan het dit jaar heropende Observatorium van Felix Meritis, in het donker!