foto-links

raamdom-gr

Dominicus open om te herdenken

Donderdagavond 24 juli, 19 – 20.30 uur

Exact een week na de ramp met vlucht MH17 gaan tientallen Amsterdamse kerken open om te herdenken, ook de Dominicus is open.

Amsterdamse kerken bieden mensen zo gelegenheid stil te staan bij de ramp.

Er zijn ook Amsterdamse slachtoffers gevallen. En velen hebben vrienden, familie, collega’s of kennissen verloren. Daarnaast zijn er veel mensen die hun medeleven willen betuigen aan de nabestaanden. Om hen de gelegenheid te geven stil te staan bij dit verdriet nam de Protestantse Kerk Amsterdam het initiatief voor deze vorm van herdenken. De Dominicus sluit daarbij aan.

… een kaarsje aansteken … iets opschrijven in een gedachtenisboek … stil zijn …

Ruim 50 Amsterdamse kerken openen hun deuren donderdagavond.

Meer informatie

Ja, we hebben een nieuwe dirigent

Vanaf 13 juli zal Leenke de Lege samen met Thom Jansen de toon zetten in onze diensten. Op 15 juni liet ze zich al even zien tijdens de dienst.

Binnenkort verschijnt op deze plaats een interview dat Mirjam Nieboer met Leenke maakte.

 

Dilemma

Onze Taalgroep Dominicus geeft al meer dan 15 jaar Nederlandse les aan ongedocumenteerden:
vluchtelingen, asielzoekers en dak- of thuislozen. Elke vrijdag, week in, week uit, jaar in, jaar uit.
Zonder vakanties, want die kennen ongedocumenteerden niet. Ik noem het wel eens ons Tweede Open Huis, overigens zonder ons gekoesterde origineel iets van zijn verworven glans te willen ontdoen. Maar 15 jaren lang vijftig keer per jaar zo’n 30 vreemdelingen ontvangen geeft toch ook een respectabel totaal van meer dan twintigduizend bezoekjes…

Onze cursisten komen van overal waar mensen hun bestaan niet veilig kunnen opbouwen. Azië en Afrika zijn duidelijk oververtegenwoordigd. Je hoort niet tot de goede groep, tot het dominante gewenste geloof, tot de goede stam of clan, bij de mensen met kapitaal en invloed of je bent eenvoudig op de verkeerde plaats geboren. Je kunt het treffen op deze aarde, of niet.

Onze cursisten nemen natuurlijk ook hun eigen cultuur en gewoonten mee. Dat is prima en dat respecteren we, al geven we wel duidelijk aan dat het willen leren van Nederlands niet op zichzelf kan staan. Het betekent ook dat je je als vreemdeling openstelt voor de Nederlandse cultuur en voor dat wat hier als gangbaar ervaren wordt. Geen cursist heeft daar overigens moeite mee.
Ze leren veel van ons, maar wij ook veel van hen. Een van onze docenten maakte er een sport van om in zo veel mogelijk vreemde talen gelukkig nieuwjaar te kunnen zeggen en schrijven.

Het zich eigen maken van al wat Nederlands is, gaat de een wel wat makkelijk af dan de ander. Zo
kost het sommige cursisten wel wat moeite om op tijd op de les te komen. Ook hier spelen cultuurverschillen een rol. Een Afrikaans spreekwoord schijnt te luiden Nederlanders hebben een horloge, maar Afrikanen hebben de tijd.
Het spreekwoord mag dan luiden zoals het luidt, maar bij onze lessen moeten de cursisten er op tijd zijn. En dat passen we nogal stipt toe: wie op de vrijdagmorgen na 10 uur aanbelt komt er niet meer in. De pastoriedeur gaat dan dicht en je bent pas na een uur welkom (!), als we even pauzeren.

Die aanpak werkt goed. Maar niet altijd.

Docent: Waarom was je er vorige week niet? We hebben je gemist. Hoe komt dat?
Cursist: Ik moest werken. En toen was ik niet op tijd voor de les.

De docent vraagt even door. Wat voor werk is dat dan?

Dan ontvouwt zich het onthutsend beeld van een hedendaagse werkelijkheid. Mensen zonder verblijfsvergunning mogen niet werken, mogen niet naar school, maar moeten hier wel wat doen om in leven te blijven. En dan komen ondergrondse realiteiten in beeld. Voor onze cursist betekende dat het accepteren van een schoonmaakbaan in een bedrijf. De werktijd werd gesteld van ’s morgens 6 tot ’s middags 2 uur. Het uurloon bedroeg 2 euro en 25 eurocent. En de baan vereiste de aanwezigheid op alle zeven dagen van de week. Onze cursist moest voor deze baan ook nog vanuit een verre buitenwijk naar het centrum van de stad zien te komen. Over reisgeld werd niet gesproken.

De docent staat voor een dilemma. Accepteer ik dit? Ik ben Nederlander, ik woon in Amsterdam, ik heb hier weet van. Ik voel me beschaamd en ook verantwoordelijk.
Wat moet ik doen? Kan ik wat doen. En wat dan?

Wat zou u doen? Wat zou jij doen?

Jos Simis

Kloosterweekend voor 25 tot ca. 50 jaar: er zijn nog enkele plaatsen!

Ooit in een klooster geweest? De stilte ervaren? Je dag door het ritme van de vieringen laten leiden? Getwijfeld of je het zou wagen om om 04.30 uur al eens in de kerk te zitten en te buigen voor wat groter is dan wij?

Van harte nodigen we je uit om een weekend tot verstilling te komen bij de Trappisten van de Abdij Maria Toevlucht in Zundert (Brabant, bij de Belgische grens). We hebben slechts een klein eigen programma omdat de ervaring van in-een-klooster-zijn al zoveel biedt.

Na aankomst krijgen we uitleg over de gewoontes aldaar. Ook hebben we om een gesprek gevraagd met een van de monniken over deze levensinvulling. Twee keer komen we kort bijeen voor een tekst en kleine uitwisseling. Binnen de structuur die het ritme van de vieringen biedt, is er tijd voor jezelf om te wandelen, mediteren (er is een zen-ruimte), fietsen etc. En ’s avonds is er bier uit eigen brouwerij.

Abdij Maria Toevlucht (van de Trappisten) is een mooie, sobere abdij. De maaltijden worden in stilte genuttigd en zijn vegetarisch. Er is plaats voor 10 personen (3 tweepersoons-, 4 eenpersoonskamers).
Praktisch:
De kosten bedragen € 105,= voor overnachting en maaltijden. We vragen naar vermogen een solidariteitsbijdrage, zodat de deelnamekosten voor niemand een belemmering hoeven te zijn.
Auto-vervoer regelen we in onderling overleg.

Vrijdag 20 juni (vertrek begin van de middag en/of aan het einde van de dag) tot en met zondagmiddag 22 juni 2014. Precieze tijden nog nader af te spreken.

Begeleiding door Marjanne Tamminga en Mirjam Wolthuis.

Dominicus zoekt dirigent per 1 juli

– Een levendige kerkgemeenschap in het centrum van Amsterdam.
– Drukbezochte wekelijkse viering op zondag (500 bezoekers).
– Een zingende gemeenschap, ondersteund door een prachtig koor, elke zondag en op kerkelijke hoogtijdagen.
– Elke donderdagavond repetitie van 20-22 uur.
– Delegatie van het koor verzorgt rouw- en trouwdiensten.
– Het koor zingt teksten van Huub Oosterhuis, Juut Meijer, Gerard Swüste, Judith Herzberg, Vasalis en vele anderen; op muziek van onder anderen Bernard Huijbers, Thom Jansen, Tom Löwenthal, Antoine Oomen, Paul Valk en Mariëtte Harinck.
– Het koor bestaat uit ongeveer 40 leden, is enthousiast, zoekt nieuwe vormen en wegen om nog beter de liturgie te ondersteunen, onder meer door jongeren te werven en andere soorten van muziek uit te proberen.
– De Dominicus stimuleert de ontwikkeling van nieuwe teksten en muziek via twee muziekfondsen:
het Dominicus Muziekfonds en het Nieuw LiedFonds.

Wij zoeken een inspirerende professional met:
– een relevante muzikale/koordirectie-opleiding
– affiniteit met onze manier van liturgie vieren
– bekendheid met het repertoire
– lef om mee te zoeken naar nieuwe wegen en vormen van muziek in de liturgie
– inbreng in het liturgisch team, dat wekelijks vergadert voorafgaand aan de koorrepetitie
– ervaring in het enthousiasmeren van koren

Wij bieden:
– een prachtig en gemotiveerd koor in een levendige geloofsgemeenschap
– samenwerking met een professionele organist/pianist
– een vast dienstverband van 8 uur per week (0,22 fte)
– honorering conform richtlijnen PKN

Tijdpad:
Wij zien je reactie vóór 3 mei tegemoet.
Eerste gesprekken met de sollicitatiecommissie op 14 of 21 mei.
Proefdirectie op donderdagavond 15 mei of 22 mei.
Daarna zullen op 27 of 28 mei afrondende gesprekken plaatsvinden met de sollicitatiecommissie waarna één kandidaat door de sollicitatiecommissie voor benoeming wordt voorgedragen aan de Beleidsraad (het bestuur van de Dominicus).

Wil je meer informatie?
Bel dan met Gerard Swüste, voorzitter van het liturgisch team, tel. (06) 50 55 89 71.

Is dit jouw baan?
Mail je motivatie en CV naar Paul Kruyswijk, personeelsfunctionaris, mail pnkruyswijk@gmail.com

Wij kijken naar je uit!

DominicusAmsterdam

verbinden en verdiepen

Dominicus zoekt dirigent per 1 juli

– Volle kerk die meezingt
– Professionele organist/pianist
– Koor heeft zin in vernieuwing, is betrokken en werkt hard
– Vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid

Onze dirigent:
– dirigeert het Dominicuskoor en de gemeente tijdens de zondagse en bijzondere liturgische en niet-liturgische samenkomsten van de gemeente en leidt de repetities van het koor
– initieert, stimuleert en coördineert de vernieuwing van liturgische muziek. Eventueel door het vervaardigen van nieuwe composities, het in samenspraak met het Dominicus Muziekfonds beoordelen van nieuwe composities en het begeleiden van de productie van cd’s.

We zoeken iemand die:
– affiniteit heeft met het gedachtegoed van de Dominicusgemeente
– affiniteit heeft met Nederlandstalige kerkmuziek, bijvoorbeeld van Bernard Huijbers, Thom Jansen, Tom Löwenthal
– een open instelling naar mensen heeft, ongeacht hun achtergrond en levensovertuiging
– het vermogen bezit mensen met aandacht en respect tegemoet te treden
– in teamverband kan samenwerken met het Liturgisch team en de organist-pianist
– leiding kan geven aan groepen en goed met groepen kan communiceren
– graag kinderen en jongeren actief bij de muziek wil betrekken
– vernieuwend kan denken en daar binnen de functie vorm aan kan geven
– bevoegd is (bevoegdheidsverklaring I voor kerkmusici in de PKN of een daarmee vergelijkbare bevoegdheid)

Het gaat om een aanstelling voor 8 uur per week (0,22 fte)

Meer informatie?
U kunt bellen met Gerard Swüste, 06-50 55 89 71

Belangstelling?
Mail naar Paul Kruyswijk pnkruyswijk@gmail.com

Zondag 16 maart: Claartje Kruijff: ‘Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn’

Het zijn van die woorden die mij als muziek in de oren klinken. Want stel je voor dat je die belofte op je sterfbed zou krijgen- zoals de man die naast Jezus aan het kruis hangt en toch deze belofte krijgt. En dat we dus nu al zouden weten dat er straks een belofte uitstaat. Wat zou het kunnen betekenen om met een belofte op zak te leven?

Lezing uit Lucas 23.

Aanvang 11 uur.

Je bent van harte welkom om met ons te zingen, te vieren, bood en wijn te delen en – na afloop – koffie te drinken. Tot zondag?

Erik Borgman ‘Alle dingen nieuw’ – een theologische bijspijkercursus

Decennia lang hebben wij gemeend dat we de grote woorden uit de christelijke traditie klein moeten maken willen ze ons nog kunnen aanspreken. Hun betekenis moest aan onze situatie worden aangepast – sommigen menen dat nog altijd. De tijd lijkt gekomen weer eens te onderzoeken hoe deze woorden – en de realiteit waarover zij spreken – óns kunnen veranderen. In vier avonden presenteert Erik Borgman wat hij ziet als de zeggingskracht van grote woorden uit de christelijke traditie. Een theologische bijspijkercursus met een existentiële dimensie.

Data: dinsdag 4 en 18 maart, 1 en 15 april 2014
Plaats: grote zaal van de pastorie van de Dominicuskerk, Spuistraat 12 Amsterdam
Tijd: 20 tot 22 uur
Kosten: 30 euro
Aanmelding: bij Juut Meijer (juutmeijer@versatel.nl)

1. Geloven
Geloven is per definitie onzeker, maar in de Bijbelse verbeelding niettemin reserveloze overgave.
Is het begrijpelijk om alles op de kaart van de dragende en scheppende Liefde te zetten?

2. Jezus Christus
We zijn niet vrij, maar we zijn bevrijd, op weg naar vrijheid als een belofte. Jezus heeft deze weg belichaamd en ge-opend in zijn leven en lijden, zijn dood en verrijzen. Daarom is hij op een bijzondere wijze ‘ikoon’ van God. Dit is de christelijke oerervaring die de traditie wil doorgeven. Kan dat?

3. Geest en kerk
In Jezus’ naam weten mensen zich samengeroepen. Niet om de zoveelste vereniging te vormen, een club van gelijkgezinden, waar onze stemmen gelden, maar om deel te worden van het nieuwe lichaam van de gezalfde Jezus en de tempel van zijn Geest. Onbegrijpelijk wellicht, maar essentieel.

4. God
God is tegelijkertijd onze oorsprong, onze dragende grond en ons doel. Deze God kunnen mensen midden in het leven ontmoeten, maar blijft tegelijkertijd de altijd onbekende.
Het mysterie van de Liefde als de diepste waarheid: het is de samenvatting van alles.

Over Erik Borgman
Erik Borgman is theoloog en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Vrij Nederland riep hem in 2008 uit tot een van de twaalf scherpzinnigste denkers van Nederland. Hij is een geziene gast op radio en TV en schrijft regelmatig in Trouw (theologisch elftal) en andere dagbladen. In de Dominicusgemeente in Amsterdam maakte hij deel uit van het Liturgisch Team en hij is nog altijd gastpredikant.

Felicitaties voor De Duif

Op 19 januari vierde De Duif feest. Veertig jaar op eigen vleugels! We hebben de felicitaties van de Dominicus overgebracht.

In de zomer van 2013 organiseerden De Duif en De Dominicus samen een feest tijdens de Kerkennacht.

Bekijk de film die Birgit Oelkers daarvan maakte:

OPEN HUIS 2013: GROOT SUCCES

Wij danken alle vrijwilligers die meewerkten!
En we gunnen u een blikje achter de schermen. In de grote zaal van de pastorie stonden ze klaar: 800 voorgerechten en 800 toetjes. Merry Christmas everybody!